פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 61 מיום 29.6.17 - עיריית רמת גן

18 מאי 2017 ... עובדי ציבור, או את תפקיד חבר המועצה בו אתה כל כך מתהדר. כמו ... אהרון ואמרתי לו – תשמע, כן עדכנתם את התושבים, לא עדכנתם את ... אל תתהדר בנוצות לא לך.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 61 מיום 29.6.17 - עיריית רמת גן - Related Documents

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 1 מיום 4.12.18 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2018/moatza1_041218_mun.pdf

31 דצמבר 2018 ... לפני שניגש לסדר היום אני מבקש להזמין הרכב מלהקת צעירי רמת-גן. לביצוע השיר "חיוכים". בבקשה. *** הופעת הלהקה ... 9. רפ"ק הוד לוי קצין אג"מ משטרת מרחב דן ...

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 10 מיום 26.03.19 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2019/moatza10_260319_mun.pdf

26 מרס 2019 ... משפט קצר, כן. עו"ד זוהר ישרים: ... התמודדתי למועצת העיר מתוך רצון לשנות ולעשות למען העיר שלי,. תושבותיה ... ביקשתי באופן טבעי לפגוש את המנהלת, את ועד ההורים, את התלמידים, ... דיברתי על מצוקת החניה בחרוזים ונשלחתי לעשות סוג של עבודת שטח.

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס' 18א מיום 06.10.19 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2019/moatzalominhaminyan_18a_061019_mun.pdf

טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה לכולם, לכל תושבי העיר רמת גן. ולמועצת העיר. ... כפר המכביה עם כל ה-facilities שלו שנותן מרכז מכבי, יש לזה. משמעויות. ... הספארי. באופן הזה יתפזרו המבקרים לאורך יותר שעות וכך התנועה ... עלית, תראה לי איפה יש בכלל כחול לבן. לא דיברתי ...

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 19 מיום 24.11.19 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2019/moatza19_241119_mun.pdf

המניין מס' 19, והקראת פרק תהילים. בבקשה ... -עו"ד דוד מנחם, חבר מועצת העיר, קורא מתוך ספר תהילים פרק ק"ל - ... פייק ניוז סביב הסיפור הזה, קל מאוד לעשות פייק ניוז על נסיעות של.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 88 מיום 6.9.18 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2018/6.9.18_moatza88_mun.pdf

שם. מעגל תנועה. מר אמנון בוץ: מעגל התנועה לא נקרא, אין לו שם. הרחוב. מר ישראל זינגר: הוא רחוב זיסמן. גם ביררתי ואז גם עם הבן כמובן. כלומר, הכיכר לא היה. לה שם. מדובר על הכיכר ...

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 82 מיום 14.6.18 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2018/Moatza82_14_06_18_mun.pdf

14 יוני 2018 ... דני גולדשטיין – חבר מועצת העיר, עו"ד גלעד שריר – חבר מועצת העיר, ... למה אתה קופץ? למה אתה ... מו"מ בנוגע להסכמי גג וחלוקת מיסוי, כמו בראש העין וקרית גת.

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס' 74 א' מיום 7.2.18 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2018/protokol_7.2.18_mun.pdf

7 פברואר 2018 ... בר אילן – ועדת גבולות – גבעת שמואל. 2. ... קבענו ליום ששי בבוקר אצלו בבית. ... אתה צדוק. מר אדם קניגסברגר: שרון וישראל או אביהוא יצטרכו לשבת בבנק.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 16 מיום 23.07.19 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2019/Moatza_16_230719_mun.pdf

מהנדס שלומי בן ששון – חבר מועצת העיר, מר שמואל לרמן – חבר מועצת. העיר, מר טילמן עזריאל ... מודיעים יד לזלמן הרצל". אישור קריאת מגרש הכדורגל ברמת השקמה ע"ש אבי. 6. כהן ז"ל. אישור קריאת אולם ... ביצוע עבודות תשתית להחלפת הדשא במגרש מכבי רמת עמידר לדשא ...

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 15 מיום 09.07.19 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2019/moatza_15_09_07_19_mun.pdf

31 אוקטובר 2019 ... גולדשטיין – חבר מועצת העיר, מהנדס שלומי בן ששון – חבר מועצת העיר, ... סליחה, אתה יודע שלומי, שבלי קשר לנושא ... אנחנו הולכים לסיים את זה, איזה 'באסה'.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 66 מיום 26.10.17 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2017/PROTOKOL_26.10.17_MUN.pdf

26 אוקטובר 2017 ... מיום חמישי, ו' בחשון תשע"ח )26.10.2017( בשעה 18:00. ישיבת מועצת העיר ... אבל מכיוון שיש תאריכים, באמת עכשיו, ... יחד איתי במסגרת דירקטוריון כפר המכביה,.

