החלת חקיקה ישראלית של הכנסת על המתנחלים בשטחים - האגודה לזכויות ...

3 ינואר 2018 ... של ישראל מזה חמישים שנה לא השתנתה. ,. ועל כן. ה. יא העמדה ... שבהצעה. מתהדר בנוצות של ... בין החוק החל על אזרחי ישראל המתגוררים בתוך מדינת ישראל לאלו.

החלת חקיקה ישראלית של הכנסת על המתנחלים בשטחים - האגודה לזכויות ... - Related Documents

החלת חקיקה ישראלית של הכנסת על המתנחלים בשטחים - האגודה לזכויות ...

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2018/01/haqiqa-israelit-bashtacim-020118.pdf

3 ינואר 2018 ... של ישראל מזה חמישים שנה לא השתנתה. ,. ועל כן. ה. יא העמדה ... שבהצעה. מתהדר בנוצות של ... בין החוק החל על אזרחי ישראל המתגוררים בתוך מדינת ישראל לאלו.

מדריך לזכויות ושרותים לעיוורים בישראל - האגודה לזכויות החולה

http://www.patients-rights.org/uploadimages/Welfare_department_guidelines_for_blind_people.pdf

ועדת ערר אזורית מחוז תל. -. אביב והמרכז, ת.ד. 8288. תל. -. אביב,. 20282 . •. ועדת ערר. אזורית מחוז ... תנועת נוער שפעילותה מותאמת לבני נוער עיוורים ולקויי ראייה מכל רחבי הארץ, הלומד. ים במסגרות של ... מוזיאון הילדים בחולון. כתובת האתר: ... השירותים העיקריים: קייטנות לילדים, תוכניות שיקום למתעוורים חדשים, בשיתוף המרכז הארצי להדרכה שיקומית,"מגדל.

חקיקה בנוגע להתעללות נפשית וכלכלית במסגרת המאבק באלימות ... - הכנסת

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b370aa75-2f7b-e511-80d1-00155d0ad6b2/2_b370aa75-2f7b-e511-80d1-00155d0ad6b2_11_9244.pdf

אישור: עו"ד הודיה קין, ממונה )חקיקה ומחקר משפטי(. כ"ב. ב. אייר. ה. תשע". ה. 11. ב. מאי. 1015 ... במקרה של עבירת רצח )שדינה מאסר עולם(. מאפשר חוק העונשין. הטלת. עונש מופחת.

קרימינולוגיה ישראלית - האגודה הסוציולוגית הישראלית

http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/israelkriminiologycall.pdf

קרימינולוגיה ישראלית. כתב העת של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה. קול קורא לפרסום מאמרים. התפתחותו. המואצת של תחום הקרימינולוגיה בישראל והגידול המתמיד במספר. ה.

8 דוח מס - האגודה לזכויות החולה

http://www.patients-rights.org/uploadimages/Complaints_to_the_health_department_commissioner_report_about_the_state_health_insurance_2007-2008.pdf

12 נובמבר 2009 ... תרופות מצילות חיי ומקומ בתכניות למת שירותי בריאות נוספי . בשנת. 2007 ... הכולל מימו של תרופות מצילות חיי שאינ כלולות בסל הבריאות ... CONTROLOC. 1. 1.

אנא מן אל יהוד - האגודה לזכויות האזרח

https://education.acri.org.il/wp-content/uploads/2015/05/Roi-Silberberg-and-Aismaal-Ben-Israel.pdf

אנא מן אל יהוד. הוראת ערבית בבתי ספר יהודיים. ככלי לחינוך נגד גזענות. רועי זילברברג ואישמעאל בן-ישראל. העמותה לקידום הערבית המדוברת, מפעילת. פרויקט ע.מ.ל )ערבית מדוברת ...

כתב הגנה 1.1 - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/03/hit18716meshivot0316.pdf

(ל). נהל מועדונים חברתיים. ,. חוגים. הרצאות. ,. הצגות. ,. ויכוחים חופשיים. ,. פעילות ספורט. ,. חינוך ... לפארקים. ציבוריים כדוגמת פארק רעננה ... קאנטרי. ,". במסגרת זו המד. ובר על. הפעלת בריכת שחיה פתוחה. ,. המוקפת משטחי דשא וכסאות נוח לנוחות ורווחת המשתמשים.

