אישה בזכות עצמה: דיון מגדרי־חברתי בכנסת על הצעה ... - אוניברסיטת בן גוריון

ציון 25 ובכללם: בילי מלמן, 'שוליים ומרכז: היסטוריה של נשים והיסטוריה של מגדר בישראל',. ,דמוקרטיה ... לא אבוא למצות את כל מה שעשו הנשים בשדה העבודה במשך עשרות השנים.

אישה בזכות עצמה: דיון מגדרי־חברתי בכנסת על הצעה ... - אוניברסיטת בן גוריון - Related Documents

אישה בזכות עצמה: דיון מגדרי־חברתי בכנסת על הצעה ... - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/27/NT-27.pdf

ציון 25 ובכללם: בילי מלמן, 'שוליים ומרכז: היסטוריה של נשים והיסטוריה של מגדר בישראל',. ,דמוקרטיה ... לא אבוא למצות את כל מה שעשו הנשים בשדה העבודה במשך עשרות השנים.

ומה שביניהם , פוליטיקה ארגונית , השפעה , על עצמה - אוניברסיטת חיפה

https://pmpc.hevra.haifa.ac.il/images/Eran_Academic_Profile/Download_Major_Publications/F._Books_review/state-society.pdf

ביקורת על ספרו של יצחק סמואל. " –. המשחק הפוליטי. , ". הוצאת אוניברסיטת חיפה. /. זמורה. , ביתן-. חיפה. 2002. ,. 'עמ 344. ערן ויגודה. החוג למדע המדינה. אוניברסיטת חיפה.

התכנית לשוויון מגדרי ברשויות המקומיות ניתוח מגדרי של תקציב עיריית בת

https://yoatzot-w.co.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%94%D7%98%D7%9E%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D.pdf

עיריית בת ים - היבטים נבחרים ... הפועל מופת בת-ים טניס שולחן. 8. 22.20%. 28 ... בית צדיק. 100. 100%. 0. 0. 100. כנרת. 592. 77.8%. 169. 22.2%. 764. דויטש. 45. 69.2%. 20.

אישה בונה אישה הורסת - יואב ברנזון

http://www.ybc.co.il/woman_full.pdf

1. יואב ברנזון. אישה בונה. אישה הורסת. ספר מסדרת. " גבר. ♥. ואישה. " ברנזון ספרים ... ושהוא צודק. -. הוא נרגע ונפתח . פתאום הוא נעשה מקשיב וסקרן גם לדעתי . כל עוד. הוא מרוכז ...

ניהול השיווק - למנהלים בן גוריון תשעט - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/fom/ExecPrograms/DocLib/Pages/Syllabus/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7.pdf

מודל. SWOT. , מודל פורטר לאיומים. מקראה: (קוטלר, קלר והורניק),. מ", ע2פרק. 79-83 ... עסקיות בארגון, הקצאת משאבים, ניתוח תיק עסקים , מודל. BCG ,. הער. כת. הזדמנויות.

פמיניזם משפטי ושינוי חברתי - שותפות אקדמיה- קהילה לשינוי חברתי

https://academycommunity.huji.ac.il/sites/default/files/academycommunity/files/ak_legalfeminism1.pdf

נויה רימלט. ;. ובמסמטר ב. ' בימי ב. ' במסגרת פעילות הקליניקה. ,. ובימי ד. ' במסגרת. הסמינר. " פמיניזם משפטי ושינוי חברתי. " עם דר. נויה'. רימלט . נפלה בחלקכן. /. ם ההזדמנות הנדירה ...

מבנה חדש למערכת התכנון בישראל הצעה - אוניברסיטת תל אביב

http://www.tau.ac.il/humanities/abraham/publications/city.pdf

יובל קיכל. צוות ההיגוי מטעם משרד השיכון והבינוי. קרלוס דרינברג. מיכל נאור. סופיה אלדור ... על תוכנית-מיתאר דינאמית שהתפרסמה בשנת 2001 לעיר אשקלון )שטרן וליצ'פילד, 2001(. ... הצורך אינו מנותק מהמקום: כל אלמנט חדש או כזה העובר שינוי מתקשר למקום המסוים.

