quot&בואו נשחק בלדבר;quot - האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר ...

ובהתאם להצעתה של אהרוני, ברצוני לבחון ולשפוך אור על החוויות, הרגשות, התהליכים ... בחש. יפת הגזענות המשותפת, ההכרה בסבל רק מתחילה. .ה. "יש איזה משהו בגוף. ". )מירה(.

quot&בואו נשחק בלדבר;quot - האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר ... - Related Documents

quot&בואו נשחק בלדבר;quot - האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר ...

http://www.gendersite.org.il/wp-content/uploads/2017/01/%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%98-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%90.pdf

ובהתאם להצעתה של אהרוני, ברצוני לבחון ולשפוך אור על החוויות, הרגשות, התהליכים ... בחש. יפת הגזענות המשותפת, ההכרה בסבל רק מתחילה. .ה. "יש איזה משהו בגוף. ". )מירה(.

נשים ערביות פלסטיניות בישראל כותבות את עצמן - האגודה הישראלית ללימודים ...

http://www.gendersite.org.il/wp-content/uploads/2018/12/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8-1111-converted.pdf

דעותיה אלה, שהן נדירות בספרות הערבית הישראלית, מבטאות רצון. אמיתי לתקן את החברה והאדם. 238 . מבין הנושאים החוזרים ונשנים בסיפורים שנכתבו בספרות הערבית המעמדית לפני.

הכנס הארצי הרביעי של תכניות המגדר בישראל חי - האגודה הישראלית ללימודים ...

http://www.gendersite.org.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%94-4-

חנה ספרן, אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה. ד"ר. חנה ספרן. היתה. ממקימות. האגודה ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר מפני שהמזל האיר לה. פנים וזכתה לכתוב עבודת דוקטורט על.

כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה-60 תש;quot&פ, אוניברסיטת חיפה

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BC685C7D-E2AF-4122-97DB-3570F8D29437/217567/2019.pdf

מיכל גלטר. מעבר לגבולות העיר: השטחים האקס-טריטוריאליים של עיריית תל-אביב בקום המדינה. ירון בלסלב. עיצוב הגבול של ... דני קרנץ, Hani Zubida. גאופוליטיקה וגבולות. מושב ד' ...

דו;quot&ח שנתי - האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

https://ogen.org/wp-content/uploads/sites/586/2019/01/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99.pdf

ניומן | קרן קארל מרקס | קרן קרול אלכסנדר נובאק | קרן הנצחה ע"ש סלסט רנה. בלאנץ' סלי ... קרן הנצחה ע"ש מדליין וסידני בייגל ז"ל | קרן נאמנות חיה מדליין ולו ברנט |. קרן הנצחה ע"ש ...

04 -ה כינוס ה האגודה הישראלית לבלשנות שימושית )איל;quot&ש( של

http://www.tau.ac.il/~ilash/index.files/kenes2013_abstracts.pdf

האגודה הישראלית לבלשנות שימושית )איל"ש(. 39.9.92. כ, ... פל מה"דיוק", למעשה מדובר בשני מושגים סובייקטיביים שאינם ... אינה אחידה וניכרים בה "טלאים" על מרקם הטקסט. 2.

הכנס השנתי של האגודה הגיאוגרפית הישראלית תכנית שתע" ב ,2011 ,

http://geographyil.org.il/wp-content/uploads/2016/09/Kenes2011.pdf

אקלים. חדר (. )013. : ר"יו. אורי דיין. ,. האוניברסיטה העברית בירושלים. •. הרמה הסיבירית. : קשרים מרחוק. ,. אירועי קיצון ... )120. 11:00-12:30. מים ואטמוספירה ... ארוחת צהרים. 13:00-14:15. אסיפה כללית. של האגודה הגיאוגרפית. הישראלית. . פורום. בנושא הור ... הערכת חשיפה לזיהום אוויר באמצעות מיפוי פיזור גודל חלקיקים בכיח מגורה בגוש דן. ,. איה לביא. ,. יצחק.

! מלגאים יקרים , בואו להשפיע על דור העתיד "! אחריי " הצטרפו למשפחת

https://www.heseg.com/volunteer/files/aharai.pdf

ירוחם. מג. ' אר. בני ברק. באר שבע. שלומי. ערד. ירכא. בית שמש. דימונה. כפר ורדים. נתיבות. כרמיאל. בית. " ר עילית. בת. -. ים. ירכא. באר שבע. קריית ביאליק. זוהרים. מכינת אחריי.