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס' 78 א' מיום 8.4.18 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2018/8.4.18_protokol_mun.pdf

8 אפריל 2018 ... יהושע, אם זה רמת חן, מרום נווה כמובן, הבילויים, שכונות נוספות,. הצלחתי להגיע ... פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס' 78 א', מיום 08.04.2018. עיריית רמת-גן. 44.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 61 מיום 29.6.17 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2017/protokol_29.6.17_mun.pdf

18 מאי 2017 ... עובדי ציבור, או את תפקיד חבר המועצה בו אתה כל כך מתהדר. כמו ... אהרון ואמרתי לו – תשמע, כן עדכנתם את התושבים, לא עדכנתם את ... אל תתהדר בנוצות לא לך.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 17 מיום 11.09.19 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/2019/moatza_17_110919_mun.pdf

12 ספטמבר 2019 ... אישור האכיפה באמצעות מצלמות נייחות/ניידות בתחום העיר. יד. רמת-גן. ועדות חובה: טו. ... אבל לא יוצאי עדן, נכון? מר ליעד אילני: ... אני גם יש לי מלא פוסטים להקריא לך על. מר חגי אשר: ... בגלל זה קיבלתם בעיטה. עו"ד כרמל ... ראיתי את הסרט, כן. מר חגי אשר:.

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 31 מיום 24.2.2011 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/moetzet_hair/protocolim/2011/pro31.pdf

24 פברואר 2011 ... אני חושב, של העיר ושל המדינה. מר צבי בר: ... לאפשר להולכי הרגל, ובמיוחד לתלמידים, לצעוד ליעדם בבט. 3חה. ) איננו ... לא, אי אפשר לעבור, עושים כיכר. ובמרום נווה ...

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 25 מיום 28.5.2015 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/moetzet_hair/protocolim/2015/pronew25.pdf

מר ישראל זינגר: חברים, שאלו בעדינות... מר. ראובן שמר. : א', לגבי העניין הזה של השטיפה. אנחנו העיר היחידה בארץ,. אנחנו העירייה היחידה בארץ. -. מר דני גול. דשטיין: גם תל אביב יש לה ...

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 46 מיום 15.9.2016 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/moetzet_hair/protocolim/2016/protokol46_.pdf

15 ספטמבר 2016 ... תידרשי לאחד, מה תעשי א. יתם קדימה? ... בצורה ברורה גורפת, ואגב, על דעת ראש העיר בשיחות איתו לפני. שהתקבלה. ... עכשיו, ולא קם נגדו לא מנכ"ל העירייה ולא מוקי אברמוביץ ולא ראש. העיר, רק מראה שיש ... ביקשתי למורים, גם שם להוריד. 5% . אז עשינו ...

פרוטוקול מועצה מן המניין 46 מס' מיום 31.5.2012 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/moetzet_hair/protocolim/2012/pro46.31.5.12.pdf

31 מאי 2012 ... דברי הספד לזכרו של חיים קונביץ ז"ל גזבר העירייה ע"י ראשי הסיעות. מר צבי בר: ... בבית הוריי, קיטרתי לאמא שלי על התפקיד כפוי הטובה שנטלתי לעצמי. היא הרגיעה ...

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 42 מיום 30.6.2016 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/moetzet_hair/protocolim/2016/30.6.16pro42_eaa.pdf

30 יוני 2016 ... ר הנהלת העיר, מר רמי פדלון. –. חבר הנהלת העיר, מר ... גב' טובה דואני ... מתמטיקה. של כיתה א' אני עברתי. מבוא לכלכלה שנה א' גם כן עברתי. אז אפשר. להגיד מה ...

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 48 מיום 24.11.2016 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/tfasim/protokol/moatza/protokol_24.11.16_final.pdf

20 נובמבר 2016 ... מנכ"ל מפעלי בית עמנואל, מר אחיקם שושן- סמנכ"ל מפעלי בית עמנואל,. הפארק הלאומי, מר ... צמודות קצרות מועד(, לשנת 2017 בסך כולל של 30 מיליון ₪ וזאת. אישור קבלת מסגרת ... רק עתה חזרנו כולנו מחודש של חגים וחופשות לרבות חופשה מרוכזת. גדולים לכל שדרת ... לגבי התשובה שבעיני היא טובה ומפורטת, מהם לוחות הזמנים? העירוני לא העביר ...

פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 39 מיום 26.5.2016 - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/moetzet_hair/protocolim/2016/protokol39_moatza.pdf

26 מאי 2016 ... לספרות ילדים ע"ש דבורה עומר של משרד התרבות. 2014 . עורך מדור ... בע"מ" ו"שדמות הגליל יזום ובנייה בע"מ" ... בשביל זה, עו"ד ברזילי ועו"ד נמרודי, תדונו בזה בחמישי בבוקר. תודה. ... האחרונות זה נושא שהצפנו אותו ביחד עם הרוכבים, בסיוע כמובן של ראש.

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 8/18 מיום 16.05.18 - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/html5/web/2078/42244ImageFile3.pdf

16 מאי 2018 ... כשאתם רוצים להצביע על הכול בבת אחת זה אומר שאתם גוש אחד נגד. העיר, לא. אני רוצה ... ליחה, אבל אנחנו לא מצליחים לעשות את זה במהירות שאתה. מקריא את זה, היא גם ... כמו עצם בגרון בעיר. יותר גני ילדים ... אם אני תקוע בכפר מלל. -. יגאל שמעון:.

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 4/18 מיום 7.2.18 ... - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/html5/web/2078/42003ImageFile3.pdf

פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'. 4/18. מיום. 7.2.18. 2. עיריית הוד ... חברות מועצה, טובות במספרים, אבל חברות וחברי מועצה. והתפקיד שלנו ... עם סיסמאות ריקות מתוכן? בשביל מה? זה מלא ... לטובת אותם ילדים, תלמידים שרוצים ללמוד בעיר. עדי ברמוחה:.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 6/17 מיום 05.04.17 - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/html5/web/2078/37436ImageFile3.pdf

5 אפריל 2017 ... אישרה מועצת העירייה את מינויו של מר אילן נמני כדירקטור מקרב הציבור. בהו. ד. השרון ... תלמידים. א. ינם יכולים ביום זה לקבל כל שירות בספריה. (. בערבי החג הספרייה סגורה לחלוטין . בחוה ... ות יותר טובות, חיים. חיים שאבי: ... זה סיסמאות מה שאמרת.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 15/19 מיום 03.09.19 - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/n/1574775116.2544.pdf

3 ספטמבר 2019 ... אתי ברייטברט. -. מרכזת ישיבות ... בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית הספר היסודי )חדש( ברחוב נחשון, הוד השרון. בבנק דיסקונט ... היסודי )החדש( ברחוב נחשון עפ"י.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/19 מיום - 10.6.2019 - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/protocols/meliha92019.pdf

10 יוני 2019 ... מבחינת הקרנות, ה. -. 179. שאמרתי קודם,. העיקר זה מהיטל ... מניסיון, העבודה, גם מעל עסקים קיימים, גם שיפוץ, גם פיגומים,. מחייבת גם עבודה עדינה וגם עבודה של ...

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 63/2017 מיום - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/63-2017.pdf

31 דצמבר 2017 ... מ"ר עסקים בציר לוי אשכול אלכסנדרוני. הפרויקטים ברובם בקרית. אונו, בחלקם של גני יהודה. הבקשה שלנו היום זה להציג את ה. תכנית בפני חברי מועצת העיר. אחד. –.

מן המניין פרוטוקול מישיבת מליאה 8.1.2019 מיום 5 מס - מועצה מקומית פרדסיה

http://www.pardesia.muni.il/uploads/n/1547453056.7787.pdf

8 ינואר 2019 ... תומר יפת. עידן חדש. 14. רות קטרי. עידן חדש. 15. קארן קליין. עידן חדש. 16. עכסה רובינשטיין. עידן חדש. 17. שרון חוילי. מסורת. 18. שקד סירי. מסורת. מוזמן. טל מילס.

פרוטוקול מועצה מן המניין 11-2019 מ - עיריית אשקלון

http://www.ashkelon.muni.il/service/DocLib/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/2019/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%9E%D7%9F%20%D7

4 מרס 2019 ... משנה לראש העיר, יו"ר מועצת העיר. איתי סהר. -. משנה לראש העיר. אברהם עשור. -. חבר מועצת העיר ... מר פרדי אברג'ל. -. מנהל אגף רישוי ופיקוח ... 3 . איציק ש. יל. יאן. 4 . משה דהן .5. עידן. שטרית כמפורט בחוות. הדעת המשפטית. אני מעלה להצבעה מי בעד?

