פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 67 - עיריית פתח תקווה

29 יולי 2018 ... תגיד לי. איך אתה עוזר להפועל פתח תקווה לא לרדת. ליגה. עו"ד א. ברוורמן: אוקיי. ... בוא תספר לי למה אתה לא מעביר. תמיכות, ואיך ... אתה מתהדר בנוצות לא לך, על.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 67 - עיריית פתח תקווה - Related Documents

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 64, חלק ב - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2018/pro_64_b.pdf

3 יוני 2018 ... ברוורמן. : אנחנו פותחים את ישיבה מספר. 64 . אני. מברך את מי שהגיע. בשלב זה ... בנושא: "ביטול מעבר גני הילדים מרחוב ראשל"צ לרחוב יעל רום" . מר א. ישראל:.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 7 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2019/pro7_31_3_19.pdf

31 מרס 2019 ... עיריית פתח תקוה. פרוטוקול. ישיבת מועצה מן המניין, מס'. 7. מיום. ראשון. ,. כ"ד. ב. אדר ב'. תשע"ט ... אותו מכאן, הוא היה באזור ראשון לציון, פשוט לא נראה לנו שהוא ימשיך. לחיות, הוא כבר ... אצלנו באמת במושב של זיקוקים שקטים ואז אני שאלתי, קודם כל ביקשתי. סליחה ... של בימת יום העצמאות והיא לא תצא לשאר היישוב, זה מה בעצם אמרת. י. ברדיו.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 41 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2016/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%2041,%20%D7%9B%D7%91%20%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95.pdf

25 ספטמבר 2016 ... גיא עפארי, מר ניסן כרמי, גב' שרה פרידמן, גב' רויטל שפירא. סדר יום מועצה: מס' עמוד: א. דיון מיוחד בדו"ח ... תנאי הקבלה לתיכונים. בבקשה רמי. רויטל, בואי שבי פה.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 54 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2017/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%27%2054.pdf

30 יולי 2017 ... מר אליהו ברוכי. *. הרב ישראל פרידמן ... בקשה לאישור חוזה שכירות בדיירות מוגנת, חנות מס'. 12. שוק ליפקיס, לוי ניסים ... יד. אישור שינויי תקציב. עו"ד א. ברוורמן: הנושא. הבא. –. אישור שינויי תקציב. חני. מר א. ישראל ... פארק סקייטבורד ואופניים. מר א. ישראל.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 67 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2018/pro_67_18.pdf

29 יולי 2018 ... תגיד לי. איך אתה עוזר להפועל פתח תקווה לא לרדת. ליגה. עו"ד א. ברוורמן: אוקיי. ... בוא תספר לי למה אתה לא מעביר. תמיכות, ואיך ... אתה מתהדר בנוצות לא לך, על.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 1 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2013/pro1_16.pdf

26 נובמבר 2013 ... עו"ד י. ברוורמן: ערב טוב. אני שמח לפתוח את ישיבה מספר. של 1. מועצת העיר ה. -16 . למען ההיסטוריה. –. נפתח. ... ילתה בבוקר לח בשנת תרל"ח על ידי אנשי היישוב ...

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 29 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2015/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%2029,%20%D7%99%D7%91%20%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95,%20%D7%97%D7%9

פרוטוקול. ישיבת מועצה מן המניין. 29' מס,. מיום. ראשון. ב ב"י ,. חשוון. , ו"עתש. 25.10.2015. -. הופק ע. : י". בונוס פרוטוקולים בע. , מ". טלפון. : 03-5373237.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 57, חלק א - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2017/pro_57A.pdf

א. שטיין: 6. מילים על טביב. חברת טביב מחולקת ל. -6. חלקים. אני מדבר על טביב, כי כל הזמן מדברים עליהם. היא מחולקת לחלק. שעוסק בפסולת מסוכנת, שהוא נמצא בצד הפנימי ביותר.

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 8 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/MoatzaProtokols/DocLib/2019/pro8_2019.pdf

27 מאי 2019 ... לגינות כלבים, גינות האכלה, שכוללות גם את הטיפול בנושא של ברזיות. לבעלי חיים... וגם כמו שיש. ... המשטרה מאבטחת. מרחב. ניידת מסיירת בשטח ומ ... ה אחת מחוץ לסדר היום,. מספרה. 4277. , העברה מהמשכורות של חינוך חרדי מ. -. 81109110. למשאבי.

