נשים פורצות דרך - משרד החינוך

משלוש נשים בכהונ. ה דומה בעולם באותן שנים: גולדה ... הרג נוראיים שעשו התורכים בארמנים וגם הגיעו אליה שמועות על רדיפות נגד הישוב העברי. בארץ. כל אלו הגבירו את תחושתה כי יש ...

נשים פורצות דרך - משרד החינוך - Related Documents

נשים פורצות דרך - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/shivion/manhigot.pdf

משלוש נשים בכהונ. ה דומה בעולם באותן שנים: גולדה ... הרג נוראיים שעשו התורכים בארמנים וגם הגיעו אליה שמועות על רדיפות נגד הישוב העברי. בארץ. כל אלו הגבירו את תחושתה כי יש ...

רשתמגדלי הים התיכון גליון 21 | אפריל 2017 | בהוצאת נשים פורצות דרך 16 ...

https://migdalei.co.il/wp-content/uploads/MED_magazine21_lr.pdf

2 אפריל 2017 ... רותי )82(, יוני פרוידנטל משהו של הבית בנורדיה. ) ... באפשרותי לתרום", משתפת רותי ספקטור בתחושותיה. ... קובו, דיירות הבית בבת ים שפרצו דרך משמעותית, כל.

זמן נשים- הישגים ואתגרים - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Shivion/zmanNassim.pdf

אשת חינוך ואם. לשני קציני צה"ל שנפלו בעת שירותם הצבאי. ♢. שגרירת ישראל באתיופיה בליינש זבדיה. ♢. ראש אכ"א בצה"ל האלופה אורנה ברביבאי. ♢. רשימת מדליקות המשואות ונימוקי ...

תפיסות וחוויות של נהיגה ובטיחות בדרכים בקרב נשים חרדיות ... - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/08F4CA38-227A-4790-B2EB-FF01AD5BE6AB/135340/haredim.pdf

הממצאים העלו כי הוצאת רישיון נהיגה בקרב נשים חרדיות תובעת לעתים קרובות מחירים. חברתיים כבדים ... עשוי להוות פתח לבחינת עמדות על נהיגה ובטיחות בדרכים בקרב נשי. ם מחברות ... פתח תקווה ות. " א וכן בישובים חרדים ... אם הייתי בתפקיד מורה בודאי שלא הייתי מוציאה.

בין אימהות לחפצון – עיון בספרות נשים בראי החינוך

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d9199.pdf

15 יוני 2006 ... המכונן סובייקטיביות נעשית באמצעות שני סיפורים: "מדנים" של דבורה בארון (ריבנר,. 1974) ו"מקופלת" של ... הסיפור "קטנות" מובא בשלמותו אצל ריבנר, 1974, עמ' 138 131) ו"במקופלת" של אורלי. קסטל בלום ... עוד יותר בהינתן העובדה, שבסיפור המלא ("קטנות") מצוין מפורשות כי הרבנית עצמה ... "הניך" (עמ' 338 328) ו"שפרה" (עמ' 378 371).

מדינת ישראל משרד החינוך מִ נהל החינוך הדתי העל יסודי על החינוך הפקוח מ

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ivrit_hinuch_leshoni/Chativat-Beynayim/mesimat%20haaracha%20hemed%20israel.pdf

יתכנו גם תשובות נוספות שמבטאות הערכה. מקטע ב': )שורה. 1. ( הוא זכה. לאתרי אינטרנט יותר ... המשפטים ובין החלקים השונים של הטקסט ושימוש נכון. במילות קישור מתאימות. 15. נק' ...

תדריך לסקירת נשים הרות תלסמיה לביתא - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/bzn08_2002.pdf

תדריך לסקירת נשים הרות לביתא-. תלסמיה. סמוכין. : נוהל טיפול. באישה הרה. 1.2001. תדריך קודם מתאריך ... תלסמיה מינור נמצאת אצל פרטים הנושאים את הגן הלקוי. ,. ובאה לידי ביטוי ...

הכשרה מקצועית ותעסוקה בקרב נשים חרדיות - משרד הכלכלה והתעשייה

http://economy.gov.il/Research/Documents/X12967.pdf

ולאחר מכן הועברו לעבודה בחברת האם. חלקן בחרו לעב. וד במשרה ... זמנים לוחץ לביצוע העבודה מהווה עבורן קושי ). 50% ... 21-51. 20.2. 50.0. 51.2. האם היית. שכירה. בלבד. 20.5. 02.2. 20.5. בעיקר עצמאית. 01.5. 5.2 ... תלחצי על הכפתור הירוק, מופיע נקודה ירוקה? כן ?

