0 -5 2017 מספר פרוטוקול מישיבת מליאה בחדר הישיבות 19.06.2017 שני ...

19 יוני 2017 ... חסר לי בחוק ההסברה והחינוך. ... לטענתנו, הוא מתהדר בנוצות לא שלו ... תלית, או אם דווקא אורן צודק וצריך לתת לו ציון לשבח על הפעילות שלו בעתלית. לא חברים ...

0 -5 2017 מספר פרוטוקול מישיבת מליאה בחדר הישיבות 19.06.2017 שני ... - Related Documents

0 -5 2017 מספר פרוטוקול מישיבת מליאה בחדר הישיבות 19.06.2017 שני ...

https://www.hof-hacarmel.co.il/prdFiles/lowPrinc/1419_lowPrinc_file.pdf

19 יוני 2017 ... חסר לי בחוק ההסברה והחינוך. ... לטענתנו, הוא מתהדר בנוצות לא שלו ... תלית, או אם דווקא אורן צודק וצריך לתת לו ציון לשבח על הפעילות שלו בעתלית. לא חברים ...

0 -3 2016 מספר פרוטוקול מישיבת מליאה בחדר הישיבות 28 . 30 .2016 שני ...

https://www.hof-hacarmel.co.il/prdFiles/lowPrinc/886_lowPrinc_file.pdf

16 אפריל 2016 ... כרם מהר"ל. כפר גלים. כפר סיטרין. מגדים. מעגן מיכאל. מעין צבי. נוה ים. נחשולים. ניר עציון. עופר ... גרוסמן יגאל. – ... הצטרפות המועצה כיזם בתכנית מתאר מעין צבי. .4.

518 פרוטוקול החלטות מישיבת מליאה מספר הוועדה ... - החברה להגנת הטבע

https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=1409&ArticleID=7461&ID=8362

שרון טל. -. יוע. צת. משפטי. ת. לוועדה המחוזית. גב' רחל דוד. -. ממונה ועדה מחוזית. גב' ענת אלשיך. -. מזכירת הוועדה המחוזית. נעדרו. : גב' הילה לבנה סירוטה. -. נציגת משרד המשפטים.

פרוטוקול מליאה נגיש ממיום 18.10.2017 - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2017/10/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-107.pdf

18 אוקטובר 2017 ... הצעת החלטה: בהתאם לסעיף. 168. לפקודת העיריות )נוסח חדש( מתבקשת מועצת. העירייה לאשר את תנאי העסקתה של הגב' ענבל דרור היימן גזברית העירייה, בחוזה.

824 מליאה מספר מסמך החלטות מישיבת במשרדי ... - החברה להגנת הטבע

https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=1409&ArticleID=7461&ID=8986

22 יוני 2015 ... רחוב סוקולוב הוא הרחוב המסחרי הראשי של העיר הרצליה מראשית ימי הקמתה ... גן בן שפר .36. גוש. 6538. חלקה. – 18. רחוב הבנים. – 11,13. בתי סוכנות .37. גוש.

מן המניין פרוטוקול מישיבת מליאה 8.1.2019 מיום 5 מס - מועצה מקומית פרדסיה

http://www.pardesia.muni.il/uploads/n/1547453056.7787.pdf

8 ינואר 2019 ... תומר יפת. עידן חדש. 14. רות קטרי. עידן חדש. 15. קארן קליין. עידן חדש. 16. עכסה רובינשטיין. עידן חדש. 17. שרון חוילי. מסורת. 18. שקד סירי. מסורת. מוזמן. טל מילס.

פרוטוקול מספר 239 של מועצת שמאי המקרקעין מיום 12.11.2017 - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/protocols/he/land_assessor_shameim_protocall_12.11.17_239-17.pdf

מיקוד. 4559560. פקס. 3055. 090. ) 60. (. דוא"ל [email protected] אתר אינטרנט shamaim.justice.gov.il . www. כחלק. מהשירות. שניתן. לך. אנו. מזמינים. אותך. להיכנס.

מליאה 09/2017 מיום 28.08.2017 - אשכול

http://eshkol.info/wp-content/uploads/2015/08/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94-9-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D-28.8.2017.pdf

נווה. נוכחים קבועים: מורדי ביטון - מזכיר המועצה. כבי שקולניק - גזברית המועצה. יפה בוקובזה ... צאלים. צוחר. 1. מידע. 2. אישור פרוטוקול מליאה. 3. ועדים מקומיים. 4. עדכון חברי מליאה. 5. אישור תבר"ים. 6. ... לצורך הפעלת פנימיית חלוצי דרור לתקופה של 24 חודש. שלומית.

