מכרז 3/2015 – הצעות לרכישת ספרי לימוד לשנה"ל התשע"ו

לכיתה א'/צוות מט"ה. חשבון מספרים ופעולות א'. ה.ש.ב.ח.ה. מספרים ופעולות ב'. מספרים ופעולות ג' ... שפה מילה טובה לכיתה ב'/מט"ח הלק 1 ... על קצה הלשון המחודש ד' מקראה/עמנואל.

מכרז 3/2015 – הצעות לרכישת ספרי לימוד לשנה"ל התשע"ו - Related Documents

מכרז 3/2015 – הצעות לרכישת ספרי לימוד לשנה"ל התשע"ו

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93.pdf

לכיתה א'/צוות מט"ה. חשבון מספרים ופעולות א'. ה.ש.ב.ח.ה. מספרים ופעולות ב'. מספרים ופעולות ג' ... שפה מילה טובה לכיתה ב'/מט"ח הלק 1 ... על קצה הלשון המחודש ד' מקראה/עמנואל.

מכרז 3/2015 – הצעות לרכישת ספרי לימוד לשנה"ל ... - מועצה מקומית להבים

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93.pdf

שפה מפתח הקסם, חלק ראשון/צוות מט"ה. מפתח הקסם, הלק ... קוראים עם קסם, חוברת עבודה/צוות מט"ה. אותיות הכתב שלי ... מדעים. וטכנולוגיה. חוקרים ארץ, הוצאת כותר - מט"ח.

שכבת ח - פ"שת ספרי לימוד לשנה;quot&ל - עירוני א' מודיעין

http://ironialef.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%94-%D7%97.pdf

ערכים במועדם, כולל הרצל אמר )ספר אחד(. –. מהדורה חדשה, הוצ' מכון ... מדע. וטכנולוגיה. 1 . מדעי החומר לכיתה ח'. –. הוצ' מט"ח. 2 . מדעי החיים לכיתה ח'. –. הוצ' מט"ח. שפה זרה שניה.

שכבת ט' - פ"שת ספרי לימוד לשנה;quot&ל - עירוני א' מודיעין

http://ironialef.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%94-%D7%98.pdf

מקראה "שורשים וכנפיים" לכיתה ט', מרים מיינר, הוצאת כנרת זמורה ביתן. "הקמצן" / מולייר. –. תרגום. –. אלי ביז'אווי . הוצאת לוקוס. המקרה המוזר של הכלב בשעת. לילה/ מארק האדון ...

שכבת ז' - פ"שת ספרי לימוד לשנה;quot&ל - עירוני א' מודיעין

http://ironialef.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%94-%D7%96.pdf

גיאוגרפיה. 1 . "אדם וסביבה בעידן הגלובלי". –. גאוגרפיה ופיתוח הסביבה לכיתה ז' הוצאת. מט"ח. 2 . אטלס אוניברסיטאי חדש לבתי הספר, משה ברוור. תרבות. ישראל. חיים בתוך סיפור. –.

כתה א' – פ"שת רשימת ספרי לימוד לשנה;quot&ל שם המחבר / הוצאה שם ...

https://uziel-ask.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/520/2019/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

בס"ד. רשימת ספרי לימוד לשנה"ל. תש"פ. –. כתה א'. שנת הלימודים. תש"פ. בפתח, יה"ר שתבוא עלינו לטובה ועמה ברכותיה. ... מילה טובה מאוד לכיתה ד' לחינוך הממלכתי דתי. מט"ח.

פ"שת שכבה י' לשנה;quot&ל - רשימת ספרי לימוד - עתיד נווה נחום

https://nave-nachum.atidedu.org.il/wp-content/uploadfiles/sites/393/2019/06/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%98%D7%A2-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-2.pdf

כרך א' ב'. כרך א'. –. אלגברה וגיאומטריה. כרך ב'. –. טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי. -. יואל גבע / אריק. דז'לדטי. חלק א'. – ... מכניקה ניוטונית א ב. מדעי המחשב ... יח"ל. מתמטיקה. 4. יח"ל. –. שאלון. 804. כרך ג' ד'. יואל גבע / אריק. דז'לדטי. מחיר: חלק. 'ג. –. 81.4. ש"ח. חלק.

ט"עשת – תה א' י כל לשנה;quot&ל ספרי לימוד וציוד רשימת

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/Hayovel/Documents/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%90.pdf

מארז אביזרים. שבילים פלוס לכתה א. ' ומארז אביזרים. גיאומטריה לכתה א'. הוצאת מט"ח. זה"ב. סימני דרך. אסתי עצמוני, הוצאת למור. מדע וטכנולוגיה. במבט חדש מדע וטכנולוגיה לכיתה א ...