מדינת ישראל מדינת ישראל משרד החינוך משרד החינוך הפיקוח על החינוך הגופ

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Unituniqueness/sportsecurity2019.pdf

14 ינואר 2019 ... מחוז מרכז. הפיקוח על החינוך הגופני. תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח. מחוז מרכז ... מפקח. ים. על החינוך הגופני. העתקי. ם: גב' עמליה חיימוביץ. -. מנהלת המחוז. מר.

החינוך למשרד שמורות הזכויות כל © . החינוך משרד , הפדגוגית המזכירות עבור

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaeySviva/sadnasvivatet2017.pdf

27 פברואר 2017 ... אוויר/קרקע; מד לחות אוויר/קרקע, מד רוח, מד קרינה( וכן ... ועל איכות המים )יחד עם גורמים נוספים המשפיעים על כמות המים בכנרת: הירידה בכמות הגשמים,. ניצול.

תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה'- ו' - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8BEACADF-BE8A-4D36-B0CB-23D0F9C74862/156408/hayVav.pdf

במהלך שנת הלימודים תשע"ב - תשע"ג ישלחו לבתי הספר גם יחידות הוראה ו-50 ספרים. לקריאה להנאת ... דרך במימוש מטרות השפה ובעמידה בהישגים הנדרשים על-פי תכנית הלימודים. ... מטען הידע הלשוני ואוצר המילים שנבחר להוראה - יילמדו תוך כדי הוראת התכנים שבהם עוסקת היחידה. ... קובץ 'סיפורי מילים' מאת רוביק רוזנטל )קובץ דיגיטלי בהוצאת משרד החינוך, 2010.

החינוך שימור מורים חדשים במערכת : לבחינת התרבות ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/TeacherAbsorption.pdf

פרק 5: תפיסות מורים חדשים את קליטתם בבית הספר: השוואה בין בתי ספר משימור גבוה לבין בתי ... רשימת ל. וחות. רשימת טבלאות: טבלה מספר. 3.1. : תיאור המדגם הכללי: מורים, מנהלים ... שי. ת. מ. ר. מדד. טיפוח. 5). ה,. גבו. -5. מוך(. נ. מורים. 1. אינה. מורה לפיזיקה. 26. נקבה. 2 ... מה שעובד שם טוב, זה שנותנים הרבה מאד חופש למורה, שזה מצד אחד חיובי ומצד.

בן גוריון, גבעתיים - החינוך לחשיבה - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/OfekPedagogi/taktzirim2013.pdf

אלון שבות. מחוז: ירושלים. שם מנהל/גננת: כרמלה יהב תמם. שם מפקח/ת: דבורה אבן צור ... יגאל אלון, גבעתיים. -. פיתוח סביבות למידה מקדמות חשיבה. בית. הספר. " יגאל. אלון. " מונה. -כ.

ארצי תרגיל התגוננות במוסדות החינוך ;quot&ירי טילים בשעת ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/DefensePreparednessDrill.pdf

ההפסקה. .ג. מועד התרגיל פורסם בחוזר מנכ"ל ב. 2. לאפריל. 2019. תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התש''פ .ד ... תרגילי פינוי. מחוץ למוסד החינוכי. בעת שריפה מחוזי. משולב עם. כב''ה. ומשטרת ישראל. (1. משרד החינוך ... מיקום ודו"ח תקינות ציוד. החירום.

קנון ושינויים בו במערכת החינוך בישראל מקרה מבחן∫ יצירתו של ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/HalachaVemase/MadaeyHaruachVehayahadut/KanonBialik.pdf

בבחינת יוצר שחובה ללמוד אותו בכיתה ח'. מסגרת החובה מתייחסת לשלושה שירים. שייבחרו מקבוצת שירים מוצעת, וסיפור אחד משניים, מתוך ויהי היום: "אגדת שלושה. וארבעה"י נוסח אחד ...

קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך - משרד החינוך

https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirector/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%9

וכו'(. פעולות חובה. -. הזמנת הורים. -. בירור פרטי. האירוע עם התלמיד ועם הוריו. -. הטלת מטלה חינוכית הקשורה לאירוע. פעולות לשיקול דעת הצוות החינוכי. -. הרחקה מלימודים ליום אחד.

לחוק החינוך המיוחד 11 יישום תיקון - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/special_edu_law_amendment.pdf

הוראה, כוח אדם. והתנאים. הפיזיים(. ,. תוך שמירה על היקף. התמיכות שנקבע. לתלמיד. o. עבור תלמידים עם מוגבלות בשמיעה וחרשות יתבצע התהליך באמצעות מנהל. /. ת המרכז הטיפולי ...

קריית החינוך ע"ש אהרון קציר - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54220427-29D7-4254-B39E-5202299AD35B/180688/1.pdf

מבנה אנטומי של הברך: .2. בעל. שטח פנים ... מבנה קצות. ע. צמות השוק או. הירך. ,. או קיצור שרירים מאחורי הברך,. דבר אשר ... ניתוח תנועה יתבסס על מנח אנטומי של הגוף, וסוגי התנועה.

פרס שר החינוך ושר התחבורה והבטיחות בדרכים לבית-ספר ... - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0DE9594A-0A0B-4F68-8D4E-65346D053CD0/199347/prass_2014.PDF

בית-הספר "מנשה אלישר" רמת שרת, ירושלים . ... אתם, תלמידי בית-הספר הזוכים היום בפרס, תהיו מחר המנהיגים שיביאו את בשורת השינוי בתרבות. ההתנהגות בדרכים. שינוי בתרבות ...

ג "עשת 4- חוזר הפיקוח על החינוך הגופני מס - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/93901648-3BBD-44C5-B403-A2E308A3997C/171564/Chozer4.pdf

כלים להשבחת ההוראה. המורים שהעבירו שיעורי צפייה. עד כה. : שם המורה. בית הספר ... קבוצת בית ספר היובל מבשרת ציון ניצחה את קבוצת בית ספר הימלפרב בתוצאה. 80:87.

מכתב הזמנה לשר החינוך-תשעד.doc.docx - משרד החינוך

http://ecat.education.gov.il/download/sample/18320

שירונט. -. שיר "המסע לארץ ישראל", אתרי מידע, מפת גוגל, תוכנת קומיקס. ספרי הלימוד. "לחיות יחד ... שלמה גרוליך ולהקת שבא, שירונט: ... ואמי מבטיחה לאחי הקטנים . עוד מעט, עוד קצת ...

ג "עשת 5- חוזר הפיקוח על החינוך הגופני מס - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/93901648-3BBD-44C5-B403-A2E308A3997C/171563/Chozer5.pdf

10 יולי 2013 ... היובל. " ב. גבעת משואה . בביקורים אלו השתתפו. גם. הגב' רותי מזרחי. -. סגנית מנהל המחוז,. מר אברהם זוכמן. -. מפמ"ר החנ"ג,. הגב'. יפה דנון. -. מפקחת מר.

פרסי החינוך - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebrew/edu-prize-2019.pdf

בית ספרי בטוח לתלמידיכם ולאפשר להם ללמוד יחד בכבוד הדדי, בהבנה ובשיתוף פעולה. ... גן אופל שוכן בשכונת רמת בית שמש, שכונה המאופיינת ... לצוות ולמנהלת הגב' גאולה אביב.

כנס החינוך המדעי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Motav/scientific_education_conference.pdf

תחומיות ובינתחומיות בחינוך המדעי, STEM פאנל שיח: בהנחיית פרופ' רון מילוא, מכון ויצמן למדע, יו"ר ועדת המקצוע מדע וטכנולוגיה. סדר היום. יום ראשון, ט' בניסן תשע"ח, 25 במרץ 2018.

בגן - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/MilatHayomBaGan.pdf

לכל מילה יש סיפור - פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים. מה בסרטון? ... לי לבקש סליחה, דילמות מתוך הספרים המוכרים או מתוך הסרטונים. ... יש לי חברים / שלומית כהן-אסיף.

פ ר ס ה ח י נ ו ך ה ד ת י - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/knasim/praas19.pdf

אשקלון אסף מימון, חמ"ד תורני ... כיתות א'–ב' מקום למשחק וליצירה ולמשחקי דמיון ופיתוח מיומנויות חברתיות, אורייניות חממ"ד ... בית החינוך הממלכתי דתי לחינוך מיוחד "סיני", רמלה «.

