"מ החברה הישראלית לתקשורת בע " בזק "

23 מרס 2009 ... לעלות ימי העבודה של העובדים בגי ... משודרים ממרכז השידורים בכפר סבא ויתרתם ממרכז השידורים ... כאשר עלויות זכויות שידור הנוגעות להקרנת סרטים ותוכניות.

"מ החברה הישראלית לתקשורת בע " בזק " - Related Documents

מ" בע לתקשורת הישראלית החברה "קזב" 6112 לשנת תקופתי דוח - בזק

https://ir.bezeq.co.il/static-files/e9aeee20-cf9d-4e4b-b58a-bdf62b0e2076

17 מרס 2016 ... ישירה,. לעומת. עלויות קבועות. שאינן גמישות בטווח ה. קצר. ואינן משפיעות על. התפוקה ... הנגשת תכנים באמצעות רשת האינטרנט לצפייה באמצעות מגוון מכשירי קצה. )לשירות ... וטנ ,ןומימ תואצוה. 263. 130. 145. וטנ ,ןומימ תואצוה רחאל חוור. 2,307. 3,096.

מ" בע לתקשורת הישראלית החברה "קזב" 4102 לשנת תקופתי דוח - בזק

https://ir.bezeq.co.il/static-files/20bbf5e5-c2b5-47eb-bee2-d8b6d43512a4

5 מרס 2014 ... המדינה ניהלה הליך לבחירת משקיע למיזם תקשורת בשיתוף עם חברת החשמל ... unlimited. ( שהביאה לירידה בהכנסה ממוצעת למנוי. (ARPU). וכן מיריד. ה.

כללי ה רשיון ה של "מ החברה הישראלית לתקשורת בע " , בזק " ארציים ני

https://mof.gov.il/GCA/GovernmentCompaniesReform/Privatizations/DocLib5/Bez_Rishayon.pdf

20.1. החלה החברה לספק שירות בזק תמורת תשלום. ,. תספק החברה שירות זה. לכל דורש. ,. לא יאוחר משנים. -. עשר. ) 12(. חודשים מהיום בו החלה באספקת אותו שירות תמורת תשלום.

בזק;quot& החברה הישראלית לתקשורת בע;quot&מ - ברוכים הבאים לאתר ...

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1220001-1221000/P1220581-00.pdf

28 מרס 2019 ... גישה לעסק מרחוק. החברה מצ ... פריצה, הפרעה, נזק או קריסה במערכות עלולים ... כמו כן, אריקסון הינה ספק מהותי של פלאפון בתחום תמסורת המיקרוגל. לפלאפון.

"מ החברה הישראלית לתקשורת בע " בזק "

https://ir.bezeq.co.il/static-files/b7cb09d8-a867-4e69-adfc-a56e5b669350

23 מרס 2009 ... לעלות ימי העבודה של העובדים בגי ... משודרים ממרכז השידורים בכפר סבא ויתרתם ממרכז השידורים ... כאשר עלויות זכויות שידור הנוגעות להקרנת סרטים ותוכניות.

"מ בזק החברה הישראלית לתקשורת בע

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1180001-1181000/P1180625-01.pdf

21 אוגוסט 2018 ... פרק ב. -. שוק התקשורת. שוק. התקשורת. בישראל. –. סלולר. שוק. הסלולר. -. כללי. התקשורת. הסלולרית. פועלת. באמצעות. שני. גורמים. עיקריים. -. מכשיר. הטלפון.

צו הבזק (קביעת שירות חיוני שנותנת ;quot&בזק;quot&, החברה הישראלית ...

https://mof.gov.il/GCA/GovernmentCompaniesReform/Privatizations/DocLib5/Bez_Tzav.pdf

בתוק סמכותי לפי סעיפי 4ד ו 59 לחוק הבזק, התשמ"ב 1982 (להל החוק), לאחר שראיתי כי נתקיימו ... (11) חיוג מקוצר לשירותי חירו , לרבות משטרת ישראל, מד"א ומכבי אש;. (12) חיוג ...

מע"צ (1921-2003) החברה הלאומית לדרכים (2004-2012) חברת "נתיבי ישראל"

https://www.iroads.co.il/media/1528/23-18_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-4-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA.pdf

קווי התקשורת, מכשירי הטלפון, מערך הטלפוניה )מרכזיה,. IVR. וכד'( יסופקו ע"י ... מייל. . פקס . טלפון. מעריב. 01-1611110. , או. 1111. ,. ירושלים. -. -01. 6111111. -01. 1610611.

אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע;quot&מ );quot&החברה;quot& ...

https://www.analyst.co.il/SiteData/1/file/%D7%96%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_isa.pdf

19 אוגוסט 2015 ... אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ )"החברה"(. 19. באוגוסט. 2015. לכבוד. לכבוד. רשות ניירות ערך. הבורסה לנירות ערך בתל. -. אביב בע"מ.

אלבר שירותי מימונית בע;quot&מ (;quot&החברה;quot&) 28 ... - הבורסה

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1118001-1119000/P1118241-00.pdf

28 אוגוסט 2017 ... בע"מ, חברה בת (%100) של החברה (להלן:( מתכבדת החברה לעדכן כי אלבר ציי רכב ... התחייבה בין Europcar בהתאמת סניפי השכרה קיימים בעלות שלהערכת ...

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע;quot&ש מקס שטרן החוג לתקשורת ... - הבנ"ה

http://www.havana.org.il/downloads/livne2015

מבנה הטעם המוזיקלי בקרב הומואים. מחקר. לעבודה סמינריונית בקורס. ב.א מצטיינים. מנחה: ד''ר קמה עמית. מוגש על ידי. : שם: אורי. ליבנה. עבודה זו מכילה. 33,077. מילים. וזהה במלואה.

" מבוא לתקשורת מחשבים " : בחינה בקורס

http://www2.mta.ac.il/~hbinsky/intro%20comp%20comm/2007-8BA.pdf

8/7/2008. שעה. 14:00. משך הבחינה. : 02:00. שעות. חומר עזר. : אסור. כל חומר. עזר . אסור. כל אמצעי הדורש חשמל . בחינה בקורס. : ". מבוא לתקשורת מחשבים. " מרצה. : הדר בינסקי.

"מ סקיילקס קורפוריישן בע (" החברה " או " סקיילקס ... - רשות ניירות ערך

http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_7618.pdf

של סבן קפיטל גרופ . על פי. העסקה נשוא הרכישה. ,. החברה. תמכור. ותעביר. לרוכשת. 47,833,333. מניות. פרטנר. (". המניות. הנרכשות. ") אשר. מהוות. נכון. למועד. חתימת העסקה. -כ.

בזק החברה הישראלית לתקשורת - דוח תקופתי לשנת 2018

https://ir.bezeq.co.il/static-files/79b1d92b-6059-4306-bfa8-fc1ee328c164

1 אפריל 2019 ... מנויים קיימים (באמצעות עדכון גרסת תוכנה לציוד הקצה בבכל ביקור טכנאי). עלול להיות IPv6 . ... התקשורת הפנים-ארצית גורמת לנטישה של חלק מלקוחות החברה ומובילה להורדת מחירים. של חלק משירותי ... פריצה, הפרעה, נזק או קריסה במערכות עלולים ... ביולי 2018 משרד התקשורת הודיע לפלאפון כי הוא מתכוון לבצע התאמה של תדרי. הסלולאר ...

בזק אתר בזק סטור של חברת חנות תקנון החברה הישראלית לתקשורת בע ...

https://www.bezeq.co.il/media/PDF/regulations_bstore.pdf

ניתן לשלם עבור הרכישה בכרטיס אשראי בנקאי, או באמצעות חשבון בזק ללקוחות הקיימים ... באמצעי תשלום כלשהו ולהתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים והכל לפי שיקולה הבלעדי וללא צ.

דו"ח כספי חכ"א החברה הכלכלית לאילת לשנת 2015 - עיריית אילת

http://www.eilat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/haka2015.pdf

29 מרס 2016 ... -ו. 2014. , את. דוחות. ה. רווח ו. ה. הפסד. , הדוחות על השינויים. בהון העצמי. והדוחות על תזרימי ... למלון אמבסדור(. עבודות ההקמה יכללו ... נדל"ן. להשקעה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ובחרה במודל השווי ההוגן, דהיינו מדידת הנדל"ן. לפי שווי הוגן.

החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) - הכלכלית

http://www.chakar.co.il/upload/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%A9%D7%A0%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%91%2031.12.2018%20%D7%95%D7%AA%D7%A

ע"י עיריית ראשון. לציון. )להלן. -. העירייה(. ונמצאת בבעלות העירייה. החברה משמשת. מבצעת עבור. העירייה ... פעילות החברה בתחום התחדשות העירונית, פינוי בינוי ותמ"א. 38. , בתמורה ל.