תמונת מצב - האגודה לזכויות האזרח

https://www.acri.org.il/pdf/State2013he.pdf

25 יולי 2013 ... אין לי שמץ של מושג מה תהיה תגובתכם אך באמת השתדלתי ... ואן פונג נגד שר הפנים. ;. בג ... קליף. " הסמוך לאבו דיס . הדיון בערעורים אוחד . על הדיון האחרון ראו כאן.

Untitled - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2018/10/bagatz5878-18-Tel-Aviv-central-bus-station-meshivim1-5-0918.pdf

והעברת פעילותה ליעד חלופי בהתאם לתכנית כוללנית - תא/5000. .4. העותרים מבקשים כי משרד התחבורה, יביא לעיונם את טיוטת ההסכם המתגבש בינו. לבין החברה, בעניין תפעול מסוף ...

פלסטין שעת אפס - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2016/10/Acco-festival091016.pdf

6 אוקטובר 2016 ... תקציבים: תיאטרון אל מידאן בחיפה בשל העלאת ההצגה "הזמן המקביל", תיאטרון אלמינא ביפו. בשל הכרזת אחד ממייסדיו, השחקן נורמן עיסא, על סירובו לשחק בגדה; ...

נגד גזענות - האגודה לזכויות האזרח

https://education.acri.org.il/wp-content/uploads/2015/05/Against-Racism-Empowering-young-children.pdf

זוהי התייחסות לאדם – לילד או לילדה – על פי צבע. העור ולא על פי ... מסוים ראו הילדים/ות במרפסת של אחד הבתים הנושקים לגן גבר בעל חזות שנראתה להם סינית. המטפל באדם ... עזרים כמו מסיכות של אנשים בעלי תווי פנים שונים, תחפושות )בגדים, כובעים, נעליים,. תיקים(, בובות ...

גרסת pdf - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/pdf/guns2.pdf

אמנת ג'נבה הראשונה. אמנת ג'נבה השנייה. אמנת ג'נבה השלישית. אמנת ג'נבה הרביעית. הפרוטוקול הראשון. הפרוטוקול השני. הפרות כללי המשפט ההומניטרי בישראל ובשטחים הכבושים.

دروس للحياة - האגודה לזכויות האזרח

https://www.acri.org.il/pdf/book-all-arabic.pdf

عدد من العرب التي جاء عنها في كتاب "كفاحي" لهتلر أنها أيدي أناس هم دون البشر, هي التي كتبت هذا ... كانت إحدى نتائجها معرض صور بعنوان "في إطار الصورة", نُظم في يافا ومواقع ... بالنسبة للمصنّف, اآلخر الغائب أو البعيد يفتقدملالمح وجه خاصة ومميزات شخصية, ... هذه املعضالت والصعوبات ولكنها ال تتخذ موقفا قاطعاال بهذا االتجاه وال بذاك, بلال ...

נשק קל במרחב האזרחי - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/pdf/Loose-Guns.pdf

חמישים שנה קודם, טבעה הקומיקאית מיי ווסט את המשפט: ”?Is that a gun in your ... כלי הירייה לצמצום היקף ההתאבדויות באוכלוסייה, אין זכר לנשק חם באותו. דוח של משרד ... אל המעיין: ההשפעה ההומניטרית של השתלטות מתנחלים על מעיינות פלסטיניים )מרץ. 2012. ( . אוחזר. 22 ... בכל צומת קבלת החלטות ובפרט החלטות הנוגעות לשאלות בטחון. .3. בנוסף, סעיף. 6.

מינהלית עתירה - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/pdf/petitions/hit241-06.pdf

3 נובמבר 2004 ... מוצאה העדתי של הילדה . העתק טופס הרישום ל. " סמינר הישן. "מצ". ב ומסומן. 3/ע . .20. עדות נוספת למדיניות המכסות ניתן לראות במכתבו של יד ימינו וחתנו של הרב ...

עתירה מינהלית - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/pdf/petitions/hit2002.pdf

22 יוני 2009 ... שבו פעל בעבר שוק האתרוג. ,. בין רחוב הא. תרוג לרחוב בית פלט בשכונת. מי'עג ... שכונת עג. ' מי למען אוכלוסייתה הקיימת והעתידית. ,..." אולם בדיקה מ. קצועית.

