אלוף גרשון הכהן - יד לשריון

15 פברואר 2017 ... משה זילברשמיט )מוש( מפקדו האחרון. של גוש עציון ... בכל רגע אפשר להשפיע, אפשר גם להוריד רכבת. מהפסים. ... אמיתי ללוחמים מסוגם של דדו, של אורי בן־ארי, של אשר לוי, אלה ... מפעם לפעם ממריאים התיאורים, הסקירות והסיפורים על התקופה,. הצבא ...

אלוף גרשון הכהן - יד לשריון - Related Documents

אלוף גרשון הכהן - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-41.pdf

15 פברואר 2017 ... משה זילברשמיט )מוש( מפקדו האחרון. של גוש עציון ... בכל רגע אפשר להשפיע, אפשר גם להוריד רכבת. מהפסים. ... אמיתי ללוחמים מסוגם של דדו, של אורי בן־ארי, של אשר לוי, אלה ... מפעם לפעם ממריאים התיאורים, הסקירות והסיפורים על התקופה,. הצבא ...

מי שבא לשריון מי שמנצח מלחמות בשם מדינת ישראל מורשתם ... - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-35.pdf

ובאפריל האחרון השתתפתי בחנוכת כיכר המרכבה בעיר רחובות. לכבודו של ... ואתגרים מבצעיים בבט"ש ובאימונים ... בציר הכרונולוגי של חיי המדינה במאבק לתקומתה ובשנות כינונה,.

אלוף נעוריי - יצחק נוי

http://www.magnetradio.com/files/makor1011.pdf

בעיר העתיקה נולד 'אור ואלכסנדרה'. בהשראת ילד עיוור שהסתובב שם, ושאומץ בידי. עמיתתה של נורית לעבודה; ד“ר נורית נוישטט היא. מומחית בתחום נגישות למוגבלי ראייה. בגב אחד ...

לביא, אל״מ - עדי גור יוסי בר, אל״מ רענן אלרן, אל״מ אביהו בן נון, אלוף בני

https://z.calcalist.co.il/assets/pickerul/5ca0aaf4-3ca0-4b51-9fda-5d28db538b9d.pdf

רון אלישר, סא״ל. נחמיה דגן, תא״ל. יוסי גונן )ג'ינו(, תא״ל. הראל בן נון, רס״ן. רון אלמוג, סרן. עובד דהרי, רס״ן. חיים גופן, תא״ל ... דניאל לידאי, סא״ל. שמואל כהן, סא״ל. רון חולדאי, תא״ל.

וירושלים הבית הר משחררי מ – גור מוטה אלוף רב בעקבות - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/mota_gor.pdf

גבעת התחמושת. ",. סמטת המוות. ," ... גבעת. התחמושת. ,. שכונת. שיח. 'ג'. ראח. ודרך. שכם. והגיעה. עד. מוזאון. רוקפלר . במהלך. היום. השני ... השיר גבעת התחמושת · ,. שכתב יורם ...

הרב צבי יהודה הכהן קוק - בית הרב קוק

http://beit-harav.org.il/hamasa_beikvot_haratia.pdf

)מהחדר(- חמודים, הכדור מפריע לי!!! אימא: הילדים מפסיקים. רוצה לשמוע שירים? נועם: כן! )מכניס דיסק, שומעים בווליום חזק(. גיל: )מהחדר(- חמודים!! בבקשה ... הבה. מונהא. מנצחים. ביחד ...

טפת הכהן־ביק - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_0.pdf

10 יוני 2019 ... על עברית רבנית, ארמית,. ערבית־יהודית, ספניולית, יידיש וסוגים נוספים של עברית. בית הספר לאמנויות הקול והמסך, מכללת ספיר ,ד"ר יעל שנקר 12:45–12:00 פתיחה ...

דב הכהן - האוניברסיטה העברית

https://jstudies.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/folklore_-_32_-_2_-_hacohen.pdf

לפני כמה שנים פורסמה באתר של אגודת 'אהלי צדיקים' במרשתת כתבה שכותרתה 'מחקר: 1. התגלה מקום קבורת הבעל הטורים', ושעניינה בירורים שעשו נציגי האגודה בנסותם לאתר את.