ספרי לימוד לכתה ט' לשנה;quot&ל תש;quot&פ רשימת

https://u-noga.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/460/2019/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%98.pdf

שלם הוצאת קורן )או כל הוצאה שניתן לראות פרשיות פתוחות וסגורות(. היסטוריה. ואלה תולדות ימי הבית השני בתקופ. ת המשנה והתלמוד . מאת אורלי אילני בהוצאת מטח. לשון. מטיילים ב.

רשימת ספרי לימוד לכיתה י' לשנה"ל תשס"ו

http://yatka.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=yoCxjANYhCg%3D&tabid=2832&mid=15984&language=he-IL

5 Point Literature Program-. Option 2-. Revised HOTS and LOTS more. 5 points option 2. UPP. 4. יח"ל. Total Bagrut for Module E. 4 Point Literature Program-.

לכיתות – פ"שתה לימוד לשנה;quot&ל ספרי

http://shavatz.co.il/wp-content/uploads/2017/10/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

... [ Valerie Laskow] . תנ"ך. : תנ"ך שלם, ללא פירושים, הוצאת "קורן" )בלבד(. ... קורן נשר שרעבי, ,נגה גנאל. תנ"ך. : תנך מלא בהוצאת קורן. -. ללא פירושים . היסטוריה. : הלאומיות בישראל ...

רשימת ספרי לימוד לשנה;quot&ל תשע;quot&ט

https://sinai.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/317/2018/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%

מטח. 78-1052670. *. מילה טובה. מאוד. ד'. –. חלק. 2. צוות מטח. מטח. 78-1052671. *. קריאה מונחית. -. פצפונת ואנטון. אריק קסטנר. חשבון והנדסה. שבילים. פלוס. ',ד. גאומטריה.

פ" פרים לרכישת התלמידים לשנה;quot&ל תש רשימת ס

https://www.vschool.cet.ac.il/uploads/2015/12/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

מתמטיקה. 5. יח"ל חלק א שאלונים. 035804. ו. 035806. ,. בני גורן. * תלמידות המשובצות לכיתה החרדית. בלבד. בנות. ילמדו עם הספר. ים. -. יואל גבע. -. שאלונים. 804. -ו. 806. )כיתה י ...

שכבת י;quot&ב פ" ספרים ועזרי לימוד לשנה;quot&ל תש

http://ironialef.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%94-%D7%99%D7%91.pdf

ספרים ועזרי לימוד לשנה"ל תש. "פ. שכבת י"ב. מקצוע ... כל החיים לפניו/אמיל אז'אר. ספרי קריאה לבחירת המורה. יש ... תנ"ך מלא ללא פרושים קטן/גדול. -. הוצאת. קורן. מתמטיקה.

פ" לשנה;quot&ל תש – וד רשימת ספרי הלימוד לכיתה י

https://deshalit.co.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

רמת. 4. -. 5. י"ל. 1 . יואל גבע / אריק דז'לדטי. מתמטיקה שאלונים. 804. –ו. 806. )כיתה י'(. 4. –ו. 5. יחידות לימוד, כרך. א' וכרך ב' כולל פונקציות רציונליות ובעיות תנועה. .2. ארכימדס ,.

ד"סב ה "עשת ב"י התיכ - רשימת ספרי לימוד • הבנות לעבוד בבית או ללמ - AWS

https://shi-webfiles.s3.amazonaws.com/Midrashiya_2014-2015_TextbooksList_TwelfthGrade.pdf

ע"פ תכנית ההיבחנות החדשה מאת אדית. כהן ומריאן רוזנפלד. 0 . מחשבון מדעי. אנגלית. 2. יח"ל: High Points Book, ECB. ,. 12 Angry Men AEL. 0. יח"ל: The Wave, ECB.

תקנון שכר לימוד לשנה"ל תש" - המכללה למינהל

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/images/tak_sh_201.pdf

מדור שכר לימוד המסלול האקדמי - המכללה למינהל,. שד' יצחק רבין 7, ת.ד. 25073, ראשון לציון 7502501. עדכון פרטים אישיים: כדי לאפשר שירות מדויק ויעיל, דאג לעדכן את פרטיך ...