בתי ספר על - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/achersikum2015.pdf

10 יוני 2015 ... קיומו של מרחב ... בין. בית ספר. ל. הורים. ג'וינט אשלים. –. בשיתוף אגף. חינוך יסודי,. אגף שח"ר. ושפ"י ... CLASS. פרקטיקות הכלה(. פעילות בבתי ספר עמיתים. –. קבלה והכלה של השונה ... מחנכים, צוות. המורים. צוות. איתמר. –. יציאה. לבית. אבות. סיעודי. בהוד. -. השרון ... רעות. " תכנית. מפגשים. מפגשים הדדיים עם. תלמידים מבי. ת. הס. פר. " אלוני.

אלי כהן - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/MafteachHalev/Eyar/eli_ch.pdf

חיילים אלמונים . בסתר בסתר הם עושים את מלאכתם ..." "לוחמי הסתר" חיים חפר. אלי כהן. 1924-1965. תשע" ... בדמשק שכר אלי כהן, על פי ההנחיות שקיבל, דירה שצופה אל המטכ"ל הסורי. זאת כדי לאפשר לו, ... ומתפאר בחיוך דק שהוא מומחה לבישול מרק ערב לחך ... מתחת.

מסע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/morim/pod_manager.pdf

5. מסעות מעצבי זהות. •. מסע•"בשבילי•המקורות"•–בעקבות•התנ"ך ... המסע 'בשבילי ירושלים' מתקיים במהלך החודשים סיון אייר בהובלת מורי של"ח וידיעת. הארץ, בתנאי שדה ששיאו ...

PBL - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/tanach/JerusalemSarit.pdf

יחידת הלימוד זו תוכננה בגישת למידה מבוססת פרויקטים.) P.B.L ... כניות לימודים בהתאם לעניינו ולעניין התלמידים, למידה פעילה ועתירת חשיבה של התלמידים ... מצגת פעילויות חשיפה. ו.

הלן קלר - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/beofen_yesodi/alon48.pdf

10 נובמבר 2019 ... הלן קלר. תקו. פת החגים מא. חורינו, פנינו אל שגר. ה מבורכת של. למידה. שתתמקד ו. ת. דגיש חינוך ערכי וקידום. למידה מתוך משמעות. עלון זה מאגד בתוכו מידע.

ערך חיי אדם - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/Teit_LihyotAdam02_Valueoflife.pdf

עורכת: הילית ישורון,ּתַ ת הַ ּכָ רָ ה נִפְ ּתַ חַ ת ּכְ מֹו מְ נִיפָ ה מתוך: יונה וולך,. הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת"א, 1992. לפי השיר, מה מעניק משמעות לחיים, על הטוב והרע שבהם? •.

כ י מ י ה - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/bagrut20121.pdf

בריליום הוא מתכת וכלור הוא אל. -. מתכת . .4. מגנזיום הוא אל. -. מתכת וניאון הוא מתכת ... עליך לבחור במילה הנכונה ולרשום אותה במחברת הבחינה . )1(. יוד הוא. /יסוד. תרכובת . )2(.

הרי געש - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/OryanutMada/Gaash.pdf

מכון ויצמן למדע . 107. הרי געש. " בשעה. 08.30. בבוקר. ,. ה. -18. במאי. 1980. ,. הרעישה התפרצות עצומה. את מדינת וושינגטון . הר הגעש סנט הלן. (Mt. St. Hellen). ,. השוכן בלבה של ...

סבא - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/kfarsaba.pdf

אגף של"ח וידיעת הארץ. טנגו. כפר. -. סבא. כפר. -. סבא. אז. והיום. "בלב לבו של הקושי. ,. שוכנת הזדמנות". )אלברט. אינשטיין. (. הח. ' אן. ,. כיום בית העירייה. ,. מתוך: פורום תפוז · היש.

אדר - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/189719/2131.pdf

אמונתו בגאולה העתידית. סברה אחרת היא ... המתנקש בחיי המלך הפך לאחד מסריסיו - (תרש - שתר). ביון הפך ... עמה ממצוקה ומהשמדה (דובר רוסית, כתוביות בעברית) (בהפקת גשר).

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.