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 7 , 2014 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%

30 יולי 2014 ... בארץ שיכולה להסיע תלמידים בפתח תקווה בתחבורה ציבורית. עו"ד ר. גרינברג: יש לי שאלה, לדוגמא ... חני, זה לא המכרז של צביקה, אם צביקה דיבר. איתך. הנושא של ...

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 11, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%

אריאל טיירי: אריאל טיירי, אגף הרכב. עו. " ד רון כץ: אז אחרי שכולנו חברים של כולם, ... משה משה: הם לא יישות אחת? עו. ד". מיכל מזרחי: לא אישיות אחת, זה שני אחים, שני שותפים. עו. ד".

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 6, 2018 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%202018/pro_micraz6_2018.pdf

24 יוני 2018 ... הסעות תלמידים בחי. נוך המיוחד. ................................ . ... הצעת המפתח וגם שטס, היו מספר מסלולים שהם נתנו מעל המחיר המירבי. שטס, ישראל טרבל סרו. ויס בע"מ ...

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים, מס' 3, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%

15 פברואר 2017 ... פרוטוקול ישיבת. ועדת מכרזים מס'. 3. , מיום. 2017 .2. 15. 2. משתתפים: עו"ד רון כץ,. מר אדי. קואז,. עו"ד איתי שונשיין . חסרים. : מר איציק ישראל,. עו"ד רמי גרינברג,.

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 9, 2019 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%202019/promicraz_9_19.pdf

12 אוגוסט 2019 ... דניאל פרץ-מתמחה. רמי הופנברג חינוך. תמיר חדד ... מר כפיר פרץ, מנהל מחלקת הבוחן. עוייד נטע שוורצמן ... אבינועם פרץ, עורך-דין ונוקנן במשפטים. גיל זילנר, עורך-דין.

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 12, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Bids/Documents/pro_micraz12.pdf

עו"ד רון כץ. –. יו"ר. *. עו"ד איתי שונשיין. *. עו"ד אורנה דוידאי. *. מר משה משה. *. מר אדי קואז. חסרים. : *. עו"ד. חנוך מילביצקי. *. מר גנאדי בורשבסקי. *. מר אליהו גינת. *. מר אליהו ברוכי.

4002440 פרוטוקול ישיבת מליאה מספר במשרדי ... - מועצה אזורית זבולון

https://www.zvulun.org.il/sites/zvulun/UserContent/files/52008.pdf

מנהלת מח' גביה; ג'קי שורק. –. מנהלת מח' רווחה; טלי וינקלר. – ... בחירת מועצת מנהלים לחברה הכלכלית לפיתוח זבולון. 0 ... מלש"ח על ידי המועצה האזורית זבולון, משרד הרווחה, ביטוח.

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16 - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%99%D7%

31 אוקטובר 2019 ... שלמה חי. -. אגף ההנדסה. יצחק שכטר. אברהם כף. -. מנהל דואר וארכיון ... איבדנו היום עוד פוסק גדול, הגאון הרב שלמה זלמן אולמן, שהיה פוסק גדול בבית דינו.

פרוטוקול ישיבת מועצה 58 - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%

17 ספטמבר 2018 ... ראש העיר. הרב אברהם רובינשטיין. -. מ"מ ראש העיר. הרב. מנחם שפירא. -. סגן ראש העיר ... והגזבר ידע באמת איך לשנות את דפוס המחשבה שלו עם כל הגזברות. לעבור מעיר ... למצות את הקדנציה זו, העין הטובה וגובה העיניים של ראש העיר, ושל אנשי לשכתו ושל.

ישיבת מועצה מספר 4 - עיריית אריאל

https://www.ariel.muni.il/uploads/n/1551690974.3243.pdf

14 ינואר 2019 ... ישיבת מועצה. מספר. 4. )שלא מן המניין(. 14.01.2019. 8. גב' קרן קופלר. : אוקיי, אני אשמח לעיין בזה. גב' אריאלה להב. : אוקיי. אז התקציב השנה עומד על קרוב ל.

