הורד מסמך - נתיבי ישראל

החברה הלאומית לדרכים בישראל .מ"בע. מנהל הפרויקט. ברן הקמת פרויקטים בע. מ ". מתכנן ראשי. גרונר דאל מהנדסים בע. מ" . ש. קרני מהנדסים בע. מ ". אמי מתום מהנדסים ויועצים בע.

הורד מסמך - נתיבי ישראל - Related Documents

הורד מסמך - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/5056/93-12_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94.pdf

החברה הלאומית לדרכים בישראל .מ"בע. מנהל הפרויקט. ברן הקמת פרויקטים בע. מ ". מתכנן ראשי. גרונר דאל מהנדסים בע. מ" . ש. קרני מהנדסים בע. מ ". אמי מתום מהנדסים ויועצים בע.

הורד מסמך

https://www.iroads.co.il/media/11799/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

12 נובמבר 2012 ... להרחבה) וכן סימול למסוף מתעיין באזור התעשיה הצפוני של לוד. עוד כוללת התכנית ... ברשת הארצית: מסילת החוף, מסילת הירקון, מסילת שער הגיא ומסילת לוד-תייא. בנוסף, התכנית ... [email protected] ... המסילה, לרבות גשרים ומנהרות לשימוש כלי-רכב או להולכי-רגל, עבודות חפירה, ... הסתעפויות למתקנים הנדסיים, תאורה, איתות חשמל ותקשורת.

הורד PDF - ג'וינט ישראל

http://publications.jdc.org.il/ActiveAndEnjoy/files/assets/common/downloads/publication.pdf

צביעה. החומרים: ציורי. מתאר. של. ביצים,. הפעילות: מילוי. שטחים. קולאז׳. קבוצתי. החומרים: ... דפים. של ציור עם. אשכולות. ענבים. דבק,. מספריים. בריססול. הפעילות: גזירת. הציורים ... מכינים. מתפוחים ? שני ציין. מאכלים. מתפוחים ? מה. אכלה. שלגיה ? איפה. קונים. תפוחים.

הורד PDF - אריאל ישראל

http://ariel-israel.org.il/wp-content/uploads/2019/04/Book_FootstepsOfMessiah-A.pdf

הראשון של פסוק: ּומֵאֵת־יֵׁשּועַ הַּמָׁשִיחַ הָעֵד הַּנֶאֱמָן ּובְכֹור הַּמֵתִים וְעֶלְיֹון. לְמַלְכֵי־אֶָרץ. ... לאחר תיאור כללי של גדולתו והדרו של הפסל )פס' 31(, תיאר דניאל.

הורד PDF - המדף הדיגיטלי - ספרי ג'וינט ישראל אשל ברשת

http://publications.jdc.org.il/PsychoGeriatrics/files/assets/common/downloads/publication.pdf

מוקדי )פוקלי( עלול לגרום לשינויים אפקטיביים בעיקר. אך בהמשך, תוך כדי ... או ללא כיוון, החוזרת על עצמה )הליכה הנה והנה, פרכוס ידיים, הורדת בגדים, שפשוף הפנים. והגוף, חוסר יכולת ...

109/18 מכרז מס - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/9459/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

31 מרס 2019 ... עבודות בטון דרוך בגשרים. פרק. 19. מבני פלדה. פרק. 23. כלונסאות קידוחים ויצוקים. פרק. 40. עבודות פיתוח ושיקום נופי. פרק. 51. עבודות. סלילה. והקצבים. תת פרק.

65 דרך מס' חנה מפרידן - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/2614/26-17_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

16 ינואר 2019 ... 10/100. מקלדת תואמת. WINDOWS. . כרטיס קול רמקולים. . עכבר. אופטי. כרטיס מודם/ ... עם תום העבודה יוחזרו המחשב, המדפסת וכל. הציוד האמור בפרק ... ביטול. צומת חנה מרומזר. )כבישים. 65/652. ( ו. ביצוע. גשר מעל כביש. 65. עבור מפרידן חנה ... 01.23.11.37. מערכת הפעלה. Windows Professional 64. עדכנית. 01.23.11.38. תוכנות.

