נשים, מגדר ותולדות היישוב היהודי בארץ: הישגים ויעדים - יד בן צבי

נשים' היסטורית, והיא משולה לחלקים של מלאכת טלאים שטרם חוברו ליצירה משמעותית אחת. נשים ומגדר אינן מילים נרדפות, אף ששימוש שגוי זה מקובל בשפה הרווחת. היסטוריה של נשים.

נשים, מגדר ותולדות היישוב היהודי בארץ: הישגים ויעדים - יד בן צבי - Related Documents

נשים, מגדר ותולדות היישוב היהודי בארץ: הישגים ויעדים - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Magalit_Shilo_LR.pdf

נשים' היסטורית, והיא משולה לחלקים של מלאכת טלאים שטרם חוברו ליצירה משמעותית אחת. נשים ומגדר אינן מילים נרדפות, אף ששימוש שגוי זה מקובל בשפה הרווחת. היסטוריה של נשים.

התפתחות כוחות המגן של היישוב היהודי בארץ והפילוג הפוליטי ... - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/003029-1151122981.pdf

ועד פברואר. 1945. התקיימה בארץ. תקופת. הסזון. : המצוד אחר חברי האצ .ל". •. חברי ההגנה עקבו. אחרי חברי. אצ. ,ל". עצרו וחקרו אותם. ,. ולעתים אף. הסגירו. אותם לידי הבריטים.

בגליל היהודי היישוב - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_4.3.pdf

השמד. שבעקבותיו. ,. ואזורים. רבים. בתוכה. שממו. כמעט. כליל . בגליל. נשתקמו. מוסדות ... אופנהיימר. האמצעים. -. עולים. בבירור. בזמן. גזירות. -. השמד. שלאחר. מרד. בר. -. כוכבא.

היישוב היהודי במזרח קווקז / אריאל ונועה ישי - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_81.6%281%29.pdf

קווקז. אריאל. ופועה. ) שי. א . מבוא. עד. לפני. כעשרים. שנה. התגוררה. במזרח. קווקז. ,. בין. רכס. ההרים. ) שגובהם. כחמשת. אלפים. מטרים. (. לבין. הים. הכספי. ) שמפלסו. המשתנה. הוא.

זמן נשים- הישגים ואתגרים - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Shivion/zmanNassim.pdf

אשת חינוך ואם. לשני קציני צה"ל שנפלו בעת שירותם הצבאי. ♢. שגרירת ישראל באתיופיה בליינש זבדיה. ♢. ראש אכ"א בצה"ל האלופה אורנה ברביבאי. ♢. רשימת מדליקות המשואות ונימוקי ...

תגובות היישוב בארץ ישראל על פרשת דרייפוס וביטוין בעיתוני התקופה (1906 ...

http://humanities1.tau.ac.il/shalom_rosenfeld/images/37-heb/Lang.pdf

של הקונסוליה הצרפתית בבני חסותה היהודים — מאות יהודים נתיני. כעבור שנים אחדות ... תל–אביב 1982, עמ' 275 )להלן: קוטיק, פרשתפרשת דרייפוס מ' קוטיק,. דרייפוס(. , 19 )כ"ו ...

על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/DocLib1/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C,%20%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5.pdf

זיכרון ילדות זה מבוסס על 1התחברותן של נשים לפעילות משותפת בראשית היישוב. אירוע שהתרחש ב־1886, השנה ... בשלו בנפשן ובגופן )כפי שעשו עמה(. לולו, החושפת כאן את מסכת ...

ולימודי נשים תאוריות מגדר 1 . כתב עת בספרית מדעי ... - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/SOC/soclib/Biblio/socilStudies/nahmani332.pdf

1982. בספריה לספרות ובמדף פתוח. 2C . לפי. גי. (. 214974. ) 'ג. ון אירוינג. ,. מלון ניו המפשייר. אין. יהודית קציר. " שלאפשטונדה. , ". ראה. : סוגרים את הים. בספריה לספרות. 2C . קצי.

