התהוותו של שיר העם העברי: היבטי לשון וסגנון - אוניברסיטת בן גוריון

.http://www.zemereshet.co.il. 6 .http://www.shiron.net. 7. על תהליך זה ראו למשל שלמה מורג, 'העברית החדשה בהתגבשותה: לשון באספקלריה של חברה',. 8. לשון בימי מהפכה: ...

התהוותו של שיר העם העברי: היבטי לשון וסגנון - אוניברסיטת בן גוריון - Related Documents

התהוותו של שיר העם העברי: היבטי לשון וסגנון - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/music/yael-reshef.pdf

.http://www.zemereshet.co.il. 6 .http://www.shiron.net. 7. על תהליך זה ראו למשל שלמה מורג, 'העברית החדשה בהתגבשותה: לשון באספקלריה של חברה',. 8. לשון בימי מהפכה: ...

לשון הציור - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/SiteAssets/Pages/senate-art/lashon.pdf

12 מרס 2019 ... צילום: עודד לבל )עטיפה עברית(, אלעד שריג )עמ' 4 ,3(, אלן גינתון )עמ' 6(, אורון כהן )עמ' 7(, ... הפוכה, כשבספרו לאוקון )1766( ניסה לבסס את האוטונומיה של כל מדיום ואת ... The exhibition "Word and Image: Alphabet in Israeli Painting" features ...

ניהול השיווק - למנהלים בן גוריון תשעט - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/fom/ExecPrograms/DocLib/Pages/Syllabus/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7.pdf

מודל. SWOT. , מודל פורטר לאיומים. מקראה: (קוטלר, קלר והורניק),. מ", ע2פרק. 79-83 ... עסקיות בארגון, הקצאת משאבים, ניתוח תיק עסקים , מודל. BCG ,. הער. כת. הזדמנויות.

סית והזמר העברי לדורותיו א מוסיקה קל - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad05/he/Musica_Gold-h.pdf

שלמה יפה. ,. רם דע. ־. עוז ועמי. מעייני . יחזקאל בראון. (. שלא השתתף בפסטיוולים. ) עסק אף הוא בעיבוד ... הינך יפה רעייתי ... רישום אקורדים בשירונים והרמון בפועל בביצועים מוקלטים.

העברי בלוח 305 מחזור ראש – "ז תשע השנה ראש - אוניברסיטת בר-אילן

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/vayelech/Raviv.pdf

ערן רביב. לוח ירחי שמשי. סדר. העיבורים. בלוח. העברי. והרשות. להשתמש. בלוח. מחושב ... על. הערותיהם. החשובות המשוקעות. בין שורות אלו . 1. ספר. העיבור. לאברהם. בר. ' חייא.

בת־זמננו בעברית לשון גוני - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%9

האוכל. ובעלה. נהג. בה. בעדינות. היא. מבינה. מכך. שרחל׳ה. בהיריון. התחלת. הדיאלוג. רצופה ... תשל״א. מילון. הסלנג. הישראלי. ירושלים: קרית־ספר. סרי,. בניה. תשס״א. בין. לשון. הסב.

לשון נופל על לשון בםפר רברי הימים - jstor

https://www.jstor.org/stable/3622719

לשון נופל על לשון בטקסטים המקבילים. 1, במל"א ט, ה, במענה לתפילת שלמה, ה' אומר בין היתר: "...כאשר דברתי. על דוד אביך לאמר לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל". בטקסט המקביל ...

השיקספירי הקרורטו בין — לילה׳' ״בואה. העברי הספר ... - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%9

החיים. מ טב עו ת. שקפאו. ונ ת אבנו. בספר. 6. מצד. שני. ב או ת ה. עת. עצ מה. יסד. את ... הפקודות״. של. יל״ג,. לפנינו. מונולוגים. דרמטיים. של. אנטי־גיבורים. עלובי. נפש. המטפחים. בלבם. חלום ... מילים. את. קורות. התרבות. הוא. גילה. כי. אותה. מציאות. שתוארה. ביצירתו. במוקטן, ... ב׳לבדי׳. וב׳לפני. ארון. הספרים׳״,. בתוך. ה׳. ויס. וי׳. יצחקי)עורכים(,. הלל. לביאליק,. רמת־גן.