נוהל מבצעי - האגודה לזכויות האזרח

https://www.acri.org.il/pdf/nohal90-221-111-003new.pdf

5 יולי 2015 ... נהלי משטרת ישראל - נוהל מבצעי. מי. נוהל * ... (1) המורה מורכבת ומחוברת לקצו קנה רובה הגז באמצעות ברגים או רצועות הידוק. מתכתיות ... {1) "ובנה גן "פן"יי נו?כ?

טענות מקדמיות - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/05/hit345miqdamiot.pdf

אישום. שלב. שורה של. עביר. ובהן, ות. לפי. סעיפים. 155- ו151. לחוק העונשין. (1977-ז"תשלה,. - להלן ... כתב. האישום הוגש. ללא שניתנה. לנאשמים. ההזדמנות ל. ,שימוע. וזאת. " בשל המצב הבטחוני ... דוגמא מובהקת לאכיפה בררנית היא. ,. בדרך כלל ... א קובע הסדר פלילי פרטי.

דוח דמוקרטיה - פרק ממשל - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/08/democ-chap3-he.pdf

אזרחיה, אבל אסור לה, אם היא רוצה להיות דמוקרטיה, להגביל את אמונותיהם, את דעותיהם ... קבוצות אזרחים, כאשר אלה שלא "ישתפו פעולה" עשויים להיתקל בסירוב של הרשויות.

עותרים – אגודה - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/pdf/petitions/hit5148.pdf

8 יוני 2008 ... אל"מ יגאל סלוביק, מפקד חטיבת הבקעה. ע"י פרקליטות המדינה, משרד המשפטים, ירושלים. עתירה למתן צו על תנאי. מוגשת בזו עתירה למתן צו על תנאי המורה ...

תודות לדוח - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/02/TheSilencer-ch1.pdf

דבורה ליפשטדט. ,. שתיארה בספרה. את דיוויד ארווינג כמכחיש שואה. ,. נדרשה להתמודדות לא פשוטה עם תביעת הדיבה שארווינג. הגיש נגדה בבריטניה .70. העמדת האקדמיה בצילם של ...

מצגת של PowerPoint - האגודה לזכויות החולה

http://www.patients-rights.org/uploadimages/Patients_rights_conference_2012_Shiba_presentasion_on_improving_patients_experience_at_the_hospital_and_Kupat_Hulim.pdf

24 דצמבר 2012 ... הכנס השנתי של האגודה לזכויות החולה בישראל ... ארגוני בטיחות מטופלים. ❖. תרבות שרות. /. צרכנות. ❖. שקיפות. ושיתוף. החולה. ❖ ... חוק החולה הנוטה למות. ❖.

K:sigi_work.. .....aguda_ezrachcover.cdr - האגודה לזכויות האזרח

http://www.acri.org.il/pdf/guns.pdf

9. אמנות מרכזיות במשפט הבין-לאומי ההומניטרי. 10. כללי האג והתקנות הנלוות. 11. אמנת ג׳נבה הראשונה. 11. אמנת ג׳נבה השנייה. 11. אמנת ג׳נבה השלישית. 12. אמנת ג׳נבה הרביעית.

האגודה לזכויות החולה - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/About/Awards/Documents/mekadmeyZchoiot_winers.pdf

5 ינואר 2017 ... אתר האינטרנט של העמותה – www.avivshoa.co.il מנגיש את מכלול הזכויות לניצולי השואה בשפה. פשוטה, מציע טפסים והדרכה כיצד יש למלא את הטפסים.

תשובת העירייה - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/09/pinuy-290914.pdf

14 אל המשנה למנכ"ל העירייה, מר רובי זלוף, הועבר. להתייחסות השירות המשפטי ולהלן תשובתנו-. 1. כפי שידוע לך, ההיתר מכוחו הוקמו האוהלים בגן וולבלסקי-קרני (להלן - "הגןיי), ניתן על ...

לעבוד בלי כבוד - האגודה לזכויות האזרח

https://www.acri.org.il/pdf/workersrights.pdf

רבים מהעולים החדשים עובדים במסגרות ההעסקה הלא שגרתיות ... עושה תנועה לא נכונה אומרים לך לחזור הביתה ... מעבודתו בתחנה. 76. , זאת ... אמיל קוסא נ ... לאחר שכושרו יורד.

רעיונות לרכז - האגודה לזכויות האזרח

https://education.acri.org.il/wp-content/uploads/2013/02/part-1.pdf

מועצת תלמידים. -. ניתן להכווין את פעילות המועצה לעיסוק בגזענות ובחינוך נגד גזענות . דוגמאות לפעילות מועצת תלמידים בנושא. : בחירות ל. מועצה המאפשרות ייצוג של מגוון. התלמידים.