מ" בע לתקשורת הישראלית החברה "קזב" 4102 לשנת תקופתי דוח - בזק

https://ir.bezeq.co.il/static-files/20bbf5e5-c2b5-47eb-bee2-d8b6d43512a4

5 מרס 2014 ... המדינה ניהלה הליך לבחירת משקיע למיזם תקשורת בשיתוף עם חברת החשמל ... unlimited. ( שהביאה לירידה בהכנסה ממוצעת למנוי. (ARPU). וכן מיריד. ה.

כללי ה רשיון ה של "מ החברה הישראלית לתקשורת בע " , בזק " ארציים ני

https://mof.gov.il/GCA/GovernmentCompaniesReform/Privatizations/DocLib5/Bez_Rishayon.pdf

20.1. החלה החברה לספק שירות בזק תמורת תשלום. ,. תספק החברה שירות זה. לכל דורש. ,. לא יאוחר משנים. -. עשר. ) 12(. חודשים מהיום בו החלה באספקת אותו שירות תמורת תשלום.

מ" בע לתקשורת הישראלית החברה "קזב" 6112 לשנת תקופתי דוח - בזק

https://ir.bezeq.co.il/static-files/e9aeee20-cf9d-4e4b-b58a-bdf62b0e2076

17 מרס 2016 ... ישירה,. לעומת. עלויות קבועות. שאינן גמישות בטווח ה. קצר. ואינן משפיעות על. התפוקה ... הנגשת תכנים באמצעות רשת האינטרנט לצפייה באמצעות מגוון מכשירי קצה. )לשירות ... וטנ ,ןומימ תואצוה. 263. 130. 145. וטנ ,ןומימ תואצוה רחאל חוור. 2,307. 3,096.

כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית חוברת 57-ה תקצירים - האגודה הגאוגרפית ...

http://geographyil.org.il/wp-content/uploads/2016/09/kenes2016.pdf

שימשה לא רק עבור פעילות מסחרית, אלא גם כבית משפט וכמושב של הדמוקרטיה האתונאית. למיקום ההיסטורי של ... הפירוק נעשה בתהליכים פיזיקאלים. וכימיים. ארץ ישראל ... ניתוח כמות פליטת האנרגיה מפני האוקיינוסים באמצעות חיישנים הרגישים לטווח הספקטרלי של. 21. ס"מ ).

בואו נדבר על זה - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/preschool/BouNedaberAlZeInternet.pdf

1 אוקטובר 2010 ... אותן לצרכים של ימינו, כגון: אקדח, תשבץ ומלט, שמצאו את מקומן בגלגול חדש. ... סיום כמו: "וזה הסוף" ,"מאז הם חיים יחד באושר ובעושר", שימוש קבוע בזמן עבר, שינוי ... בשיתוף פעולה עם ענף המו"לות, שמעסיק לשם כך עורכים מיוחדים. ... משחק סוציו-דרמטי – שיח יזום על-ידי הילדים ... האם אני בודקת את עצמי אם יש שיפור בנקודות שבהן התחייבתי לשפר?

"מ החברה הישראלית לתקשורת בע " בזק "

https://ir.bezeq.co.il/static-files/b7cb09d8-a867-4e69-adfc-a56e5b669350

23 מרס 2009 ... לעלות ימי העבודה של העובדים בגי ... משודרים ממרכז השידורים בכפר סבא ויתרתם ממרכז השידורים ... כאשר עלויות זכויות שידור הנוגעות להקרנת סרטים ותוכניות.

בג"ץ 5260/17 - קטלוג נתונים על תלונות למח"ש - האגודה לזכויות האזרח

https://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/06/bagatz-5260-17-Mahash-statistics.pdf

29 יוני 2017 ... 22.8.2016. " ; דנה ירקצי ואבי אשכנזי ... קטלוג. המידע שבידי מח"ש לפי סוג אמצעי הכוח שהמשטרה מפעילה. א. לב. לא מדובר על ... בהעדר קטלוג של הנתונים לפי סוג.

בג"ץ 5430/17 - לנקוט צעדים נגד ארגון להב"ה - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/07/bagatz-5430-17-Lehava.pdf

ופעילי להב"ה נוספים מגבירים את פעילותם המסיתה והאלימה בשבועות האחרונים. בעונת הקיץ מדי שנה גוברת ההסתה של המשיב. 4. ומתרחשים א. רועי אלימות רבים על ידי פעילי. להב"ה.

: מתכננים למען זכויות תכנון "– במקום " האגודה לזכויות האזרח ו עמד

https://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D.pd

.2. על פי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי. ,. התשמ. 1998-ח". ,. זכאי דייר ממשיך. להמשיך ולהתגורר. בדירה הציבורית לאחר מותו של הדייר המקורי או א. שפוזו במוסד סיעודי . זכות זו הינה ...