תהליכי קיטוב ביישוב היהודי בארץ במחצית הראשונה של שנות ... - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_12.12.pdf

תהליכי. קיטוב. ביישוב. היהודי. בארץ. במחצית. הראשונה. של. שנות. ה. -. 90. יוסף. שלמון ... ראשון. -. לציון. היו. מוכנים. להתאים. את. עצמם. למקובל. על. ' היישוב. הישן. ' בכל. הקשור. לקיום. מצוות ... ספר. עברי. ,. אשר. יחנך. ברוח. ערכיה. של. החבורה . העילה. הישירה. להקמת. בית.

חייו ומותו של היהודי־הערבי בארץ ישראל ומחוצה לה - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/DocLib7/HC.pdf

מצוטט בתוך: סוזן לוי, 'בין יהודים לערביםLa Terre Inte'rieure ראו את ספרו של אלבר ממי ... במילים אחרות, 28התנגד להצהרות בדבר עבודה עברית וחיפש נתיבות ללבותיהם של הערבים ...

מאבקן של נשים על השתתפותן בבניין הבית הלאומי בארץ ישראל ) 9191 ...

http://www.mchp.gov.il/pikuach_pedagogi/avodot_gemer/pras_gur_arye/Documents/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%20%D7

עיתון. דואר היום. ,. 91.11.9191. , עמ' .1. 3. שם, שם. 4. ד' ברנשטיין, '"בין האישה. -. האדם ובין ... גם לאשה בזמן מן הזמנים את אמצעי ההגנה על כבודה, או האם תגשש הלאה בערפל חייה.

הישגים גדולים' הישגים גדולים' - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/nofei_moledet.pdf

אלי שיש, בן ברוך זיוה, אורי ארליך, ועדת היגוי. רועי תשובה, אדיר וישניה, ... היא ה״גראנד פינאלה״,. הדובדבן שבקצפת של השביל שחוצה את הארץ מדן ועד אילת ואשר אורכו כ-1,000 ק״מ.

סין והעם היהודי - המכון למדיניות העם היהודי

http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2004/12/China_and_the_Jewish_People-Hebrew.pdf

.94 נספח היסטורי: רשימות על מפגשי יהודים עם סין לאורך ההיסטוריה ... מדוע תהיה למדיניותה של סין השפעה על עתידו של העם היהודי? ... אסלאמיים בארץ העצומה הזאת. מאחר שהנושא ...

ישראל ביתא ויעדים השגים - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_41.8%281%29.pdf

השגים. ויעדים. סטיבן. קפלי. א . מבוא. יותר. מכל. הבט. אחר. בתרבותם. של. ביתא. ישראל ... הול . 53. לפי. שני. כתבי. -. יד. באוסף. פיטלוב. ן". ,. תאריך. התרגום. הוא. 7250. אחרי. בריאת.

מטרות ויעדים לשנים 2017-8 פיתוח מוסדות אקדמיים בעיר 1

http://plans.gov.il/documents/gov_yearplan2017-8.pdf

46, חילול שכר(ERP ,DNA פרויקטי טכנולוגיה המשכיים )סיגנט,. □. העצמת המחקר והפיתוח ... המסמך מכיל קטלוג ממויןInternational Classification of Diseases 36. והיררכי של כל ...

הישגים נדרשים

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/program/hesegim.pdf

כתיבת טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים. ציוני דרך. עד סוף כיתה ב. ' עד סוף כיתה ד. ' עד סוף כיתה ו. ' כתיבת סיפור. שיש בו. אירוע. מרכזי. כתיבת סיפור ובו. השתלשלות. אירועים.

quot& הערכת הישגים - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/haarara/drshlomo.pdf

מזומנת לתלמיד אפשרות להעמיק ברכישתם של כישורי חשיבה והפנמה מוגדרים. תלקיט. משולב ... גם בממצאי מחקר ההערכה של התכנית "עוז לתמורה" )פרידמן וחוב',. 2443. (, שא.

מבחני הישגים - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Rama/Meitzav_Hesegim_Report_2017.pdf

פערים ב. הישגים. במבחני המיצ"ב. לכיתות ה' ולכיתות ח' לפי מגזר שפה. 35. תרשים. 10. : פערים בהישגים בין דוברי. עברית לדוברי ערבית במבחני המיצ"ב לכיתות ה' ולכיתות ח'. כיתות ה'.

