סימטריה סיבובית - מרכז מורים ארצי

haifa .6k- mathcenter. //: http. סימטריה. סיבובית. הנושא בתוכנית הלימודים. : כיתה ג. ('. עמ. ' 72 - 73 (. סיבוב. ,. תכונות הסיבוב. ,. הסיבוב השלם וחלקיו. ,. סימטריה סיבובית . כיתה ד.

סימטריה סיבובית - מרכז מורים ארצי - Related Documents

סימטריה סיבובית - מרכז מורים ארצי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo4heb3-6.pdf

haifa .6k- mathcenter. //: http. סימטריה. סיבובית. הנושא בתוכנית הלימודים. : כיתה ג. ('. עמ. ' 72 - 73 (. סיבוב. ,. תכונות הסיבוב. ,. הסיבוב השלם וחלקיו. ,. סימטריה סיבובית . כיתה ד.

סימטריה סיבובית - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo4heb3-6.pdf

haifa .6k- mathcenter. //: http. סימטריה. סיבובית. הנושא בתוכנית הלימודים. : כיתה ג. ('. עמ. ' 72 - 73 (. סיבוב. ,. תכונות הסיבוב. ,. הסיבוב השלם וחלקיו. ,. סימטריה סיבובית . כיתה ד.

גופים - מרכז מורים ארצי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo5heb4-6.pdf

כיתה ד. :' תיבות. : קודקודיה. ,. צלעותיה ופאותיה של התיבה . פריסת התיבה . האלכסונים בתיבה . נפח תיבה . שטח פנים . כיתה ו. : '. גופים. : בניית גופים מפריסותיהם או ממצולעים ...

מנסרות ופירמידות - מרכז מורים ארצי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article65.pdf

פירמידה. ,. אבל. הם קישרו מונחים אלה עם מקרים פרטיים של הצורות במקום עם משפחה שלמה של צורות. (. ראה. 1איור. - ו. איור. 3. ). ... למחרת. ,. הראיתי ל. תלמידים שלי דגם של מנסרה מלבנית שבניתי על ידי חיבור קשיות שתייה בעזרת. מחברים ... בעזרת שאלות. מכוונות אחדות.

מסלולי כפל - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/games/game57heb.pdf

מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי http://mathcenter-k6.haifa.ac.il. מסלולי כפל. לוח משחק א. ' (. לכיתות ב. –. ) ג. 6. 16. 10. 25. 100. 5. 2. 50. 10. 15. 3. 20. 8. 40. 9.

מדידת נפח - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo16heb_volume3-6.pdf

קשר בין משקל לנפ. ח . כיתה ו. : '. חישובי נפחים . נפח תיבה. ,. גליל. ,. חרוט. ,. מנסרה ופירמידה . מקור לפעילויות. 1 ,2 ,. ו. :7 - htm. activities. / dalest. /cy.ac.ucy. www. //: http. מקור.

המספר מהו - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening99heb.pdf

ספרת האלפים במספר ארבע ספרתי. כדי שהוא יהיה המספר ה. גדול. ביותר. (?. כמובן. ) . 9. •. האם. ,. על פי התנאים של השאלה. ,. יתכן ש. ב. מספר שאנחנו מחפשים. ,. ספרת האלפים היא.

גיאומטריה ואומנות - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo7heb5-6.pdf

יכולים להביא לכיתה יצירת אומנות כל ... ידע ב. גיאומטריה . בעמודים הבאים יופיעו שלוש דוגמאות של יצירות אומנות שניתן להתבונן בהן בעין ... ליצירות אומנות המבוססות על גיאומטריה.

לימוד גיאומטריה - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article9.pdf

יום אחד קיבל כל אחד מ. תלמידי כיתה ב. ' של. המורה. 'ג. ניפר רוט מעטפה. ה. יא ה. כילה שתים. עשרה. צורות. -. סוגים שונים של משולשים ומרובעים. -. גזור. ות. מנייר קרטון.