הצעה למודל חדש לאחריות : שומרי על קשר מתווכי מקווני - אוניברסיטת חיפה

http://law.haifa.ac.il/images/Publications/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf

16 מאי 2012 ... לת הסרט. ;). RHEINGOLD. לעיל,. , 159ש " ה. ייחד ספרו לתיאור חוויותיו בקהילת. ה. WELL ... קטני ושטחיי העומדי בפני עצמ . השיח אינו יעיל בפיזור מידע ... יתכ כי. יש לשקול יצירת חריג למודל ולפטור. מאחריות. אתרי. בלתי מסחריי ה. פוני. לקהל מצומצ . 274.

עדה עצמה - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_79.2%281%29.pdf

ואילו. היהודים. במזרח. קווקז. ) הרריים. או. תאונים. ,. דגסתאנים. (,. שדיברו. ניב. פרסי. -. יהודי ... אשכנזים. -. כלומר. הספרדים. ויהודי. המזרח. -. הם. עדה. אחת ? האם. יש. להם. מאפיינים ... החיטוב. בין. קבוצות. המוצא. הוא. בין. ספרדים. לאשכנזים. או. בין. יוצאי. ארצות. האסלאם.

ג'אז - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/music/alona-Sagee-keren.pdf

מאמר זה מתחקה אחר ראשית התהוותו של הג'אז בישראל למן השנים שלפני קום. המדינה דרך תיאור ... שילבתי אקורדים שהיו ... דבר שאכן מתרחש בחלק מן הקטעים בתקליט 159נעשים בדרך כלל על מבנה אחר לגמרי. של 'סדנת ... הארץ 234 בן שלו, 'חופשי זה כמעט לבד',. , גלריה ...

ב ה צ ל ח ה - אוניברסיטת בן גוריון

https://www.cs.bgu.ac.il/~ipc201/wiki.files/2017BMoedB.pdf

15 אוגוסט 2017 ... פעולה. רקורסיבית public static int charPlace (int n, char c , int i, String s) ... 5. נק' ( כתוב. פעולה בונה. מעתיקה. ) constructor copy. (. במחלקה. Country.

אוניברסיטת בן-גוריון

https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/DocLib4/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9C-5%20%D7%99%D7%97%D7%9C%20-%20%D7%AA%D7%A9-%D7%A3.pdf

יבנה. כסכום של. 45%. מציון סופי של סמסטר א'. -ו. 55%. מציון סופי של סמסטר ב'. ציון. סופי ... דרכי פתרון לתרגילים יידונו בקבוצות ... תלמיד שנעדר מהבוחן ללא סיבה מוצדקת יקבל ציון ... -בן. ציון קון. -. קובץ בחינות ממכינת הטכניון. -. חלק ב'. גיליונות תרגילים בכל מקצוע הנמצאים ...

ÔÂȯ‚≠Ô·†˙ËÈÒ¯·È  - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/DocLib1/bguphd2007.pdf

Versus The Indicative in french from a sign-Oriented Approach. Summa Cum ... Applying Linguistic Theory to Foreign Language Reading Comprehension.

ÔÂȯ‚≠Ô·†˙ËÈÒ¯·È ‡†ÔÂ˙ÈÚ - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/abg/abg69.pdf

בירת המסחר של קמרון. למה דווקא. קמרון? עונה ד"ר ... היא עשתה בשכונת עוני בלאגוס, בירת. ניגריה. "כמה מהן היר ... בהיסטוריה כללית באוניברסיטת מישיגן. במסגרת הלימודים למדה ...

חבר - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/israelis/DocLib/Pages/2017/ilan.pdf

[ תשעה ירחים רחץ. בניקיון כפיו מי בשם פריזאי, תשעה ירחים עשה את ציפורניו בכלי זהב. וכלי כסף. תשעה ירחי הריון הגה בש"ס נשפי מסכות והלכותם, שקד. על סדורם בנוסח מערב ].

