הוראות תכנית המתאר - עיריית ראשון לציון

21 מרס 2017 ... תכנית מס' רצ/ 2030. שם תכנית: תכנית מתאר מקומית ראשון-לציון. עיריית ראשון-לציון. מחוז: מרכז. אגף תכנון בניין עיר. מרחב תכנון מקומי: ראשון-לציון. סוג תכנית: ...

הוראות תכנית המתאר - עיריית ראשון לציון - Related Documents

הוראות תכנית המתאר - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/Documents/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A62030.pdf

21 מרס 2017 ... תכנית מס' רצ/ 2030. שם תכנית: תכנית מתאר מקומית ראשון-לציון. עיריית ראשון-לציון. מחוז: מרכז. אגף תכנון בניין עיר. מרחב תכנון מקומי: ראשון-לציון. סוג תכנית: ...

הוראות התכנית תכנית מס' 413-0498980 רצ/מק - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Tenders/Documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D%20%D7%90%20-%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8.pdf

ראשון לציון. סוג תכנית. תכנית מפורטת. אישורים. ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין: ... תכנית מתאר ארצית לנמל תעופה בן גוריון: א. על תחום התכנית חלות ...

תכנית האב העירונית של עיריית ראשון לציון - פורום ה-15

http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/rishon_lezion_plan_U1628.pdf

ראשון לציון. לעיר. מקיימת. לצד פיתוחה הנרחב לשנים הבאות . ה. תכנית. מציגה. מסגרת. כוללת ... לסיכום מאז תחילת המדידות מדובר במספר חריגות נמוך ובמרבית שעות היממה שוררת ... קבלה של. החלטות עירוניות התומכות במעבר לתחבורה ציבורית. ,. כגון. שינוי. במדיניות ה.

החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/MunicipalityCompanies/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%98%D7

29 אפריל 2018 ... 03. כתובתנו באינטרנט: www.rlz-bitachon.co.il. נוכחים: יו"ר הדירקטוריון. –. מר דב צור. , מנכ"ל החב' לבטחון ולסד"צ. –. מר. מו. טי נחמני, סמנכ"ל. החברה לבטחון. –.

עיריית ראשון לציון - ועדה מקומית ראשון-לציון

https://rishonlezion.complot.co.il/planning/Documents/hanchaut_merchavit.pdf

9 דצמבר 2016 ... במדרכות. צרות. ,. ברחובות. צרים. עם. בניה. נמוכה. ) 1-2. קומות. (,. גנים. ציבוריים . •. מילה. סורית. •. מילה. פנסילבנית. •. אלביציה. ורודה. •. תספזיה. צפצפתית. ) עץ.

ראשון לציון במספרים 2017 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/Documents/StatisticalPublications/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%202017.pdf

הקמת התזמורת הסימפונית הישראלית, ראשון לציון ... פתיחת קו תחנת רכבת "משה דיין" ... בשנת 1950 הוכרזה ראשון לציון כעיר ומשנת 1995 היא העיר הרביעית בגודלה בישראל. ... אשדוד. חיפה. בדירות בבעלות - 76.1%. 1,894. זוג ללא ילדים. 28%. זוג עם ילדים. 58% ... 282. 485. 2015. 255. 545. תת רובע. 11. נעורים, קדמת ראשון. 12. רמב"ם, רביבים ומרום ראשון.

חוק עזר לראשון לציון (מניעת רעש), תש"ם1980 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/transparency/Bylaws/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%A8%D7%A2%D7%A

18 דצמבר 2017 ... השר לאיכות הסביבה, מתקינה מועצת עיריית ראשון לציון חוק עזר זה: הגדרות. (. תיקו ... בליל יום העצמאות;. 1( ... איסור הפעלת זיקוקים באזור מגורים. (. תיקו.

רשימת צהרוני גני ילדים בראשון לציון - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/Education/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A1%D7%9E%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%285%29.pdf

ילד שלי מוצלח. 30593. ההתיישבות. 90. ראשון לציון ... 33. ראשון לציון. קשת בענן. 7766. משעול אנגל. 3. ראשון לציון. רוץ בן סוסי. 31384. דרובין. 37. ראשון לציון. רימון זהב. 7297. גיסין.