השפה העברית בספרה של לילך נתנאל "המצב העברי ... - אוניברסיטת תל אביב

http://www.tau.ac.il/~ilash/index.files/abstracts2010.pdf

ביצירות השונות דתיה בן. -. דור עוסקת בהיבטי. ם שונים של יחסי משמעות . בקבוצת. השירים הקרויים. " מילים אחיות. " היא עוסקת בנרדפות. ,. ובאחרות היא עוסקת בדו. -. משמעות.

ÔÂȯ‚≠Ô·†˙ËÈÒ¯·È  - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/DocLib1/bguphd2007.pdf

Versus The Indicative in french from a sign-Oriented Approach. Summa Cum ... Applying Linguistic Theory to Foreign Language Reading Comprehension.

ד״ר אור סתת - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/en/New%20Faculty%20201718%20Photos/Sattath.pdf

Dorit Aharonov, and Prof. Julia Kempe ... היו לי שתי מנחות )פרופ׳ דורית. אהרונוב, ופרופ׳ ג׳וליה קמפה מאוניברסיטת תל אביב( – דבר שלצערי עדיין נדיר במדעי הטבע. משם המשכתי ...

ב ה צ ל ח ה - אוניברסיטת בן גוריון

https://www.cs.bgu.ac.il/~ipc201/wiki.files/2017BMoedB.pdf

15 אוגוסט 2017 ... פעולה. רקורסיבית public static int charPlace (int n, char c , int i, String s) ... 5. נק' ( כתוב. פעולה בונה. מעתיקה. ) constructor copy. (. במחלקה. Country.

חבר - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/israelis/DocLib/Pages/2017/ilan.pdf

[ תשעה ירחים רחץ. בניקיון כפיו מי בשם פריזאי, תשעה ירחים עשה את ציפורניו בכלי זהב. וכלי כסף. תשעה ירחי הריון הגה בש"ס נשפי מסכות והלכותם, שקד. על סדורם בנוסח מערב ].

ג'אז - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/music/alona-Sagee-keren.pdf

מאמר זה מתחקה אחר ראשית התהוותו של הג'אז בישראל למן השנים שלפני קום. המדינה דרך תיאור ... שילבתי אקורדים שהיו ... דבר שאכן מתרחש בחלק מן הקטעים בתקליט 159נעשים בדרך כלל על מבנה אחר לגמרי. של 'סדנת ... הארץ 234 בן שלו, 'חופשי זה כמעט לבד',. , גלריה ...

אוניברסיטת בן-גוריון

https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/DocLib4/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A8%D7%9E%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9C-5%20%D7%99%D7%97%D7%9C%20-%20%D7%AA%D7%A9-%D7%A3.pdf

יבנה. כסכום של. 45%. מציון סופי של סמסטר א'. -ו. 55%. מציון סופי של סמסטר ב'. ציון. סופי ... דרכי פתרון לתרגילים יידונו בקבוצות ... תלמיד שנעדר מהבוחן ללא סיבה מוצדקת יקבל ציון ... -בן. ציון קון. -. קובץ בחינות ממכינת הטכניון. -. חלק ב'. גיליונות תרגילים בכל מקצוע הנמצאים ...

ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Documents/2016.pdf

7 ספטמבר 2015 ... לוח השנה לשנת תשע ... 2016. , יהיה זכאי לאישור זכאות לתואר, ואת התעודה יקבל. בטקס שיערך בשנה שלאחר ... באוניברסיטה קיים חדר תפילה לסטודנטים מוסלמים.

ÔÂȯ‚≠Ô·†˙ËÈÒ¯·È ‡†ÔÂ˙ÈÚ - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/abg/abg69.pdf

בירת המסחר של קמרון. למה דווקא. קמרון? עונה ד"ר ... היא עשתה בשכונת עוני בלאגוס, בירת. ניגריה. "כמה מהן היר ... בהיסטוריה כללית באוניברסיטת מישיגן. במסגרת הלימודים למדה ...