פרוטוקול מספר 13 מישיבת מועצת העיר מיום 1.8.12 - עיריית לוד

http://www.lod.muni.il/vf/ib_items/2393/protokol1312.pdf

עיריית לוד. ישיבת מועצה. מס. ' 13. ) שלא. מן המניין. (. מתאריך. 18/81/. 1. שהתקיימה ביום. /21 ... לעיריית לוד דירקטורים מטעמה בתאגיד המים והביוב מי לוד ... ס פסגה לשעבר למטרת.

פרוטוקול מספר 11 מישיבת מועצת העיר מיום 04.11.19 - עיריית לוד

https://www.lod.muni.il/media/14664531/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%A1-11.pdf

סנדר קרן לוד, ונציגי השכונות המצויות בתחום העיריה, אביבה חגיגי, מנהלי רובעים- קובי הרוש ודודו לומרמן. נציג השר לביטחון הפנים דודי צאולקר ... ניקול מזיג ת.ז. 64585110 - מזכירה.

פרוטוקול מליאה מספר 848 - מועצה מקומית תל מונד

https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2018/12/%D7%AA%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%93-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-848-261118.pdf

עו"ד עדי קליין- ממשרד היועצים המשפטיים. עו"ד גיתית שרמן - יועצת משפטית למועצה ... 5) אישור לחברת יכין להקמת חווה לגידול קנביס בגוש 7669 חללקות 17. ,. 20 וגוש7681 חלקה 36.

3 2019 ך בתארי 0 /3 201 9 פרוטוקול מליאה מספר במשרדי המועצה , , ארז ...

https://rng.org.il/uploads/n/protocol_3_2019.pdf

רויטל ראובני ,. חסרים. : ברוריה גולדבלט ... בהתאם לשונות הגדולה בין הישובים. ועדת גבולות לביש יואב קרית גת, ראש המועצה מביא את מה שקרה לדוגמא לתהליך שאנחנו חוששים. ממנו.

4002440 פרוטוקול ישיבת מליאה מספר במשרדי ... - מועצה אזורית זבולון

https://www.zvulun.org.il/sites/zvulun/UserContent/files/52008.pdf

מנהלת מח' גביה; ג'קי שורק. –. מנהלת מח' רווחה; טלי וינקלר. – ... בחירת מועצת מנהלים לחברה הכלכלית לפיתוח זבולון. 0 ... מלש"ח על ידי המועצה האזורית זבולון, משרד הרווחה, ביטוח.

מליאה 6-2017 - מועצה אזורית גולן

https://www.golan.org.il/files/moatsa/protokols/2017/6-2017.pdf

29 יוני 2017 ... בני יהודה. רוני זיגלר. ניר גת. גבעת יואב. פרופ' משה ראובני. חיים אלמוזנינו. חד נס. דינה גלעד. אביה רוזן. חיספין. אלי מוסקוביץ. יונתן. חזי שהרבני. מבוא חמה. נירה בשן.

MAY 2017 JUNE 2017 JULY 2017 - Template Trove

https://templatetrove.com/Calendars/3_Month_Calendars/2017/3-Month-Calendar-May-June-July-2017.pdf

30. JUNE 2017. June Holidays. Flag Day - 14. Father's Day - 18. 1. SUNDAY. MONDAY. TUESDAY. WEDNESDAY. THURSDAY. FRIDAY. SATURDAY. 1. 2. 3. 4.

april 2017 may 2017 june 2017 - Template Trove

https://templatetrove.com/Calendars/3_Month_Calendars/2017/3-Month-Calendar-April-May-June-2017.pdf

SUNDAY. MONDAY. TUESDAY. WEDNESDAY. THURSDAY. FRIDAY. SATURDAY. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

59 זימון ישיבת מליאה נושא הדיון: מטרת הדיון: 20:30-19:00 יום ד' 2017 מרץ ...

https://www.lev-hasharon.com/uploads/n/1497944132.1077.pdf

8 מרס 2017 ... כיכר מזרחית בכניסה השלישית לישוב צור משה )הכניסה לכיוון בי"ס בכר רוסו(. משרד התחבורה. ביקש לבצע במקום "גלישה" לפנייה לישוב. המועצה סירבה וראש המועצה ...