52/18 מכרז מס - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/2882/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

יסודות בטון, קירות, עמודים ואלמנטי בטון שונים, בחלקם הטמון בקרקע ועד. 2.0. מ' מעל הקרקע. ... על יסוד עובר לרבות דופן הבטון עיבויי הבטון לעמודי תאורה, מעקות. והכרכוב יימדד וישולם ...

4/15 מכרז מס - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/4113/4-15_%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D

לרבות בטון מתפשט. מסוג. סיקה גראוט. 214. או שווה ערך. מאושר כמצוין לעיל. לחיבור תושבות ופלטות חיבור אחרות. 19.05.2405. קיר שיגומים מפלדה להגנה ותמיכת דפנות החפירה .1.

77/19 מכרז מס - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11077/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

מכרז מס'. 77/19. ביצוע תוספת של נתיב תחבורה ציבורית. בכביש. 5. מחלף מורשה ... לישראל, קק"ל, רשות הטבע והגנים, אגודות חקלאיות, חקלאים פרטיים,. מעבדי שטחים חקלאיים וכל ...

Untitled - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11958/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_-_%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F_1_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A_4.pdf

תכנית לתשתית לאומית. גבול תכנית תת"ל 49. קו זכות הדרך תת"ל 49 ... נרור שוס. דולר. -. לסאניורוקר. -. יתך 402. 00[d. ין לא. PC-8-w. -. באיטנג Sds. E. #. ו. א. מתקני ספור. 026.

הסכם - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3978/25-15_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D.pdf

ו בסעיף. 47.5.1. להסכם זה. לוח זמנים מפורט: נספח. 3. להסכם זה שאושר על ידי המזמין, כפי שיעודכן מעת לעת. במהלך תקופת ההסכם ובהתאם להוראותיו. מגדיר. ה. משימות ותוצרי. ה.

47/19 מכרז מס - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11834/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

נעם ליבנה הנדסה. בע"מ. נעם לבנה. 04-8373763 ... איי טי אס הנדסה. וייעוץ בע"מ. אלון אזולאי. 077-3003663 eng.co.il · - · [email protected] מים וביוב. א.ר. כהן. רבקה כהן ... פיקוח ובקרה על. מיקום מכלי שמן ודלק במאצרות מיוחדות ועל מ. ניעת. גלישת. עודפים. בעת. מילוי. המכלים.

תסקיר פרק ב מתוקן 3.3.11 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11720/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91.pdf

3 מרס 2011 ... 41. תרשים. : 3..23.2. חלופות על רקע אשכול. 5. טייבה. קלנסווה. טירה. מקרא. : חלופות ... צידה המערבי של המסילה נמצא במרחק הליכה גדול יחסית ממרכז העיר . לפיכך על מנת להקטין את ... ישנם פתרונות תאורה למיניהם אותם ניתן ליישם ב. חלופה זו.

מוקדמות ומפרט - 19/6 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/8467/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9E%D7%

2 דצמבר 2018 ... הקשור לניהול לוחות זמנים יש לפעול בהתאם לאמור במסמכי החוזה ובהתאם לנספח. ה'. –. מפרט לניהול לוחות זמנים המצ"ב למסמך זה. במקרה של סתירה בין האמור ...

פרשה טכנית - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/5313/7-12_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

9 אוגוסט 2010 ... מופיע תאור טכני של פרויקט. כביש מס ... פרוט מפרטים טכניים כלליים בנושאים ספציפיים המהווים חלק ממסמכי המכרז . .ט ... משער הגיא עד מחלף שורש בו נמצא מוקד גדול ... אורנג. ' 6. יש לקבל אישור לביצוע העתקה ו. /. או שינוי תוואי אצל כל חברה לפני הביצוע.

מפרט סופי - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3244/117-16_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F.pdf

צבע "פוליסיד" או שווה איכות מאושר על בטון. מ"ר. 17.00. 11.01.5010. ציפוי נגד החלקה למשטחי בטון מחומר פולימרי. מ"ר. 23.00. 11.01.5020. ציפוי נגד החלקה על משטחי פלדה ...

