מתודולוגיית מדדי סוף יום - מדדי מניות - הבורסה לניירות ערך

18 מרס 2018 ... מדד. מספר. מדד. סוגי ניירות ערך הנכללים. במדד. הערה. מניות והמירים כללי. 001. מניה, אופציה, אג"ח. להמרה ... נדל"ן ובינוי מניות והמירים. 061. נדל"ן ובינוי ). 95/1.

מתודולוגיית מדדי סוף יום - מדדי מניות - הבורסה לניירות ערך - Related Documents

מתודולוגיית מדדי סוף יום - מדדי מניות - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/TASERulesandRegulations/Lists/RegulationRes/831_EOD_Ind_methodology/342313.pdf

18 מרס 2018 ... מדד. מספר. מדד. סוגי ניירות ערך הנכללים. במדד. הערה. מניות והמירים כללי. 001. מניה, אופציה, אג"ח. להמרה ... נדל"ן ובינוי מניות והמירים. 061. נדל"ן ובינוי ). 95/1.

מדדי מניות - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/TASERulesandRegulations/Lists/RegulationRes/830_MAOF_Clearing/274768.pdf

19 דצמבר 2019 ... נדל"ן. -ו. 12. מדד ת"א. -. נפט וגז. -ו. 13. מדד ת"א. -. תקשורת וטכנולוגיות מידע. -ו. 15. מדד ת. -ל. דיב. -ו. 16. מדד ת"א. -. מעלה. -ו. 17. מדד ת"א. -. 35. נטו דולר. -ו.

מדדי מניות בארץ מדדי אגרות חוב קונצרניות בארץ מדדי אגרות חוב ממשלתיות

https://www.fibi.co.il/wps/wcm/connect/b3aa2a5f-ef7f-48bd-8371-61a951aa34df/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA %D7%94%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D %D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA %D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.pdf?MOD=AJPERE

תיק. 3. תל בונד שקלי. 5-15. תיק. 3. תל בונד צמודות. 5-15. תיק. 3. תל בונד צמודות דולר ... מדד בנקים. תיק. 2. מדד ביטוח. תיק. 2. מדד תקשורת. וטכנולוגיה. תיק. 3. מדד נדל"ן. תיק. 3.

אמידה וחיזוי תנודתיות מדדי מניות ת"א 52 ות"א 001 - אוניברסיטת בן גוריון

http://www.bgu.ac.il/~shalit/Publications/Garch_RBank.pdf

בארה"ב וירידות בשוקי חו"ל. אם מנתחים את ביצועי השוק במחצית השנייה של 2007, לאחר הכניסה המסיבית של. הציבור הרחב, מתקבלת תמונה קודרת. מדד ת"א נדל"ן 15 רחוק ב-25.

2015 הבורסה בשנת - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2015_annualreview_heb.pdf

15 דצמבר 2015 ... -כ. 54. מיליארד שקל גו. סי. בהנפקות והקצאות. של אג"ח חברות. לציבור. ;. גיוס. י. ענק ... מרץ. 2015. , לצד התחזקות הדולר. ועלייתו לשער של. 4.049. במרץ . הורדת.

הבורסה למתחילים - הבורסה לניירות ערך בתל אביב

https://info.tase.co.il/NRes/Publications/TASE4Begginers/TASE4Beginners_Presentation.pdf

מגמות בשוק ובקבלת החלטות השקעה . הבורסה מחשבת את המדדים ... מדדי שווי שוק. מדדים ענפיים. מדדים נוספים. מדדי. אג ... הפיקוח על שוק ההון · בחזרה לאזור הבורסה למתחילים · >.

2018 הבורסה בשנת - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2018_annualreview_heb_accessible.pdf

31 דצמבר 2018 ... אביב היו: •. ריבית בנק ישראל שנמצאת ברמת. שפל. היסטורי. של. 0.1%. החל. ממרץ ... רמת שפל היסטורי; o ... "קבוצת הודיס", בתמורה למלוא החזקותיהם בקבוצה.

