הסכם ארגון - פרסונל איי.די.

[email protected] )להלן: ". פרסונל איי.די. " או ". הגורם המאשר. "(. פרטי בעל התעודה. -. תאגיד או מוסד ציבור. י )משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים שהוקמו על. -. פי חיקוק(.

הסכם ארגון - פרסונל איי.די. - Related Documents

הסכם ארגון - פרסונל איי.די.

https://www.personalid.co.il/wp-content/uploads/2019/09/eschem-ltd.pdf

[email protected] )להלן: ". פרסונל איי.די. " או ". הגורם המאשר. "(. פרטי בעל התעודה. -. תאגיד או מוסד ציבור. י )משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים שהוקמו על. -. פי חיקוק(.

הסכם מוסד ציבורי - פרסונל איי.די.

https://www.personalid.co.il/wp-content/uploads/2017/09/mosad-2017.pdf

[email protected] )להלן: ". פרסונל. איי.די. " או ". הגורם המאשר. "(. פרטי בעל התעודה. –. ארגון. או. מוסד ציבורי )משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים שהוקמו. על. -. פי חיקוק(.

הסכם סגל בכיר 4.12.16 - ארגון הסגל האקדמי

http://www.segeltechnion.org.il/Files/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%204.12.16.pdf

בין: המוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים על ידי יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות (להלן:"וריה"),. פרופ' פרץ לביא ויו"ר פורום המנכ"לים גב' בילי שפירא: האוניברסיטה העברית בירושלים.

הסכם 1997 - ארגון הסגל האקדמי הזוטר

https://www.segelzutar.org.il/images/Documents/agreements/1997.pdf

אוניברסיטת חיפה. אגף משאבי ... הסכם זה יחול על חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה כדלקמן : ... ג. אין להעסיק באוניברסיטה תלמיד כתואר שלישי ביותר ממשרה מלאה אחת. היקף ... העובד באוניברסיטה בכל מועד לפני תחילת תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה,.

הסכם ליסינג תפעולי ברפאל. - ארגון סגל המחקר הביטחוני

http://www.drso.org.il/src/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%92%20%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C.pdf

5 פברואר 2006 ... אני הח"מ מבקש בזאת להצטרף להסדר ליסינג תפעולי לעובדי רפאל (להלן. -. הסדר הליסינג), על ... חברת הליסינג לעובד רכב חילופי מאותה קבוצת. מכוניות של הרכב ...

יולי 2015 חברים יקרים, כידוע לכם, הסכם ביטוח הבריאות ... - ארגון הסגל האקדמי

http://www.segeltechnion.org.il/Files/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%206.2015.pdf

ביטוח בריאות קבוצתי לחברי הסגל הבכיר בטכניון ובני משפחתם. פרק תנאים כלליים ... תשלום לצוות המנתח והוצאות חדר ניתוח תוך כדי ביצוע 3.1.3. ההשתלה או ... אבדן כושר עבודה.

947026 הסכם 1993 - 1996 קיבוצי לשנים הסכם ... - הסתדרות ההנדסאים

https://handesaim.org.il/wp-content/uploads/2018/04/15-1993-1996.pdf

1 ינואר 1993 ... נציב שירות המדינה בפועל ... זה ובדבר החלת טבלת שכר חדשה. ושכר ... שכרו. הקובע. לגימלא של כל עובד יעלה לפחות ב. 6% -. בעת. יישום. ההסכם ... ר האגף לאיגוד.

certificate - פרסונל איי.די.

https://www.personalid.co.il/wp-content/uploads/2018/09/9001-SMALL.pdf

PERSONAL I.D. LTD. 34, Ben Gurion ... continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate ...

גיבוי המערכת - פרסונל איי.די.

https://www.personalid.co.il/images/stories/Guides/end%20user%20Certificate%20import%20guide.pdf

PersonalID Trustworthy RootCA 2011.cer. תעודת אישור. PersonalID Supervised Operational CA 2011.cer. מומלץ לשמור את הקבצים בתקיה אשר נח לגשת אליה על ...

