בסיעוד המשך ללימודי היחידה - הפקולטה לרפואה - אוניברסיטת תל אביב

הבריאות. ע״ש. סטנלי. שטייר. הפקולטה. לרפואה. ע״ש. סאקלר. אוניברסיטת. תל. אביב ... המבחנה. " הראשונה. לואיס. בראון. נולדה. בבר. י. טניה. בשנת. 1978. מאז. ועד. היום. זהו. תחום.

בסיעוד המשך ללימודי היחידה - הפקולטה לרפואה - אוניברסיטת תל אביב - Related Documents

בסיעוד המשך ללימודי היחידה - הפקולטה לרפואה - אוניברסיטת תל אביב

https://med.m.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/Health-Proff/PFD-Siud/Hemshech-Siud.pdf

הבריאות. ע״ש. סטנלי. שטייר. הפקולטה. לרפואה. ע״ש. סאקלר. אוניברסיטת. תל. אביב ... המבחנה. " הראשונה. לואיס. בראון. נולדה. בבר. י. טניה. בשנת. 1978. מאז. ועד. היום. זהו. תחום.

בסיעוד המשך ללימודי היחידה - הפקולטה לרפואה - TAU

https://med.m.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/Health-Proff/PFD-Siud/Hemshech-Siud.pdf

הבריאות. ע״ש. סטנלי. שטייר. הפקולטה. לרפואה. ע״ש. סאקלר. אוניברסיטת. תל. אביב ... המבחנה. " הראשונה. לואיס. בראון. נולדה. בבר. י. טניה. בשנת. 1978. מאז. ועד. היום. זהו. תחום.

University of Haifa - היחידה ללימודי המשך - אוניברסיטת חיפה

http://cont-edu.haifa.ac.il/stories/files/con-edu-courses.pdf

סמוחה, מ"א; ד"ר יעל קרני ויזל; גב' עדי שטיין, מ"א. תעודה. תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר. מטעם היחידה ...

Untitled - הפקולטה לרפואה - אוניברסיטת תל אביב

https://med.m.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/medicine/yedion/2004-2005-tasha.pdf

ד"ר רפאל שרף. אוניברסיטת תל-אביב מעניקה מלגות הצטיינות לזכרם ... פרופ' בן-רפאל ציון. פרופ' בניאל יעקב. פרופ' בס אריה ... פרופי פיינמסר רפאל. פרופ' פיליפ משה. פרופי פינרו מנחם.

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר - אוניברסיטת תל אביב

https://med.m.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/Osnat%20Ofer/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94%20%20%D7%

19 דצמבר 2018 ... ד"ר שי שמש. ד"ר ברק חביב. 0102.3106. מערכת העור. 2. 3.4.19. 8.4.19. 30. ד"ר מאורה פיינמסר. פרופ' דני בן. -. אמיתי. 0102.3204. מערכת הרבייה. 5. 28.4.19.

תוכן העניינים - הפקולטה לרפואה - אוניברסיטת תל אביב

https://med.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/Health-Proff/PFD-Siud/T4.pdf

ביצוע תרגילים שיינתנו מעת לעת במהלך השיעור. •. מבחן)אמריקאי( רב ... תרגילים ומטלות בשיעור. נושאי השיעורים: .1 ... המבדק כולל: חשבון רפואי, פרמקולוגיה קלינית, נהלים. למבדק אין ...

תדריכים לשנה א - הפקולטה לרפואה - אוניברסיטת תל אביב

https://med.m.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/Health-Proff/PFD-Siud/T1.pdf

הקהילה. בעיות בריאות שטופלו בעבר באשפוז, מטופלות כיום במסגרות שונות בקהילה. אחיות הקהי. לה ... עמידה בבחינה עיונית ובבחינה מעשית. דרישות ... סרן מרינה דריר. RN, MHA.

בית הספר לרפואת שיניים - הפקולטה לרפואה - אוניברסיטת תל אביב

https://med.m.tau.ac.il/sites/medicine.tau.ac.il/files/media_server/medicine/dental/ydion%204-17.pdf

1 אוגוסט 2017 ... ד"ר ג'רמי אדל,ד"ר חניתה אלישוב,ד"ר טליה בקר,. ד"ר איילת זלוטוגורסקי ... )אלישוב(. רפואת שיניים. לילדים. 12-14. 14:00-15:00. שיקום הפה. פנטום. 15:00-16:00. ) ...