2017 הבורסה בשנת - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2017_annualreview_heb_accessible.pdf

7 דצמבר 2017 ... הולמס פלייס. שהזרימו. -כ. 0.8. מיליארד שקל. לבעלי. עניין . להלן רשימת החברות החדשות. –. עיסוקן, הסכום שגויס, ושווין לאחר ההנפקה: החברה. תחום עיסוק. סכום.

מדד הקשר הלינארי )פירסון( – מדדי קשר - GOOL

https://www.gool.co.il/Academic/DownloadBook?file=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94 %D7%90_%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99 %D7%A7%D7%A9%D7%A8 - %D7%9E%D7%93%D7%93 %D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8 %D7%94%D7%9C%D7%99

מחשבים את מקדם המתאם )מדד הקשר( שבודק עד כמה קיים קשר. לינארי בין שני המשתנים. המדד )נקרא גם מדד הקשר של פירסון( מכמת את מה שניראה בשלב הראשון רק בעין.

מדדי שירות חברות הביטוח לשנת 2018

https://www.mof.gov.il/hon/consumer-information/serviceindex/documents/2018/serviceindex-2018-presentation.pdf

מדדי שירות חברות הביטוח. 2018. ביטוח כללי. *. ביטוח. המכסה נזקי גוף לנפגעי תאונות דרכים. ביטוח רכב חובה. -. מדד שירות. חברה. מדד. 2018. דירוג. 2018. דירוג. 2017. ביטוח ישיר.

Download PDF - מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי

http://wlb.gov.il/reports/FullReport/files/assets/common/downloads/MADADIM_BOOK-REG.pdf

מר יובל אדמון, המועצה הלאומית לכלכלה. גב' תמר פלד אמיר, משרד ראש ... מר יובל לסטר, המשרד להגנת הסביבה. מר אסף צחור, המשרד ... מר דרור שודרון. המועצה הלאומית לכלכלה ...

מדדי להערכתה של הוראה מיטבית בתחו הספרות - אחוה

https://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/13/2010_5.pdf

אפיפורה. ,. חזרות. ,. שיר לירי. ,. גישה סטרוקטורליסטית. ,. ניגודי בינאריי . מתודה פרגמטית. הזדהות ע הדוברת. בשיר. הזדהות ע הדוברת בשיר . דיו ביחסי הורי. ילדי. על פי השיר.

קביעת מדדי מינימום לקטיף ושיווק זני רימון בכירים 'עכו' ו'שני -יונאי'

http://www.perot.org.il/Alon/201211/11.pdf

66 November 2012. קביעת מדדי. מינימום לקטיף. ושיווק זני רימון. בכירים 'עכו'. ו'שני -יונאי'. / המחלקה לחקר תוצרת לינה מיוני-קירשנבאום, רון פורת. חקלאית לאחר קטיף, מרכז וולקני.

הליך קביעת מדדי הצלחה קשיחים ברמת הצעיר ת תכנית יתד - gov.il

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/molsa-yated-success-personal-indication

360. –. התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון. –. הערכת התכנית. 2011-2015 . היחידה להערכת ... http://www.mosa.gov.il/dover/pages/newspage.aspx?listid=76c73ffb.

מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0817.pdf

בבה. טחת. שמיבולית ככלהות ותירהתח. ון רהיתל ערה. ומה דב.ךוארוח וטללי שראהיותי רהתח ... ןווקמה רקסה תואצותב תוברל ,ףותישה תואצות אולמב קסעו 2014 ינויב 2-ב םייקתהש ...

על מדדי יצור מנת פרות חלב גבוהות תנובה ת סודה לשתייה מ בחינת הוצא

https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/documents/abstract_examination_of_removing_sodium_bicarbonate_high_dairy_cows_%20rations_2016.pdf

מנת פרות חלב גבוהות תנובה. על מדדי יצור ... מטרת הניסוי. : לבחון את השפעת. הסודה לשתייה במנת פרות חלב גבו. הות תנובה. המבוססת על. תחמיץ. דגן ... שבועות במהלכם. נבדקו.

התכניות הלאומיות לניטור מדדי איכות במערכת הבריאות ... - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/SiteCollectionDocuments/mimshal/outsourcing/health.pdf

o The National Quality Forum )Advisory Commission on Consumer Protection and Quality in the Health. Care Industry) .2. השוואות. התנדבותיות בין בתי חולים.