פרסונל איי.די – כרטיס חכם 370-7433397

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/276787.pdf

Email: [email protected] □. כרטיס חכם. –. פרסונל איי.די. חברת. פרסונל איי.די. הינה חברה. הפועלת. כגורם מאשר. להנפקת. חתימות אלקטרוניות. ,. באישור משרד המשפטים.

סוג טופס:יתרות סוג יבואן:ותיק ירדן ב"הרא - הסכם חקלאות הסכם חקלאות -

http://www.economy.gov.il/Publications/News/Documents/import-quota-2014-old-importers.pdf

20 יולי 2014 ... י אינטרנשיונל. תי. אור מכסה ... ויליפוד אינטרנשיונל בעמ. 20000.00. כ. ... מאושרת כמות. יבואן שם. 46000.00. מוגה. אינטרנשיונל בע"מ. תיאור מכסה. מכסה קוד ...

100 שנה להקמת ארגון ״ההגנה - צוות - ארגון גמלאי צה"ל

https://www.tzevet.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/127.pdf

1 דצמבר 2019 ... ערכים כמו שקיפות, שוויון ופתיחות באים לידי ביטוי בבחירות המאפשרות לכל. חבר להציג את מועמדותו ... מפתח בארגון החדש היו אליהו גולומב, חבר. ועדת היסוד של ... הוא ברקוד גרפי המאפשר QR קוד. באמצעות ... מעמיקה, תלמיד הגימנסיה העברית ברחביה, בוגר. הפנימיה הצבאית ... יו"ר המחוז ויו"ר סניף נתיבות-שדרות הגיעו לברך את החברים ולהודות.

סוג טופס:יתרות סוג יבואן:חדש ב"הרא - הסכם חקלאות הסכם חקלאות - קהילי

http://www.economy.gov.il/Publications/News/Documents/import-quota-2014-new-importers.pdf

20 יולי 2014 ... בע"מ. 23000.00. החברה האמריקאית לייצור גל. 23000.00. פאר הבשר. תיאור מכס. ה. מכסה קוד ... אשבל סחר בע"מ. 20000.00. אקונומיסט בע"מ. 20000.00 ... אינטרשיונל אקססוריז. 20000.00. י. זינגר טכנולוגיות בע"מ. 20000.00. )מ.מ.מ.( של. -. דג בע"מ.

מדיניות הנפקת תעודה אלקטרונית לאדם לפי סעיף 2 לחוק ... - פרסונל איי.די.

http://www.personalid.co.il/images/stories/doc/cps/cps.pdf

9 מרס 2013 ... רח' בן. -. גוריון. 47. רמת. גן-. ישראל. 11144. טלפון: 044-1400074. פקס: 044-1400444. דוא. " ל: [email protected] personalid.co.il. אתר: www.personalid.co.il ...

חברת פרסונל איי.די. הינה חברה שהוסמכה כגורם מאשר להנפקת חתימות ... - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/mavat_system_1/he/mavat_form-personalid.pdf

www.personalid.co.il. Web: □. Email: [email protected] חברת פרסונל איי.די. הינה חברה שהוסמכה כגורם מאשר להנפקת חתימות. אלקטרוניות לבעלי זכות חתימה בעסקים ...

ביטאון ארגון נפגעי פעולות האיבה - ארגון נפגעי פעולות איבה

http://www.irgun.org.il/html5/web/9021/30713ImageFile3.pdf

10 ינואר 2014 ... תשחץ. פינת המתכון החם. הוצאה לאור, שיווק מודעות וכתיבה: טלמדיה ביטאונים בע" ... למכביר. תודה על ההשקעה. והארגון המופתי. תודה לכולכם. על המאמץ והעבודה ...

הסכם יועץ עסק.pdf

https://www.chamber.org.il/media/149841/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5-%D7%A2%D7%A1%D7%A7.pdf

שיווק וכספים. ,. לשם שיפור העסק. (. להלן. –. הייעוץ. ;). והואיל והעסק פנה למרכז לטיפוח יזמות. (. להלן המט. ) י ". על מנת לקבל ייעוץ . והואיל והמט. " י הפנה את החונך לעסק למתן ייעוץ.

