תעודה דיגיטאלית תקציר - אתר סחר אלקטרוני - משרד הביטחון

www.online.mod.gov.il .1. מה הכוונה ב"מענה למכרזים ... personalId.co.il. באתר יש רשימת סניפים מלאה ... הסברים להתקנת התעודה : http://www.comsign.co.il/Support.

תעודה דיגיטאלית תקציר - אתר סחר אלקטרוני - משרד הביטחון - Related Documents

תעודה דיגיטאלית תקציר - אתר סחר אלקטרוני - משרד הביטחון

https://www.online.mod.gov.il/Online2016/Documents/Support/help_pki.pdf

www.online.mod.gov.il .1. מה הכוונה ב"מענה למכרזים ... personalId.co.il. באתר יש רשימת סניפים מלאה ... הסברים להתקנת התעודה : http://www.comsign.co.il/Support.

מדינת ישראל משרד הביטחון נהל ההרכשה והייצור מ סגן ... - אתר סחר אלקטרוני

https://www.online.mod.gov.il/Online2016/documents/general/rishum_sapak/tadrich.pdf

22 אוקטובר 2019 ... www.online.mod.gov.il. –. קבלת מידע והורדת. טפסי רישום .7. תדריך. לרישום. לצורך רישום כספק יש לענות על מס. פר. דרישות סף המפורטות ברשימת התיוג.

מחירון משרד הבטחון לרכב רפואי - משרד הביטחון

https://www.shikum.mod.gov.il/Payments/Mobility/Documents/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F%20092017.pdf

הונדה. הונדה. CRV. אקסקיוטיב. *4. 4. 1997. 2013. 97,000.00 ₪. 15%. 82,400.00 ₪. 0.00 ₪. 312169 ... הונדה אינסייט היברדי. קומפורט ... טויוטה פריוס היברידי. 5. דלת. GLI.

עדה לבדיקת בעיות משפטיות ווה הכרוכות במסחר אלקטרוני - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/NosimMishpatim/Documents/electroniccommerce.pdf

יעכ. ל הספק למלא אחר התחייבויותיו ללקוח בתוך. שלושים ימים. ,. לכל המאוחר. ,. מיום קבלת הזמנת הלקוח . אם הספק אינ. ו יכול לעמוד. בהתחייבויותיו במגבלת זמן. ,וז. עליו להשיב ...

ו אלול תשע וכפרית חקלאית עלון אלקטרוני לענייני תיירות - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/Documents/Tayaron24.pdf

24 ספטמבר 2016 ... חסד. והזדהות. עם. הרעב. והקושי. ,. שהוא. מנת. חלקם. של. בעלי. מצוקה ... שלטי. אזהרה. המתריעים. על. הימצאות. חוט. התיל . חזרה. לתוכן. העניינים. כתב.

דוח שנתי - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/nakhal/reports/43.pdf

לוחמים בצוות אשר עברו הכשרה מקצועית לתפקיד חובש קרבי, מפקד הצוות. לא הסתייע בהם ... לגבות. את. בעלי. התפקידים. ש. תחת. פיקודו. ו. לחזק. את. סמכותם. ואת. יכולתם. לממש. את. הנדרש ... פינצטה. (. , כפי שעשה הרופא, אינה מומלצת, קל וחומר לא בתנאי מרפאת שדה,.

שנתי דוח - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/nakhal/reports/%D7%93%D7%95%D7%97%2045.pdf

יישום הלקחים נשחק, ונוצרת מציאות התואמת את תפיסת המפקד החדש,. מבלי להתחשב בלקחים ... מפקדי צה"ל יאמצו לעצמם בצורה מוחלטת את סגנון הפיקוד שלי ויבטלו את. עצמם ואת ...

החלטה - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/ListForms/%D7%97%D7%A7%D7%9E%D7%95%D7%9F.pdf

10 אוגוסט 2017 ... העוררים, נגדים בשרות קבע ראשוני ובשרות קבע מובהק, הינם בוגרי קורס מפעיל צמ"ה ... שכר הנגדים החדש, אשר צפוי להיות מאושר בחודשים הקרובים, תומך את ...