מחירון מעודכן - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3243/117-16_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf

צבע "פוליסיד" או שווה איכות מאושר על בטון. מ"ר. 17.00. 11.01.5010. ציפוי נגד החלקה למשטחי בטון מחומר פולימרי. מ"ר. 23.00. 11.01.5014. הסרת צבע כל שהוא מאלמנטי בטון. מ"ר.

מחירון זכייני 4-14 ג4 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/4485/4-14_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F.pdf

8 פברואר 2014 ... מוטות הברגה וברגים מגוולנים בקטרים מ-12 עד 16 מ"מ לחיזוקים. מקומים. מטר. 67.00 ... לוחות בחתך טרפזי מפח מגלוון בעובי 0.6 מ"מ כתבנית אבודה. מ"ר. 55.00.

חוזה קבלני - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3537/38-16_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94.pdf

והקבלן הינו קבלן רשום בעל הסיווג הדרוש לשם ביצוע המבנה, כמפורט בחוק רישום. קבלנים לעבודות ... מנהלת. ריש. ום קבלנים מוכרים או שהינו קבלן מוכר לביצוע עבודות בעבור הממשלה, ...

טיוטת הסכם מס' 3 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/5820/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-88-17.pdf

יםפ. 15.10. -ו. 15.11. לעיל יחול רק מהחודש העוקב מאישור. המזמין על סיום תקופת ההתאמה כאמור במפרט ה . יוחדמ. אינוו. נט. ר החברה. ועבודות נוספות. 15.13. מנגנון. חריגה של.

טיוטה מספר 2 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/1595/19-18_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%94.pdf

4.1.10 במידה ויהיו חילוקי דעות או השגות מטעם הקבלן לגבי נחיצות של עבודה ... בדיקת מערכת מניעת הורדת זרוע על רכב מתחת למחסום. X. 11 ... נענע כנפי המפוח ובדוק חיזוק לציר. X.

מדריך לאקולוג - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/10045/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2019.pdf

השקיית. עזר. עד. לקליטת. הצמח והתבססותו בשטח. השתילה )להנחיות. להעתקת. הגיאופ. יטים ... סחלב *. 150. 100%. 150. סחלב הגליל *. 250. 100%. 250. סחלב פרפרני *. 260.

מפרט מיוחד - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3241/117-16_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93.pdf

.4.1.5. הסדרי. תנועה. זמניים. ראה פרוט ב. מסמך ב'. פ -. רק מ. וקדמות "הסדרי תנועה זמניים". .4.1.6. תאורת. האתר. מודגש ... הצוות. לתעד. את. האירוע. באמצעות. מצלמה. דיגיטאלית. ולצלם. את. הרכבים. המעורבים. (. ככל. שהינם. עדיין ... אבני שפה שבורות. סה"כ. 04:00. שעות :.

מצגת של PowerPoint‏ - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/12041/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1-10-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%93.pdf

17 פברואר 2020 ... עדי. קופרשמיט. אדר. ' שי גונן. אמיר מן. •. עמי שנער. אדריכלים ומתכנני ערים בע. מ". פרוגרמה. : אלון פרלמן ... קרית ים. יהודי. 39. קרית שמונה. יהודי. 23. בית שאן. יהודי. 18. מועצות. מקומיות. עראבה. ערבי. 25 ... מערכות ניהול תעבורה אווירית . מסמך זה מתבסס ...

מספר מכרז - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/6609/%D7%9B%D7%A8%D7%9A-%D7%91-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%90-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

יואב ליבנה. מנהל עסקי. 054-2959775 [email protected] רמית. מזכירה של. יואב [email protected] ... אלון חגי. מנהל משק. 052-3792758 [email protected] נתיב השיירה. גאולה רודין. מנהלת קהילה ... הבנטונייט למניעת אפשרות של הזרמת עודפים לאפיק נחל זייתון.