בעברית שם המספר - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/sites/sites47.pdf

שנֵים עָשר חדרים .' מתוך. : il.co. ravmilim . www. //: http. כללי שם המספר בעברית. : מ. אתר. " השפה העברית. ": php. numbers. / dikduk. /org.ivrit-safa. www. //: http. מתוך.

קישור למאמר - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue15/tiroshtzamir.pdf

מיון היא אחת המיומנויות הבסיסיות אשר בגני הילדים שוקדים על פיתוחה (משרד החינוך והתרבות, תשנ"ד, עמ' 37). התייחסות ... למשל, בכיתות א-ו) עונים, בדרך כלל,. באופן דומה? ... השמות של הצורות האלה, עיגול...ריבוע. ... ירדנה: אני יודעת שגם תמרור שצורתו משולש הוא בעייתי.

מדידות אורך - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo8heb3-6.pdf

mathcenter. //: http. מדידות אורך. פעילויות לכיתות ג. –. ו. הנושאים בתוכנית הלימודים. : שימוש בסרגל. ,. מדידת היקף של מצולע. –. כיתה ג. ' עמ. 70'. מקורות. : Battista M.T. (2006).

גיאומטריה ועוד - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo/geo16heb.pdf

כיתה ו':. חישובי נפחים . נפח תיבה, גליל, חרוט, מנסרה ופירמידה. מקור לפעילויות. 1. 2,. , ו. -. :7 ... פריסת נושא גופים ונפחים בתוכנית הלימודים החדשה. תכנון ועיבוד: ברכה. סגליס. ו.

מספרים מכוונים - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/games/game60heb.pdf

משחק. משחק. ראשון. ראשון. :: מטרת. המשחק. : השוואת מספרים מכוונים . המשחק מיועד לכיתות ג. ד- . מספר המשתתפים. 2: אביזרים. : 20. דסקיות. ;. 2. קוביות. מספרים. רגילות.

בניית מספרים - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/games/game59heb.pdf

מספר המשתתפים. : כל הכיתה או קבוצת ... מטרת המשחק היא לבנות מספר ארבע ספרתי ע ... כרטיסים שבהם. 5. ספרות שונות. : מ. 4 -. מהן הוא ב. ו. נה את המספר ובספרה אחת הוא ב.

משפחת המרובעים - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo/geo11heb.pdf

כיתה ד'. : הגדרות של ריבוע ומלבן וחקירת תכונותיהם )עמ'. 91. (. כיתה ה'. : מרובעים. -. ניתוח וחקירה של תכונות המרובעים,. מיון מרובעים, קשרי הכלה, בניית. מרובעים לפי אלכסוניהם )עמ'.

משחקי המרה עם צורות הפלא - מרכז מורים ארצי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/games/game5.pdf

צורות פלא. –. משושים צהובים. ,. טרפזים אדומים. ,. מעוינים כחולים ומשולשים ירוקים . קוב. י. יה. חוקי. המשחק. : .1. משתתף אחד הוא הבנקאי . .2. כל משתתף מטיל בתורו את הקובי.

לפעילויות - מרכז מורים ארצי למתמטיקה - אוניברסיטת חיפה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/activities_new_site/100board_activities.pdf

לוח המאה המסורתי נועד לרוב לפיתוח של ניצני רעיונות חשבוניים בקרב ילדי גן. -. כיתה ב'. מבנה הלוח ... א. הטילו קוביית משחק אחת. עבור כל הטלה, הוסיפו ללוח המאה. דיסקיות. כמספר.

הרצוי והמצוי – סקר חיות מחמד - מרכז מורים ארצי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan-data-analysis-Einat-Gil/GapMinder-4-6grade-pets-heb.pdf

מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי http://ymath.haifa.ac.il/. כיתה. ד: 'ו-'. יישומון. : DataGrapher. נושא סטטיסטי. : איסוף נתונים. ו. הצגת. ם. ב. גרף עמודות. ובייצוגים נוספים.

אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/models/teachmodel1.pdf

דגמי הוראה. תכנון שיעור. 1. נושא השיעור. : אסטרטגיות לחישוב נפח. תיבה. כיתה. : ד. נושא ... שימור נפח. -. פירוק והרכבה. של נפחים והקשר לדרכי חישוב הנפח . מטרות השיעור. : . 1.

פה - שינון לוח הכפל וכפל בעל - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/sites/sites32.pdf

וללמוד לפתור תרגילי כפל של מספר דו ספרתי במספר דו ספרתי בעל. -. פה ... דפי עבודה ומשחקים ... של כפל ב. -. 9. ב,. -. 11. ,. כפל דו ספרתי בדו ספרתי עד. 20 . ועוד html .shtip mat/.

גיאומטריה ועוד - מרכז מורים ארצי למתמטיקה - אוניברסיטת חיפה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo/geo3heb.pdf

סיבוב הזזה ושיקוף . כיתה ד. ('. עמ. ) 92'. סימטריה. –. סימטריה שיקופית. ,. סיבובית. ,. קווי סימטריה. ,. מרכז סימטריה. סיבובית . כיתה ה. (–'. עמ. ) 112'. חקירת תכונות של מרובעים.

הוא קו פשוט שבור סגור מצולע - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/terms/termndcon8.pdf

קו שבור אינו מכיל חלקים של קווים עקומים וגם. לא יכול לכלול קרן כאחד החלקים של. ו. כך. ,. אם. נהפוך. אחד הקטעים לקרן. ,. נקבל קו ש. איננו כוללים אותו בין קוים שבורים. ,. למרות הדמיון.

כפולות של מספרים - מרכז מורים ארצי למתמטיקה - אוניברסיטת חיפה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/games/game37heb.pdf

מטרת המשחק. : בניית מספרים שהם כפולות של מספר מסוים. ,. שימוש בסימני התחלקות. ,. ערך המקום . מספר המשתתפים. :2-4. אביזרים. 30: כרטיסי ספרות מ. 0 -. (9 עד. כל ספרה. 3.

הבנת ההבנה של תלמידים על גרפים - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article29.pdf

אמצעות גרפים ? 1איור. ;. צימוקים בק. ופסה. *. Friel and Bright 1995b. (. תלמידים הביאו לביה. " ס סוגים שונים של חטיפים . אחד החטיפים שרבים אוהבים הוא צימוקים . הם החליטו.

[email protected] - מרכז מורים ארצי למתמטיקה - אוניברסיטת חיפה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue22/about.pdf

פרופ' רון אהרוני, פרופ' בנו ארבל,. פרופ' פרלה נשר, פרופ' פסיה צמיר,. ד"ר שרה הרשקוביץ,. ד"ר מלכה מאונטווי. ט. ן,. ד"ר אירית פלד, ד"ר אלכס פרידלנדר,. ג'וני אוברמן. עריכת הלשון:.

מספרים טבעיים : מחקרים ופעילויות - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/moreymorim/hitmakzeut/materials/enrichment/natural_numbers.pdf

חיבור וחיסור במספרים טבעיים ... תרגילי חיבור וחיסור תלת ספרתיים לפני הוראה ואחריה ... הא. ם תשתמשו בה בכתה והסבירו מדוע . האם תשתמשו בדרכי כתיבה נוספות ? אלו ? .ג. רשמו מספר ... לפני. הוראת. האלגוריתמים הסטנדרטיים. של חיבור ושל חיסור. (. פברואר. ,. כיתה ג. ',. גיל. 9 -. ) ... 649-347 . תרגילים. הדורשים. המרה אחת או פריטה אחת. : המרה. 250 279 250.

