תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות

16 אפריל 1982 ... תכנית. מקומית ראשון לציון. 30.7.1970. קביעת מתאר העיר/ חלוקה לייעודים. התוואי בתחום דרך. עירונית ובתחום אזור. לתכנון מפורט בעתיד. כל/ מרבית התוואי.

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות - Related Documents

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות

https://www.nta.co.il/sites/default/files/nspkh_3_-_tknyvt_mtr_mqvmyvt_vtknyvt_mpvrtvt.pdf

16 אפריל 1982 ... תכנית. מקומית ראשון לציון. 30.7.1970. קביעת מתאר העיר/ חלוקה לייעודים. התוואי בתחום דרך. עירונית ובתחום אזור. לתכנון מפורט בעתיד. כל/ מרבית התוואי.

חינוכית הנחיות מפורטות להגשת מקרים למבחן המומחיות בפסיכולוגיה

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/educational_psycology_end_interCases2016.pdf

הנחיות מפורטות להגשת מקרים למבחן המומחיות בפסיכולוגיה. חינוכית. -. נספח מספר. -1 ... אישית וברמה קבוצתית(, סדרת הרצאות וסדנאות לצוות המורים, לקבוצות הורים, לילדים. דיונים.

הוראת מדעים ותכניות איכות הלימודים בתחום החינוך להערכת הבינלאומית הו

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7

2013-2014 . בעקבות. החלטת המל"ג, שר החינוך, אשר מתוקף תפקידו מכהן כיו"ר המל"ג, מינה וועדה אשר ... פרופ' יהודית ג'ודי דורי ... פיקו או ניתוח של התיאוריה של ו. יטגנשטיין על ...

רשויות מקומיות בישראל - הכנסת

http://m.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Local.pdf

חברות אזוריות. רשויות מקומית ללא. תאגיד. מים יצטרפו. לחברות אזוריות; החברות האזוריות תהיינה הבעלים של כלל נכסי המים והביוב ברשויות האזוריות . בתוכנית. נקבעו כמה אבני דרך ...

ספר תכניות העבודה לשנת 2014 - תכניות העבודה לשנת 2019

http://plans.gov.il/Plan2012/documents/yearplan2014lr.pdf

29הקמת מוקד 24/7 - אמנת בודפשט ... מערכת חיזוי המקבלת נתוני שריפה בזמן אמת מדיווחי השטח ויוצרת תחזית של התקדמות השריפה לפי ... ניתוח שבועי של פערי מחירים קמעונאים.

תמונת מצב ועדות מקומיות לתכנון ובנייה - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/control_local_committees_2/he/Local_committees_local_committees_annual_report_2018.pdf

... מינהל התכנון. משרד האוצר. תמונת מצב. ועדות מקומיות. לתכנון ובנייה. 2018 |דוח שנתי לשר האוצר ... בנוסף הופק מדריך לנבחר בנושא תכנון ובנייה, אשר זמין להורדה. 7באתר מינהל ...

מלגות מטעם הערים ורשויות מקומיות

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/City.pdf

1 אוקטובר 2009 ... פרוייקט שיקום שכונות, קרית הממשלה, שד' פלי”ם 15, חיפה. מועד הגשה: 04-8630663 ... צעירים ערד" מאתר העירייה. ניתן לשלוח את הטופס המלא לכתובת: מרכז צעירים ערד, רח' רענן 9 ערד 89044 ... 04-9578853 חיים אבקסיס. טלפון: www.maltar.org.il/ ...

הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/municipal-information-centre-02/he/home_main_local-government_municipal-info_2_municipal-information-centre-1--02.pdf

גלית סבג "טו דו דיזיין". משרד הפנים ... לשמחתי צוות משימה נהדר בהובלת מנהלת מפעם ירושלים, הגב' יעל חקלאי, יד ביד עם מנהלת אגף ההכשרות. והידע אצלנו ... מדידה של ערים חכמות )למשל מדד Mercer לאיכות חיים, מתודולוגיית Smart City Wheel, מדד Huawei. ועוד(, כדי ...

מחקר שותפות ציבורית-פרטית )PPP( ברשויות מקומיות - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/rfi-02-2019/he/file_rfi--0006-02-2019.pdf

24 אפריל 2019 ... ועיצוב השותפות, כאשר לא פעם המכרזים אינם בני יישום או. אטרקטיביים ... מהמקרה התל-אביבי, אישור הפרויקט על ידי משרד הפנים ... הרשות הבין-ממשלתית של פיתוח PPP7 דרום המדינה הרחוק ... להימצא כיתות, מטבחים, חדר אוכל, ספרייה, חדר רב-תכליתי,.