סוגיות אתיות בסיעוד - הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות - אוניברסיטת חיפה

http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/nursing/sylabus/ashlama-nazareth/2010-11/Law_and_ethics_Dahamsheh.pdf

דילמה. ,. עקרון אתי. ו. חוק . .2. להבין את מרכיבי הקוד האתי לאחיות ואחים בישראל ו. א. ת חשיבותו בפתרון דילמה אתית בעשייה. הסיעודית . .3. ליישם. עקרונות אתיים בתחום הסיעוד . .4.

התערבות שיפוטית בתוכן החוזה ושאלת המשך ... - אוניברסיטת תל אביב

https://www.tau.ac.il/law/mautner/articals/mautner10.pdf

93 קלמר נ' גיא, פ"ד נ(1) 185. מהלך זה הינו מהלך אקטיביסטי ... נגד הפרת חוזים, בדרך של יצירת כלל שעל-פיו בעקבות הפרה של חוזה יהיה הנפגע. זכאי לרווחים שהמפר הפיק כתוצאה ...

החוג לרפואת נשים - הפקולטה לרפואה בגליל - אוניברסיטת בר-אילן

https://medicine.biu.ac.il/sites/medicine/files/shared/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9

המעקב אחר צמיחת העובר ברחם. ) כולל. מדדים ביו. -. פיזיק. אליים ... יתאר ממצאים סונוגראפיים רלבנטיים לקידום האבחנה: עובי רירית הרחם, פוליפ. אנדומטריאלי, ממ. צא ש. חלתי מורכב ...

בפסיכיאטריה תכנית לימודים - הפקולטה לרפואה בגליל - אוניברסיטת בר-אילן

https://medicine.biu.ac.il/sites/medicine/files/shared/2019-20%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94_0.pdf

הפרעה דלוזיונלית. , הפרעה פסיכוטית משותפת,. הפרעה פסיכוטית קצרה .4. הפרעות. במצב הרוח )אפקטיביות. (:. -. דיכאון קליני, הפרעה דו. ק-. וטבית. ו1. -2. , הפרעה דיסתימית, הפרעה ...

מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת תל ...

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Zvi_Meitar/AmiteiMeitar.pdf

עמית איתי הוא תלמיד תואר שני בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל-אביב. בעל תואר ... שרי קנר. זכות הקיזוז בתקופה של הקפאת הליכים נגד חברה. מנחה: פרופ' נינה זלצמן.

פואת ילדים ר- תכנית לימודים - הפקולטה לרפואה בגליל - אוניברסיטת בר-אילן

https://medicine.biu.ac.il/sites/medicine/files/shared/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%202019-20.pdf

הסטודנט יזהה סינקופה כתוצאה מהפרעה מוחית כמו פרכוסים )בדרך כלל לאחר איבוד ... לטרגיה, היפוטוניה, פרכוסים, הקאות. ... עצמו, האם פוקלי או כללי, כולל התייחסות למצב הכרה.

זון, קיימות וסביבה מ - החוג ללימודי הסביבה - אוניברסיטת תל אביב

https://environment.tau.ac.il/sites/enviroment.tau.ac.il/files/media_server/pses/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9E%D

)ויקיפדיה,. 2018 .(. משרד החקלאות ביצע. סקירה של תכניות תמ. ריצים לעידוד צריכת פירות וירקות שמתקיימות בכל. העולם. בעשורים האחרונים, ובן בחינה של הצעות ליישום שלהן בישראל ).

הפקולטה להנדסה ע - אוניברסיטת תל אביב

https://www.eng.tau.ac.il/research/betaon2010.pdf

10 יוני 2010 ... על לאלכסנדר זדורוז'ני, סטודנט לתואר שלישי בהנחיה משותפת של פרופ' גיא אבן ופרופ' אדם שוורץ • ... כיום סניף הסטודנטים של אוני' ת”א מונה 27 חברים. מהפקולטה להנדסה ... סימולציה ישירה של משוואות NLS המצומדות, וגם. בצורה חצי ... משפחותיהם (הגנים הבוטניים, מפעל השוקולד של עלית, מרכז המבקרים של תנובה, צפייה בסרטים בבתי קולנוע,.

עטיפה - הפקולטה לאמנויות - אוניברסיטת תל אביב

https://arts.m.tau.ac.il/sites/arts.tau.ac.il/files/media_server/Arts/filmTV/pas%20yezira/PasYezira-7-2016.pdf

7 אוקטובר 2017 ... באיטיות מהשמיים. הדימויים נראים תלושים תחילה, אך מתבררים כמעין נקודות ציון של. התרחשויות לאורך הסרט. התנועה בפריים כל כך איטית שהיא משאירה לצופה זמן ...