המלצ"ה - מדריך למורה - מרכז מורים ארצי - אוניברסיטת חיפה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/hamlaza/hamlaza-guide-heb.pdf

עם צבי ו. שניים. עם פנינה. פנינה השתתפה ב. ארבעה. ריקודים נוספים. )יח. ד. עם זיו. , לפי. הנתון בשאלה. 1. (. חשוב לזכור ... כל אחד מ. -. 22. ה. משתתפים שיחק. 20. משחקים ). הוא שיחק. עם כולם. למעט עם. עצמו ו. עם. חברו לקבוצה(. ... קרוסלת צבי הנינג'ה. 5. 11. קרוסלת חיות ...

והצגת נתונים בגרף על יישובים וילדים - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/ogdan-data-analysis-Einat-Gil/GapMinder-4-5grades-villages-heb.pdf

וך היסודי http://ymath.haifa.ac.il/. כיתה. ד: -'. 'ה. יישומון. : DataGrapher. נושא סטטיסטי. : איסוף נתונים. ו. הצגת. ם. ב. גרף עמודות כפול. כתיבה ופיתוח. : עינת גיל. על יישובים וילדים.

עולים ויורדים במדרגות - מרכז מורים ארצי למתמטיקה - אוניברסיטת חיפה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/mercazonim/heker1.pdf

הצעדים שצריך. לעשות כדי לעלות ולרדת. במדרגות . .ג. כמה צעדים. צריך. לעשות כדי לעלות ולרדת. 30 - מ. מדרגות ? .ד. האם יש מבנה של מדרגות שכדי לעלות ולרדת במדרגות שלו.

הוראת מיומנויות חישוב Teaching Arithmetic - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article45.pdf

יש לשאול את שתי. השאלות הבאות. : מה היא שיטת החישובים התדירה ביותר. -. מחשבון. ,. נייר וע. פרוןי ... הכריז שמלמדים את הילד. י. ם חשבון ... א חלק טבעי מתהליך התפתחות ההבנה.

( ב " בארה ) על פי תוכנית הלימודים œ אומדן - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article47.pdf

אומדן œ. על פי תוכנית הלימודים. (. בארה. " ב. ) Estimation œ Direction from the Standards. מאת. : Rowan T.E., Reys B.J. & Reys R.E.. הופיע ב. : Arithmetic Teacher, Vol.

הצעה לפריסת תכנית הלימודים במתמטיקה בכיתה ו' תשע"ג - מרכז מורים ארצי ...

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/prisot/prisa_tashad_f.pdf

לכיתה ו' ועל טיפוח הכישורים והמיומנויות המפורטים בפרק המבוא לאותה תכנית. לכן לנוחיותכם, צרפנו בכל ... בטבעיים כולל שאלות. מילוליות. ) ת"ל עמ'. 600. ( ). 5. 'ש ... עמודים בספר. הלימוד. חקר נתונים. צורות גופים ומושגים. הנדסיים. גופים. -. הכרות, תכונות,. פריסות,. 6). 'ש.

המודל החלקיקי של החומר - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-1.pdf

טמפרטורת. היתוך. או. טמפרטורת רתיחה. ) שבה משנה הח. ומר מצב צבירה. והטמפרטורה נשארת קבועה ... האם התלמידים יוכלו למדוד את טמפרטורת הרתיחה של שמן באמצעות מד.

îãó€äñôøéí - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ...

http://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94.pdf

... אותו, באמצעות ספרי הלימוד. הנפוצים (פיסיקה תיכונית, מכניקה ניוטונית וכד'), לנושא המתאים. ברצף הלימודי. מחיר הספר 25 ₪ וניתן להשיגו בהוצאה (בתוספת דמי משלוח). "תהודה", כרך 23, חוברת מס' 2. 21 ... לביקורת ברשת א', המוסף לספרות, 9 ביולי). הספר דן ב'סיפורה של ...

שלושה בלונים בשני דולר פיתוח חשיבה פרופורציונלית - מרכז מורים ארצי ...

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article25.pdf

של מספרים או פעולות. בבעיות . הן אינן מובילות לפתרונות נכונים או לפתוח חשיבה פרופורציונלית בוגרת יותר . קרן. ,. למשל בחרה. באופן אקראי מספרים לחילוק בבעיית הבלונים וקיבלה ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.