מקומיות רשויות של בנייה עבירות עירוניים ותאגידים

http://www.auditors.org.il/prdFiles/revReport/2104_501216_revReport_file.pdf

הרצליה, שהם באחריות או בשימוש עיריית הרצליה או החברה העירונית. לפיתוח תיירות ... הרצליה ומבדיקה אקראית של תיקי בניין ואסמכתאות שנאספו מהוועדה. עולה כי העירייה ... פורז נ' ראש עיריית תל אביב. -. יפו ... ההיסטורי. ארכיון הוועדה המקומית נחוץ לתיעוד החלטות הוועדה.

אשכולות רשויות מקומיות תקצוב והל נ 2017 - 2018 לשנים - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/cluster/he/home_main_development-local_cluster_cluster-003.pdf

16 נובמבר 2017 ... מדד סוציואקונומי, מדד פר. יפריאליות, מס' רשויות ומס' תושבים. מצ"ב פירוט המדד. –. נספח .2. ▫. גובה המענק לאשכול חדש. : אשכולות שהחלו בתהליכי ההקמה בשנת.

רשויות מקומיות לאפיון מדדים נבחרים 2. מדד הפריפריאליות 2.1 ... - הכנסת

https://m.knesset.gov.il/Activity/Info/MMMSummaries19/Local_2.pdf

אשכולות הפריפריאליים ביותר. ותכללנ) 1–3( ... אבטלה וגמלאות. העיריות והמועצות. המקומיות סווגו לעשרה אשכולות,. שבהם. אשכול. 1. מציין את ... אקונומי של הרשויות. המקומיות. 7,.

תרופות נוגדות דלקת מקומיות למחלת העין היבשה

https://cdn.doctorsonly.co.il/2019/02/15_nir-ardi.pdf

יבשה והיפר־אוסמולריות של הדמעות נחשבות למנגנון הליבה העיקרי הגורם. להסתמנות הקלינית בעין יבשה. היפר־אוסמולריות גורמת ליצור ציטוקינים,. ( וחומרי דלקת אחרים.matrix ...

ביזור, מקומיות, השתתפות ופוליטיקה מקומית - Floersheimer Studies

https://en.fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimeeng/files/beerirazin_local_democracy_in_israel_part_a.pdf

8 ספטמבר 2015 ... דמוקרטיה ייצוגית. )ישירה(. בה באים לידי ביטוי. העמדות והאינטרסים. של. התושבים. באמצעות ... Where are we on local government service contracting?. Public ... Although the essence of accountability is firmly embedded in the basic principles of democracy ... www.census.gov/did/www/schooldistricts/index.html. OECD ...

תוכנית מתאר - לוד

http://lod.bartech-net.co.il/media/3470/1.pdf

עיר מרכזית במשך אלפי שנים. צומת דרכים. בית חולים. בסיס צבאי. תל אביב. -. יפו. פתח תקווה. רחובות. ראשון לציון. רמלה. לוד. כפר חב. ד". גינתון. בן שמן. אחיסמך. ניר צבי. תלמי. מנשה.

ניהול ופיקוח - שווקים וירידים של רשויות מקומיות - מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_342/d720ab21-339e-4967-9b54-92bb9f6248ec/140-markets-ver4-t.pdf

להלן: קירות המבנים שבורים; המבנה בכניסה לשוק שרוף; חיפוי הקרמיקה של מבני השוק ושל. החומה בצדו המערבי והדרומי חסר או שבור; אשפה מפוזרת באתר ובורות הביוב פתוחים; קירות.

טביעת מטבעות מקומיות בא"י בתקופה הפרסית – האם היא משקפת מצבים ...

http://www.ins.org.il/files/files/Zlotnik%20Persian%20Hebrew.pdf

דמות אתנה . מטבעות. אחרים. נושאים אות. יות בפניקית או ארמית. ,. המסמלות מקום או אדם . חלקם נושאים. את הכתובת עזה . בדרך כלל משייכים את המטבעות האלה לעיר עזה.

בתאורת פנים וחוץ ברשויות מקומיות - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0746.pdf

1 ינואר 2014 ... הצריכה האנרגטית ברחבי הרשויות בישראל ובהתאם לכך נפרסם קול קורא באופן מיידי. אני מאמין ומקווה כי ... יחידת מדידה לעוצמת הארה על פני שטח של מטר מרובע.

