תורה אלקטרומגנטית

28 ספטמבר 2009 ... L. (12.16). הזרם בחוט יוצר שדה מגנטי H, עם רכיב ϕ בלבד. על המעטפת,. 2πa · Hϕ (r = a) = I. (12.17). ולכן,. Hϕ = I. 2πa. (12.18). נחשב את וקטור פוינטינג,.

תורה אלקטרומגנטית - Related Documents

תורה אלקטרומגנטית

http://www.underwar.co.il/download.asp?ID=417

28 ספטמבר 2009 ... L. (12.16). הזרם בחוט יוצר שדה מגנטי H, עם רכיב ϕ בלבד. על המעטפת,. 2πa · Hϕ (r = a) = I. (12.17). ולכן,. Hϕ = I. 2πa. (12.18). נחשב את וקטור פוינטינג,.

דוח מדידות קרינה אלקטרומגנטית בסביבת אתר השידור י. בר ... - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/doch-baron-0118.pdf

8 ינואר 2018 ... תיאור המבנה. אזימוט. [º]. מרחק. ממוקד. שידור. ] m. [. גובה מעל פני. הקרקע. לפי מפה. מצבית. ] ... המדידה תבוצע בעזרת מד עוצמת קרינה רחב סרט לכל תחום התדרים.

לימוד תורה לנשים :מבוא : מניין שאישה פטורה מלימוד תורה

http://asif.co.il/download/kitvey-et/binot/ranna1/1%20%2819%29.pdf

ורן. מפני מה מצינו שלוש מיתות שונות. , סיף[. מגפה וחולי מעיים המכונה הידרוקן. ] ולא נגזרה. מיתה. שווה על כל עובדי העגל ? אמר לה. ' ר[. אליעזר לאותה אישה חכמה. : "]. אין חכמה לאישה.

אור תורה סטון חטיבה ומדרשה תורנית לבנות - מדרשה תיכונית לבנות אור תורה

https://ortorabanot.org.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA.pdf

אפשר גם אחרת מתמטיקה לחט"ב לכיתה ז' חלק א'. )עד החלוקה להקבצות( ... חלקים ב ג. )לא לקנות עד החלוקה להקבצות(. הקבצה. -ג. קפ. יצה לגובה קפ"ל לכיתה ז חלקים ב. ג . ) ...

דברי תורה ט

http://www.munkatcherseforim.org/pdf/mincheaelazer/divre%20torah9.pdf

טרבד. ןיעמשנ. ךתדובעל. מ"מ. ל"י. ש. המ. תוטרשב. יפכ. עודמו. ט"ט,ןנהמ. שודקה. ע"יז. שמתשהש. םהב. םימעפל. םחלוצו. םיצלהל. ליצהל. ינב. לארשי. שו. רוצעל. דעב. םיעשופה. םידריגד.

רינה של תורה

https://blackdigital.co.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

2 מרס 2020 ... קטונתי מחשבונות שמים, אולם את אשר ראינו בעינינו. עליי להודיע בהגיע עת רצון זו בה הרגשנו שנושענו, ואף. זכינו לראות כך תוך זמן קצר. )י.ו. רמת אלחנן, פורסם במדור ...

לשון הרע - דין תורה

https://www.dintora.org/assets/files/35191454321286.pdf

אלגזאלי. בעניין. שמירת. הלשון. בפירושו. של. 'ר. ישראל. ישראלי. מטולדו. 'ל. אבות. '",. בתוך. : האסלאם. ועולמות. השזורים. בו ... תשובות האפשריות. השונות. לשאלה ... )1. א. 2(). (. שלב. הלגליזציה. הראשון. -. התייחסות. הרמב. ם". לאיסור. לשון. הרע. בחיבורו. " משנה. תורה ... והטקסט שם. (. חידוש. זה. של. ה. " חפץ. חיים. " נשען. בחלקו. על. דיוקים. ממקורות. הלכתיים. ובחלקו.

גירושין - דין תורה

http://dintora.org/assets/files/54881519743457.pdf

מםג, עוד וזאת. ד. לשונו. בפרטו, י'לאגח פ"גר הל ש. הסוף בק רן ככתב ש. תשובה. סתברמ,. כיתה הלא שאדמ. כברים דומר לוונתו. פשוטם. ל. אכה בפייהכ התיר. י גוונא. יבר דודם קוא ההריש,.