מפרט מיוחד מעודכן - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/2036/74-17_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98.pdf

תשלום בין השאר )אך לא רק( שמירה, ניקיון אחזקה ותשלום חשבונות והוצאות כגון חשמל,. מים, טלפון וכו'. 01.15.3 ... בכל מקום בו מצויין "מפקח" או "פיקוח" או "מהנדס האתר" או "המנהל" או "הנהלת הפרויקט". – ... ע"י התזה ביטומנית דו רכיבית מסוג רפיד פלקס. . פלקסיגום או ש"ע.

Full page fax print - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/6073/48-11_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

כרמיאל כולל הקמת מסילה כפולה בקטע שבין עכו לכרמיאל . המסילה. לכרמיאל מתפצלת ... תשתית אספקה והזנה לחיבור חשמל חדש עבור מרכזיה לתאורה לשלבים זמני. /. קבוע. מעמוד.

111/18 מכרז מס' 2019 פברואר - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/9370/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9

2 פברואר 2019 ... 052-4449610. יגאל אלון. 55. ת"א ... 144. במשך תקופת ביצוע הפרויקט והתוצאה תשולם לקבלן כהקצב חודשי, לאורך תקופת הביצוע, הכל בהתאם ... לחץ הפוך ).

תסקיר פרקים ג-ה 3.3.2011 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11721/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%92-%D7%94.pdf

3 מרס 2011 ... 0 HYDROGEN PEROXIDE - STABILIZED. נוזל. 1500. סודיום ניטרית. 5.1 ... הידרוגן פראוקסיד. 5.1. 8. HYDROGEN ... אורגניק פרוקסיד סוג. F,. מוצק. 5.2.

מדריך לאקולוג 07 2020.pdf - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/11813/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92-07-2020.pdf

השוטף הנדרש כולל השקיית עזר עד לקליטת הצמח והתבססותו בשטח השתילה (להנחיות ... שטחי העתקה ועציצי שתילה או מגשים לשתילת סחלבים למיניהם יסומנו יוכנו ויוכשרו ע"י. הקבלן ...

טכני מפרט - נספח א - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3836/4-16_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99.pdf

על ידי סיירים. אשר הוכשרו ואושרו ... סיירים. במצבה כוללת . החברה שומרת לעצמה את הזכות להרחיב את מצבת הניידות, הסיירים או. השירותים והכל ... אוהל תלת רגלי. דגם משטרה. 1.

מפרט טכני מיוחד - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3606/34-16_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99.pdf

מנהל צוות לעבודות קרצוף, מנהל צוות לעבודות אספלט, מנהל צוות לעבודות צבע, מנהל ... מקורצף להשלמה בשוליים. יבוצע. ריסוס יסוד. עם אמולסיה. ביטומנית. MS-10. במשקל. של. 2. ק"ג/מ"ר ... בעבודות התקנת סמנים מחזירי אור )עיני חתול ( לא יותר ערבוב של שני סוגי דגמים או ... טבלה זו. מתווספת לכל סעיפי פרוט. הניכויים בגין הליקויים הקיימים בכל פרקי המפרט הכללי.

רשות הנמלים והרכבות - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/4733/7-13_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A1-1.pdf

יטופלו ברמת פירוט הנדרשת ממערכות אלקטרו. -. מכניות אחרות. וכמפורט לגבי ציוד אינסטלציה ומיזוג ... 116/117. של חב' "כרמית" )מיסטר פיקס(. .3. סיקה רפ. -. המשווק ע"י גילאר בע"מ.

308 מ"ק 90 דרך מס' ייטב ביצוע מעביר מים נחל - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/4067/22-15_%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A

2 ינואר 2019 ... מרחביים (כגון: אקרו, פרי, אלומלייט וכד') לתמיכת טפסות התקרה. המגדלים יהיו מסוגלים. להבטיח את יציבות המערכת הן בהיבט של קבלת כוחות אופקיים נדרשים והן ...

מפרט טכני מיוחד טיוטה מס 8 - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/5822/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99.pdf

לפני . תחילת ביצוע. העבודה. ,. יכולים. לחול. שינויים. כתוצאה. מבעיות. תנועה. ככל(. שתיווצרנה. ) ... על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי. הבטיחות ... על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, ... מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות ... שנמצא במתקנים. .כ.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.