פרוטוקול מועצה מן המניין 44-2016 מ-4.1.16 - עיריית אשקלון

http://www.ashkelon.muni.il/service/DocLib/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/2016/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7

מר ירון שטיין - נציג חבי אמיין - החברה לסדר וביטחון ציבורי. גבי זיוה מימון ... INIC. החברה לביטחון וסדר ציבורי. ראשון לציון https://www.youtube.com/watch?v=pNQZyDh. OXDE.

פרוטוקול מועצה מן המניין מספר 11-2019 - עיריית אשקלון

http://www.ashkelon.muni.il/service/DocLib/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/2019/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%9E%D7%9F%20%D7

4 מרס 2019 ... עמותת לב אבות מורשת איש מצליח, אל המעיין, יסעדנו אל, אורות הגרעין התורני,. מתן בסתר אשקלון, משכן לאחים ושחמט. א. גודת נר דוד אבי. תומר גלאם. -. ראש העיר:.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 16/19מיום 19.11.19 - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/n/1578488597.9940.pdf

19 נובמבר 2019 ... הוד השרון. אתי ברייטברט: בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית ספר החדש ברחוב נחשון בבנק. הפועלים סניף. 626. , יש כאן חשבון רשות וחשבון הורים כנ"ל, מועצת.

פרוטוקול מועצה מן המניין מתאריך 6.6.2012 - עיריית אשקלון

http://www.ashkelon.muni.il/service/DocLib/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/2012/51%20-%2012%20-%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20

מר. שמעוני בנושא: הקמת מנגנון פיצוי לסוחרי השוק העירוני באשקלון. –. מצ"ל. 62. הצעה לסדר יום המועצה מר איתמר שמעוני בנושא: העדפת דוברי השפה הרוסית בקליטה לעבודה בעירייה.

מן המניין 14 פרוטוקול ישיבת מועצה מס' , בבית ראשונים ... - עיריית גבעתיים

https://www.givatayim.muni.il/Services/others/Documents/moatza14pro20190904.pdf

4 ספטמבר 2019 ... מר ניר קורן, חבר מועצה. מר אורי קרמן ... תשובה לשאילתה מאת חבר המועצה, ניר קורן בעניין גן הבנים ... אושר מינוי מר מאור יבלושניק, למשרת סמנכ"ל תפעול ותכנון,.

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 04.07.2018 - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/moaza040718.pdf

4 יולי 2018 ... להנגשה פרטנית עבור תלמידים, תלמיד והורה, מאפשרות,. במיוחד כדי ... יש לך עוד סלוגן לראש העיר? אני מחפש סלוגנים. מהקהל: אל תדאג, אני לא ה. ולך לראשות העיר ולא למועצה. צביקה צרפתי: ... שערב בחירות אתה תעמוד פה ותעביר הצעה שזה פוגע בנו,.

פרוטוקול ישיבת מועצה 11/17 מיום 13.09.17 - עיריית הוד השרון

https://www.hod-hasharon.muni.il/uploads/html5/web/2078/39515ImageFile3.pdf

13 ספטמבר 2017 ... WIFI ? זו השאלה. יגאל שמעון: אין לי תשובה לתת לך. נוה גור: זה הולך להיות א. לחוטי או חוטי? יגאל שמעון ... אני אומר לך זה פשוט עצוב איך שזה מתנהל. הוועדה הזו קיימת ... בעשור האחרון, מגלים, יש המון המון מחקרים אגב, כל מי שי. ושב פה מכיר את זה ... סיסמאות, ישבתי בבית שאלתי את עצמי איזה סיסמה בא לי היום להביא לשולחן,. ואמרתי נביא משהו ...

פרוטוקול מועצה לא מן המניין 33-2015 מתאריך 29.6.2015 - עיריית אשקלון

http://www.ashkelon.muni.il/service/DocLib/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94/2015/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%90%20%D7

עיריית אשקלון - חברי מועצת העיר ... ברשויות כגון באר יעקב, אשחד ובאר שבע (אשקל 5) גמה ... מוצע לה דיל את טון ההתחזית הייארטלטאטירה הקם ע"ה בתקמי ההטחה לטיח דקה קטע ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.