מפגש תושבים של שכונת נווה הילל ורמז בראשון לציון 10.6.19 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%20%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A

6 אוקטובר 2019 ... האם ניתן להוסיף מתקני כושר חדשים בשכונת רמז ... בשכונת רמז מספר רב של מתקני משחק . מצ ... שטח בית הספר גדול ושטחו הרבה מעבר לתקן שטח לתלמיד. ,. גם.

9988 תכנית המתאר לשכונת רחביה - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/mp3site/tuchnun/rehavia.pdf

22 מאי 2011 ... הציר הדרומי הוא רחוב עזה . ▫. מרבית הבתים נבנו באמצע שנות ה. -. 30. בסגנון הבינלאומי . ❑. רחביה ג. ו'. ד-. ' ▫. שטחים תלולים מדרום לשכונת. רחביה ב. ',. אשר נבנו ...

שי חמי - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20110%2012%20%D7%9E-%2013%2012%

13 דצמבר 2012 ... ה ליאל אבן זוהר בן דוד ושלמה כוכבי. ) נמנע. -. /. מחליטים. : מאשרים. (. ברוב קולות. ) .2. מכירת זכויות העירייה במגרש. ,. גוש. 3945. חלקה. , 343. רח. ' כצנלסון. 43.

18 מ- 6.6.18 - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20119%2018%20%D7%9E-%206.6.18%20-%2000714618.pdf

6 יוני 2018 ... לשאלות ליאל וסורין ולהביאן לישיבת המועצה הבאה. .2. של חברת המועצה גב' ליאל אבן זהר בן דוד מתאריך. 02.4.18. בנושא: דגלול העיר לקראת יום העצמאות.

מפת העיר - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/CityMap/Rishon_Map2018.pdf

נחלת יהודה. מעבר. להולכי רגל. מעבר. להולכי רגל. בית העלמין. הישן. בית העלמין. (גורדון) החדש. כללית ... קאנטרי קלאב/מתקני ספורט... אצטדיון כדורגל ... ז/12,11אלקלעי יהודה )הרב(.

רביעי - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%202419%20%D7%9E-%207.8.19.pdf

7 אוגוסט 2019 ... עקב מחלה ממושכה של עובדת. עירייה לקראת ... בחופשת מחלה לקראת פרישה. לקראת הישיבה הופצו לעיון ... גב' חיה שוירמן עקב מחסור באחיות. ב. אינג' יצחק קינד.

י רביע - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20117%2013%20%D7%9E-%201%205%2013%20-%2001002413.pdf

1 מאי 2013 ... דוד ביטן. –. סגן ראה. ,ע". אבי דנינו. –. משנה לראה. ע". ,. רז. קי. נסטליך. –. משנה. לראה. ,ע". א. ייל מושיוב. ס,. ורין. גנ. ות. ,. אלי יבלון. ,. שלמה גרינברג. ,. דוד. ר. אובן. ,. מי. כאל רייף. ל ,. יאל. אבן זוהר בן דוד. ,. יפעת מאירוביץ יפת ... המקור התקציבי. לתוספת.

דוח מעקב - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/StatisticalData/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%2035/30%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9

12 אוקטובר 2015 ... לבטל דוח חנייה שנמסר בשל עבֵרה של ברירת משפט, אם נתקיימה אחת העילות. הקבועות. בחוק ובהתאם לתנאים הקבועים בו: "תובע רשאי לבטל הודעת תשלום קנס ...

דברי הסבר חלק 1 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Documents/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%201%207.8.pdf

1 אוגוסט 2019 ... ההגדלה נדרשת בשל הגדלת שטח הניקיון ב- 350 מ"ר עקב מחלה ממושכה של עובדת עירייה ... הגיעה ממנהלת בית הספר – גב' חיה שוירמן עקב מחסור באחיות. ב.