רשימת ספרי לימוד – יסודי ע;quot&ש 'זיו בן ציון' – שנה;quot&ל 2019-2020 ,פ ...

http://ziv.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/144/2019/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

2. רשימת ספרים כיתה. ) מרחב. (. ב'. מקצוע: שם הספר: עברית. צועדים. בדרך. המילים. עברית ... )דיגיטלי(. גיאוגרפיה. חוקרים ארץ גיאוגרפיה לכיתה ו. אנגלית. GRAMMAR helper 2.

" ספר ?" ניתוח ביקורתי של אסדרת ספרי לימוד בעידן הדיגיטלי

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/From%20Textbook%20to%20eTextbook%20Yoni%20Har%20Carmel.pdf

האם ספר לימוד דיגיטלי הוא. " ספר ?" ... יצירת אחידות. קוריקולארית ... (Olson, 1989). מקורות. הסמכות. של ספר. הלימוד. הנורמות. של המוסד החינוכי מכתיבות. " ציות. " לספר. הלימוד.

ד"סב ה כיתה י' תשע;quot& – רשימת ספרי לימוד • או ללמוד למבחנים ... - AWS

https://shi-webfiles.s3.amazonaws.com/Midrashiya_2014-2015_TextbooksList_TenthGrade.pdf

גוף האדם בדגש על הומאוסטזיס. אסתר גוגנהיימר. -. פורמן. הוצאת לילך. מגמת כימיה. בסביבות הכימיה לכיתה י',. הוצאת רכס/ד"ר דבורה יעקובי. מגמת פיזיקה. אופטיקה גיאומטרית, קרינה ...

פ"שת ל"הנשל רשימת ספרי לימוד לכתה י'

https://u-noga.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/460/2019/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99.pdf

Literature Program 5 Points – Option 2 /UPP. מיל. ון 'אוקספורד' אנגלי. -. אנגלי. -. עברי. אנגלית הקבצה ב'. Master Class- Student's Book Practice Book / ECB.

2015-2016 ו לוח השנה האקדמית לשנה;quot&ל תשע;quot&

https://www.ruppin.ac.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D/Documents/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0

18 אוקטובר 2015 ... חופשת פסח. ט'. –. כ"א בניסן תשע"ו. 17.4.2016-29.4.2016. חזרה ללימודים. 1.5.2016. ערב יום הזיכרון לשואה. ולגבורה. כ"ו בניסן תשע"ו. 4.5.2016. סיום לימודים.

כיתה ט' שנה;quot&ל תש;quot&ף – רשימת ספרי לימוד

https://u-katzrin.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/413/2019/08/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

כרך א ב. חוברת בגרויות יואל גבע. 804. לשון. ❖. בשבילי הטקסט. מדעים. ❖. הסמויים מן העין. -. על מיקרואורגניזמים וביוטכנולוגיה. מגמת. ביולוגיה. ❖. גוף האדם בדגש על הומאוסטזיס.

שכר לימוד לשנה"ל תש"

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/bney_b_limud.pdf

המכללה למ. י. נהל. , להלן מידע. בנושא שכ"ל. אנא קראו או. תו בעיון ופעלו על פיו: .1. שכר לימוד שנתי. : 21,600. ₪. ... מי שלמד קורס ראשון מקוון וקורס שני פרונטאלי. -. משלם. מחיר מלא על ... האקדמי המכללה למנהל בשיתוף. קרן שכ"ל מציעים ... בקמפוס ראשון לציון. מענה טלפוני ... מידענט. -. מערכת אינטרנטית, אשר באמצעותה ניתן לקבל מידע אודות כרטיסך הכספי,. החיו. ב.

"ו התשע , בכסלו 'ו 2015 נובמבר 18 17/2015 מס' חוזר: במעבדה הנרכשים ...

https://www.health.gov.il/hozer/bz17_2015.pdf

18 נובמבר 2015 ... ביצוע פעולות מחוץ למנדף. ביולוגי בדגימה או תרבית. המייצרות אירוסול בכמות. רבה )לדוגמא שפך, סרכוז. מבחנה גלויה, סוניקציה,. וורטקס(. נמוך. הנוכחים במרחק. מעל.

רשימת ספרי לימוד תש"פ

https://sadotk.schooly.co.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D

תש"פ. כית. ה. א'. מקצוע. שם הספר. המחבר. הוצאה. מחיר. מק"ט. עברית. 'צלילים מספרים'. -. חלק א'. 'צלילים מספרים'. -. חלק ב'. 'צלילים ... פ ילמדו תלמידי השכבה, בעזרת ספר דיגיטלי.