משרד הביטחון אגף משפחות והנצחה

https://www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il/mhn/Lists/FamailyForms/Attachments/26/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%D7%9C%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D

שם משפחה. ' חתימה. תעודת זהות. כתובת אתר האינטרנט. : WWW.MHN.MOD.GOV.IL. מרכז השירות הטלפוני. –. טל. :' 03-7776700. פקס. : 03-697550.

גופי ההרכשה - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/ListForms/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202011.pdf

אכלוס ואחזקה של דירות. לאנשי קבע. ... בואות חיפה, בית השומר בכפר גלעדי, מוזיאון הגבורה בכלא עכו, היכל ... הביטחוניות וציוד צבאי בשימוש צה"ל המיועדים למכירה ובכלל זה.

דוח חוק חופש המידע - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/public_service/Documents/freedom_report_2018.pdf

המחנות מחדש, ריכוז עמ"ט מול הגופים. העוסקים בכך. טיפול וניהול מערך ... אחריות לקיום מערך קליטה, שיבוץ, הכשרה וקידום המשאב האנושי באגף. היחידה לכלכלה בקרה ונהלים.

הסכם עם המוביל - משרד הביטחון

https://www.online.mod.gov.il/Online2016/Documents/General/Nispahim/nisH80101.pdf

עלות. או להעזר. ב. חיילים לעיגון וקשירה. על המוביל להערך. לביצוע העבודה. 1200. 2. היה. ו. תבוצע העמסה שלא בהתאם ל ... להוציא בכל עת מרשימת כלי. ה. רכב. , כלי רכב. מסוימים.

הורד טופס - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/ListForms/%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1%20%D7%90%D7%96%D7%99%D7%96%D7%95%D7%91%20-%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%93%D7%99%D7%9F.pdf

העורר, נגד בדרגת רסייל התגייס לשירות קבע בהיותו אזרח בגיל 27 והשלים את שירותו. במעמד ייקבע ראשונייי. ... קבע, במקרים מתאימים, לשנה השמינית והתשיעית במעמד ייקבע ראשוני. מדובר ... כמו כן, אנו מורים לשלם לעורר סכום של שתי משכורות צבאיות בגין חופשת התארגנות.

1025 דוח לשנת - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/ListForms/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202015_0_.pdf

1. -. דוח משרד הביטחון לשנת. 5102. עפ"י חוק חופש המידע. בלמ"ס ... לא ישראלי )עמל"י(. ... התעשייה האווירית לישראל בע"מ )תע"א( היא חברת הביטחון והתעופה הגדולה בישראל. התע"א ... עמ"ט למיסוד מאגר מידע תשתיתי אחוד על רשת משהב"ט. .4 ... בשנה זו הופעלה התכנית המשותפת. כמו כן ניתן סיוע מיוחד ליישובי יו"ש ובקעת הירדן: רענון ... מימון רישיון נהיגה לרכב כבד.

תקציר - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/DocLib/anti_ccp.pdf

פסוריאטיק ארטריטיס והחל טיפול במטוטרקסט . בשל הופעת כיבים בפה ... RHEUMATOID ARTHRITIS. הוסף פלקניל שגרם ... PSORIATIC ARTHRITIS . מבין שתי האפשרויות ...

הידרותרפיה - אגף שיקום נכים - משרד הביטחון

https://www.shikum.mod.gov.il/Directives/50.16.pdf

טיפולי פיזיותרפיה, הידרותרפיה וטיפולים פיזיקאליים נוספים הנושא : 1.01.1 ... ב' - דרישות סף עבור ספק הידרותרפיה במשרד הביטחון. ... בוגר/ת לימודי תואר ראשון )לפחות( בפיזיותרפיה.

מיה תעשיות מזון מ.ת.מ בע"מ - משרד הביטחון

https://www.hachvana.mod.gov.il/employment/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94/%D7%9E%D7%99%D7%94%20%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F%20%D7%9E.%D7

חברת מיה תעשיות מזון מ.ת.מ בע"מ (להלן: "הנתבעתיי), בטענה כי פיטוריו נעשו. בשל שירות מילואים, בניגוד לסעיף 41א(א1) לחוק חיילים משוחררים (החזרה. לעבודה), תשי"ט - 1949 ...

מחוז - אגף משפחות והנצחה - משרד הביטחון

https://www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il/mhn/Lists/FamailyForms/Attachments/20/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A0%D

03-7776700. כתובת אתר האינטרנט. : WWW.MHN.MOD.GOV.Il. מחוז. ______. תאריך. : מספר תיק. : לכבוד. : הנדון. : החזר עבור הוצאות טיפולי שיניים. -. הורים שכולים. השתתפות ...

