DGS output 2002.11.10:2000 - תיאוריה וביקורת

ובעניין רצח יצחק רבין, נאמר לעניין זה כך: "אופיים המשפטי המסקנתי של דו"חות החקירה מעלים. את יצרניהן מן העין ומתבלט ... ממלכתית בפרשת רצח ארלוזרוב: ... ועדת החקירה רשאית ...

DGS output 2002.11.10:2000 - תיאוריה וביקורת - Related Documents

DGS output 2002.11.10:2000 - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/03/21-6.pdf

ובעניין רצח יצחק רבין, נאמר לעניין זה כך: "אופיים המשפטי המסקנתי של דו"חות החקירה מעלים. את יצרניהן מן העין ומתבלט ... ממלכתית בפרשת רצח ארלוזרוב: ... ועדת החקירה רשאית ...

DGS output 2002.01.08:0457 - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2016/12/3839-6.pdf

על יהודים ספרדים ומזרחים וקשריהם עם ערבים בתקופת המנדט. האחריות לאופן ... התמודדו אז רשויות הרווחה העירוניות בתל-אביב: קשרים בעלי אופי מיני, רומנטי או עסקי. שקיימו צעירות ... בין יהודים אשכנזים ויוצאי אירופה, בני היישוב הישן והחדש, לבין הערבים תושבי הארץ, ... על קשרים שנרקמו בין נערות יוצאות קווקז לבין צעירים ערבים ראו למשל מלכה וקרומר-נבו 2009.

DGS output 2002.10.20:0852 - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/03/23-7.pdf

מחיקתה של שכונת. מנשייה בגבול הצפוני שבין יפו לתל־אביב, הריסת כ־70. % ממבני העיר העתיקה ופגיעה. מסיבית בשכונות עג'מי וג'בליה הן תוצאה חד-משמעית של מדיניות מרחבית ...

DGS output 2002.01.08:0515 - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2016/12/3839-10.pdf

כמו המשכורות שלהם) - המתפקד בתור סימן מבחין (אמבלמה או סטיגמה). הוא שואב. את ערכו מעמדתו היחסית במערכת של תארים המאורגנת באופן מדרגי, וכך תורמת לקביעת. עמדותיהם ...

DGS output 2004.12.01:1252 - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/02/25-2.pdf

לפחות מבחינה "טכנית" של שמירה על שלמות קרום הבתולין. עם זאת, בתוליות ... בהעדר דימום ניתן לוודא בתולין על פי מכלול התנהגויות, שתמציתן הפגנה גופנית ומילולית. של בורות, חרדה ...

DGS output 2010.04.14:1324 - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/01/36-5.pdf

(של ולטר בנימין) ובציור ("אולימפיה" של אדואר מאנה). מלבד ההצהרה שנכתבה בידי. זונות ונתנה ביטוי לעניין מפורש שלהן בשאלת הזנות, לזנות לא היה תפקיד מרכזי במחשבה. וביצירה של ...

DGS output 2011.10.25:1509 - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2016/12/3839-5.pdf

של סרטי תעודה, ספרי זיכרונות, רומנים ואפילו ספרי בישול והיסטוריה קהילתית (ספרים. שאני מכנה "נוסטלגיה קולינרית") שהופקו בשנים האחרונות בידי יהודים-ערבים וצאצאיהם.

DGS output 2009.06.11:1536 - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/01/34-2.pdf

במאמרו על האידיאולוגיה העיר לואי אלתוסר הערה חשובה על תחום הבלשנות, על. מגבלותיו, ועל הצל הכבד שהאידיאולוגיה מטילה על יכולתה של הבלשנות לעמוד באתגר. שהציבה לעצמה ...

DGS output 2008.09.21:0959 - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/03/22-2.pdf

אינטרפלציה, אידיאולוגיה ומקריות. אייל דותן. החוג לתורת הספרות הכללית, אוניברסיטת תל-אביב. אדם הולך לתומו ברחוב, בדרך הביתה, לקולנוע או לחברים. הוא חולף על פני האנשים.

DGS output 2006.08.24:1658 - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/02/29-9.pdf

הטכנולוגיים בעיר החרדית מודיעין עילית (קריית ספר), המעסיקים נשים חרדיות במקצועות. טכנולוגיים, חלקם 'היי־טקים' ... התנחלות ונדל"ן. כדאי להכיר טוב יותר את השותפים לבניית השכונות החדשות של מודיעין עילית. היזמים ... ידיעון 50, דצמבר 2005, ירושלים. נוימן, אפרת, 2005.

DGS output 2007.07.30:1201 - תיאוריה וביקורת - מכון ון ליר בירושלים

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/02/30-14.pdf

הנסקרים בצמרת רשימת רבי־המכר בקטגוריית. ספרי העיון. רבי־מכר בינלאומיים! אלה לא. נותרו לבדם על המדף. במהלך החודשים. האחרונים הצטרפו אליהם לפחות שלושה ספרים.

