מתחם האלף - ועדה מקומית ראשון-לציון

13 ינואר 2019 ... נחלת יצחק. 28. תל. -. אביב. 67448. טל. 6090827. פקס. 6957704 [email protected] 3. רצ/. 2030. -. תכנית מתאר. -. ראשון לציון. תצלום אוויר. -. מתחם הא.

מתחם האלף - ועדה מקומית ראשון-לציון - Related Documents

מתחם האלף - ועדה מקומית ראשון-לציון

https://rishonlezion.complot.co.il/planning/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%20%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D%201000.pdf

13 ינואר 2019 ... נחלת יצחק. 28. תל. -. אביב. 67448. טל. 6090827. פקס. 6957704 [email protected] 3. רצ/. 2030. -. תכנית מתאר. -. ראשון לציון. תצלום אוויר. -. מתחם הא.

עיריית ראשון לציון - ועדה מקומית ראשון-לציון

https://rishonlezion.complot.co.il/planning/Documents/hanchaut_merchavit.pdf

9 דצמבר 2016 ... במדרכות. צרות. ,. ברחובות. צרים. עם. בניה. נמוכה. ) 1-2. קומות. (,. גנים. ציבוריים . •. מילה. סורית. •. מילה. פנסילבנית. •. אלביציה. ורודה. •. תספזיה. צפצפתית. ) עץ.

החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/MunicipalityCompanies/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%98%D7

29 אפריל 2018 ... 03. כתובתנו באינטרנט: www.rlz-bitachon.co.il. נוכחים: יו"ר הדירקטוריון. –. מר דב צור. , מנכ"ל החב' לבטחון ולסד"צ. –. מר. מו. טי נחמני, סמנכ"ל. החברה לבטחון. –.

ראשון לציון במספרים 2017 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/Documents/StatisticalPublications/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%202017.pdf

הקמת התזמורת הסימפונית הישראלית, ראשון לציון ... פתיחת קו תחנת רכבת "משה דיין" ... בשנת 1950 הוכרזה ראשון לציון כעיר ומשנת 1995 היא העיר הרביעית בגודלה בישראל. ... אשדוד. חיפה. בדירות בבעלות - 76.1%. 1,894. זוג ללא ילדים. 28%. זוג עם ילדים. 58% ... 282. 485. 2015. 255. 545. תת רובע. 11. נעורים, קדמת ראשון. 12. רמב"ם, רביבים ומרום ראשון.

החלטות ישיבת ועדה מקומית מיוחדת לתכנון ובניה קול פרוטו - מועצה מקומית ...

http://www.givat-zeev.muni.il/uploads/n/1545750035.9582.pdf

4 יוני 2018 ... לילי. מחנה. גבעון. 3/1. גבעת זאב. 7. 5. 20180056. 00/00/00. 460/1. זוסמן ... 04/06/2018. מבקש. : ◇. פרי. הארץ למסחר ופיתוח בע"מ. מספר. בקשה. רישוי. זמין.

בחירות רשות = רקע אפור שהיא ועדה מקומית 2013 מספור קוד ועדה רשות ...

https://www.naon-serv.co.il/wp-content/uploads/2014/12/Book1.pdf

פכטר אריה. אשכנזי מריאנה. רחוב יצחק שדה. 18. אזור. 58010. 03-5560088. -03. 5594066. 5E 08. מועצה מקומית. נבחרת ... מונוסון. 39. מקליס יעלה. מוניקה זר ציון. מרבד הקסמים.

רשימת צהרוני גני ילדים בראשון לציון - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/Education/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A1%D7%9E%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%285%29.pdf

ילד שלי מוצלח. 30593. ההתיישבות. 90. ראשון לציון ... 33. ראשון לציון. קשת בענן. 7766. משעול אנגל. 3. ראשון לציון. רוץ בן סוסי. 31384. דרובין. 37. ראשון לציון. רימון זהב. 7297. גיסין.

חוק עזר לראשון לציון (מניעת רעש), תש"ם1980 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/transparency/Bylaws/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%A8%D7%A2%D7%A

18 דצמבר 2017 ... השר לאיכות הסביבה, מתקינה מועצת עיריית ראשון לציון חוק עזר זה: הגדרות. (. תיקו ... בליל יום העצמאות;. 1( ... איסור הפעלת זיקוקים באזור מגורים. (. תיקו.

מפגש תושבים של שכונת נווה הילל ורמז בראשון לציון 10.6.19 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%20%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A

6 אוקטובר 2019 ... האם ניתן להוסיף מתקני כושר חדשים בשכונת רמז ... בשכונת רמז מספר רב של מתקני משחק . מצ ... שטח בית הספר גדול ושטחו הרבה מעבר לתקן שטח לתלמיד. ,. גם.

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדה מקומית מליאה - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Protocol_Vaada_Mekomit_Mitaar_260120.pdf

26 ינואר 2020 ... שיתקבלו. עקרונות. הצעת. העדכון. יעודכנו. יתר. המסמכים. בהתאמה. לרבות. פרו. גרמ. ה ... בתאריך: 26/01/20. גרסה. IB5.7x33. -. קומפלוט בע"מ. התכנית. גו. בשה. על. ידי. צוות ... הירו. קה. מופיעה. בכל. מתחם. ו. מתחם. ובמסמכי. התכנית. הגראפיים. כמו. גם.