עדכון שיעור המע"מ - משרד הביטחון

https://www.online.mod.gov.il/Online2016/Documents/general/tazkirim/tazkir_0215.pdf

24 ספטמבר 2015 ... שעור המע"מ בכל הקשור. בהוצאת הזמנות ובאישור חשבוניות. במשהב"ט. תחולה .3. תחולת חוזר זה החל מ. -1. לאוקטובר. 2015. , להלן "ה. מועד. הקובע". שינוי שיעור ...

הוראה 50.13 - אגף שיקום נכים - משרד הביטחון

https://www.shikum.mod.gov.il/Directives/50.13.pdf

9 ינואר 2014 ... לעניין הוראה זו – מרחצאות הבנויים על מעיינות מים חמים חמי מרפא – 22. ומשמשים לצרכים ... נימוקיו של הרופא המחוזי אל הרופא המרחבי. 50. הרופא המרחבי יפרט ...

הוראה 60.01 - אגף שיקום נכים - משרד הביטחון

https://www.shikum.mod.gov.il/Directives/60.01.pdf

29 דצמבר 2019 ... שיקומו הבסיסי (כולל רכב. בסיסי, מונית, מסחרית, משאית). .ג. לרכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום. .ד. לצורך פתרון בעיות אישיות ומצב של מצוקה כספית.

בואו לבקר במוזיאונים של משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/Memorial_Legacy/museums/Documents/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA%202019.pdf

ד' באייר ה'תשע"ט, 9 במאי 2019 ... ביום העצמאות סיורים מודרכים כל שעה עגולה בתצוגת. הקבע. ניתן לבקר גם בתערוכת צילומים ... הנכם מוזמנים לחגוג עמנו את יום העצמאות ולחוות את.

תקציר מנהלים - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/T_finance07.pdf

תקציר מנהלים -. דבר מנהל אגף הכספים. מטרת הניתוח הפיננסי של המרכזים הרפואיים הכלליים הממשלתיים לשנת 2007, הנה להציג ניתוח פיננסי. השוואתי - פרטני של המרכזים הרפואיים ...

תקציר - משרד הכלכלה והתעשייה

http://economy.gov.il/InternationalAffairs/TradePolicyAndAgreements/BilateralAgreementsDivision/USA2/FreeTrade/usaENGSummary%20%282%29.pdf

פירוש הדבר שחומר גלם מיובא עובד לרכיב בארץ, והרכיב הוכנס למוצר. סופי שיוצר גם הוא בארץ. ב. אם חומרי ... להסכם האס"ח מחייב את ישראל ואת ארה"ב להחיל באופן בילטרלי את קוד.

ארבעים שנה לנציבות קבילות החיילים - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/nakhal/reports/40%20nhujs.pdf

שמבדיל בין אילוף לבין אימו. ן קשה, כהכנה ללחימה. יש מפקדים שממעטים ... העיתים אין מנוס לעיתים מהחלטות קשות הגוררות עימן אף פגי. עה בפרט. אולם,. במסגרת הטיפול בקבילות ...

ממדינת ישראל הוראת אגף שיקום נכים מס' 84.11 - משרד הביטחון

https://www.shikum.mod.gov.il/Directives/84.11.pdf

1 יולי 2012 ... ת. אר. יך. : ______. שם ההוסטל. הערות. כפר פינס. כפר תקווה. סעדיני ויושעה. מכון סאמיט-. קהילה טיפולית. בית שלו-. בית מרכזי. כישורית. חירם-הרדוף. כפר איזון ...

תעריפי יועצים, בתי תוכנה והתקשרויות כלליות - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/ListForms/H046100N.pdf

23 נובמבר 2017 ... וראות החשכ"ל או הנחיות "הספר הצהוב" לא נותנות מענה להתקשרויות, יחולו. ההוראות הרלוונטיות. שלהלן. הגדרות .8. לצורך הוראה זו מוגדרים המושגים הבאים.

