מקידום נשים להטמעת חשיבה מגדרית - מכון ון ליר בירושלים

החברתית למען נשים ולמען קידום שוויון מגדרי ביצירת קשרים בין ארגוני שטח לבין קובעי מדיניות, חקיקה ושינוי. חברתי רחב. כוללת את ... 24........ האגף לקידום ושילוב נשים בנציבות שירות המדינה: הממונה על הממונות 2.2. 26. ... /http://www.women.gov.il/MA/AboutUs/history ...

מקידום נשים להטמעת חשיבה מגדרית - מכון ון ליר בירושלים - Related Documents

מקידום נשים להטמעת חשיבה מגדרית - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%20%D7%94%D7%90%D7%

החברתית למען נשים ולמען קידום שוויון מגדרי ביצירת קשרים בין ארגוני שטח לבין קובעי מדיניות, חקיקה ושינוי. חברתי רחב. כוללת את ... 24........ האגף לקידום ושילוב נשים בנציבות שירות המדינה: הממונה על הממונות 2.2. 26. ... /http://www.women.gov.il/MA/AboutUs/history ...

יהודה שנהב )עורך(. הציונות והאימפריות. תל אביב: מכון ון ... - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/atttachment_field/%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%A6%D

החשיבה על אודות האימפריאליזם והאימפריות מן העת החדשה היא בעלת פני יאנוס. מצד ... באפריקה הערבית לראות בתנאים סביבתיים מקומיים גורמים עמידים לשינוי — “כמו OSE רופאי.

קמפוס ון ליר בירושלים - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/atttachment_field/%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1%20%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%99%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2018.pdf

קמפוס ון ליר בירושלים. The Van Leer Jerusalem Campus. אולמות. ,. חדרי סמינר. Conference Halls, Seminar Rooms. ו. שטחים ציבוריים and Public Spaces. בניין. ון ליר.

שפינוזה בירושלים - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95%20%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C_1.pdf

10 יוני 2019 ... האוניברסיטהפרופ' אבישי מרגלית. העברית בירושלים. שִ עבוד הרצון. , האוניברסיטה העברית בירושליםפרופ' יעקב גולומב. האם "הרצון לעוצמה" אצל ניטשה מבשר.

זרתוסטרא בירושלים - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/SeferOhana_0.pdf

למה תרגמתי מחדש את 'כה אמר זרתוסטרה'. אוניברסיטת בן־גוריון בנגב פרופ' יונתן מאיר,. ניטשה היידישאי: הערות על קריאות רליגיוזיות במזרח אירופה. , אוניברסיטת בן־גוריון בנגבפרופ' ...

חשיבה יצירתית בהוראת מדעי הטבע - מכון מופ"ת

http://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Documents/001417.pdf

וסטודנטים למדעים ולהוראת המדעים לחשוב באופן יצירתי כשהם לומדים או. מלמדים נושאים ... ההפך הוא הנכון: היא מחסלת אותו וכופה על התלמידים חשיבה בתוך הקופסה. ומכיוון שמערכת ...

פתח דבר - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F%20-%20%D7%A4%D7%AA%D7%97%20%D7%93%D7%91%D7%A8%20%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90.pdf

9 ינואר 2018 ... ﻳﺎﻓﺎ ושותפתו לחיים, את ציור הקיר שלה, "יפו כלת הים" (יאפא ערוס אלבּ חר,. שני הציורים הוצגו ... Khalidi 1992), המשמש מעין אתר הנצחה טקסטואלי ל"מקומות" של 41997;. פלסטין שהייתה ... Karp et alהמוכרות של הערים הגדולות (מובא אצל 1991, 48 .

פרס ון ליר - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/Pras%20Van%20Leer%202019.pdf

26 מאי 2019 ... יאסא, התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות בירושליםטל שוורץ. המיעוטים במערב מפרספקטיבה אסלאמית – השוואה בין. הוגי “משפט המיעוטים” לבין טארק רמדאן. , יאסא ...

רבגוני 3 - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/atttachment_field/%D7%A8%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%203.pdf

ם פותחים שבוע - פרשת שבוע במכון ון ליר בירושלים. המכון מקיים סדרת הרצאות שבועיות בנושא פרשת השבוע. המרצים מייצגים את כל הקשת התרבותית-הגותית. בישראל, וביניהם: ...

טפת הכהן־ביק - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_0.pdf

10 יוני 2019 ... על עברית רבנית, ארמית,. ערבית־יהודית, ספניולית, יידיש וסוגים נוספים של עברית. בית הספר לאמנויות הקול והמסך, מכללת ספיר ,ד"ר יעל שנקר 12:45–12:00 פתיחה ...

הורד PDF - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/dispute3_0.pdf

בכלל בתי החולים הציבוריים שנויה במחלוקת זה שנים רבות במערכת. הבריאות ... במערכת הבריאות, וכן העניין הציבורי הרב שוויכוח זה מעורר. ... ססיה מוגדרת עבודה נוספת בתשלום.