הסכם הלוואה - BTB

https://login.btbisrael.co.il/assets/files/ta2.pdf

בי. מקשרים. הלוואות בישראל בע"מ. ח.פ. 515041218. -ו. בי טי בי אמ ויות בע"מ .פ. ח ... ה אמ ות. , אישור שלו. להסכם זה על כל ת איו. ולת אי השימוש. וכי בעצם העברת כספים ...

הסכם קיבוצי

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/tpm/cp/homepage/regFiles/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%20%D7%97%D7%93%D7%A9.pdf

ת "אופק חדש" ... מורה בעל דרגת שכר שוות ערך לדרגת שכר אקדמית, שאושרה על ... טבלאות השכר המשולב החדשות )למורים בעלי תואר ראשון ולמורים בעלי תואר שני( במסגרת.

הסכם שכירות - מי שבע

http://www.mey7.co.il/media/2577/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf

[email protected] דוא״ל: | www.mey7.co.il אתר התאגיד | "MAST" אפליקציית. בימים א'-ה' בין השעות: 08:00-19:00 מוקד שירות לקוחות 1-800-071-562 <. רח' הרצל 3 סניף ...

הסכם העסקה

http://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2014/09/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94.pdf

הסכם העסקה. על פי חוק ... מכל סיבה שהיא, כי ברצונו להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בהודעה מוקדמת. על פי חוק. ... בעבור כל שעת עבודה נוספת ישולם לעובד סכום של. ₪. .ב.

פשרה הסכם

https://www.dominos.co.il/_media/userfiles/pshara.pdf

14 ספטמבר 2016 ... הסכם. פשרה. בת. .צ. 32467-09-16. שנערך ונחתם בתל אביב,. ביום. ____. ב. חודש. ___. שנת. 2017. ב י ן. עמרי רוזנברג ת.ז. 036363646. באמצעות ב"כ.

הסכם קיבוצי 7035

http://www.tvs.co.il/vault/documents/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%207035.pdf

הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הניקיון והתחזוקה. שנערך ונחתם בתל אביב ביום 11 ביולי 2013. בין : ארגון חברות הנקיון בישראל, עייר 580561926. (להלן: "הארגון"). מצד אחד ;.

הסכם עבודת שיפוץ

http://dariacanaff.com/wp-content/uploads/2010/02/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5_-_%D7%A2%D7%95%D7%93_%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%9B%D7%A0%D7%A3.pdf

תב כמויות. כולל מחירים. ) חתום על ידי הצדדים .(. נספח. ד". " –. תכניות עבודה. ) חתום על ידי הצדדים .(. ) להלן ייקראו ביחד. : ". הנספחים. "( .2. מוסכם כי למען הנוחות. ,. ההסכם וכלל ...

הסכם גג בראש העין - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/heskem_gag_rosh_hayin_moch/he/heskem_gag_rosh_hayin.pdf

התקנה וחיבור של קווי ביוב ומים יבוצעו על ידי תאגיד המים והביוב עין. אפק במסגרת הסכם ... המים ולמעט עבודות. הקמת גדר ביטחון לגידור שטח אש במתחמים F ... למתחמים A ו-8, בליווי מקצועי של המשרד כפי שיקבע על ידי צוות ההיגוי. י:1. יייי יייי.די. . - י. יויו. ז. -. 4. -. " i441. . A.

הסכם - חוף ים - עיריית אילת

http://www.eilat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/migdalor%281%29.pdf

19 יולי 2018 ... עיריית אילת מזמינה בזאת את העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה להשתתף. בהגרלה לשם מתן הרשאה. להפעלת החוף הידוע כ. -. "חוף המגדלור" בעיר ...

הסכם לאספקת גז - סופרגז

https://www.supergas.co.il/?pg=GetFile&CategoryID=202&ArticleID=140&ID=71

אמצעי תשלום עבור שירותי אספקת גז לצרכן באמצעות. 6.8. - מערכת גז מרכזית. החברה מעמידה לרשות הצרכן אפשרויות שונות לתשלום חשבון. 6.8.1. הגז, לרבות, באמצעות מזומן; ...