רשימת ספרי לימוד תשע"ט

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/balfour/DocLib24/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%20%202017-2018.pdf

"ד'. –. ספר ללימוד מולדת חברה ואזרחות. 46.9. חשבון. והנדסה. "שבילים". –. מארז חוברות אביזרים לכיתה ד', הוצאת מט"ח. 111.8. אנגלית. Click 3 – by Jaqui Slasky and Judy ...

רשימות ספרי לימוד תש"פ

https://u-noga.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/460/2018/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%97.pdf

תנ"ך שלם הוצאת קורן )או כל הוצאה שניתן לראות פרשיות פתוחות וסגורות(. תושב"ע. הוצאה פנימית של האול. פנה . בנות שישתלבו בקבוצת גמרא יקנו גמרות בתחילת השנה. היסטוריה.

רשימת ספרי לימוד לשנת תש"פ

https://uziel-ask.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/520/2019/07/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4.pdf

לממ"ד. מודן. מדעים. מעשה. בראשית. )במבט חדש(. לכיתה ב. ' אוניברסיטת ת"א רמות. חשבון. מסלולים. פלוס ). 4,5,6. (. . אבזרים. וספר גיאומטריה לכיתה ב'. מט"ח. אנגלית. CLICK 1.

ספרי לימוד תש"פ - ישיבת הדרום

https://www.ybahadarom.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%A9%D7%A4

מדעים כיתה ז' מדעי החיים מטייח כיתה ז' מדעי החומר מטיים. מתמטיקה: ... גיאוגרפיה: ספר דיגיטלי. היסטוריה: מדור ... Sky High Alternative : Book Workbook, E.C.B Books. 2.

פ"שת כיתה - רשימת ספרי לימוד

https://www.ybalm.co.il/resource/files/111.pdf

מתמטיקה בהבנה לכיתה ז' חלק א'. •. קפ"ל לכיתה ז' חלק ב'. •. מתמטיקה ויזואלית קריאת גרפים פנינה הוד גלבוע. הוצאת דוד. Accelerated. English. Pearson New Keystone ...

ספרי לימוד תשע"ט קרא עוד - ישיבת הדרום

https://www.ybahadarom.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%A9%D7%A4

מדעים כיתה ז' מדעי החיים מטייח כיתה ז' מדעי החומר מטיים ... גיאוגרפיה: ספר דיגיטלי ... ה ייייייייייים. - א - - י. -יייייייייייי. יייייי . . רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשים לכיתות ח' . . י. י .איי.

רשימת ספרי לימוד לשנת תשע;quot&ט – כיתה א'

https://dekel-r.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/134/2018/06/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D

ראשית קריאה וכתיבה. קסם וחברים. 2. , ראשית קריאה וכתיבה. קסם וחברים. 3. , ראשית קריאה וכתיבה. קסם וחברים, שירים וסיפורים לכל. השנה. קסם וחברים, אותיות הכתב. צוות מט"ח.

רשימת ספרי לימוד לשנת תשע;quot&ט '– כיתה ד

https://dekel-r.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/134/2018/06/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D

כיתה ד. –'. רשימת ספרי לימוד לשנת תשע"ט. מקצוע. שם הספר/חוברת. מחבר/ת. הוצאה. מחיר ... מולדת. ישראלים צעירים. –. אגם מתל אביב יפו. ישראלים צעירים. –. הלל מבית שמש.

שנת הלימודים תש;quot&פ – 'בי כיתה - רשימת ספרי לימוד

https://ronarad.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/467/2019/06/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%99%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-22.pdf

אדית כהן. ומריאן רוזנפלד. א.מ ספרי לימוד)צבע כתום(. 84.10. ₪. 84.20. ₪. 72.00. ₪. מגמת פיסיקה .1. חשמל ומגנטיות. -. כרך א' ,משה פרידמן. הוצאת רכס. .2. חשמל ומגנטיות. –.

שנת הלימודים תשע;quot&ט – כיתה י' – רשימת ספרי לימוד

https://ronarad.tik-tak.net/wp-content/uploadfiles/sites/467/2018/06/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf

מחיר. 2. החלקים. 110. ₪. דמי משלוח. מגמת. דיפלומטיה. לא נדרש ספר לימוד. דפי עבודה / חוברת יסופקו במהלך השנה. מגמת אומנות. מגמת פיסיקה. מכניקה ניוטונית, כרך. א', עדי רוזן ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.