הנקרוגרפיה הפוליטית של המת חי: על תיאוריה, ביקורת וזומבים - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2016/10/Teoria-43_2.pdf

בראשון, נוכחותו הגופנית של הזומבי בהיותו מת מהלך פורעת את הסדר הנורמטיבי המבחין ... בהקשר זה ראויה לציון ההקבלה שכמה חוקרים עושים כיום בין התכנים המיוצגים. (. אםStratton ...

ביו־פוליטיקה: תיאוריה פוליטית של היומיום - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/02/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5.pdf

אגמבן, שהיה לבוש תמיד שחור, לרוב באותה חליפה מהוהה משהו, הביט בי. בעיניים מצומצמות, חייך ... מנקודת המבט הזאת, האבחנה ההיסטורית של סלמאן נאטור. לגבי הדור השני לנכבה ...

DGS output 2002.10.04:1359

https://www.netanya.ac.il/Schools/LawSchool/Journal/Documents/8B.pdf

האם להכרה בהוצאה לצורכי מס (ניכוי) יש אפקט רגרסיבי (מיטיב עם העשירים)?. ד. המצב הנוכחי. 1. ... הוצאה שהוצאה בייצור הכנסה אין אפקט רגרסיבי בלתי ראוי, על אף שהתרת ההוצאה.

פתח דבר 50 - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/02/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%91%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3.pdf

ולציון תחילת כהונתה של ליאורה בילסקי, העורכת השלישית של כתב העת. וביקורת. הדוברים באירוע ... דרור הררי דנה בתחום לימודי האוכל; ואילו דפנה הירש בעלייתם של לימודי מוגבלּות;.

ÏÏ ÌÁ¯‰ ÔÈ - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/02/25-10.pdf

לפיכך, ניתוח מדיום תרבותי של עיתוני נשים, המכוון למגדר מסוים, משרת היטב את מטרתנו. הניתוח שיובא להלן מבוסס על בחינה מדגמית של עיתון הנשים לאשה החל. משנותיה הראשונות של ...

Ô˜È˙ ÈÚ‚¯ È˙·¯˙ Ô˙Ó ‡˘Ó Ï˘ ·Á¯ÓÎ ÔÈ·¯ ¯ÎÈÎ - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/02/24-5.pdf

טלי חתוקה. הפקולטה לארכיטקטורה ולבינוי ערים, הטכניון. כיכר רבין היא בהחלט... סמל של כל עם ... טלי חתוקה. רגעי תיקון: כיכר רבין כמרחב של משא ומתן תרבותי. 86. עירוניים הם ...

ÌȯÙÒ ÔÈ - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/01/35-17.pdf

בר-משה וסמיר נקאש, ובין יוצרים פלסטינים. שקצתם כותבים בעברית. לשיחה על המשותף לשני כתבי ... רבות בפריס, אף משה סקאל חי. (שנים ארוכות) בפריס, רויאל נץ. יושב בסטנפורד ...

È˘˜‰ ˙‡ ¯È˙‰Ï ÏÚ ‰·È˙Î :˙ÈÓÈ Ù‰ ˙·¯˙· ÔÓ˘‰ Û ... - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/01/32-15.pdf

המחקרי בגוף השמן כמו היה עדשה שניתן ... סיפור. הצלחה של הרזיה מסמן אישיות חזקה וראויה. הדברים נכתבים בימי המירוץ לבחירות 2008 ... הסתלקות מן החברה והיעדר סקס אפיל וכדי.

דרש נשי - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/05/2-5.pdf

בתוך מעגל דיאלקטי של פירוש וכתיבה, בתוך רשת אינטר־טקסטואלית שבה הכותב מפרש את ... הקמתו של ״גשר החבלים אשר רוחות קקאו, קנטון, שנף וצפורן מארבע כנפות־ארץ ...

דמו לכם לא־בלום - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/03/14-2.pdf

האופן שבו קומדיות מסתיימות: המחול אצל מולייר, או האפילוג הפייסני אצל שקספיר. ״חתיכת ... זהו סיכום אפשרי למצע, אם תרצו, לאיבה אל האסתטיקה המודרניסטית ולעיסוק בייצוג.

כמו חיות - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2020/02/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95-%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A1-%D7%9B%D7%9E%D7%95-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf

עשוי לקנא על שהאישה שהתמסר לה בלעדית זה לא מכבר, זו שהתמסרה לו, מקדישה. כעת את רוב ... רוב שעות היום בחוץ; הוא מתהדר בחליפה או לובש סתם ג'ינס, היא עונדת מחרוזת פנינים ... הארוטי באמצעות התקשטות בהדרן של חיות; הם השתמשו בנוצות הזוהרות של הקֶצאל ...

Untitled - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/03/18-14.pdf

מוראד השואג את שאגת טרזן. מבוגרים ... השכונתי המשותף של כיכר החלומות הוא תוצר של הפנטזיה של הסרט ... האמיתי, הוא מזרחי, ובתחרות ביניהם על לבה של האשה (זו שאין לה.

‡ ‡Ï ‰ÓÏ 1905 ,‰˜È¯Ù‡ Á¯ÊÓÏ ˙È ÂȈ‰ ˙ÁÏ˘Ó - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/02/28-6.pdf

ליווי של מתיישבים; אין שום עדות לתקריות עם לוחמי המסאי או עם חיות הפרא;24 וברור,. מעל כל ספק, שחברי המשלחת שהו באזור כמה שבועות ולא שלושה ימים. הם אמנם נתקלו,.