פיתוח מקצועי אפקטיבי: הישגים וחסמים

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d13017.pdf

גמישות פדגוגית, טיפוח תרבות של שיח חינוכי ולמידה של. מורות ושל בתי ספר. לשם כך המינהל מוביל מספר מהלכים,. שאליהם הוא מתייחס כפורצי דרך, ואף מלַ ווה במחקרי הערכה.

ה הישגים ב מבחנים בשפת - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Rama/Meitzav_Hesegim_Report_2018.pdf

מקדמי מתאם )פירסון( בין רמת הרקע החברתי. -. כלכלי של נבחנים ובין הישגיהם במבחני המיצ"ב. בתשע"ח ... מקדם המתאם של פירסון. הוא מדד לקשר לינארי )קורלציה( בין שתי קבוצות של ...

דבוריה - זיקות תפקודיות בין היישוב והאזור - עיריית עכו

http://www.akko.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/4%2818%29.pdf

חדרים(. הדירות הקטנות. מצויות בעיקר באזור העיר העתיקה וחלק משכונות הצפון )קרית וולפסון, הימים(, ... ך, תוספת יח"ד הנדרשת, )בשקלול הרכב האוכלוסייה ואובדן כושר הנשיאה של.

תגובתם של היישוב והתנועה הציונית לפוגרומים באוקראינה

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/23/gur-alroey.pdf

הגג, מפרקים את התנורים ומובילים את החמרים הכפרה. בהרבה עירות יש לראות. את החזיון הזה: רחובות שלמים של בתים נטולי גג ומחוסרי דלת וחלונות, כעין חורים. 21 שחטמן )לעיל הערה ...

בלימודים הישגים ובין חברתי רגשי מצב בין הקשר ספר בית תלמידי של -

http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/23051.pdf

הדברים. מתפרסמים. על. דעת. המחבר. ת. ובניסוחה . •. בכל. שימוש. בסקירה. או. ציטוט. ממנה. ,. יש. לאזכר. את ... מאחר והצלחה לימודית דורשת יותר ממיומנות בכישורים לימודיים. (DiPerna ... בביצוע האקדמי שלהם, יש סבירות גבוהה יותר לביצוע לימודי טוב יותר בהשוואה לאחרים.

טקס אות ההוקרה על הישגים מיוחדים בשירות המדינה לשנת 2017 - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/news/special_achivment_rewards2017/he/Certificate%20of%20Special%20Achievement%20Award%20for%202017.pdf

24 אפריל 2018 ... מר מרדכי )מרסל( אביב, מר זיו הראל ומר מיכאל היימן. את אות ההוקרה על חדשנות בשירות המדינה. ) ... פרופ' מוטי פנסקי. גב'. מירי אברהם. גב'. אילנה נחמני.

תוכניות לשיקום בקהילה של צעירים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית: הישגים

https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_154.pdf

התכניות לשיקום אנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית בקהילה הן חלק מיוזמה כלל ארצית ... תכניות לשיקום ולשילוב חברתי ותעסוקתי של נפגעי נפש בקהילה. ... קריאת עיתון. או. ספ.

גיור ישראלי: חזון. הישגים. כישלונות. - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/10530/conversion-in-israel-vision-achievements-and-challenges.pdf

וחיבר ספרי הלכה רבים ובהם הספר "זרע ישראל" על. הגיור. היה חבר כנסת מטעם ש"ס ובקדנציה השנייה שלו. פרש ממנה על רקע חילוקי דעות, בין היתר בנושא הגיור,. והקים את תנועת "עם ...

דימויים הדדיים של מורים ואיכרים במושבות הגליל בתקופת היישוב - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Seltenreich_Low_Res.pdf

מהוויי עירוני ומתרבות ספר. יחסם למורים נע ... יום בואו של וילקומיץ לראש־פינה, כאשר הוא עצמו היה עדיין צעיר לימים: 'גבר תמיר, שחור שער. ועבות שפם, רחב כתפיים, בעל פנים מביעות ...