בין שתי מערות יותם הכהן

http://asif.co.il/?wpfb_dl=7777

בעיני משל המערה. ל. עניות. דעתי. ,. התיאור הנמצא בבבל. י של. כניסתו ויציאתו של. "רשב. י ובנו מן המערה. ,. נכתב בין השאר כהתכתבות וכמענה. למשל המערה של אפלטון. הקדום לו ...

27/18 ע/ ס"מלב בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: הנשיא - פיילס אלוף דורון

https://www.idf.il/media/41476/27-18-%D7%A8%D7%91%D7%98-%D7%90-%D7%A9.pdf

בלמ"ס. ע/. 27/18. 1. בבית הדין הצבאי לערעורים. בפני: אלוף דורון. פיילס. -. הנשיא. תא"ל אורלי מרקמן. אל"ם יואב ... שופטת; סרן עדי גנגיאן. –. שופטת. ( ב. יום. 31.5.2018 . הערעור ).

ענת גרנית-הכהן - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/DocLib1/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C,_%D7%A2%D7%A0%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F.pdf

אס 10 ברכה חבס,. 11 כך למשל במלחמת האזרחים בארצות הברית )1865‑1861( היו נשים שביקשו להצטרף לצבא גם. מסיבות כלכליות. עשרות הצטרפו ללחימה גם במחיר של התחפשות ...

סביבתי וליווי ייעוץ הכהן סמדר - עיריית טבריה

https://www.tiberias.muni.il/service/Documents/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A1%D7%A4%D7%A7%20%D7%99%D7%97%D7%9

ייעוץ. וליווי. סביבתי. 11/03/2020. לכבוד. : ועדת. מכרזים. עיריית. טבריה. הגדון. : תחגת. מעבר. לקליטת. הפסולת. הביתית. ממשאית. בייבי. בעיר. טבריה. ב. התאם. לבקשתכם. בחנתי. את.

ההר להר נוסע הכהן יחזקאל - פטרה לאזור יהודים במסעות פרק - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_19.5.pdf

8188888. ר'. יחזקאל. הכהן. נוסע. להר. ההר. -. פרק. במסעות. יהודים. לאזור. פטרה. *. חיים ... 1'. ': מאחורי. הקבר. למזרח. המדבר. הגדול. והנורא. ששם. קבורים. מתי. דור. המדבר. '. 153 ...

ד"סב 05/11/18 מתאריך 21 פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' . : יצחק סלחג'י הכהן ...

http://www.memunim.org.il/html5/Web/1168/2118.pdf

5 נובמבר 2018 ... איסוף ממונים מתחנת רכבת משה דיין ל. " לאגו. " –. הוחלט על חבר הנהלה / רכזים לביצוע. האיסוף. במידה ולא יתאפשר. יש לדאוג להסעה בתשלום. החלטה. –. הסכמה.

6 'מע - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-43.pdf

טלפון למלש"בים: 057-8111276, בית הספר לשריון: 08-9784315, פקס': 08-6354499• ... נושא "צליחת הסער" עלה בשנים 1971/2, והחל תכנון של הגעה. מוסעת מרחוק. בסוף 1972 ... צריכים להיות מפורטים דרכי קשר לאחראי על. האתר הפרטי. ... אותה ליד מחנה בית נבאללה.

שנה לפטירתו - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-39.pdf

באה בעיתוי המושלם שבו קם דור שהחליט. לקחת את גורלו בידיו. ... בהלוויה צבאית בבית העלמין הקטן של רמת השרון. שבצומת מורשה. ... את האויב ללא קרב, כדברי הסיני המפורסם סון־. טסו. מכאן שיש לפעול ... בפורט הוד בטקסס ובפורט ארווין בנבאדה. במקביל היו מחלקות התורה ...

גיליון 51 - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2018/01/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-51.pdf

3 ינואר 2018 ... קפה עד סוף הלילה, וכמובן התחלנו להבין מה. זה טנקים ... בצבא ובחיל השריון - מסלול של טירונות,. צמ"פ, קמ"ט, בה"ד ... אב עם חולצת טי לבנה ועליה כתוב "הורה גאה.