ה ע" תש - תחרות כתיבת סיפורים "- מרוץ הצבי " " עופרים " ל מיסד - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/vv73.pdf

אנו שמחים. להכריז על פתיחת תחרות כתיבת סיפורים. " מרוץ הצבי. ,". תשע. ה" . תחרות זו היא מסורת בחמ. ד". ו. מידי שנה משתתפים בה מאות ילדים מרחבי הארץ . רמת הסיפורים עולה ...

quot&בואו נשחק בלדבר;quot - האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר ...

http://www.gendersite.org.il/wp-content/uploads/2017/01/%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%98-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%90.pdf

ובהתאם להצעתה של אהרוני, ברצוני לבחון ולשפוך אור על החוויות, הרגשות, התהליכים ... בחש. יפת הגזענות המשותפת, ההכרה בסבל רק מתחילה. .ה. "יש איזה משהו בגוף. ". )מירה(.

"אבדן הפשטות": הרטוריקה של הפרסומת בעיתונות היומית הישראלית בעשור ...

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Media%20Frames%205_Part6.pdf

הלשון התקנית והעל-תקנית בפרסומות העשור הראשון מלמדת. על היומרה של המוען ליצור ריחוק של הפרסומת מן הנמען, ואילו הלשון הלא. תקנית של ימינו מצביעה על רצונו של המפרסם ...

דו"ח בקרה במעונות יום שיקומיים "ניצנים" ו"יסמין", מרכז מרי - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/B517861919.pdf

29 יוני 2018 ... זהר אסיף. , מנהלת. מעון יום שיקומי. ניצנים ויסמין, מרכז מריאן, קרית גת. הנדון: סיכום בקרה ... יפעת בורנשטיין, מרפאה בעיסוק, אחראית מקצועית מעון תקשורת.

הראל סל בע"מ ("החברה")

http://www.technoplusvc.com/sites/technoplus/_media/stories1/272_st_pdf1_cb4ba.pdf

13 יולי 2016 ... קצנל. דימנט. פרנק. ,. עורכי. ןדי. ,. ברחוב. מדינת. היהודים. ,89. קומה. ,9. הרצליה. פיתוח. )" האסיפה. "( . המועד. הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה ...

;quot&ספרא וסייפא ירדו כרוכים מן השמיים;quot&: ןונגע י"של "ףייסה" קרי

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/sifrut/hasaif_MotiPeri.pdf

"ספרא וסייפא ירדו כרוכים מן השמיים": קריאה בסיפור. "הסייף" לש"י עגנון. השנה התווספה לפרק 'סיפור. קצר. ' בתכנית הלימודים לחט"ע. יצירה נוספת של עגנון, כמחווה. למלאת חמישים ...

""dddooo cchhh,,, ffbbbxxx,,,''' ddooo nn,,,bbb"""xxx ... - Beis Moshiach

http://www.beismoshiach.org/pdf/307/Mas307_b.pdf

"tar gk hruakho uvr vch, hsu durk" ^ vxhpur vnr,e ak "aunrh vnesa" nt,: ah dpi ... nckh kvdrr kuhfujho/ gk ph vvkfv aunrh ... kdusk' naek unangu,/ tbu gurfho nghi.

8" X 6" / 4" "טיבלד" בכר ינוינחל םיזקנ ןוט 12 TON - אמ.בי.אמ.אי שיווק מוצרי ...

http://www.mbmi.co.il/pdf/page_72.pdf

קולטן מי גשם, מיועד למשטחי חניה עם איטום ע"י יריעה. ביטומנית מתחת לשכבת המסעה. כניסה כ- 188) 8" מ"מ) ויציאה אנכית 4" קוטר הקולטן: (100 מ"מ) מתאים לחיבור לצינור עם ראש ...

דו"ח בקרה במעון יום שיקומי "שלווה"" ירושלים מיום 15.3.2016 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/B75124517.pdf

17 יולי 2017 ... לכבוד. גב' שרה יוסף,. מנהלת מעון. יום שיקומי שלווה, ירושלים. הנדון: דו"ח בקרה במעון יום שיקומי "שלווה"" ירושלים מיום. 2016. 15.3. כתובת: רחוב אבן דנן. 6. ירושלים.