יהודי פעולות רשויות מקומיות במגזר הלא להגברת הבטיחות ... - מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_137/8442de5a-9272-495e-89b6-c55efd48aaab/7413.pdf

רוב המכריע של הסדרי התנועה של כפר קאס ושל קלנסווה. שאישרה רשות ... נטיעת עצי והצבת עמודי תאורה במרכז המדרכה. ,. ולא השאירו מקו ... מהנדס העיר ומנהל אג החינו. (. או מי שכל ...

ית התיישבות תכנית מתאר מבואות ערד

https://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/11/mevoot-arad.pdf

תכנית מתאר. התיישבות. ית. מבואות ערד. מוגש לוועדה לעני. י. נים תכנוניים עקרוניים. המועצה הארצית לתכנון ולבני. הי. 2012 ... יד לי" יח. שוב באוכלוסי. י. ה המאופיינת. במשקי בית ממוצעים . מהבחינה החברתית. ,. וכיחידה נושאת לשירותים ... ה עמק שרה בבאר. שבע-. האזור הורחב ...

מתאר נגזרים - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/TASERulesandRegulations/Lists/RegulationRes/830_MAOF_Clearing/274766.pdf

26 ספטמבר 2017 ... על פי החלטות דירקטוריון הבורסה ודירקטוריון מסלקת מעו"ף, לפי הענין. שינויים כאמור ... סדרת אופציות תכלול אופציות רכישה ואופציות מכירה במחירי מימוש. כמפורט בסעיף. 3.5. להלן. ... כמות מניות השווה למכפיל נכס הבסיס של האופציה על המניה ובלבד שכמות.

מתאר לשכונת בית הכרם / תכנית אב 1 - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/policy_documents_jerusalem/he/District_planning_institutions_mediniyut_av_manhe_leshunat_beit_kerem.pdf

11 ינואר 2011 ... בת י ספר. בשוליים. ה מזרחיים. ה מזרחיים .) •. שצפ. ” ים. מע טים בתוך ה שכונה ... בית הכרם. -. שכונ ת ה ג נ ים השנ יי ה. בירוש לים. ,. ש יקפ ה את ה ת פיסה.

מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית - מוסד שמואל נאמן

https://www.neaman.org.il/Files/Private%20electric%20transportation%20readiness%20guide%20for%20municipalities_20190303144538.766.pdf

3 מרס 2019 ... מערכת הנעה חשמלית מבוססת על מנוע חשמלי אחד או יותר, אמצעי לאגירת אנרגיה. ומקור כוח להזנתם. ... לעניין זה, התקן טעינה הינו מכשיר חשמלי נייד ועמדת. טעינה הינה מכשיר חשמלי ... גבוהות ובעומסים כגון עליות ונשיאת מטען כבד; טווח הנסיעה שמאפשרות.

תכנית מתאר מקומית (כוללנית) מס' תא/ 5000

https://gisn.tel-aviv.gov.il/taba_raster/5000.pdf

6 מרס 2017 ... ה. תכנית. קובעת בין השאר הוראות לגבי בניה ירוקה, למניעת מטרדים בין. שימושים שונים ובכל הנוגע לפיתוח תשתיות. דברי הסבר. לקריאת. התכנית. תכנית. תא/. 5000.

תכנית מתאר מקומית (כוללנית) מס' תא/ 5000 -, תל יפו

https://gisn.tel-aviv.gov.il/taba_raster/5000.pdf

6 מרס 2017 ... 1.1.3. התכנית חלה על כל מ. רחב. תכנון מקומי. -תל .יפו -אביב. 1.2. מגישת התכנית ... מערכת תחבורה המתבססת על מגוון אמצעים, כגון תחבורה ציבורית, הליכה.

תכנית מתאר לשכונת בית הכרם 1 - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/1469/biet_kerem1.pdf

21 נובמבר 2012 ... מתאר. לשכונת. בית. הכרם. 8. רקע. תכנית. מס . 16000. רקע. –. תכנית קאופמן ... בתי ספר. /. מתנ. ס". (. בעלי פוטנציאל לעיבוי. התרחבות כולל תוספת לגובה לטווח ...

תכנית מתאר ארצית למעגנות ישראל בים התיכון - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/anchoring/he/Water_Energy_Communication_tama13_report_2.pdf

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים. חב. רי. ועדת העורכים. רוני זיסו,. ירון שורץ. רספ"ן. רונית מזר. מינהל התכנון. יואב צלניקר, שחר סולר,. יהודית מוסרי. פרד ארזואן. המשרד להגנת הסביבה.