יהודה בריל - יד לשריון

http://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/05/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91%D

ן חיים ארז. בתמונה משנת. 1966. נראה בשורה העליונה ראשון משמאל עו. בד מעוז עם מפקדים ... 17 -. למרץ בגזרה הדרומית של התעלה שבו נמצא גדוד. , 46. נמצא המ. מ". סג. " ם בצלאל ... משה מכליס. ,. פיני גייסט. ,. מרים פלדמן. ,. עודד. (. פרדי. ) כהן. ,. מרצל שקל. ,. יוחנן צנגן.

בואו לבקר ביד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94.pdf

קופון הנחה. ) 20%. (. נא הדפיסו את. הקופון. לשימושכם. שעות ביקור באתר יד לשריון בלטרון: בימים א. -. ה':. 8:30. -. 16:30. בימי ו' וערבי חג: 8:30. -. 12:30. בשבת ובחגים: 9:00.

הלילה בכל מחיר! - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2019/09/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-55.pdf

8 ספטמבר 2019 ... 21 הלילה בכול מחיר! □ אל"ם רומן גופמן. 23 אתם הלוחמים הטובים ביותר! □ אל"ם גל שוחמי. 26 אהבה שריונאית בשחקים □ נועה ואריה איצקוביץ. 27 מדוע לפלוגה ...

מערכות שריון - יד לשריון

http://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2018/08/MaarhotShiryon_01.pdf

מי עוגות • שריון" : קצין העריכה דב־סרן שאול ביבר. מזכיר מערכת: מרים נתנאל. המערכת והמנהלה : הקריה-ת"א, רח' ג' מס. 1. חוברת מס. 1. -. אייר תשכ"א - אפריל 1961. הדפוס החדש" ...

quot&עופרת יצוקה - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-31-1.pdf

להביא לשקט בדרום היא יצאה הפעם מוכנה. לא. בחיפזון כביציאת מצרים ולא בהחלטה ... למרבית הפלא נקלעתי ל'פיקניק' עצום של לוחמי. גדוד 71 ולוחמי גולני. המורל בשמיים. לוחמים.

אתרי שריון באינטרנט - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-48.pdf

יצחק פונדק המפקד הראשון של גייסות השריון □ אל"ם )במיל'( שאול נגר 48. אתרי שריון באינטרנט ... בוגרת תיכון "אליאנס" תל אביב בניהולה של הגב' ורדה כגן, וקודם. לכן בוגרת של בית ...

חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-45.pdf

48 קרב השריון בשריון הגדול ביותר במלחמת יום הכיפורים □ אל"ם )במיל'( בני מיכלסון ... הפקרות או לפחות מילה נרדפת לכך? ... הצפוני במעוזי התעלה, שבעבר רשם פרקים במיתולוגיה הישראלית. ... לכוחותינו התוקפים בבוקר השמש בעינייםמגורם ... ולחמה בגזרה המצרית.

לגעת מבעד לשריון - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/7655B75C-0F73-4F3E-BBF5-71DBF7E35012/125917/choveret1.pdf

Hyperactive impulsive type ב. בעקר היפראקטיביות: Combined ... ילדים מיוחדים - המפגש של ילדים היפראקטיבים )ADHD ( ולקויי למידה עם מערכת החינוך. על פי תיאורית העצמי.

פרויקט המרכבה מכתב לרֵעִי המת עמ' 60 - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-34.pdf

15 פברואר 2017 ... טוביה כמ"פ ה' )הדרן( בגדוד 268 בפיקודו של. תרומת רס"ן )במיל'( אריה צדיק ... והתפתחותו של אתר ויקיפדיה מהווה קפיצת מדרגה נוספת, והוא מאפשר לנו להגיע. במסגרת אתר אנציקלופדי ... סימן 4, והחברים בפורום נותנים לו טיפים. מניסיונם הרב בבניית דגמים, ...

שריונר נחוש, פלמחניק ואדם עמ' 6 - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-42.pdf

כתובת העמותה: עמותת יד לשריון, לטרון, ד"נ שמשון 99762, טל' 08-9255268,•. פקס': 08- ... בעבר בראיון לסופשבוע של "מעריב". קראו לי ... מכפיל כוח בעזרת מרכזיה המתחברת לכלל.