הכנסת ספר תורה

https://rgl.org.il/rgl.org.il/originals/1498985602%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94.pdf

יערות דבש, ח"א, ד': "חכמת אדם תאיר פניו, ולכך הראשונים שהיו למעלה מהמזל היו בעלי ... להשתמש בהם, וכיצד, שתחליש כחותיו תחלה, זהו ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים כל הזמן הזה ... פיליפינים,. רומנים. וסינים, נודדים מבתיהם ובאים אלינו לתקופות ארוכ. ות. "ולא תהא כהנת ...

תורה שבעל פה

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/goren6.pdf

כתב: הרב ד”ר יהודה זולדן, מפמ”ר תורה שבעל פה. יחידה 13 | בציפייה ... הרב שלמה גורן הרבה לעסוק בסוגיות תורה ומדינה בהיותו הרב הראשי לצה”ל וכן אחר. כך, בהיותו הרב הראשי ...

סדר הכנסת ספר תורה

http://ott.co.il/he/wp-content/uploads/2016/11/%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf

תֵּצֵא תוֹרָה, וּדְבַר-יְהוָה מִירוּשָׁלָם: בָּרוּךְ שֶׁנָּתַן תּוֹרָה לְעַמּו יִשרָאֵל בִּקְדֵשָׁתו: ספר התורה החדש מגיע מהבית לבית הכנסת. כל ספרי התורה יוצאים לקראת ...

משפט - תורה ומדינה

https://www.toramedina.org.il/media/1693/%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%95-08.pdf

סמכויות המלך לסוברים שאין דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל ... ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ואח"כ ליהודים היתה ... הוריק את חניכיו בהלכה עמוקה עד שהיה קשה להם להבין.

ילקוט תורה פורים##1

https://forum.otzar.org/download/file.php?id=24345

ויזתא. ימ״ש. השני מצד. קסם קוסם. ומצשף. ואונן חבר חובר. הוא הלא. הרשע. בלעם. ימ״ש בעור בן. העומד. בתו מצד ... ויזתא הוי הא. וקיימא. לן. דשוטה ... קלון רק נוהל. בכבוד'. ועולבו ?

החינוך לאהבת תורה

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/139-13.pdf

בבחינת "ונפשו קשורה בנפשו". וכדברי המהרייל*: כי הרב שלומד תורה לתלמיד, יש. לרב צירוף אל התלמיד והתלמיד אל הרב.... ודבר זה בכל רב ותלמיד בעולם אף אם. לא יהיה מיוחד אליו, ...

חלק 2 - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2018/01/gilyon199404_2.pdf

כלפי הבעל שלא להכות את אשתו מקורה בהשפעת תפיסות שוויון ומוסר. מודרניות, או ... החשובים, דן במעשה הבא: זוג שהסתכסך. לאחר שנתיים ... שלאחר 7 חודשי נישואין הכה את אשתו. החכם מבחין ... פסק דין מן המאה הי"ט, מסיר עו"ד יורם כנר מסווה מפני המלחמה בשם. השמרנות ...

תורה ומדע כרך אחד 23.indd

https://nirmenussi.files.wordpress.com/2019/05/d790d799d797d795d793-d794d7aad795d7a8d794-d795d794d79ed793d7a2-50-d7a2d79ed795d793d799d79d-d7a8d790d7a9d795d7a0d799d79d.pdf

קיצור תולדות הדת והמדע. ... המדע היה בעיני שיא התפתחותה של האנושות, החכמה. שהביאה אותנו ... ניתן לקריאה בתרגום לאנגלית בקישור:Wissenschaftslehre (Tubingen, 1922).

מדריך לרוכש ספר תורה

http://www.2all.co.il/web/files/Sites/or-lasofer/Files_12231_%286642%29.pdf

יעביר הסופר. את יריעות הקלף שכבר. נכתבו אל הלקוח למשמרת . המאמר נכתב ע. " י יחיאל נחמני. ,. סופר ומגיה מוסמך . מנהל אתר. אור לסופר. ,. בכל שאלה. הערה או בירור. ניתן להתקש.