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 04.07.2018 - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/moaza040718.pdf

4 יולי 2018 ... להנגשה פרטנית עבור תלמידים, תלמיד והורה, מאפשרות,. במיוחד כדי ... יש לך עוד סלוגן לראש העיר? אני מחפש סלוגנים. מהקהל: אל תדאג, אני לא ה. ולך לראשות העיר ולא למועצה. צביקה צרפתי: ... שערב בחירות אתה תעמוד פה ותעביר הצעה שזה פוגע בנו,.

פרוטוקול ישיבת מועצה 11/17 מיום 13.09.17 - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/html5/web/2078/39515ImageFile3.pdf

13 ספטמבר 2017 ... WIFI ? זו השאלה. יגאל שמעון: אין לי תשובה לתת לך. נוה גור: זה הולך להיות א. לחוטי או חוטי? יגאל שמעון ... אני אומר לך זה פשוט עצוב איך שזה מתנהל. הוועדה הזו קיימת ... בעשור האחרון, מגלים, יש המון המון מחקרים אגב, כל מי שי. ושב פה מכיר את זה ... סיסמאות, ישבתי בבית שאלתי את עצמי איזה סיסמה בא לי היום להביא לשולחן,. ואמרתי נביא משהו ...

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 8/18 מיום 16.05.18 - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/html5/web/2078/42244ImageFile3.pdf

16 מאי 2018 ... כשאתם רוצים להצביע על הכול בבת אחת זה אומר שאתם גוש אחד נגד. העיר, לא. אני רוצה ... ליחה, אבל אנחנו לא מצליחים לעשות את זה במהירות שאתה. מקריא את זה, היא גם ... כמו עצם בגרון בעיר. יותר גני ילדים ... אם אני תקוע בכפר מלל. -. יגאל שמעון:.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 6/17 מיום 05.04.17 - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/html5/web/2078/37436ImageFile3.pdf

5 אפריל 2017 ... אישרה מועצת העירייה את מינויו של מר אילן נמני כדירקטור מקרב הציבור. בהו. ד. השרון ... תלמידים. א. ינם יכולים ביום זה לקבל כל שירות בספריה. (. בערבי החג הספרייה סגורה לחלוטין . בחוה ... ות יותר טובות, חיים. חיים שאבי: ... זה סיסמאות מה שאמרת.

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 4/18 מיום 7.2.18 ... - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/html5/web/2078/42003ImageFile3.pdf

פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'. 4/18. מיום. 7.2.18. 2. עיריית הוד ... חברות מועצה, טובות במספרים, אבל חברות וחברי מועצה. והתפקיד שלנו ... עם סיסמאות ריקות מתוכן? בשביל מה? זה מלא ... לטובת אותם ילדים, תלמידים שרוצים ללמוד בעיר. עדי ברמוחה:.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 15/19 מיום 03.09.19 - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/n/1574775116.2544.pdf

3 ספטמבר 2019 ... אתי ברייטברט. -. מרכזת ישיבות ... בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית הספר היסודי )חדש( ברחוב נחשון, הוד השרון. בבנק דיסקונט ... היסודי )החדש( ברחוב נחשון עפ"י.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 16/19מיום 19.11.19 - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/n/1578488597.9940.pdf

19 נובמבר 2019 ... הוד השרון. אתי ברייטברט: בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית ספר החדש ברחוב נחשון בבנק. הפועלים סניף. 626. , יש כאן חשבון רשות וחשבון הורים כנ"ל, מועצת.

מן המניין 14 פרוטוקול ישיבת מועצה מס' , בבית ראשונים ... - עיריית גבעתיים

https://www.givatayim.muni.il/Services/others/Documents/moatza14pro20190904.pdf

4 ספטמבר 2019 ... מר ניר קורן, חבר מועצה. מר אורי קרמן ... תשובה לשאילתה מאת חבר המועצה, ניר קורן בעניין גן הבנים ... אושר מינוי מר מאור יבלושניק, למשרת סמנכ"ל תפעול ותכנון,.