מגזין - אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

https://www.agmon-law.co.il/uploaded_files/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A1%20-%20%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA%20-%2016.1.2017.pdf

16 ינואר 2017 ... קנז לבית ההשקעות דש - ולאחר מכן הצטרפה לחברה של אבלגון. בראיון למגזין G לפני כשבועיים אמרה קנז, בין השאר: "יש לי תיק. הישרדות על הגב, שמוכן לכל צרה".

quot&קרב השריון האכזרי ביותר בהיסטוריה - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-29.pdf

שפיים. סטודיו. עיצוב: •. המען למכתבים: עמותת יד לשריון, ת"ד 745 לוד, 71106. כתובת העמותה: ... תאורה מהמוצב הוא הצליח להשמיד שלשה ... התמנה למח"ט מילואים סא"ל דודי קמחי •.

חטיבה 7 במיטב מסורת הלחימה שלה חטיבת ברק עם רוח לחימה ... - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-46.pdf

אל"ם )במיל'( שאול נגר 48 חטיבת ההכשרות - חטיבה מבצעית לוחמת □. אל"ם )במיל'( שאול ... מאור לוי 113 אתרי שריון באינטרנט □. תא"ל )במיל'( ... ובאזור המשולש והתפשטו צפונה לנצרת, כפר. מנדא וערערה ... ראיתי החיילים הינם דברים שזר לא יבין. חטיבה לוחמת ... אני נותנת דוגמה מכובדת לציונות שלהם והם. מרגישים כבוד כשרואים אותי במדים. גם סבא. וסבתא שגם ...

עשור למלחמת לבנון השנייה טבילת האש שלי גבורה - דור ב' פלא ... - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-49.pdf

של הרבה מצבאות העולם, וללא מעטים מהצבאות המודרניים. והמתקדמים הוא משמש ... שם. היחידה. סגן ענת שניידרמן. 7. 82 ... הסרס"פ אביחיל אריאל ורפי נהג המ"פ. בנוסף. פגשתי חלק ...

שריון :: ביטאון עמותת השריון :: גיליון 17 :: דצמבר 2002 - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-17.pdf

עמותת "יד לשריון" מברכת את חיל השריון ... מבט אל עמותת "יד לשריון" בלטרון ותא"ל (מיל') יצחק רבין ... חילות היבשה, בזרועות הים והאוויר ובכל היחידות האחרות, ביניהם סיפורי.

יוסי וינשטוק לא חזר מרצועת הביטחון בלבנון גדוד 82 בעוטף עזה ... - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2018/11/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-53-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99.pdf

ביטאון עמותת יד לשריון • גיליון 53 • תשרי תשע"ט, אוקטובר 15 • 2018 ש"ח. יו"ר ועדת ... השריון של צה"ל במלחמת העצמאות □ אל"ם )במיל'( בני מיכלסון 58 ... שירתו יורם טהר־לב ועמוס עוז, וביחד הוציאו ... וכ־500 תלמידות ומורות של אולפנת זבולון בראש העין ותלמידים ומורים.

שריון :: ביטאון עמותת השריון :: גיליון 7 :: ינואר 2000 - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-07.pdf

ראש אמ"ן, אלוף עמוס מלכא, בראיון מיוחד ל"שריון". לשריין את השלום. מפקד מז"י, אלוף משה עברי סוקניק, על השריון בעידן השלום. המלחמה שבתווך. סא"ל (מיל') דודו הלוי על טראומת יום ...

פיקוד בעת הצורך ומנהיגות יידעו לוחמי הם קודם כל השריון להביא ... - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-38.pdf

שיבוץ ומגבלות שיבוץ. )7%( 6%. סדרי שירות מילואים ... ולומד כל פעם מחדש דברים מעניינים וחשובים. סיפורי לוחמים, סיפורי קרבות ... לעבור לשריון במז"י. העבירו אותי לפה. עשיתי.

השריון מוביל את התמרון בקרב היבשה / עמ' 7 כיצד יגיעו היחידות ... - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-40.pdf

ביטאון עמותת יד לשריון • גיליון 40 • שבט תשע"ב, פברואר 15 • 2011 ש"ח. המערכת ... חטיבה 7 נמצאת בעיצומו של אימון ברמת הגולן שבסיומו עתיד להיערך. תרגיל חטיבתי. חטיבה ... איחוליי הצלחה לכל בעלי התפקידים החדשים בחיל המתמנים בימים. אלה: ... במרכז המבקרים של נשר, ... במל"י רואה שאין זו סיסמה להרגעת הציבור. ... לטיפוח היכולת של כל תלמיד ותלמידה.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.