משנה תורה - WordPress.com

https://shammafriedman.files.wordpress.com/2014/03/108-d79ed7a9d7a0d794-d7aad795d7a8d794-d794d797d799d791d795d7a8-d794d792d793d795d79c.pdf

רבינוביץ. ראש ישיבת 'ברכת משה' במעלה אדומים. עורכים: ... מעלה אדומים תשע"ב ... בגזירת. הכוכבים. 536. הרב זלמן נחמיה גולדברג. עיונים. וחידושים. במשנה. תורה. לרמב. ם". 566 ...

צפנת פענח - סוד תורה

http://sodtorah.co.il/misc/sodtorah.pdf

14 ספטמבר 2015 ... חידושי גימטריה וראשי תיבות. ... דילוג. ים מקבילים. , רוחב טבלה. 7. אותיות. שני הדילוגים האלה בהם בדילוג של. 7 ... המוזכר כאן, הוא בגימטריה עם הכולל והמילים ".

מצוות צדקה - דין תורה

https://www.dintora.org/assets/files/12981454321182.pdf

לקט(. שכחה ופאה. , ). או מתנות שניתן. לקבלן רק פעם בשלוש שנים. (. מעשר עני. , ). מכאן שהסכום הרלוונטי של. מאתים זוז גם הוא סכום שנתי . 80. לדעת חכמי המשנה פאה ח ח. : ".

אלו שבעה ספרי תורה

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/126-5.pdf

דבר שהוא מן המפורסמות והמוסכמות, שיש לנו חמישה חומשי תורה, ומעתה לפי קביעה. זו יש לנו שבעה ספרי תורה. וכך אנו מוצאים בחזייל: חכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה' (משלי ...

ב - מפעל משנה תורה

https://www.mishnetorah.co.il/wp-content/uploads/documents/examples/kala/meafyenim-petah-davar-hamada.pdf

של ההלכות מאפשרת הבנה נכונה של ההלכה . מספורבהקשרה ושל ... היהודית, את מכמני התורה שבעל פה ואת הודה הנכבד. ... לא רק במובן של אוסף(מו"נ א,מב) הדעות הנכונות. ידיעות ...

משנה תורה - זמנים

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A9%D7%90-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%90_%D7%9B%D7%A8%D7%9A_

בהרנה. לאוין. עונשין. חמויין. ובידי נ״ד בידי. ולא שמיס. נמלא. גתלויז. העשה. לנד כן. מפסח. ומילה. ונידי. שמיס. : ואחרי. פרק כן ... אל יממ אלו קיזי. נ*ג המד טל סא. תמא. נ׳חא. ליד םאד. ורסא.

דברי תורה ז - שונים

http://www.munkatcherseforim.org/pdf/mincheaelazer/divre%20torah7.pdf

עליהם. בקוד. המה. בעגלם. ופה. אמנם. גם. בעולם. ושיית. בהיותם. גם. שנידכן. מציע. כזה. במעשיות. הראשונש. ה'). יופלט(. העל. זה. שתך. גם. כן. תערוך. לפני. שלהן. נגד. צוררי. כמנר. נעיץ.

משנה תורה - מדע - אהבה

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1_%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A9%D7%90-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%90_%D7%9B%D7%A8%D7%9A_

טיף נח או נוף היה. ונאסר. ט. לא. ראיתם. כל. חדנה. ... וטף .פיר״ו ט. האדם. הולדו פרם. גולם נרןא. דנסיג .עירך ראי נלסי. ונדניי. רזיל. גלמי .מן כלי. והמלק. עולם השר. הגלגלים ... לטף. ^ א. מן ה׳ מאת. השטים .היא. לפיכך. כשיפרד. הטלם. שתא. מחובר. מן. היסודות. ותאבד. תשמה. מפני.

דברי תורה ראה - Israel 613

http://www.israel613.com/books/DIVRE_TORAH_HEBREW_REE.pdf

אמתלאי בת כרנבו (כרים, מצאן טהורין הן, ואברהם טהור,. רשייר), אמיי דהמן אמתלאי בת עורבתי (עורב טמא הוא,. והמן נמי טמא היי, רש"י), וסימניך טמא טמא טהור טהור. ופריך בגמרא שם ...