ללימודי - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/Globolizazia_program_web.pdf

25 נובמבר 2019 ... ד"ר אילת זהר,. לצלם גלובליזציה: אנשים, מרחב ותרבות לאורך הדרך הפאן-אמריקנית ד"ר עתליה שרגאי,. הון תרבותי ואי-שוויון חברתי בעידן הגלובליזציה של התרבות ...

קובץ PDF - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/atttachment_field/%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9F.pdf

מאבק בלתי פוסק על משמעות האירועים ועל תבניות ההצגה שלהם, שחלקן הופכות למרכזיות בעוד ... שינוי זה היה אמור להוביל להורדת עלות העבודה עבור רשות שדות התעופה ולהחלשת. כוחם של העובדים ... עלולה היתה לדעתם להביא לביטול הסמסטר )ידיעות אחרונות 2001(. ... הכתבות לפי עיתון ושנה, סיווג השביתה לפי עיתון ושנה, הצד המיוצג בכתבה, נטיית הכתבה, אפיון.

התורה והקוראן - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/ToraVsKuranlong_55.pdf

29 אוקטובר 2017 ... ... תלמידת מחקר, החוג למחשבת ישראל, ,דפנה שרייבר. האוניברסיטה העברית בירושלים. , עמית מחקר באקדמיה ע"ש פולונסקי במכון ון ליר בירושליםד"ר אסף תמרי.

בין הציבורי לפרטי - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%992012.pdf

עדכון: ב־27.8.2012 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בירושלים בעתירה מינהלית שהגישה ... של הכנסת כמה דיונים בהצעת החוק, וב־18 ביולי 2012 אישרה את הצעת החוק לקריאה ... אורי מקלב( שהחוק אינו מסדיר בצורה נאותה את נושא ההכשרה שהמאבטחים מחויבים.

בזכות השכחה - מכון ון ליר בירושלים

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/04/12-33.pdf

לעבר בית הקולנוע פריז, המקרין את הסרט בגירסתו המקוצרת, וורות יריות. ... שהתפרסמו בעיתון דבב; האי ברחוב הציפורים, מאת אורי אורלב: סיפור ילדים על רקע השואה; צמתבר, רומן ...

פתיחה חגיגית - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/1293.pdf

פסיכולוג קליני ד”ר אבי באומן,. ואנליטיקאי יונגיאני. יז באדר, 11 במרץ 2012. ויקהל - פקודי. “וַּיָבֹאּו הָ אֲ נָׁשִ ים עַ ל. הַ ּנָׁשִ ים ּכֹל נְדִ יב לֵ ב”: נשים, גברים ומתן צדקה.

קריאות בנוף הישראלי - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/NofIsraeli.pdf

23 מאי 2013 ... ... יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות. לא תתאפשר חניה בשטח המכון )חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים( ... סינמטק תל אביב. יום שישי טו בסיון, 24 במאי ,2013 ...

מדיניות מורים והוראה - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/1185.pdf

4 אוקטובר 2010 ... בתקשורת; נועם פיינהולץ, חדר המורים ההוליוודי. רב–שיח: מה תפקידם של אנשי התקשורת כמעצבי מעמד. המורה? בהשתתפות: שירין ג'באלי, שי הובר, ד"ר רות הרתאן,.

מכון ון ליר בירושלים מזמין את הציבור לסדרה

https://www.vanleer.org.il/sites/files/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%94%202019_12.pdf

10 מרס 2019 ... מכון ון ליר בירושלים מזמין. את הציבור לסדרה. הרהורי. כפירה. מושג הכפירה צמח בעולם הפרה-מודרני מתוך מסורות. דתיות ושימש כלי בידי ממסדים דתיים ופוליטיים.

עיונים בחקר הקבלה - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/1419.pdf

10 יולי 2012 ... אדם אפטרמן, האיחוד המיסטי ביהדות: בין תיאולוגיה למיסטיקה. ציפי קויפמן, מודלים ומטפורות בחקר החסידות. הפסקת צהריים 14:45•13:45. 16:45 •14:45.

quot&מורה נבוכים - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/ErevSeferYosiShtern.pdf

החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים ,פרופ' אבישי מרגלית. בערב העיון יימכר הספר בהנחה. הכניסה חופשית. יום שני, 29 בינואר 2018, יג בשבט תשע"ח, בשעה 19:00 במכון ...

40 שנה בירושלים - מכון ירושלים למחקרי מדיניות

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_jerusalem_40yrs_heb-min.pdf

פרופ' אילן סלומון השקעות ציבוריות בגשרים, באספלט ובמסילות-ברזל בירושלים 09. 44 ... המודרניים הן ארוכות ויקרות, ודורשות השקעה כספית. האברך נתון ... האחרים הם מלון אמבסדור.

תפקיד המורה בתחילת המאה ה-21 - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/atttachment_field/1-%D7%92.pdf

קריית החינוך אורט יד סינגאלובסקי. (. תל אבי. )ב ... מעודדות שינוי רדיקלי של מודל בית הספר. ושל ... כל מערכת חינוכית בבואה להתמודד עם מכלול הבעיות והדילמות שהוצגו. בפר. ק. ים.