בג"ץ 7647/16 עיקרי טיעון בבג"ץ מבחני תמיכה ... - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/08/bagatz7647-16-mivchaney-tmicha-lemosdot-tarbut-otrim-0717.pdf

31 יולי 2017 ... פרקליטות המדינה. , משרד המשפטים, ירושלים. עיקרי טיעון. מטעם. העותרת. מוגשים בזה עיקרי הטיעון מטעם העותרת. בשל כך שהעתירה נרחבת ומפורטת יתמקדו עיקרי.

2016 באוגוסט 10 לכבוד ר תמי קרני ד" ר ועדת האתיקה וי" - האגודה לזכויות ...

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/08/fat-patients-100816.pdf

10 אוגוסט 2016 ... שומרי משקל. /. ניתוח בריאטרי. /. לאמץ כלב ולרוץ. איתו בפארק. , ". וכלה. "ב. אתה רוצה שהילד שלך יהיה יתום. ".? .4. בבסיסן של כל אלה טמונות הנחות יסוד.

"צ בג הגבוה לצדק בית המשפט "צ מאוחד עם עתירות לבג - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/10/hit5004.pdf

נפתח בכך. כי חוקי החינוך והתקנות אינם מכירים בקיומו של בית ספר. " ייחודי ." ... פתח תקווה. ,. רמת גן. ,. בית שמש. ,. מבשרת ציון. ,. באקה אלגרבייה. ,. חיפה. ,. עוספיה ... בית ספר הדר.

הכנת הורים ללימודים - האגודה לסוכרת נעורים

https://jdrf.org.il/wp-content/uploads/2019/08/ilovepdf_merged-3.pdf

2. תוכן. עניינים. הקדמה. אודות האגודה לסוכרת נעורים. ) סוג. (1. בישראל. מהי סוכרת נעורים. ) סוג. (1. דגשים להורים. סייעת רפואית. נספח לשימוש ...

צו הבזק (קביעת שירות חיוני שנותנת ;quot&בזק;quot&, החברה הישראלית ...

https://mof.gov.il/GCA/GovernmentCompaniesReform/Privatizations/DocLib5/Bez_Tzav.pdf

בתוק סמכותי לפי סעיפי 4ד ו 59 לחוק הבזק, התשמ"ב 1982 (להל החוק), לאחר שראיתי כי נתקיימו ... (11) חיוג מקוצר לשירותי חירו , לרבות משטרת ישראל, מד"א ומכבי אש;. (12) חיוג ...

בזק;quot& החברה הישראלית לתקשורת בע;quot&מ - ברוכים הבאים לאתר ...

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1220001-1221000/P1220581-00.pdf

28 מרס 2019 ... גישה לעסק מרחוק. החברה מצ ... פריצה, הפרעה, נזק או קריסה במערכות עלולים ... כמו כן, אריקסון הינה ספק מהותי של פלאפון בתחום תמסורת המיקרוגל. לפלאפון.

"אבדן הפשטות": הרטוריקה של הפרסומת בעיתונות היומית הישראלית בעשור ...

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Media%20Frames%205_Part6.pdf

הלשון התקנית והעל-תקנית בפרסומות העשור הראשון מלמדת. על היומרה של המוען ליצור ריחוק של הפרסומת מן הנמען, ואילו הלשון הלא. תקנית של ימינו מצביעה על רצונו של המפרסם ...

בית הספר ללימודים מתקדמים נהלי ט"עשת

https://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/nhlym_t.pdf

30 אפריל 2018 ... המלצה על. המטלה לסיכום הלימודים לתואר שני ללא תזה. ו. פיקוח על ביצועה; ... כתיבת הצעת מחקר, עבודת גמר לתואר שני )תזה( ודיסרטציה לתואר שלישי ... נוסח התעודה יהיה ... לאחר קבלת מכתב מבית הספר ללימודים מתקדמים כי תהליכי השיפוט הסתיימו ...

נהלי בל;quot&מ - בית הספר ללימודים מתקדמים - אוניברסיטת בר-אילן

https://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/nehalim.pdf

קביעת המטלה הנדרשת לסיכום הלימודים לתואר שני ללא תזה על. -. פי הנחי ... לביה"ס ללימודים מתקדמים בקשה, הכוללת המלצה של הוועדה המחלקתית, לא יאוחר מסוף ... שהצעת המחקר תאושר בבל"מ ולאחר קבלת האישור מבל"מ שהתלמיד הוא במעמד. "מן המניין". נוסח התעוד ... נהלי מסירת עותקים לספריה המרכזית לאחר קבלת מכתב מביה"ס ללימודים מתקדמים כי.