דוח ציורי קיר הכרמל - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Tenders/Documents/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%A7%D7%99%D7%A8%20%

מקלעת מסולסלת של צמחים שצוירת בטכניקת סטנסיל רב. שכבתי ... בשכבת הצבע הראשונה מצאנו ציור קיר פס בורדר. שצויר בטכניקת סטנסיל רב שכבתי. ,. בציור מוטיבים. של פרחים.

שלום כיתה א - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Education/registrationJuniorHigh/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%90%20%D7%AA%D7%A9%D

17 ינואר 2020 ... עשייה רבת שנים כמנהלת בית ספר בעיר, אני רואה בתפקידי החדש זכות, ... הורה יבצע רישום במוסד הבעלות ולאחר מכן יבצע רישום באמצעות אתר הרישום ... בשיתוף מלא בין כל באי ביה”ס ולכן כל קהילת “ניצנים” - צוות ההוראה, התלמידים וההורים פועלים יחד ...

צו ארנונה 2008טיוטה.24 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/arnona/ArnonaOrders/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20-%20%D7%A6%D7%95%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%202019-%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%

25 פברואר 2019 ... צו ארנונה עיריית ראשון לציון לשנת. 2019. *מותנה באישור שרי ... שיכון המזרח לרבות. כפר אריה. שיכון גורדון ... שטח בריכת שחיה לא מקורה. -. הפחתה בשי. עור.

בחירות 2018 - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20123%2018.pdf

26 אוגוסט 2018 ... באולם המליאה/קומה. 5. , בנין העירייה. משתתפים. דב צור. -. ראה"ע. , מוטי עג'מי. -. מ"מ ראה"ע, ... עו"ד אינסה גולדנברג לוי. – ... סיעת ראשון אחת בראשות מוטי עג'מי.

גליון מחירים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Tenders/Documents/%28139%29%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%901%20%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D29.19%20.pdf

26 פברואר 2019 ... סה''כ לבידוד צנורות להספקת מים חמים. 07.007. ברזים מסוגים שונים, הכנות למדי מים, תא לשסתום. 07.007.0010. שסתום (ברז) פנימי בקוטר 1/2" תוצרת "חמת" או ...

מידעון לבוגרי ט - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Education/HighSchool/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf

9 פברואר 2020 ... תיכון ומכללה טכנולוגית נעמת ראשון לציון-רחוב אלפסי 13 ... תינתן עדיפות לתלמידי המתחם בקבלה למגמה על אזורית הנמצאת במתחמם )בכפוף למידת ההתאמה(. 3. ... הלימודים העיוניים כוללים את תולדות וספרות המוזיקה, תיאוריה, הרמוניה, סולפז' ופתוח.

גני הילדים העירוניים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/Education/Information_2020.pdf

27 ינואר 2020 ... פזמון ליקינטון. אלחריזי 1. ממלכתי. 3-4. לאה ויצמן. עדה בן משה. 270. 124560 ... מזמור לדוד. סמילנסקי 32. חמ"ד*. איריס שהרי. נחמה בן לולו. 319. 577601.

צו ארנונה 2019 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/arnona/ArnonaOrders/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20-%20%D7%A6%D7%95%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%202019-%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%

25 פברואר 2019 ... שיכון המזרח לרבות. כפר אריה. שיכון גורדון ... שיכון סלע ישן (נוה זאב). 4241. 316. (הנכסים ברח' ירושלים ... שטח בריכת שחיה לא מקורה. -. הפחתה בשי. עור. 67%.

חוגגים ספרים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/DocLib/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F

8 יוני 2019 ... 18:30. הצגה. תיאטרון. " חברים על. הגשר. " של תיאטרון אורנה פורת. על. סיפור. חברות. משעשע. ומרגש ... אחרי הסיפור "מיץ פטל". ... סיפור אגדה מופלא . 20:00.

הרב אריה לוין - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/Documents/StatisticalPublications/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%202009.pdf

אליהו ושרה גידלו טבק ולימים הקימו משתלה. לגידולי חושחש. עם סגירת המאפיה בשנות ה-60 התפנה אליהו. לכתיבה. קריית גנים שרונה. מושב בגליל התחתון. מושב עובדים בגליל התחתון.