עולם המחשבה של פרידריך ניטשה - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/Nitshe%202013.pdf

12 מרס 2013 ... כה אמר זרתוסטרא מטרה: מה שאפשר לאהוב בו, באדם, הוא זה שמעבר הוא ושקיעה". סדרת ההרצאות השלישית מטעם מרכז שפינוזה לציבור הרחב תוקדש השנה ...

על קריאה וכתיבה אם ערבית - בשפת - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/atttachment_field/%D7%93%D7%A8%20%D7%97%D7%92%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%9E%D7%9F-%D7%A2%D7%9C%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%95%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94

סוף כיתה ד. ' וסוף כיתה ו .' ▫. התכנית החדשה מביאה בחשבון את הדיגלוסיה והשפעתה בשלבים ... ה". לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס▫. מבחני. המיצ. " ב בשפת. -. אם ערבית. בכיתות ב ... לכיתות ד. ' ➢. השוואה לדוברי עברית והשוואה בין. -. לאומית. ➢. הסביבה הביתית.

נשים חרדיות - מכון ירושלים למחקרי מדיניות

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf

גם לביטול תורה )לב-און ונריה-בן שחר, 2009; נריה-בן שחר, 2008; נריה-בן שחר ולב-. און, 2013(. ... זאת אומרת. שאם היום כל סמינר רוצה להכיר בתואר שני — ראשון בכולם יש — אז.

כיצד הפכו מורות ומורים בישראל - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/TohnitMoreiKablan_0.pdf

30 דצמבר 2013 ... מנכ"ל עתיד רשת חינוך )חברה לתועלת הציבור(עמיעד גורביץ. העסקה ישירה של מורי קבלן: הזדמנות לאתגר. פוליטי חוצה מפלגות. , מפלגת העבודהח”כ שלי יחימוביץ'.

טקסים וסמלים בתרבויות היהודיות בזמננו - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/atttachment_field/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר־אילןד"ר טובה גמליאל. , עמיתת מחקר, מוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה;ד"ר אופירה גראוויס קובלסקי. עמיתת מחקר, הקתדרה ללימודי ...

سات التعليم العالي في إسرائيل: اللغة العربي ّة ... - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%20-%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%20-%20%D

التربية والتعليم، فإنّه يتعيّن البدء بتدريسها من الصفّ الثالث إلى نهاية المرحلة الثانويّة، إالّ أنّنا. %50 نشهد مؤخرًا، أنّه يتمّ ... تأهيل المعلمين في الجامعات من أجل تدريسها للصفوف السابع حتى الثاني عشر. ... מושם כיום כמעט אך ורק על הבנת הנקרא. יש לשנות ...

חברה, כלכלה ופוליטיקה: בין קירוב לקיטוב - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/HaamDorshHeb.pdf

של המחאה החברתית: תובנות פוליטיות" DNA, ראש מכון שחרית, "ה-ד"ר אילון שוורץ הרצאה: דיון עם הקהל. הפסקה 12:00-11:45. מושב שני | בין הכלכלי לבין הפוליטי 13:30-12:00.

למי שייך העבר? ארכיון וחברה בישראל - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/HazmanaHaavar_1.pdf

אוניברסיטת תל־אביבד”ר אילת זהר. כפר בירעים במסמכים ארכיוניים ובאתר עצמו. , אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפהד”ר חנה ספרן וד”ר יעל רוזין. ארכיון משלה: הארכיב כפעולה פוליטית.

בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/155_PDF.pdf

בישיבת ממשלה שהתקיימה ב־27 בפברואר הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו את סגן שר. בישיבת ועדת ... ב־1997 העבירה רשות הטבע והגנים )רט"ג(, הכפופה למשרד להגנת הסביבה,.

DGS output 2007.07.30:1201 - תיאוריה וביקורת - מכון ון ליר בירושלים

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/02/30-14.pdf

הנסקרים בצמרת רשימת רבי־המכר בקטגוריית. ספרי העיון. רבי־מכר בינלאומיים! אלה לא. נותרו לבדם על המדף. במהלך החודשים. האחרונים הצטרפו אליהם לפחות שלושה ספרים.

בררניים של בתי ספר פרטיים אסדרה בית הספר חברותא ... - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/niir_emda_bti_spr_prtiim.pdf

תמי הראל בן שחר. ,. מאי ... נייר זה על מקרה המבחן של בית הספר חברותא, שניסיונותיו של משרד החינוך למנוע את. פתיחת ... מחוץ לכותלי בית הספר באמצעות חוגים ושיעורים פרטיים.

מענק האיזון של משרד הפנים: האם הוא מצמצם את ... - מכון ון ליר בירושלים

https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/research_policy12.pdf

במבחן white נמצאה הטרוסקדסטיות, ולכן נעשה אומדן בעזרת התיקון. *. Heteroscedasticity-consistent standard errors (HCSE). רמת המובהקות של משתנה זה היתה 0.09. **.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.