סקר מקדים מס' 369 - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/logistics/DocLib/Pages/enviro-reports/2015/369.pdf

שיטה: ידני ולא ממוכן, משך תהליך: קצר, כמות חומר בשימוש: מועטה. תהליך: הכנת תערובת- טטרציה. ציוד מגן אישי: בקרת תהליך: מרכיבים בתהליך: כפפות להגנה מחומרים כימיים. מנדף.

סקר מקדים מס' 383 - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/logistics/DocLib/Pages/enviro-reports/2015/383.pdf

הכנת תערובת- טטרציה. ציוד מגן אישי: בקרת תהליך: המלצה/סיכום: שימוש בטולואן פעם בשבוע בקמויות קטנות במינדף. מרכיבים בתהליך: כפפות להגנה מחומרים כימיים. נשמית.

2017 ץיק - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/humsos/heblit/DocLib/Pages/magazine/%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%A3%20-%20%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%204,%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.pdf

הסתנכרנו עם פעימות הלב — ״תמיד״ — אני כבר לא שומעת דבר. מלבדן — ״שלך״ — ואיך ... אנחנו מגלמות תפקידים — משוגעת על אי בודד ומבקרת רבת חסד. — וכך צריך ... פחות מילים, פחות אקורדים, פחות. תווים. ומה נכנס ... כנים, שהם לא. צריכים להתיפייף בשטיקים ושטויות.

ישראלים - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/israelis/DocLib/Pages/2013/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A9%D7%9C%D7%9D.pdf

כיום שלו מתגורר ברמת השרון, הוא נשוי לנעמי, ... 27: באותו נושא יצא לאחרונה גם ספרם של ד"ר בועז וונטיק ופרופ' זכי שלום.רובי. : לא קראתי ... הצופה שנרדם 46 בספרו של אורי בר־יוסף, ...

ד״ר אורן צור - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/en/New%20Faculty%20201718%20Photos/Oren-Tzur.pdf

"גן השבילים המתפצלים",. וגם ל"אליסה בארץ הפלאות". ו"אליסה בארץ המראה". של לואיס קרול. Jorge Luis Borges is an inspiring author, and I keep returning to. “The Garden ...

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

http://in.bgu.ac.il/humsos/econ/syllabidoclist/14210125_2017.pdf

מספר מפגש . נושא. לימוד מיומנויות הצגה עצמית. בפני קהל. Elevator pitch. 1 . מפגש פתיחה. תרגול, התנסות וניתוח ראיון. כהנמן, ד. ) 2013. (. לחשוב מהר לחשוב לאט. כנ. רת,. זמורה.

אות קיןדיוקנ - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/SiteAssets/Pages/events/cain/Cain%20Catalogue.pdf

חאדר ושאח. דוד טרטקובר. נורית ירדן. ארז ישראלי. ורדי כהנא. שרה כץ. בועז לניר. ליאב מזרחי. מוטי מזרחי. אסי משולם. נתן נוחי. עדי נס. מיכאל סגן–כהן. אסד עזי. מיכה קירשנר. מיקי קרצמן.

אור ועיוורון - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/light/DocLib/Pages/events/blind/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20-%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F-%2017%202%202015.pdf

17 פברואר 2015 ... 11:05-11:20. יניב מיימון ויניב לוגסי. א). וניברסיטת בן גוריון. -( ... לעיוורים ולקויי ראייה. " 13:15-13:30. רוני סופר. ) מנכ"ל. תשר געש(. " אביזרים ו. עזרים. האופטים.

שיתוף - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/cau/DocLib1/meorav9.pdf

9 דצמבר 2012 ... ... ולא על דעת המחלקה למעורבות חברתית ו/או האוניברסיטה. יצירה מעורבת. |. 4. יד שניה. |. 5. קואופרטיב. |. 6. קהילת שיח. |. 7. דני פילק דני האדום: ראיון עם פרופ.

לקט תקצירים - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/engn/me/DocLib2/%D7%9C%D7%A7%D7%98%20%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%202019.pdf

20 יוני 2019 ... יאיר גוזלן. אריק ביסטרצקי. 19-85. פיתוח/סינתזה של יחידת קצה עבור רובוט רב ... From a structural-mechanics point of view, in a macro-scale perspective ... מרחוק המאפשר תקשורת ישירה עם המפעיל בזמן אמת דרך כבלים. ... הנחת שוויון הכוחות:.