קובץ החלטות 8/19 מ- 13.2.19 - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%208.19.pdf

17 פברואר 2019 ... עירוניים: חדרי כושר, קאנטרי. וכו'. המטרה. -. הכנת תכנית מסודרת ... פינת שדרות היובל, שכונת נחלת יהודה, בבעלות קרן קיימת לישראל. וביעוד תחנת דלק עפ"י תכנית ...

עירוניים צהרונים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/StatisticalData/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%2034-2013/22%20%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D

4 נובמבר 2014 ... תמ"ת. מפקח על הצהרונים באמצעות מערך מפקחים של האגף לפיקוח על. מעונות יום, משפחתונים ... למרות שלא צוין במכרז באופן ברור חלוקה ו/או תוס' זכיין ... דרגה. רמת הכנסה לנפש בש"ח. )לפי חודש פברואר. 2.13. (. השתתפות הממשלה. לחודש בש"ח. 1. חד.

תל-אביב אזור צ בת ים ראשון לציון - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/HolonCity/Documents/TouristMap.pdf

בת ים. שכונת. עם. קריית נופש. וספורט. עיריית. חולון. ספארק המים. ימית. ספורטק. משטרת ... חט״ב. גולדה מאיר. מכללת. חנקין. קניון חולון. בן צבי. גורדון. מיתרים. יחד. הדמוקרטי. תיכון.

והחזקת כלי ירייה רישוי - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/StatisticalData/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%2034-2013/19%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7

הרישוי הוא המוסמך ליתן רישיון נשיאה והחזקה של כלי נשק כמו גם ביטולים, לפי שיקול דעתו... בין היתר ... מודעים להגבלות שבנשיאת הנשק, מאחר שבהודעה על חידוש הרישיון מצוין.

החלטה אופטיקה הלפרין - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/DocLib/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%A8%D7%A8%20%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8.pdf

עיתון צפון נ' עיריית נהריה. (. לפיכך, אין מדובר בפעילות של ייצור אלא ב. מתן שירות צילום והכנת סרט אירוע . סרט ש. הנהנה ממנו הוא. מזמין הארוע ולא ציבור בלתי מסוים. מכאן, שעל פי.

דוח ביקורת מס' ?/2017 – תב"רים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityComptrollerFiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%2039%20-%202018/20%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%

להלן דוגמאות: .א. בית ספר מעלה שמעוני. -. מנהל בית הספר מינה רכז שעות תגבור,. המנהל רישום מרוכז של שעות. התגבור לכל המורים ובודק את דיווחי השעות של המורים בסוף כל חודש.

מרכז עירוני למצוינות - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Education/Documents/JuniorHigh_Gifted/mezoyanot_20187.pdf

1 מאי 2019 ... אנו מתכבדים לפתוח את שנת הפעילות של מרכז רון ורדי המרכז העירוני. למצוינות ומזמינים אתכם לצמוח איתנו. תפקידו של מרכז המצויינות הוא להיות מרכז מעשיר, ...

תהליך רישוי בנייה - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/StatisticalData/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%2034-2013/04%20%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%A8%D7

14 נובמבר 2014 ... הביקורת מעירה כי מעיון באתרי האינטרנט של רשויות רבות, כגון: תל אביב,. הרצליה, שוהם וקריית ... תכניות חתומות עם מספר בקשה ומספר תיק בניין )כולל תקליטור(. -. נסח טאבו ... ארכיון מקבלת הזמנות תיקים באמצעות הדואר האלקטרוני )הכתובת. מפורסמת ...

תמיכות ספורט 2017 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/RLZmuniSupportCommittee/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%202017%20.pdf

תשלומים שבוצעו. 1. אגודת כדוריד ראשל. צ". ) הפועל. (. 580377059. 1,092,602. 1,092,602. 2. אגודת ספורט ר . אליהו כדורגל מח ... הפועל רמת אליהו. טניס. 580143634. 29,279.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.