פרוטוקול מועצה מן המניין מספר 11-2019 - עיריית אשקלון

http://www.ashkelon.muni.il/service/DocLib/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/2019/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%9E%D7%9F%20%D7

4 מרס 2019 ... עמותת לב אבות מורשת איש מצליח, אל המעיין, יסעדנו אל, אורות הגרעין התורני,. מתן בסתר אשקלון, משכן לאחים ושחמט. א. גודת נר דוד אבי. תומר גלאם. -. ראש העיר:.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/19 מיום - 10.6.2019 - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/protocols/meliha92019.pdf

10 יוני 2019 ... מבחינת הקרנות, ה. -. 179. שאמרתי קודם,. העיקר זה מהיטל ... מניסיון, העבודה, גם מעל עסקים קיימים, גם שיפוץ, גם פיגומים,. מחייבת גם עבודה עדינה וגם עבודה של ...

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 63/2017 מיום - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/63-2017.pdf

31 דצמבר 2017 ... מ"ר עסקים בציר לוי אשכול אלכסנדרוני. הפרויקטים ברובם בקרית. אונו, בחלקם של גני יהודה. הבקשה שלנו היום זה להציג את ה. תכנית בפני חברי מועצת העיר. אחד. –.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנייו יום ד', כ"ג בסיון תשע"ו ... - עיריית קריית מוצקין

http://www.motzkin.co.il/City/Council/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%9E

29 יוני 2016 ... מר י. פדידה: בוודאי, אני רק רוצה להגיד לך שבימים האחרונים באו אלי אנשים. מר ח. צורי: טובים שקראו בעיתון שאתה רוצה להיות חבר בוועדה ובאו אלי מאוד. מזועזעים ...

ז"עשת ,זומת ד" כ 2017 יולי, 18 55 פרוטוקול ישיבת מועצה ... - עיריית גבעתיים

https://www.givatayim.muni.il/Services/others/Documents/moatza55pro20170717.pdf

17 יולי 2017 ... גבעתיים. בשנת. 2014. הוגשה בקשה להיתר לבנייה. ב. רחוב. פועלי הרכבת. 25 ... גבעתיים . בית הספר יגאל אלון: בחשבון רשות: בנק הפועלים, סניף כורזין. 543.

quot&ל מועצה מקומית מבשרת ציון 14/18 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס

http://www.m-zion.org.il/SystemFiles/19239.pdf

28 נובמבר 2018 ... ליאת שגב . יט . יאושרו במליאת המועצה הבאה נציגי ועדי הורים לחברים בו. ועדה. מינוי. ועדת כספים. : .א. יו"ר הוועדה: מר יגאל ברזני . .ב. מ"מ יו"ר הוועדה: מר יוסי אביב.

פרוטוקול ישיבת מועצה 7/2017 - מועצה מקומית קרית יערים

http://kiryatyearim.muni.il/wp-content/uploads/2018/02/7-2017-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C.pdf

פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית קרית יערים טלזסטון. 7/2017 ... הצעות מחיר לביצוע. ... מעון יום – בשכונת מורדות בית החלמה המוקמת בימים אלו, הוקצה שטח להקמת מעון יום של שלוש.

פרוטוקול ישיבת מועצה 9/201 - מועצה מקומית קרית יערים

https://kiryatyearim.muni.il/wp-content/uploads/2018/02/9-2017-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C.pdf

פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית קרית יערים טלזסטון. 9/2017 ... אברהם רוזנטל – בשכונת מורדות בית החלמה קיים שטח חום המיועד להקמת מעון יום בן שלוש כיתות. משרד הרווחה הכיר ...

23.10.19 – פרוטוקול ישיבת מועצה חברי מועצה. 18 : נוכחים בן צבי ירדן , יו ...

https://www.student.co.il/uploads/original/DMc6vQzryTEuRSl7z3I1ktuzWOUlwAP78pg4X1hF.pdf

23 אוקטובר 2019 ... ורווחה רותם גרוסמן: פפ"ש. –. יהיו עמדות תיקוף. בתוך האוהל הפנימי יהיו עמדות. תיקוף כרטיס סטודנט ורכישת חוזי רב קו, מועדון טאו. מי שרוצה להיות חלק מוזמן להגיע ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.