" עברית " משימת הערכה במקצוע לתלמידי כיתה ז " ת תכנית שלהב "א

https://psagot.ort.org.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%A4%D7%9E%D7%A8-%D7%96-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%90.pdf

משימת הערכה בעברית לכיתות ז ... עברית. " לתלמידי כיתה ז. תכנית שלהב. ת ". מחצית ב. –. תשע. א". שם התלמיד. : כיתה. : בי ... פת הדיבור של ... בין חלקי המשפט מתקיים קשר של.

דו"ח בקרה במעון יום שיקומי "אלי"ע", רחובות, מיום 21.5.2019 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/B523388719.pdf

21 מאי 2019 ... מאד מואר ועם חשמל שלא מתאים לתכניות השיקום לפעוטות. אין סולם שבדי. 5. פעוטות מטופלים פרטנית. מתקיימות קבוצות מגוונות. יש יציאה מהמעון לגינה סמוכה, עם.

"Sinhalese Girl" Meets "Aunty Annie": Competing Expressions ... - jstor

https://www.jstor.org/stable/834496

and left behind a human legacy that has survived against all odds. With scant ... same repertory, but music, dance steps, and lyrics were now passed on orally.

בארון;quot& ל;quot&דבורה "לאינסיד"מ ;ג~ קציר יהודית ביצירת ואחרית ראשית

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995019/99995019-2001/99995019-252.pdf

במחזה. "דבורה. בארון". מוזכרות. מחלות. רבות: חולשת. האם. ועיוורונה,. מחלת. הנפילה. של. הבת. ומחלת. הלב. של. האב. -. כולן. נושאות. משמעויות. מטאפוריות. בולטות. ב"שלאפשטונדה".

מגמת גילוי ואיתור מידע דיגיטלי ;quot&מידענות סייבר;quot& פ"שת ל"הנש 2019

http://blog.csit.org.il/UpLoad/FilesUpload/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA2019.pdf

אותות (. Sigint. ) 178. יומינט. Human Intelligence. HUMINT. מודיעין אנושי . 178 ... "לקסיקולוגיה" (מילונות), לבין "לקסיקוגרפיה" (תורת חיבור המילונים). ... של. צרכני תקשורת, גילוי.

דו"ח בקרה במעון יום שיקומי "אלי"ע" ירושלים מיום 25.9.2019 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/B117412820.pdf

25 ספטמבר 2019 ... עיוורון, אנירידיה, קולובומה ומיקרופתלמי. ה, לייברס, קטרקט, ניסטגמוס, תסמונות שונות. -. דנדי ווקר,. פיטרס, shaking baby syndrome ,Meningitis. מס' פעוטות עם ...

"ט ל תשע " שנה - " אמירים " תכנית סמל מוסד "ס שם ביה שם היישוב

http://meyda.education.gov.il/files/gifted/Division-of-hours-amirim-2018.pdf

יבנה. רבין. 416586. יבנה. פרדס צפוני. 414813. יבנה. ביאליק. 410779. יהוד. סביונים. 444752. יהוד. פסגות. 444695. יהוד. יגאל אלון. 444943. כפר ברא. עומר בן אלחטאב. 418103.

"תולילו םימי" דעו "הֶּב-הֶל"מ - הלשכה לטיפוגרפיה עברית - WordPress.com

https://yaronimus.files.wordpress.com/2013/03/text-yaronimus-le-be-to-days-nights.pdf

מאמר שסוקר את16רפאל פרנק, מעצב הגופן "פרנק־ריהל" כתב ב1910 את "על אותיות דפוס וגופנים" ... כלי עבודה פרקטי, הדבר הכי הגיוני לעשות היה פונט טקסט ב-2 משקלים, רגיל ונטוי ...

"Defying Gravity": Queer Conventions in the Musical "Wicked" - jstor

https://www.jstor.org/stable/25070155

"Defying Gravity": ... With you and I, defying gravity. ELPHABA: They'll ... ent key and concludes on the same powerful chord that ends the musical's opening.

" סופר אורח " ה שישתתפו במפעל " ל תשע " רשימת הסופרים המלאה לשנ

https://edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/LawsAndPolicy/Documents/maagarSofrim.pdf

משה אוחיון. יעקב ברזילי. מואיז בן הראש. אילן שיינפלד. אשר קרביץ. אמיר אור. אורה מורג. אלי רווה. אלדד אילני. חנה ליבנה. אורית ברגמן. אורנה לנדאו. גלית דהן קרליבך. עמליה רוזנבלום.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.