חזרתו של היום–יום - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2016/09/Teoria-45_Dorfman.pdf

היומיום בתור שם עצם שגור וטפל. חוקרי יום–יום עכשוויים מציינים לעתים קרובות את שתי. המשמעויות של המונח, אך מעדיפים בבירור את זו של תואר הפועל. הסוציולוג והמשורר זלי. גורביץ' ...

כולנו יהודים - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/08/%D7%94%D7%A9%D7%A9-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F48.pdf

נייר מעופש. בארץ יוצר נייר טואלט כבר בשנות השלושים והארבעים בבתי החרושת פפירוס. וגוויל (ג.ה. ... הפועלים, יכלו הפועלים והבורגנים גם יחד לצרוך את אותם מוצרי תרבות - תערוכות,.

הרברט מרקוזה - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2016/12/Teoria-41_Tauber.pdf

שבבית נשמעו בדיחות יהודיות, דיבור כלשהו ביידיש, והיו ידידים יהודים, חוג של אינטלקטואלים ... “My nationality is not Jewish, but U.S.” חייו הבוגרים, וכך הזדהה בראש ובראשונה: (.

הזרזיר של מוצרט - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2020/02/%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%A1%D7%A8%D7%9C%D7%95-%D7%94%D7%96%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A

ודאי התבייתה על פיו של מוצרט כשזה שרק את משפט הפתיחה בן 17 התווים מתוך. הקונצ'רטו לפסנתר שהשלים ... עמוק כל כך עד שהיא נדמתה לאינסטינקט; הקהל בווינה היה יכול להתרווח במשעולי. הצורות הקלאסיות ... שלושה אקורדים בשלושה סולמות שונים! התוצאה נשמעת כאילו ...

המפה העברית - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/03/11-2.pdf

מפרץ אילת. הם לא תהו מה הניע את ראש הממשלה, הטרוד בבעיות הרות גורל של מדינה שזה ... פיקטיבית, שאינה שונה אלא בצורתה משאר צורות של דברי דפוס. ... קליאוט, נורית, 1989.

ועדת אגרנט - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/04/12-23.pdf

של סא״ל אסף יגורי. גדוד זה הושמד ברובו ומפקדו נפל בשבי. אם במשך. יום שלם תקפו את המצרים רק שני גדודים מתוך אוגדה שלמה, שמנתה. שלוש חטיבות שריון, הדבר מלמד כי התיאור ...

הפילוסופים הישראלים והשואה - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/05/4-4.pdf

הביקורתי לדפוסי פירוש הניסיון שהמסורת מקדשת, עלולים, לפי הברמאס, להצדיק חוליים שסייעו ... זה האוטם עצמו מראות את תיבת פנדורה פעורה לפניו, והמצביע על הפער הבלתי ניתן ...

הפליה ניאו־ליברלית - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/02/%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9A.pdf

החלטות חצויות: התפכחות וביקורת התחילו לצוץ כבר אז — למשל בספרה של ג'נט היילי,. )בילסקי תיאוריה ... "התוכנית החדשה של בנט להרחבת לימודי היהדות: פלורליזם אורתודוקסי",.

אנרכיסטים עלייך ישראל - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2016/09/2F2FTeoria-46_Masa_Eilon.pdf

אנרכיסטים עלייך ישראל: מחשבות על אקטיביזם אנטי ציוני בציון. בעקבות "אנרכיסטים נגד הגדר". אורי אילון. הבוידעם. לקחת זמן לעלות אל הבוידעם. מילה שאין לה תחליף עברי.

שיח וחלל בבית־המשפט - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/05/1-7.pdf

האסורה, הוא מטפס מלשכתו בכמה מדרגות, אל רשת. הדרכים הפרושה ... אותו שיש לו סרטן הקיבה, הוא התאבד והוריש לה. את כל רכושו. ... כל מה שהמלה ביקשה להגדיר, למשל, צד ימין ברכב. מוגדר, "לרבות צד ... איזה זללן, אנוכי ובולמסן היה הגזע הזה, שהגדיר דג. 2975 תיאוריה ...

מי מרוויח ממדינת הרווחה - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/03/9-5.pdf

אסתר הרצוג. מי מרוויח ממדינת הרווחה >. מבוא. במאמר זה אני מבקשת להבחין בין מדינת הרווחה לבין ״ביורוקרטיית הרווחה״, או ״אדמיניסטרציית. הרווחה״. אטען שלמרות שמקובל לזהות ...

שמואל בק, ג׳ורג׳ שמש, מיכאל דרוקס - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/04/12-18.pdf

שמואל בק, ג׳ורג׳ שמש, מיכאל דרוקס. עדות אישית על שלושה קורבנות של ״המופשט הלירי״. 11ל הרגע התרבותי הפרטי של. האמנים שמואל בק, ג׳ורג׳ שמש ומיכאל דרוקס. בין הרגע ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.