תשקיף - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1213001-1214000/P1213137-00.pdf

12 פברואר 2019 ... )חלקם כמוצרים מוגמרים וחלקם כחומר גלם אשר מעובד. על ידם(. מתחריה העיקריים של. הקבוצה. בתחום הפעילות כוללים את פוליקרט, תלתון, גלובוס,. TGM.

קבוצת דלק בע;quot&מ - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1283001-1284000/P1283272-00.pdf

15 מרס 2020 ... עליון. ". לטענת דלק אנרגיה. ,. הדרישה למימוש היחידות בעת הזו אינה. סביר. ה. ואינ. ה. עומד. ת. בדרישות תום הלב, להם כפוף. הבנק. הזר . בית. המשפט. המחוזי. בתל.

מתאר נגזרים - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/TASERulesandRegulations/Lists/RegulationRes/830_MAOF_Clearing/274766.pdf

26 ספטמבר 2017 ... על פי החלטות דירקטוריון הבורסה ודירקטוריון מסלקת מעו"ף, לפי הענין. שינויים כאמור ... סדרת אופציות תכלול אופציות רכישה ואופציות מכירה במחירי מימוש. כמפורט בסעיף. 3.5. להלן. ... כמות מניות השווה למכפיל נכס הבסיס של האופציה על המניה ובלבד שכמות.

סקירה שנתית 2008 - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2008_annualreview_heb.pdf

15 דצמבר 2008 ... אין בידינו פתרונות קסם שיחזירו בן לילה ... במניות הכלולות בענפים שנפגעו בשל ההתפתחויות בחו”ל - נדל”ן, בנקאות ... מדד נדל”ן-15 ירד בשנת 2008 בשיעור.

מ"עב אייסקיור מדיקל - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1214001-1215000/P1214442-00.pdf

20 פברואר 2019 ... אמנון זיסמן. ,. מנהל. מחל. ק. ת אורולוגיה. מהמרכז הרפואי אסף הרופא בבאר יעקב,. למיטב ידיעת החברה,. נכון. ליום. 31. בדצמבר. 2018. ,. בוצעו באמצעות מערכת ה.

סקירה שנתית 2018 - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2018_annualreview_heb.pdf

1 ינואר 2019 ... בתל-אביב היו: • ריבית בנק ישראל שנמצאת ברמת שפל היסטורי של 0.1% החל ... משפחתיים בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף. הבורסה לניירות ערך. כיום 27 ... מיליון שקל, למייסדי "קבוצת הודיס", בתמורה למלוא. החזקותיהם בקבוצה.

סקירה שנתית 2010 - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2010_annualreview_heb.pdf

בשנת 2010 החלה הבורסה לפרסם מדד מניות ביוטכנולוגיה ושני מדדי. טכנולוגיה חדשים ... מדד ת"א-100 עלה. ב-15% והגיע בסוף השנה לרמת השיא של אוקטובר 2010, מדד נדל"ן-15.

מ"עב ) 1988 מ. יוחננוף ובניו - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1259001-1260000/P1259157-00.pdf

ומחיר כל יחידה. ה. ינם כדל. קמן. : הרכב היחיד. ה. מחיר. ] ___. [. מניות רגילות במחיר של. _]. ___. [_. ש"ח. למניה. ] ... מנה על שם החברה לרישומים. במרשם בעלי המניות ... השנתיים. שלאחר מכן נפתחו חנויות. המכר הללו בהדרגה )בערים. נס ציונה. ,. אור יהודה. ,. טבריה ... כה בצמה לע חודב. סיסבה יסכנ םיגצומ ויה ובש ףיעסב וגצוי ,דרפנב םיגצומ םניא םא ,שומיש תוכז יסכנ יפס.

Untitled - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1220001-1221000/P1220161-00.pdf

25 מרס 2019 ... השתן. הפועל. ות. באמצעות. השמדה. ממוקדת. של תאי. הסרטן. ללא פגיעה ... פולשני של שלפוחית השתן, עם גידול פפילרי מדרגת התמיינות גבוהה בשלב ההתפשטות.