צופן התורה במדרש רבה - סוד תורה

http://sodtorah.co.il/books/zofen_raba/bereshit_raba.pdf

התאמה גימטרית בין ציטוטי הפסוקים במדרש רבה. לבין פסוקי ... התאמה גימטרית לפסוקי המקרא לעומת הציטוטים ... א"ר יוחנן לא שמשו מזלות כל י"ב חדש א"ל רבי יונתן שמשו אלא שלא היה רשומן. ניכר: ... וניבא היה ךכ ףילדדו זולד רויח רטוח ןומרעו זולו חל הנבל לקמ בקעי ול חקיו י.

למה לעבוד? - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2015/11/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.pdf

עיצוב: נרית זליגר - קו הרכס ... על-פי נוסח הדפוס ממליץ ר' מאיר לאב ללמד את בנו 'אומנות נקיה וקלה. ... גם הפוסקים שחלקו על הרמב"ם (ראו למשל בית יוסף יורה ... להזמין פיצה עם.

בדרך תורה ועבודה - בני עקיבא

http://bneiakiva.org.il/wp-content/uploads/2017/10/zraim.pdf

אמון ואמונה. מטרות. 1. חברי התנועה יפתחו נקודת מבט לאומית ויקבלו אחריות לכל הסביבה – לסניף, ... סמל, סיסמה, המנון. 3 למידה על אישים בתנועה: הרב קוק, הרב נריה, יחיאל אליאש.

Untitled - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2015/10/Deot19.pdf

שחרור מחלט דרך האפשרות ... {ערן), גאולה ומדינה: דברי הכינוס השנתי למחשבון יפןאל, ... אמר ר' חייא לר' יוסי: ברוך הרחמן שתיקן הדרך גברים המסתתרים במערה, אור ירו המאיר אל אל ...

שמחת תורה ושמיני עצרת

http://www.tali.org.il/pirsoum_images/simkhattorahmora.pdf

לקראת כניסת שמיני עצרת ושמחת תורה. על נרות מברכים לא הוזכרה בעמוד זה הדלקת הנרות −. "להדליק נר של יום טוב" וגם "ברכת שחיינו" הנאמרת בתחילתו כל חג )שמיני עצרת ושמחת ...

אהבת תורה אצלי במשפחה

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/yesodi/tsu21.pdf

לקראת. שבועות. מפתח הלב מתוך אמונה, המינהל לחינוך דתי. שנה ב'. -. גבורה,. אהבת תורה בשילוב כבוד ועבודת צוות. טיוטה, אייר ה'תשע"ג. 1. אהבת תורה אצלי במשפחה. ימי. תשועה ...

פרק ראשון – חובת האמון מהי - דין תורה

https://www.dintora.org/assets/files/39141459714743.pdf

את הסוגיה הירושלמית לסוגיה הבבלית, אך גם לפי פירוש זה עולה שקיים הבדל משמעותי. בין הסוגיות. ... לניהולם נובעת מן החשש מפני לזות שפתיים מלמד על תפיסה עקרונית שלפיה,.

אתה בחרתנו - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2015/10/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%A0%D7%95.pdf

'תורת המלך' או 'דרך המלך'. 25. א. התפיסה ההלכתית. 27. ב. התפיסה המחשבתית. 28. "לא תרצח" או "לא תחיה כל נשמה". 29. "איטבח אל יהוד" - "מוות לערבים". 32. אחרית דבר.

תורה שבעל פה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BF36BFE4-A154-4F29-B071-E3262832B7F9/180680/Mavo.pdf

עם ישראל. את לימוד התורה לערך חשוב ומרכזי בחייו . התורה. שבעל פה. הייתה תחום הלימוד העיקרי בתרבות היהודית באלפיים ה. שנים האחרונות ... הלכות שונות . •. ידעו לפרק ... תלקיט הוא אוסף מכוון של חלק מעבודות הלומדים שנבחרו במהלך השנה בקפידה על. ידי. הלומדים. כדי.

דעות 3 חלק ב - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2017/08/Deot03-2.pdf

ערבי אי שם בשומרון ביוזמתו של תושב. המקום - סוחר בחלפים גנובים (בסאם. זועמוט). אל הקרקס מוצמד מטעם הצבא. סמל ראשון שמשון בלייברג - מש"ק. התרבות של הגיזרה (יורם חטב), ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.