הסכם קיבוצי מיוחד

http://www.workagreements.economy.gov.il/Agreements/20170077.pdf

פעילות מיזוג! ;מכל חמשת הסקטורים המפורטים להלן: תחום רשתות החשמל; תחום DJY ... מוסכם, כי באשר לעובדי מכירות ברשת מחסני חשמל ששכרם מורכב מעמלות בלבד, ההפרשות.

פרק 13-9: הסכם קיבוצי; סטודנטים

http://www.glima.info/13-9.pdf

המוסדות להשכלה גבוהה, המיוצגים על ידי גב' בילי שפירא, יו"ר פורום. המנכ"לים של ור"ה ומנכ"לית האוניברסיטה העברית בירושלים;. )להלן: "המעסיקים"(. מצד אחד. לבין: הסתדרות העובדים ...

הסכם - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/3978/25-15_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D.pdf

ו בסעיף. 47.5.1. להסכם זה. לוח זמנים מפורט: נספח. 3. להסכם זה שאושר על ידי המזמין, כפי שיעודכן מעת לעת. במהלך תקופת ההסכם ובהתאם להוראותיו. מגדיר. ה. משימות ותוצרי. ה.

הסכם עבודה עם קבלן

https://www.architecture.org.il/pdf_hozim/kablan.pdf

כל התנאים המוקדמים והאחרים הקשורים לביצוע הסכם זה בנוגע לאספקת חומרים. ,. ציוד כמות. החומרים ... מובהר בזאת כי הקבלן מחזיק בידיו סט תוכניות עבודה לביצוע ועל פיהם יבצע את העבודות . במידה. ובעתיד תתקבלנה ... יחתמו כערבים אישית. להתחייבוי. ות הקבלן עפ.

הסכם פשרה - בימות

https://tickets.bimot.co.il/custom/images/agreement.pdf

והואיל . והנתבעת טענה כי ממילא מרוב מבטלי העסקאות לא ננבים לא דמי ביטול ולא זרמי. טיפול, ואף את עמלת הסליקה ככל שקיימת הנתבעת סופגת בעצנה: ובהמלצת בית המשפט המחוזי ...

הסכם גג באר שבע - שינויים ותוספות - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/heskem_gag_beer_sheva_moch/he/heskem_gag_beer_sheva_shinuiim%20%281%29.pdf

עיריית באר שבע. ובין ... העיר באר שבע, ולשם כך לקבוע בהסכם זה הסדרים מוסכמים הנוגעים לתכנון,. לשיווק ... בהסכם זה - "מוסדות ציבור (רשות)" - מעונות יום, מקוואות, בתי כנסת,.

הסכם אי שימוש בנכס - מי שבע

http://www.mey7.co.il/media/1861/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%A0%D7%9B%D7%A1.pdf

[email protected] דוא״ל: | www.mey7.co.il אתר התאגיד | "MAST" אפליקציית. בימים א'-ה' בין השעות: 08:00-19:00 מוקד שירות לקוחות 1-800-071-562 <. רח' הרצל 3 סניף ...

הסכם ראשי - Esri

https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/legal/ma-translations-2017-08/hebrew.pdf

14 אוגוסט 2017 ... להתקין את התוכנה ולהשתמש בה כדי לבנות ולבדוק אפליקציות בעלות ערך מוסף כמתואר. בתיעוד. ו. רישיון ... באחריותו הבלעדית של הלקוח לפתח ולתפעל את התכולה ואת האפליקציות. בעלות הערך המוסף של ... ניתן להתקין כמה אפליקצי. ות בעלות ערך מוסף ...

הסכם לביצוע עבודה

https://www.bonimbayit.co.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%97.pdf

שליכט צבעוני יסופק על ידי המזמין מחברת דקוליין/נדיר. ○. תבוצע התזת בטון 24 שעות לפני הטיח על כל משטחי בטון כולל תקרות. ○. יבוצע פנל שקוע סמוי בתחתית הקיר עבור פנלים.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.