מלך היהודים - המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם ...

https://dacenter.tau.ac.il/sites/abraham.tau.ac.il/files/media_server/daniel%20abraham/kesher/27/Kesher27_David.pdf

"מי שמדבר אל לונדון, מדבר אל העולם התרבותי האנגלי כולו. ... לצאת למערכה בלי נעליים ובלי גרביים. 480 ... בעריכת נחום סוקולוב לא פירסם כל דיווין על ההכנות ועל הקונגרס עצמו,.

הפרסומות בשנות ה-70 - המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל ...

https://dacenter.tau.ac.il/sites/abraham.tau.ac.il/files/media_server/daniel%20abraham/kesher/27/Kesher27_Vatikai.pdf

מוטיב "הצעירים האוהבים" - מסר זה, משתקף בכל המודעות ותצלומי. העתונות המציגים שחקנים, בדרנים והיפים. מעניין להיווכח כי במרבית המודעות. הוחלפו הדוגמניות האירופיות בצעירים ...

מאיר יערי - המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם ...

https://dacenter.tau.ac.il/sites/abraham.tau.ac.il/files/media_server/daniel%20abraham/kesher/36/36_halamish.pdf

מאיר יערי: פובליציסטיקה כאמנות הפולמוס. אביבה חלמיש. מאיר יערי נולד בגליציה ב‑1897 ועלה לארץ ב‑1920. הוא היה. ממייסדי הקיבוץ ... לכל היותר שרבט ראשי פרקים על דף נייר.

תמונות נשים בעיתונות החרדית - המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס ...

https://dacenter.tau.ac.il/sites/abraham.tau.ac.il/files/media_server/daniel%20abraham/kesher/53/Kesher53.Keren.pdf

עיתון זה, הראשון שציין בכותרתו אתDer treue Zionswächter. שם התואר 'אורתודוקסיה' ... איורים של נשים וילדות במדור הנוער שלו שהיה יתד נאמן היומון. חלק ממוסף השבת שנועד לכלל ...

סאלח שבתי בכרזת הסרט ועטיפתו - המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס ...

https://dacenter.tau.ac.il/sites/abraham.tau.ac.il/files/media_server/daniel%20abraham/kesher/51/12%20Aharoni.pdf

כרזות ועטיפות של סרטים שמשמשות "רפרנס" לזיכרון אישי ועבור. אחרים הן מקור ... הצעירים מקור להנאה ולדמיון גם ללא צפייה בסרט, שאליו נאסרה ... news.walla.co.il/item/3129701.

האגודה הסוציולוגית הישראלית

http://israel-sociology.org.il/uploadimages/seferkenes2009.pdf

17 פברואר 2009 ... בישראל. 1983-1995. ליאת רז. -. יורוביץ. ,. המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ,. האוניברסיטה העברית ... ולהגברת הזהות היהודית של בני. הציבור החילוני. מירב עמרן. ,. חוקרת עצמאית. פער. ים בקרב בני ... סניפים הפרושים ברחבי הארץ. ,. החל מאילת בדרום ...

האגודה הישראלית לאסטרונומיה

https://astronomy.org.il/magazine/2000/2012-12%20%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%9C.pdf

2 דצמבר 2012 ... פרופ' דניאל ללוש. מידד פריינטא ... בנוסף, תודה לאריה מורג על הידיעון הדו-שבועי ... תפקידו של רועה הדובים ... אסטרונומיה, אסטרולוגיה ומתמטיקה באוניברסיטת.

ביטאון האגודה הישראלית לאסטרונומיה

https://astronomy.org.il/magazine/2000/2011-7.pdf

12:71. בבוקר . היו הרבה. עננים. ,. אבל זה לא הפריע להתלהבות של הצופים שנקהלו מסביבנו ... הוא היה בפועל אביהם של מרבית האלים ... מרקורי הצטרף לחבורת האלים האולימפיים.

רות נצר - האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

https://iapp-psy.org/review/wp-content/uploads/2013/06/ruth-netzer-musafar-1.pdf

כתחליף לברית של הבן עם האב . הפציעה העצמית בטקס זה מראה לנו שהמוטיב של פציעה כחניכה עשוי להיות בעל משמעות גם ... הגיבור בעל אלף הפנים . בבל . 2013. ,. 135. 6. שוהם ג.

גיליון )44( 3 .סמ - האגודה הסוציולוגית הישראלית

http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/meydaon12.2012.pdf

20 דצמבר 2012 ... אורנה דונת. אורנה ששון-לוי. חגי בועז. משה סמיונוב. •מקום עבודה: מבט מבפנים. אריקה וייס. •מה מתבשל? לקראת כנס 2013 של האגודה הסוציולוגית הישראלית.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.