ד״ר אור סתת - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/en/New%20Faculty%20201718%20Photos/Sattath.pdf

Dorit Aharonov, and Prof. Julia Kempe ... היו לי שתי מנחות )פרופ׳ דורית. אהרונוב, ופרופ׳ ג׳וליה קמפה מאוניברסיטת תל אביב( – דבר שלצערי עדיין נדיר במדעי הטבע. משם המשכתי ...

ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Documents/2016.pdf

7 ספטמבר 2015 ... לוח השנה לשנת תשע ... 2016. , יהיה זכאי לאישור זכאות לתואר, ואת התעודה יקבל. בטקס שיערך בשנה שלאחר ... באוניברסיטה קיים חדר תפילה לסטודנטים מוסלמים.

אות קיןדיוקנ - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/SiteAssets/Pages/events/cain/Cain%20Catalogue.pdf

חאדר ושאח. דוד טרטקובר. נורית ירדן. ארז ישראלי. ורדי כהנא. שרה כץ. בועז לניר. ליאב מזרחי. מוטי מזרחי. אסי משולם. נתן נוחי. עדי נס. מיכאל סגן–כהן. אסד עזי. מיכה קירשנר. מיקי קרצמן.

אור ועיוורון - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/light/DocLib/Pages/events/blind/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20-%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F-%2017%202%202015.pdf

17 פברואר 2015 ... 11:05-11:20. יניב מיימון ויניב לוגסי. א). וניברסיטת בן גוריון. -( ... לעיוורים ולקויי ראייה. " 13:15-13:30. רוני סופר. ) מנכ"ל. תשר געש(. " אביזרים ו. עזרים. האופטים.

2017 ץיק - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/humsos/heblit/DocLib/Pages/magazine/%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%A3%20-%20%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%204,%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.pdf

הסתנכרנו עם פעימות הלב — ״תמיד״ — אני כבר לא שומעת דבר. מלבדן — ״שלך״ — ואיך ... אנחנו מגלמות תפקידים — משוגעת על אי בודד ומבקרת רבת חסד. — וכך צריך ... פחות מילים, פחות אקורדים, פחות. תווים. ומה נכנס ... כנים, שהם לא. צריכים להתיפייף בשטיקים ושטויות.

גיליון 3 - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/humsos/heblit/DocLib/Pages/magazine/zrif3.pdf

חן לוי צילום דימוי הכריכה: יחידת הדפוס, אוניברסיטת ... הכיסא הזה שעליו אני יושב תשע שנים לקחתי איתי ממקום העבודה. הקודם, אליו ... בלילות, עד שהיא מצטנפת לפקעת ושיר עמוק מהדהד ממנה החוצה ... אוי, אתה רוצה להוריד. את הסמיילי ... מבקש מים קרים וכוסית ויסקי. לשנינו.

השתרשות הג'אז ביש - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/music/alona-Sagee-keren.pdf

עיקר פעילות הג'אז בשנות החמישים התרכזה בתל אביב. אלכס וייס, שניגן בשנת 1949. במסעדת 'פינגווין' בנהריה בהרכב שכלל פסנתרן, מתופף, זמר ווייס באקורדיון, סיפר: 45 שם, עמ' ב6.

בחירות - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/cau/DocLib1/meorav10.pdf

10 ינואר 2013 ... מחוברת חברתית: ראיון עם שיר נוסצקי. |. 8-10. דמוקרטיה מזרח תיכונית: טור מאת אברהם בורג. |. 11-13. יזמה למען הצבעה בקמפוסים. |. 13. חשבון פשוט. |. 14.

ישראלים - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/israelis/DocLib/Pages/2013/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A9%D7%9C%D7%9D.pdf

כיום שלו מתגורר ברמת השרון, הוא נשוי לנעמי, ... 27: באותו נושא יצא לאחרונה גם ספרם של ד"ר בועז וונטיק ופרופ' זכי שלום.רובי. : לא קראתי ... הצופה שנרדם 46 בספרו של אורי בר־יוסף, ...

הגימנסיה - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/20/c3.pdf

Charles . על מעמדה של הציונות כדת אזרחית ראו:Religion in Time of Trial, New York 1975 ... בתקופה הביזנטית התייחס סיפור המכבים הנוצרי לא לחמשת בניו של מתתיהו הכהן.