מדינת ישראל הוראת אגף שיקום נכים מס' 53.09 - משרד הביטחון

https://www.shikum.mod.gov.il/Directives/53.09.pdf

2 אוגוסט 2015 ... שעון מעורר- מדבר. אחד מתוך הקבוצה. חד פעמי. שעון מעורר ברייל. ש ע ו נ י י ד. שעון יד דובר עברית. אחד מתוך הקבוצה. חד פעמי. שעון יד דובר ערבית. שעון יד ברייל ...

בקשה למשיכת כספים מפיקדון אישי - משרד הביטחון

https://www.hachvana.mod.gov.il/DocLib2/pikadon_6_17.pdf

דון – 5 שיעורי. תיאוריה. ה רק אם הם. נהיגה. רות למבקש. ד להגשת. ה. מקצועית( – יש. ת. האגף והקרן ... טופס ירוק יתקבל רק עם חתימת רופא, אופטומטריסט ואישור ביצוע מבחן תיאוריה.

ה ראמ דוח – תקציר מנהלים 2015 פברואר - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/rama.pdf

תקציר מנהלים. –. דוח. ראמ. ה". פברואר. 2015. רקע. ה. תכנית. הארצי. ת. "אזורי בחירה מבוקרת" הוא מהלך של משרד החינוך שראשיתו בהחלטת ממשלה משנת. 2010 . מטרת העל של ...

הצעת תקציב הבטחון 2008 לשנת הכספים - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/Documents/takziv_2008.pdf

חשמל. 6728. –. 12,888. 12,000. טלפון. 6825. –. –. 1,000. אתר "הר איתן". 6886. –. 3,861. 5,262 ... לזוג. סעיף זכאות. תגמול. לב. ודד. מירבי. מיזערי. מירבי. מיזערי. בלי ילדים. 5,607. 1,065. בלי ילדים ... יתומים זכאים להחזר מס קניה עבור מקרר ... ועידוד צעירים מצטיינים מהפריפריה להישאר ביישוביהם לתקופה ממושכת ... הועבר תקציב נוסף לצורך העתקת מחסני הג.

רכישות והתקשרויות בתחומי הטיפול של אגף שיקום נכים - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/ListForms/H040520N.pdf

21 ינואר 2019 ... עבור זכאי בודד מסוים ולא עבור קבוצה ייחודית. נושא הרכש. 1. ניהול דירות והוסטלים ... תותבות, כולל ניהול, ועדות פרוסטטיות, מעבדת הליכה. תותבות עיניים וכו'. 5.

החלום: קווים לדמותו של – מוזיאון חיל האוויר החדש - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/building/info/Documents/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%94.pdf

17 אוגוסט 2015 ... החיל יאמץ את המוזיאון אל חיקו ואילו המוזיאון יעניק לחיל מכל טוב בתחומי. התמחותו שהם ... מערבית לקיבוץ שוכן יער תא"ל זוריק לב, מפקד בסיס רמת. -. דוד,.

ועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/ListForms/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%20-%20%D7%A4%D7%A1%D7%A7%20%D7%93%D7%99%D7%9F.pdf

בדרך לא כשרה אחרת, יהיו זכאים לקבלת תוספת שכר שקלית. אישית אשר ... אפללו נ' צבא הגנה לישראל מחלקת. מופ"ת,. לא פורסם ). 15.1...011. (( . עתירתם נדחתה. בג"ץ קבע כי ...

למידה דיגיטאלית - אברום רותם

http://ianethics.com/wp-content/uploads/2013/06/digital-learning-AR-2013.pdf

למידה זו מושתתת על נגישות ושימוש ביחידות וחומרי הוראה. -. למידה. דיגיטאליים, לצד ... יחידת לימוד בנושא לימודי נתון, הכוללת את המידע, המיומנויות, הערכים ואמצעים מגוונים. ללמידה, על פי ... הגדרתו ואפיונו נעים החל מ". גרסה. דיגיטאלית ... בילוי שעות הפנאי. מחוץ לבית. הספר.

1 4- ברמות לסיווג ביטחוני דגשים למילוי שאלון אישי - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/ListForms/%D7%93%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93.pdf

בד )שאלון שמולא. בעט בהיר או. עיפרון יוחזר .(. ❖. עם זימונך לתחקיר הביטחוני,. עליך להצטייד בתעודת זהות, דרכונים. בר. י תוקף ו. יפג. תוקף. וכן דרכונים. זר. ים. )אם יש( . ❖. לרמות סיווג.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.