Untitled - הפקולטה לאמנויות - אוניברסיטת תל אביב

https://arts.m.tau.ac.il/sites/arts.tau.ac.il/files/media_server/Arts/Research/Gallery/Catalougs/PDF/shelter-invitation_d1.pdf

יואב מאירי וקבוצת ארטים, דוד נופר אדריכלים, סטיו אדריכלים,. שלי פדרמן, סטניסלב קוזמין, זיו קורן, אריק קצב, אולג קלשניקוב,. מיקי קרצמן, אסתר שורצמן הלברכט, יובל שלגי, נטי שמיע ...

גחליליות - הפקולטה לאמנויות - אוניברסיטת תל אביב

https://arts.tau.ac.il/sites/arts.tau.ac.il/files/media_server/Arts/filmTV/Gahliliot_Vol1_contents.pdf

גיליון זה כולל בעלות נופך קולנועי: הירושימה אהובתי (Hiroshima. מאמרים המתבוננים במקום ובמרחב הקולנועיים - מקום mon amour, אלן רנה [Resnais], 1959), רומא של לה ...

תלויות - הפקולטה לניהול - אוניברסיטת תל אביב

http://recanati.tau.ac.il/sites/nihul.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/research/kassirer/publications/kassirer2.pdf

THE JOSEPH KASIERER. INSTITUTE FOR RESEARCH. IN ACCOUNTING. ו : -יי. "תלויות" - בחינה תאורטית ואמפירית של. עקרונות המדידה והדיווח. יוסי אהרוני. אייל סולגניק.

ביבליוגרפיה - הפקולטה לאמנויות - אוניברסיטת תל אביב

https://arts.m.tau.ac.il/sites/arts.tau.ac.il/files/media_server/Arts/filmTV/writing-guide1.pdf

7 יוני 2017 ... ויד או אריאל. ... הדפסה. והגשה. עבודות פרו. -. סמינריוניות וסמינריוניות יש להגיש במזכירות בית הספר ובאופן מקוון באתר המודל, על ... ולהיעזר בשירותי אחסון בענן.

בטאון הפקולטה להנדסה - אוניברסיטת תל אביב

https://www.eng.tau.ac.il/research/2008betaon.pdf

מעבדות הוראה, ורכישת ספרי לימוד. אנו מתכננים. גם שדרוג של מספר כיתות לימוד וכן עיצוב מחודש ... במחקר, שאושר על ידי ועדת הלסינקי של בית החולים שיבא )תל השומר(, השתתפה קטועה ... להפעלת מערכות ללימוד ושליטה מרחוק מספר יתרונות, ביניהם הגדלת ניצולת הציוד של ...

הרשעה - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת תל אביב

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Taubenschlag/ankar.pdf

27 פברואר 2011 ... ד”ר ג'ודי ברודר. ראש מרכז אונו למשפט חברתי קליני. היחס בין מידת ההוכחה בפלילים לבין הרשעה ברוב דעות. ד”ר יואב ספיר. סגן הסנגורית הציבורית הארצית.

אוניברסיטת תל , בנין בית הספר פורטר ללימודי סביבה - החוג ללימודי הסביבה

https://environment.tau.ac.il/sites/enviroment.tau.ac.il/files/PSES/Building/%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A8_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%

8 מאי 2010 ... במשרד וחוקר בטכניון בנושאים הקשורים לאדריכלות דיגיטאלית. ,. אדריכלות מבוססת ביצועים. ואקו. לוגיה . משרד גאוטקטורה. ,. אדריכל ד. " ר יוסי קורי. ,. בעל המשרד.

מצגת תפקידים ניהוליים - דנה קינד - היחידה ללימודי חוץ

https://ash-limudim.co.il/wp-content/uploads/2018/04/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%A0%D7%94-%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%93.pdf

1. דנה. קינד. תפקודים ניהוליים. ) EF. (. Page 2. 2. דנה. קינד. Page 3. 3. דנה. קינד ... 11. דנה. קינד. מהם תפקודים ניהוליים ולמה הם חשובים ? Page 12. 12. דנה. קינד. Page 13. 13.

ילידות בלא נחת - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

בניתוח המבנה הסמאנטי של השיר עמדה נורית גו. (ברי. 1989. ) ... נוקטי עמדה פרו. -. כנענית בפולמוס הזה. 99 ... טסיהה מו. לת היגולותימ לא תירוטאדנמה ביבא לת לש היגולותימהו הירו.