צריף - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/humsos/heblit/DocLib/Pages/magazine/tzrif2.pdf

איך כותבים שיר אהבה,. לדוגמה? יש לך תשוקה למישהי ואתה רוצה להגיד לה אהבה. מה תגיד,. קלישאה? קיטש? יש לך בחירה — בנוסח שלך ועל פי העדה שלך, החינוך. שלך ומידת ההעזה ...

פייסבוק - אוניברסיטת בן גוריון

http://aranne5.bgu.ac.il/others/SintovTalBenZaken.pdf

פייסבוק. -. כיכר העיר הווירטואלית. פעילות פוליטית של אזרחים באינטרנט. חיבור זה מהווה כחלק מהד ... אידאולוגיה משותפת או תחומי עניין משותפים, הוא אקט שהשתרבב לתוך חיינו.

בחירות - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/cau/DocLib1/meorav10.pdf

10 ינואר 2013 ... מחוברת חברתית: ראיון עם שיר נוסצקי. |. 8-10. דמוקרטיה מזרח תיכונית: טור מאת אברהם בורג. |. 11-13. יזמה למען הצבעה בקמפוסים. |. 13. חשבון פשוט. |. 14.

הדם והבשר - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/10/17.pdf

של שירים, אלא כמו ספרי מופת של המודרניזם האירופי שקדמו לו וכמו ספרי מופת של. המודרניזם העברי ... קץ בשרי', אחרת [או אחר] הושלכה החוצה 'כנבלת סוס' (עמ' 107-106). ... בעוד 'הונולולו' (כמו 'דוי') לועגת לרעיון החזרה לימי בראשית, או ליתר דיוק, לעולם פרא. פרימיטיבי ...

ל'דין התנועה' - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/DocLib1/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C,%20%D7%91%D7%AA%20%D7%A9%D7%91%D7%A2%20%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F.pdf

הקדימה סימון דה בובואר והסבירה כי נחיתותן של הנשים מקורה בכניעתן ל'חוק. הטבע' – זה ... לוח האם והילד 'המבאיש מוציא ביאושים', ציטוט מתוך המדיצינישע קליניק,. ללא שם] , עמ' 5 ...

ד״ר עודד ניר - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/en/New%20Faculty%20201718%20Photos/Oded.pdf

המשכתי בטכניון במסלול ישיר לדוקטורט אצל פרופ' אורי להב,. בנושא התפלת מים באמצעות ממברנות, כימיה של המים ואיך הם משפיעים. זה על זה. אחרי הדוקטורט יצאתי לפוסט-דוקטורט ...

באר שבע והסטודנטים - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/cau/DocLib1/Meorav_14.pdf

שינוי עצום באזור של הארלם בניו-יורק. איך אוניברסיטאות. אחרות פועלות יחד עם העיר בתכנון נבון ורגיש. זה מתבטא. בין היתר בשינוי מרחבי, בהחלטה של האוניברסיטה למקם.

יחיעם ויץ - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/19/yehiam.pdf

התקפתו של בן-גוריון על ז'בוטינסקי גברה. בעקבות רצח ארלוזורוב. הוא רשם ביומנו על תרומתו של ז'בוטינסקי לרצח הזה: 'אין. לקבוע עדיין שרוויזיוניסט רצח, אולם אפשר לדרוש כל זאת על ...

גיליון 3 - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/humsos/heblit/DocLib/Pages/magazine/zrif3.pdf

חן לוי צילום דימוי הכריכה: יחידת הדפוס, אוניברסיטת ... הכיסא הזה שעליו אני יושב תשע שנים לקחתי איתי ממקום העבודה. הקודם, אליו ... בלילות, עד שהיא מצטנפת לפקעת ושיר עמוק מהדהד ממנה החוצה ... אוי, אתה רוצה להוריד. את הסמיילי ... מבקש מים קרים וכוסית ויסקי. לשנינו.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.