תשקיף - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1157001-1158000/P1157077-00.pdf

15 אפריל 2018 ... )ארונות. אמבטיה, מושבי אסלה, מקלחונים(, אביזרי אמבטיה, ראשי מקלחת. ריהוט "ספץ". ארונות הזזה, ארונות פתיחה, חדרי ארונות, עמדות עבודה, מיטות,. כונניות ...

מ"עב עמוס לוזון יזמות ואנרגיה קבוצת - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1133001-1134000/P1133482-00.pdf

27 נובמבר 2017 ... היו הדעות שקולות, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית ... ITR 2012. B.V.. , תאגיד הולנדי בשליטת קבוצת תיאטראות ישראל לרונסון עצמה, ...

2017 דוח תקופתי לשנת - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה לניירות ...

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1153001-1154000/P1153476-00.pdf

12 מרס 2018 ... פלוס. , מדד. ת"א. מעלה. לאחריות חברתית. ומדד תל אביב. All-Shares . אג"ח של ... תל אביב )מיסוי וכלכלה( כנגד שני סוכני ביטוח, אשר היו בעלי קשרים עסקיים עם הפניקס ביטוח וכן כנגד ... שש קומות משרדים בבניין הידוע כ"אמות פלטינום" בקרית אריה בפתח.

מ"עב אייסקיור מדיקל )"הרבחה"( 2017 דו;quot&ח ... - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1154001-1155000/P1154342-00.pdf

28 מרס 2018 ... נכון. למועד פרסום הדו"ח התקופי, החברה קיבלה הזמנת רכש לשלוש. מערכות למקסיקו. אשר טרם סופקו . 12.2.4 . חברת. SciMed(Asia) Pte Ltd. ביום. 28. באוגוסט.

הוראה למכירת מניות - IBI

https://www.ibi.co.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-1.pdf

הוראות יש לשלוח באימייל לכתובת: [email protected] יש לוודא הגעת ההוראה בטלפון: 03-5190341. ניתן להעביר הוראות בימים א'-ה' בין השעות 16:30 – 09:00 (שעון ישראל).

תעודת סל מניות - מכללת מגמות

https://www.megamot.co.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2019.pdf

מכללת מגמות. •. המכללה המובילה. ,. המקצועית והוותיקה בישראל. ללימודי המסחר בשוק ההון. ,. יזמות ותיווך הנדל. ,ן". מסחר באמזון . •. בבעלות החברה הציבורית. " קו מנחה. " -. מפעילת.

מניות חסומות - רשות ניירות ערך

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/2901/Conferences/kenestagidim7/Documents/KENESTAGIDIM_8.pdf

אייביטרנס-ש. אבטר-ש. מניות. אס.די.אס-ש. אסדס-ש. מניות. ארגמן-ש. ארגמן-ש. מניות. גוליבר-ש. גלבר-ש. מניות. גמול השקעות-ש. גמול-ש. מניות. גפן השק-ש. גפן-ש. מניות. ווקסיל ביו-ש.

קופת גמל מסלול מניות 1036 קר - ילין לפידות

http://www.yl-invest.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hiz_mnya%282%29.pdf

ילין לפידות - ניהול קופות גמל בע"מ | מגדל–על, דיזנגוף 50, תל אביב, 6433222 | טל': 03-7132323 פקס: [email protected] | www.yl-invest.co.il | 03-7132324. לכבוד:.

התפתחות חברות קטנות לאחר הנפקת מניות לציבור המקרה הישראלי

http://www.mifellows.org/research/HEB_F/67-HB-F.pdf

את בוגרי התוכנית ניתן למצוא במגוון תפקידים בכירים במגזר הפרטי, כמרצים באקדמיה, במגזר הציבורי ... 5.1 חברות שהנפיקו מניות לציבור בשנות הבועה והפסיקו להיסחר בבורסה .

פתרונות - רשות לניירות ערך - גמישות

https://www.bdo-academy.co.il/wp-content/uploads/2016/06/eco_flex_a.pdf

הכנה לבחינות בכלכלה ... גמישות הביקוש ל Y גדולה מ-1 (“גמיש” -< מחיר יורד - ... אם ידוע כי בעקבות ירידת מחיר החלב, הוצאתו הכספית של מר ישראלי על חלב העוגיות לא השתנתה, ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.