פרוטוקול דיון חוזר הסעות 21.6.2017

https://www.raanana.muni.il/CityHall/TransparencyOfInformation/Documents/SummaryOfCommittees/RehearsalJune21.pdf

21 יוני 2017 ... 175.00. 2. דברת רעננה בע"מ. 290.00. 250.00. 155.00. 3. גל טל מובילים בע"מ. 275.00. 240.00. 135.00. 4. אל רץ הסעות וטיולים. 1999. בע"מ. 52.00. 92.00.

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 03/2017 - פרישה

https://www.prisha.co.il/UserFiles/File/pdf/hoz/tax30032017.pdf

30 מרס 2017 ... "רמניהול" של חברת לירם. ג. "ארז" תוכנות עסקיות בע"מ. ד. "גל. -. שי" של חברת א.פ.א.ש. במקרים בהם הוגש הדוח על גבי טופס שהופק על פי תוכנת מחשב שאינה ...

אפריל 2017 גיליון מספר 8 - הוועד האולימפי

https://www.olympicsil.co.il/wp-content/uploads/2018/05/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F-8-%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C-2017.pdf

מדור “דמות מופת” מתמקד הפעם במי שעיצב במשך עשרות שנים את דרכו של הספורט ... אנו מקווים שהמגזין ישמש את הקוראים שלנו - ספורטאים, מאמנים ומדעני ספורט - כמקור ... המרכיבה אותן: T ,G ,C ,A, בהתאמה. ... קבוצת המבחן ותוצאות קבוצת הביקורת בצורה הרלוונטית לשאלת ... ספורטאיUTאיור 3: נפח הפלזמה ומסת תאי דם אדומים של גברים ונשים לא מאומנים ).

פרוטוקול ועדה לאיכות סביבה מתאריך 7.11.2017

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/Protocol_veadat_sviva-07.11.17.pdf

7 נובמבר 2017 ... שפיר, רותי אלוש, בלה גולדברג, ג'ודי כחל ניקסון, ראובן דורון, טלי יעקובי, ירון יעקובי, אלונה בומגרטן. ארנה: עדכון ... נערכה היום פגישה בחורשת קובו עם. מנהלת הגינון ...

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 12, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Bids/Documents/pro_micraz12.pdf

עו"ד רון כץ. –. יו"ר. *. עו"ד איתי שונשיין. *. עו"ד אורנה דוידאי. *. מר משה משה. *. מר אדי קואז. חסרים. : *. עו"ד. חנוך מילביצקי. *. מר גנאדי בורשבסקי. *. מר אליהו גינת. *. מר אליהו ברוכי.

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 11, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%

אריאל טיירי: אריאל טיירי, אגף הרכב. עו. " ד רון כץ: אז אחרי שכולנו חברים של כולם, ... משה משה: הם לא יישות אחת? עו. ד". מיכל מזרחי: לא אישיות אחת, זה שני אחים, שני שותפים. עו. ד".

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים, מס' 3, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%

15 פברואר 2017 ... פרוטוקול ישיבת. ועדת מכרזים מס'. 3. , מיום. 2017 .2. 15. 2. משתתפים: עו"ד רון כץ,. מר אדי. קואז,. עו"ד איתי שונשיין . חסרים. : מר איציק ישראל,. עו"ד רמי גרינברג,.

לתעריפי בדיקות על אים חשיפת רופ השפעת מספר הבדיקות המבוצעות בחדר המיו

http://www.hadassah-med.com/media/2014313/TheEffectOfPhysiciansExposureToPriceInformationOnT.pdf

מספר נמוך יותר של בדיקות . ואכן במחקרים שבוצעו ... Direct bili. 24. 0.02778. 0.01513. 0.01265. 45.5%. <0.000001. D-dimer. 378. 0.01474 ... D-dimer. Direct bilirubin.

ה למשנה לתכנון ובנייה עד ווה 2017/0223.00 תיק מספר , בית ... - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/20170223-00-907.pdf

5 יוני 2019 ... לופו: אין אף אחד בדירה, )לא ברור( נפטרו, הדירה עומדת ריקה. יוחנן וייצמן: נשלח אליהם דואר רשום. זהבה סיקרון, נתן רפאל, מרדכי קצנלבגון. מיטל שניאור: כנראה שהם ...

הפטיש - גיליון מספר 5, נובמבר 2017 - לשכת עורכי הדין

http://www.israelbar.org.il/magazine/hapatish_issue_5_november_2017/files/assets/common/downloads/Information%20and%20Activities%20Booklet.pdf

על אף שניתן בעניינו פסק דין, האוסר עליו לתת שירותים אלה )ת"א .)42978-02-14. בית המשפט ... במסגרת ההכנה לקריאה שנייה ושלישית; ובדיוןהתשע"ה-2014. , דיוןהגנת הסייבר ... בנוכחות חברי הכנסת מרב מיכאלי, שולי מועלם ואורי מקלב ונציגת ועדת. התקיים עו"ד סוזי עוזסיני ...

למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה 2017/0902.00 תיק מספר ... - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/20170902-00-907.pdf

5 אוגוסט 2019 ... דליה אלפסי ונלי צדוק. שעת תחילת הוועדה: 9:30 ... דליה אלפסי: רגע, סליחה מה שמך? חוה. נחמיה: ... דובר לא. מזוהה: אני הבן שלה. קוראים לי נתנאל, ואני יכול לדבר?

למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה 2017/0492.01 תיק מספר ... - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/20170492-01-907.pdf

11 נובמבר 2019 ... אני יכולה להראות לך בתמונה, המרפסת שלו היא בעצם מרפסת שהיא תלויה,. ענת שטיבלמן: )לא ברור( קונסטרוקטיבי. דוברת לא מזוהה: רגע, המרפסת שלו היא לא זו ...

גיליון מספר 711 פברואר 2017 שבט תשע״ז צילום: נמרוד חפץ - קיבוץ נירים

http://www.nirim.co.il/uploads/%D7%99%D7%97%D7%93%D7%99%D7%95/alon2.17.pdf

1 פברואר 2017 ... איך זה להיות עץ? דתיה בן-דור. פעם שאלתי עץ -. ״עץ, איך זה להיות עץ?״. ״אתה ודאי מתלוצץ״ - אמר העץ. ״לא ולא״, אמרתי - ״ברצינות גמורה,. זה טוב או רע?״. ״רע?

למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה 2017/1047.00 תיק מספר ... - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/20171047-00-907.pdf

6 נובמבר 2019 ... אני רוצה להגיד משפט אחד,. אליעזר ראוכברגר: מי זה אני? יאיר ריס: יאיר, המנהל של המינהל הקהילתי יובלים. אליעזר ראוכברגר: בבקשה אדוני. ”עו. ד רפי אטינגר: יאיר ...

סדר יום לועדת משנה 2017/28 מספר ועדה 9:30 שעת דיון: 22 ... - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/sda.pdf

22 מרס 2017 ... 26/07/2014. 1. מגורים ומסחר. תאור הבקשה. מהות הבקשה המוצעת: בשכונת גונן קיים מבנה מסחר של "סופר עדיקא", מבוקש הריסת המבנה הקיים ובניית שטחי מסחר.

תרבות ואמנות פרוטוקול ועדת תמיכות 1-2017 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%202017%20%D7%90.pdf

2016 . 71,138. 35. הבלט הישראלי. 580049955. 254,000. 192,877. 50%. 50,000. תמיכה ח. פ. . עבור שיפוץ. בטיחות ... פסטיבל. טארבוש. " והצטיידות לא. אושרו מהסיבה שלא. נמצאים בסדרי עדיפויות של. אגף התרבות בשנה זו . 472,870 ... אושו האבקות. 16,000. ₪. ,. טנ.

פרוטוקול ועדה ענפית הדרים 3/17 מיום 10/9/2017 - מועצת הצמחים

http://www.plants.org.il/uploadimages/pr-62785.pdf

10 ספטמבר 2017 ... רוני רזון, איילת שאוור, רפי צורי. נוספים. : רוני נקר, טל עמית, ניצן רוטמן, דרור אייגרמן, רון אנטונובסקי, אורנה ענבר,. אייל ליברמן, צבי אלון ועזרא בכר. על סדר היום. 1.

פרוטוקול ישיבת נשיאות 14.5.2017 מכללת דוד ילין - התאחדות הסטודנטים ...

https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-14.5.2017.pdf

14 מאי 2017 ... שיר נוסצקי: מפיקת כנס הנדל"ן. מאיה כץ. : סגנית ראש עיריית הרצליה. גרא וינר: מנכ"ל אלחון, החברה הכלכלית של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.

סיכום פרוטוקול ישיבת ההנהגה המוסדית 2017 מאי - בית ספר שדות כרכור

https://sadotk.schooly.co.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%99-2017.pdf

שירלי שפר,. מורן אטלס. שלו. כיתה ב. 1. ענבל פרץ. כיתה ב. 2. יעל פרומר,. דודו כהן. כיתה ב. 3. מורן מסקוביץ. כיתה. ג. 1. עפרה אבני יונה. תמר רוזנברג. , דליה לחמני. כיתה.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.