מעשי משפט - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת תל אביב

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Maasei_Mishpat/Volume_J/14Levenkron.pdf

13 כך כתבה על אודותיהם אמה גולדמן בצדק רב: "הניסיון לייחס את הגידול בשיעורי הזנות לייבוא. או להסתעפותו של מערך הסרסורים הוא שטחי מאוד ]...[ מתועב ככל שיהיה, ]הסרסור[ אינו ...

לכל הרוחות - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%A7%D7%99%D7%A4%20-%D7%97%D7%93%D7%A9-/%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/Lekhol_V

כאן / סיון גל. 81. שֶׁ הַ כּ ֹל נִהְ יָה בְּ חֶ דְ לוֹנוֹ )שיר ותרגומים( / רות קינן. 85. חדר 101 / איתמר בן יאיר ... בן־גוריון, בית בשכונת נווה עוז בפתח תקווה ודירה בטבריה. ... שאני מינימום יאנוש קורצ׳אק. שי היה הילד ... השרירים מתנפחים מתחת לג'ינס, תאומים מפעפעים, מבעבעים.

מה קרה כאן למן שנות השבעים? - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת תל אביב

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_Review/Volume38/Issue1/38_1_Mautner.pdf

2 אפריל 2009 ... 2013( 582 הארנק והחרב — המהפכה המשפטית ושִ ברה דניאל פרידמן. 3 ... היא גרמה לפגיעהשנית 12התוצאה הקשה מסכמים כיום בשתי המילים 'חוסר משילות'".

טלוויזיה ואמנות - הפקולטה לאמנויות - אוניברסיטת תל אביב

https://arts.m.tau.ac.il/sites/arts.tau.ac.il/files/fictzia5-final.pdf

3 פברואר 2015 ... )אוניברסיטת תל-אביב( יו״ר: אסף צפור. )אוניברסיטת תל-אביב והמכללה האקדמית ספיר(: איתי חרל״פ. אינדיאני בשמש טעויות בשמש – דיון בדרמת הטלוויזיה. ) ...

סקירת ספרים - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת תל אביב

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/dine_israel/Dinei31HEB%20WestreichReview.pdf

המחבר מבקש לחדד את ההבדלים בין ספרות השו"ת,. שהיא מקור מרכזי להכרת עמדות המשפט העברי בכל נושא ונושא, לבין פנקס רח"ג,. הנותן תמצית של מקרה שנדון בערכאה הראשונה ...

תשנ"ט - הפקולטה למדעי החברה - אוניברסיטת תל אביב

https://social-sciences.m.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/yedion/1998-99.pdf

de. רשת חנויות. דיונון תל אביב. אוניברסיטת תל-אביב, מרכז הסטודנטים - כניסה מכיכר אנטין. טל. 03 ... דש*מת חוגים ונושאי לימוד עיקריים באוניברסיטה . ... מרכז עלית לספורט.............. .

זהות יהודית - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת תל אביב

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_Society_Culture/books/zehut_yehudit/HemdaGorArie.pdf

*חמדה גור־אריה. זהות יהודית, זהות ישראלית וזיכרון. השואה: הוועדה לציון חסידי אומות. העולם ושאלת 'מיהו יהודי'. פתח דבר. מה היה הגוי בשביל היהודי? האם היה בפשטות, הלא־יהודי?

תוכן עניינים - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת תל אביב

https://law.m.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/yedion2019-20/takanon2019-20.pdf

31 אוגוסט 2019 ... אוניברסיטת תל. -. אביב. "הפקולטה". -. הפקולטה למשפטים. "התקנון". -. תקנון הלימודים של הפקולטה. "ועדה". -. ועדה של הפקולטה. "ידיעון". -. ידיעון הפקולטה ...

על פי הדיבור - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

בין ספרי מאגיה לקמעות. הוא מפקפק באמתות ספרי המאגיה. כ"חרבא דמשה" ו"רזא רבא",. אך. מעיד שקמעות. ל. רפואה. ,. לחכמה ולשמ. ירה יש בהם אמת ו. הם. מועילים. לעתים . אף על פי.

מקומות התמחות - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת תל אביב

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/law_and_career_center/Lawyers2017_4.pdf

הקניין הרוחני, ועוד. כן מתמחה המשרד במשפט מסחרי, ומספק ללקוחותיו ליווי משפטי צמוד ... למשרד חשוב האיזון בין עבודה־בית ולכן המשרד הצהיר על ימי שלישי כימים קצרים מתוך מטרה ... לאחרונה עבר המשרד למשרדים חדשים )ויפים J( ולרשות המתמחים עומדים חדרים מרווחים, ... בהעסקת מתמחים בעלי כושר ניתוח וביטוי גבוהים, שליטה באנגלית, יכולת בעבודת צוות ובעלי.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.