שיעור לחיים - הסדנא - האגודה לזכויות האזרח

https://education.acri.org.il/wp-content/uploads/2015/08/book-full-version.pdf

ממתי ים של דמעות ומוסיקה Hard rockשל ה-. מלאת תוגה הם גורם ... תרבותיות, לתרום לדה-לגיטימציה של תופעת הגזענות ולעסוק בה בצורה ישירה. השם בא ... “An Ethnomathematics View of Space Occupation and Urban Culture”. ... כמה ליטר מים עליהם להכין. לטיול?

מדריך זכויות לסוכרתי - האגודה לזכויות החולה

http://www.patients-rights.org/uploadimages/Diabetes_patients_medical_rights_publication.pdf

2 יולי 2013 ... החולה, האגודה לסוכרת נעורים )סוכרת סוג 1(, האגודה הישראלית לסוכרת )א.י.ל( וחברת. התרופות ... לזכויות החולה בישראל, אגודה ישראלית לסוכרת. )איל(, האגודה ...

בג"ץ 214/17 - ניתוקי חשמל בשל חוב - האגודה לזכויות האזרח

https://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2017/01/bagatz214-17-nituq-hashmal.pdf

מדוע לא תמנע חברת החשמל מהתקנת מונה תשלום. מראש. ) להלן ... מחוסרי דיור בחולון שם עברה ארוע לב קשה ומאז היא סובלת גם ממחלת לב. ... להתקין מת"מ בבית לקוח לבקשתו.

זה כל הסיפור , זכויות האדם - האגודה לזכויות האזרח

https://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/12/ACRIbook2002.pdf

להיות ארגון זכויות האדם המוביל בישראל . אין פה יומרה ... האגודה לזכויות. האדם. " ולכן היה צורך לבחור בשם שונה . המונח. " זכויות אזרח ... לכל אחת מהן יש ילד והן רוצות לאמץ זו את.

בקשה לסילוק התביעה על הסף - האגודה לזכויות האזרח

https://www.acri.org.il/pdf/petitions/hit30229.pdf

19 נובמבר 2008 ... העמידה האגודה למבקשת ייצוג משפטי לצורך דיון בבקשת סילוק על הסף של התביעה דנן. להלן נציג בפני בית המשפט הנכבד את חוסר התוחלת שבניהול. התביעה.

תגובה מטעם המדינה - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/pdf/petitions/hit3809tguvameshivot1-7.pdf

סמכויות אכיפה -- נתוני תקשורת) תשסיי - 2007 (להלן - החוק או חוק נתוני תקשורת). העותרת מבקשת מבית המשפט הנכבד כי יורה למשיבים לנמק כדלקמן: א. מדוע לא תבוטל תחולת ...

זכויות עובדים כזכויות אדם - האגודה לזכויות האזרח

https://www.acri.org.il/pdf/workers2009.pdf

7 אפריל 2009 ... חושף את התלמידים לתופעה הקשה של עבודת-ילדים בעולם, ולסיכום מובא בפניכם ריכוז. אירועים הנוגעים לזכויות עובדים בצירוף שאלות מנחות לדיון בכיתה. פעילויות ...

דוח פעילות יוני 2008-מאי 2009 - האגודה לזכויות האזרח

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2011/03/doch2008-9b.pdf

אלו יש מחיר כבד ומסוכן, המצטרף לשחיקה ביסודות. הדמוקרטיה שהיא התוצאה ... ייחודי, שבמרכזו. סדנת בישול . את הסדנה. תרם והנחה. ארז קומרובסקי. , השף והאופה. ומייסד. לחם ארז.

החינוך החברתי בבית הספר - האגודה לזכויות האזרח

https://www.acri.org.il/education/wp-content/uploads/2015/05/Social-education-in-school.pdf

מועצת תלמידים בנושא: בחירות למועצה המאפשרות ייצוג של מגוון התלמידים; קיום דיונים ... ה-19 בדמותן של תורות גזעניות פסבדו-מדעיות, שתיאוריית האבולוציה של דרווין שימשה להן מצע. ... אז עלו כעשרה תלמידי כיתה ו' מבית הספר הדו-לשוני בירושלים לאוטובוס שנסע לכיוון פסגת ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.