החבילה - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/10/18.pdf

ונכתב על אמיל חביבי. בהמשך אדון בנובלה. סראיא, בת השד הרע. , ואנתח את דמות המספר. הגבר המופיעה בה ואת דמותה של סראיא. * * *. במרכז הסאטירה. האופסימיסט. (ערבית 1974 ...

שיתוף - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/cau/DocLib1/meorav9.pdf

9 דצמבר 2012 ... ... ולא על דעת המחלקה למעורבות חברתית ו/או האוניברסיטה. יצירה מעורבת. |. 4. יד שניה. |. 5. קואופרטיב. |. 6. קהילת שיח. |. 7. דני פילק דני האדום: ראיון עם פרופ.

אתיקה - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/humsos/philo/DocLib/pages/syllabus/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%902018.pdf

BJ 1012.C62. David Wong, “Relativism,” in Peter Singer (ed.) A Companion to Ethics (Blackwell,. 1993), pp. 442-50. BJ 1012.C62. אריסטו,. אתיקה ניקומאכית. )תרג.

2016 - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/esteem/2016-prices.pdf

15 דצמבר 2015 ... שובר הזמנה המקנה לילה לזוג על בסיס לינה וארוחת בוקר. במבחר בתי ... ארוחות. בוקר עשירות. במבחר בתי קפה ומסעדות. ▫. ארוחת בוקר זוגית ברשת. מאפה נאמן.

טל רפאלי - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/SiteAssets/Pages/events/post-doc_day2019/POSTDOC2019-PROGRAM.pdf

11 נובמבר 2019 ... חוקר ומרצה לתקשורתד"ר נועם פיינהולץ העברת מסרים אפקטיבית בהרצאה ובראיון -. 11:45. - מנכ"ל ארגון Science Abroad- ארגון המדענים הישראלים בחו"ל נדב ...

יחיעם ויץ - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/19/yehiam.pdf

התקפתו של בן-גוריון על ז'בוטינסקי גברה. בעקבות רצח ארלוזורוב. הוא רשם ביומנו על תרומתו של ז'בוטינסקי לרצח הזה: 'אין. לקבוע עדיין שרוויזיוניסט רצח, אולם אפשר לדרוש כל זאת על ...

ד״ר אורן צור - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/en/New%20Faculty%20201718%20Photos/Oren-Tzur.pdf

"גן השבילים המתפצלים",. וגם ל"אליסה בארץ הפלאות". ו"אליסה בארץ המראה". של לואיס קרול. Jorge Luis Borges is an inspiring author, and I keep returning to. “The Garden ...

עדתיות - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/cau/DocLib1/meorav13.pdf

גיליתי שאנשים מסיקים עליי דברים רק בשל שם המשפחה. שלי. עם זאת ... מרוקאים-צ'כים, הונגרים-טריפוליטאים. השאלה ' ... הסיפור של המשפחה האשכנזית שלי הוא של אפליה. מוכר וידוע ...

אורי כהן - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/14/uricohen.pdf

... המודרניות והמדע. הם זכו לכל סיוע כלכלי או אידאולוגי ... מסוגל לכל מעשה נבלה כדי לקדם את עצמו ואת ענייניו'. 27 ... גיורא יוספטל, אבא אבן, משה דיין ... רוטנשטרייך: דרגה גבוהה היא להגיע לדרגת תלמיד). ... האחרונות זו סיסמה, שלפי שעה אין בכוחה לבנות אלא להרוס'.

סקר מקדים מס' 369 - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/logistics/DocLib/Pages/enviro-reports/2015/369.pdf

שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה. תהליך: הכנת תערובת- טטרציה. ציוד מגן אישי: בקרת תהליך: מרכיבים בתהליך: כפפות להגנה מחומרים כימיים. מנדף.

סקר מקדים מס' 383 - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/logistics/DocLib/Pages/enviro-reports/2015/383.pdf

הכנת תערובת- טטרציה. ציוד מגן אישי: בקרת תהליך: המלצה/סיכום: שימוש בטולואן פעם בשבוע בקמויות קטנות במינדף. מרכיבים בתהליך: כפפות להגנה מחומרים כימיים. נשמית.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.