מגדר בדיאגרמות

https://kedmadrive.files.wordpress.com/2017/12/gender_reader_16-12.pdf

זה גם מדבר עם סיפור ידוע מהמיתולוגיה היוונית שנקרא: תיבת פנדורה. זאוס, מלך האלים, רצה להעניש ... ששמה פנדורה. הרמס, אחד האלים, נתן ... פירוש שמה הוא משחק. מילים לגבי זהות ...

עליית כוחה של האורתודוקסיה ההונגרית בהנהגת היישוב הישן בתקופת המנדט

https://www.ariel.ac.il/wp/moreshet-israel-jurnal/wp-content/uploads/sites/209/2019/08/05_MoreshetIsrael_Keren-Kertz_Final.pdf

עליית כוחה של האורתודוקסיה ההונגרית בהנהגת היישוב הישן בתקופת המנדט. ואכן, בתקופה הקצרה שבין הקונגרס הציוני הראשון למלחמת העולם הראשונה גדל מספר. היהודים בארץ ...

מעמד המורה בישראל שחורים ולבנים, איך מערערים מי יקליד פערי הישגים את ה

https://cdn-cms.f-static.net/uploads/264589/normal_59ac76f5df38a.pdf

24 פברואר 2007 ... תירוש )קדימה(, שהונחה על שולחן הכנסת. בתחילת ינואר, מציע ששכר ... לראות שוק עבודה של מורים מרובד בחוזים אישיים, ובעתיד זה יתרחב. ... המתערבים למקומות שבהם הפערים גדולים. יש. לנו הרבה ... של בתי־הספר מתפרסמות, והעיתונים המקומיים יוצרים 'טבלאות ליגה'. של בתי־ספר. ... מספר זה אינו סופי; האריס אומר שאין לו ספק כי ישנם בתי־ספר.

מגדר חוצה גבולות

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/Gender%20studies/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%20%D7%97%D7%95%D7%A6%D7%94%20%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%202019%20-%20%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7

10 מרס 2019 ... התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב שמחה לבשר על הכנס. ה. רב. -. תחומי השמיני לחקר. ה. מגדר. ש,. יתקיים בתאריך. 13.6.2019 . מטרת הכנס להוות במה אוהדת לשיח מחקרי סביב סוגיות של מגדר, פמיניזם ... לימודים, שלב בתואר. ,. ושם מנחה.

מגדר - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/migdar_eshalhanasi.pdf

בדה. שבאקדמיה נפתחים מסלולי לימוד בתחום לימודי המגדר ) אוניברסיטת תל אביב לימודים לתואר ראשון. B.A. 0 זו. השנה השלישי. ת0 אוניברסיטת בר אילן לימודים לתואר שני. M.A.

לראשונה מיום שהוקם היישוב ספיר בערבה, מוקמת בו שכונה ... - ערבה תיכונה

https://www.arava.co.il/uploads/n/1450779881.1000.pdf

אורנה אוקו ושלמה )ג'וחא( קרמר. רינת רוזנברג צילום: ... יאיר כהן, ד"ר גדעון וינטרס, מעיין קיטרון,. ד"ר רבקי אופיר ואורית ... חצבה, 48, נשוי 3, תיירן )בעל חאן "נחל. ערבה"(, חשמלאי ...

ומחול נהלי קמפוס הישגים להסמכת מדריכים ומאמנים ... - מרכז הספורט והנופש

https://sp7.co.il/wp-content/uploads/2019/07/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94.pdf

אוניברסיטת בן גוריון . .ב. תנאי קבלה: .1 ... ג. חובות בתלמיד: .1. על הסטודנט להיות נוכח לפחות ב. -80%. מהלימודים בכל פרק עיוני ומעשי. תלמיד אשר ... יינתן מועד ג' לאחר הגשת בקשה.

לראשונה מיום שהוקם היישוב ספיר בערבה, מוקמת בו שכונה חדשה המסמלת את ...

https://www.arava.co.il/uploads/n/1450779881.1000.pdf

שירה. מדברים מהבטן. המוח: תשבץ היגיון ותפזורת. 3 ... כאן רצה פאסט לגדל אורז ולנטוע דקל ... בנו חיים. בבקרים החדשים של ה"ימים הלבנים" אני. מביטה אל הילדים הקטנטנים בני השש.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.