תכנית מתאר מקומית כוללנית טירת כרמל

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%20%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%20-%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2

ט טירת הכרמל. אסף וחנר. ,. מהנדס המועצה האזורית חוף כרמל. ) נכח בחלק מהישיבה. (. סילביה סין לביא. ,. ועדה מקומית חוף כרמל. ) נכחה בחלק מהישיבה. ( .. דברי פתיחה. אריה טל.

שיתוף ציבור – עיריית הרצליה 2530 תכנית מתאר הר/

https://www.herzliya.muni.il/uploads/n/1562845840.4295.pdf

10 אוקטובר 2018 ... יהודה בן עזרא. –. מנכ"ל העירייה,. אדר' תמר פוריה. -. שרביט. –. סגנית מהנדס. העיר, עו"ד אהוד לזר. –. מנהל המח'. לתכנון רב שנתי בעירייה. צוות התכנון: א. מיר קולקר.

רקע תאורטי - נתקלתם בזה, מתאר לי והרבה כותבים על כך מישהו יישם זאת?

http://www.takeme.org.il/media-lib/thread_368_12.pdf

אוניברסיטת חיפה. הפקולטה למדעי החברה ... אוניברסיטת חיפה. הפקולטה למדעי החברה ... וכך אינו מצליח למצוא פר. פורמנס שתבטא את הזהות האמיתית שלו, כי כל פרפורמנס.

תוכנית מתאר לשטחי ציבור בשכונת פלורנטין - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F.pdf

האוניברסיטה, קרית המוזיאונים, פארק הירקון, מרכז הירידים. ורצועת החוף, קניון רמת אביב,. בית ספר אליאנס, בריכת השחיה, מעונות הסט. ודנטים ועוד ? מהו טיבו של מערך הקשרים בין ...

מהי תכנית מתאר כוללנית ? סוגיות תכנון - מועצה מקומית קרית טבעון

http://www.ktv.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mmmmmmmmmmmm.pdf

עדנה לרמן. ,. לרמן אדריכלים ומתכנני ערים. מתכנן. מתכנן גדעון לרמן. ,. לרמן אדריכלים ומתכנני ... ירון גלר. מודד. יאיר. גרינוולד. יועץ משפטי. אשר כהנא. מחשוב. טלדור מערכות מחשבים בע.

תכנית מתאר ארצית חלקית להגנה - 'א/ 9/13 א"מת על מצוקי החוף לאורך הים התי

http://www.mccp.co.il/productImages2/217/2018/02/28/image1519808265.pdf

28 פברואר 2018 ... תכנית מתאר ארצית חלקית להגנה. על מצוקי החוף לאורך הים התיכון. ניתוח תא. י. שטח מס'. 32-34. -. בת ים ... 10-15. מ'. חוף הסלע נמצא אל מול שובר גלים המורכב מסלעים טבעיים והשלמה מלאכותית. בתחום ח. וף ... לא נצפו אזורים בהם. מופנה הנגר באופן.

מצב קיים נספח זה מתאר את המצב הקיים של תשתיות התקשוב ... - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/1480/46-18_%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf

מטה חברה. בניין. מטה. מרכזי. אור יהודה. אריאל שרון. 3. אור יהודה. מרחב צפון. מרחב צפון. נצרת. רחוב הציונות ... מערכת לחיתום דיגיטלי מאובטח בענן, המערכת ... הדפסה דו צדדית. 8.

כרמל טירת מתאר תכנית היגוי ועדת פרוטוקול '2 מס ישיבה 0//2/2/01 מיום ...

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C_%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%99%202_%20%D7%A1%D7%

מהנדס עיריית טירת כרמל. כרמל סלע. ,. ראש מועצה אזורית חוף הכרמל. ענבל. קורן־רייסנר. ,. מועצה אזורית חוף הכרמל ... מהנדסת ועדה מקומית מורדות כרמל. רוני ינוביץ. ,. ועדה מקומית ...

תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה - תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה ...

http://www.nobarir.com/35p/files/BNW.pdf

נחש צמא. 4. 4. 11. חצבה א'. 16. 23. סה"כ צין. 1. 4. 73. אורון צפון. אתר אורון. 12. 0. 50. ממשית. 16. 1. סה"כ אורון. 241. 41. סה"כ. טבלה .2. אפשרות. 4. -. מרבצי הפוספט הנוספים ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.