รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อคบ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...

2) เพื่อดัดแปลงรูปแบบเค้กดอกโสนเป็นช็อคบอลดอกโสน และ 3) ... การผลิตเค้กดอกโสน. 2. ผลจากการยอมรับช็อคเค้กดอกโสน พบว่า ขนมเค้กดอกโสน ต ารับที่ 3ใช้ดอกโสนร้อยละ 40 ... นมข้นจืดชนิดมีไขมันและไม่มีไขมัน ได้จากการน านมสดมาระเหยแต่ไม่ต้องเติมน ้าตาล.

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อคบ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ... - Related Documents

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อคบ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...

http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/140.pdf

2) เพื่อดัดแปลงรูปแบบเค้กดอกโสนเป็นช็อคบอลดอกโสน และ 3) ... การผลิตเค้กดอกโสน. 2. ผลจากการยอมรับช็อคเค้กดอกโสน พบว่า ขนมเค้กดอกโสน ต ารับที่ 3ใช้ดอกโสนร้อยละ 40 ... นมข้นจืดชนิดมีไขมันและไม่มีไขมัน ได้จากการน านมสดมาระเหยแต่ไม่ต้องเติมน ้าตาล.

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อคบ - สถาบันวิจัยและพัฒนา

http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/140.pdf

2) เพื่อดัดแปลงรูปแบบเค้กดอกโสนเป็นช็อคบอลดอกโสน และ 3) ... การผลิตเค้กดอกโสน. 2. ผลจากการยอมรับช็อคเค้กดอกโสน พบว่า ขนมเค้กดอกโสน ต ารับที่ 3ใช้ดอกโสนร้อยละ 40 ... นมข้นจืดชนิดมีไขมันและไม่มีไขมัน ได้จากการน านมสดมาระเหยแต่ไม่ต้องเติมน ้าตาล.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.