שי חמי - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20110%2012%20%D7%9E-%2013%2012%

13 דצמבר 2012 ... ה ליאל אבן זוהר בן דוד ושלמה כוכבי. ) נמנע. -. /. מחליטים. : מאשרים. (. ברוב קולות. ) .2. מכירת זכויות העירייה במגרש. ,. גוש. 3945. חלקה. , 343. רח. ' כצנלסון. 43.

18 מ- 6.6.18 - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20119%2018%20%D7%9E-%206.6.18%20-%2000714618.pdf

6 יוני 2018 ... לשאלות ליאל וסורין ולהביאן לישיבת המועצה הבאה. .2. של חברת המועצה גב' ליאל אבן זהר בן דוד מתאריך. 02.4.18. בנושא: דגלול העיר לקראת יום העצמאות.

י רביע - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20117%2013%20%D7%9E-%201%205%2013%20-%2001002413.pdf

1 מאי 2013 ... דוד ביטן. –. סגן ראה. ,ע". אבי דנינו. –. משנה לראה. ע". ,. רז. קי. נסטליך. –. משנה. לראה. ,ע". א. ייל מושיוב. ס,. ורין. גנ. ות. ,. אלי יבלון. ,. שלמה גרינברג. ,. דוד. ר. אובן. ,. מי. כאל רייף. ל ,. יאל. אבן זוהר בן דוד. ,. יפעת מאירוביץ יפת ... המקור התקציבי. לתוספת.

| | ז׳בוטינסקי 95, ראשון לציון | 03-9650063

https://www.rishonswim.co.il/wp-content/uploads/2019/05/takanon-kapa18-19.pdf

שנת הפעילות תחל ביום ראשון 02.09.2018 ותסתיים ביום ראשון 30.06.2019. 2. לחוגים בהם ... מרכז הספורט 360 מערב, צהרונים, מעונות יום, מינוי ההיכל, כדורסל ללא מדריך, שפ"מ, רון ורדי וחוגים מסובסדים אינם משתתפים ואינם. נחשבים כחוג ... יום הזיכרון ויום העצמאות. שבועות.

מפת העיר - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/CityMap/Rishon_Map2018.pdf

נחלת יהודה. מעבר. להולכי רגל. מעבר. להולכי רגל. בית העלמין. הישן. בית העלמין. (גורדון) החדש. כללית ... קאנטרי קלאב/מתקני ספורט... אצטדיון כדורגל ... ז/12,11אלקלעי יהודה )הרב(.

רביעי - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%202419%20%D7%9E-%207.8.19.pdf

7 אוגוסט 2019 ... עקב מחלה ממושכה של עובדת. עירייה לקראת ... בחופשת מחלה לקראת פרישה. לקראת הישיבה הופצו לעיון ... גב' חיה שוירמן עקב מחסור באחיות. ב. אינג' יצחק קינד.

דוח מעקב - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/StatisticalData/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%2035/30%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9

12 אוקטובר 2015 ... לבטל דוח חנייה שנמסר בשל עבֵרה של ברירת משפט, אם נתקיימה אחת העילות. הקבועות. בחוק ובהתאם לתנאים הקבועים בו: "תובע רשאי לבטל הודעת תשלום קנס ...

עירוניים צהרונים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/StatisticalData/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%2034-2013/22%20%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D

4 נובמבר 2014 ... תמ"ת. מפקח על הצהרונים באמצעות מערך מפקחים של האגף לפיקוח על. מעונות יום, משפחתונים ... למרות שלא צוין במכרז באופן ברור חלוקה ו/או תוס' זכיין ... דרגה. רמת הכנסה לנפש בש"ח. )לפי חודש פברואר. 2.13. (. השתתפות הממשלה. לחודש בש"ח. 1. חד.

חוגגים ספרים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/DocLib/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F

8 יוני 2019 ... 18:30. הצגה. תיאטרון. " חברים על. הגשר. " של תיאטרון אורנה פורת. על. סיפור. חברות. משעשע. ומרגש ... אחרי הסיפור "מיץ פטל". ... סיפור אגדה מופלא . 20:00.

צו ארנונה 2008טיוטה.24 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/arnona/ArnonaOrders/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20-%20%D7%A6%D7%95%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%202019-%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%

25 פברואר 2019 ... צו ארנונה עיריית ראשון לציון לשנת. 2019. *מותנה באישור שרי ... שיכון המזרח לרבות. כפר אריה. שיכון גורדון ... שטח בריכת שחיה לא מקורה. -. הפחתה בשי. עור.

הרב אריה לוין - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/Documents/StatisticalPublications/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%202009.pdf

אליהו ושרה גידלו טבק ולימים הקימו משתלה. לגידולי חושחש. עם סגירת המאפיה בשנות ה-60 התפנה אליהו. לכתיבה. קריית גנים שרונה. מושב בגליל התחתון. מושב עובדים בגליל התחתון.

דברי הסבר חלק 1 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Documents/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%201%207.8.pdf

1 אוגוסט 2019 ... ההגדלה נדרשת בשל הגדלת שטח הניקיון ב- 350 מ"ר עקב מחלה ממושכה של עובדת עירייה ... הגיעה ממנהלת בית הספר – גב' חיה שוירמן עקב מחסור באחיות. ב.

דוח ציורי קיר הכרמל - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Tenders/Documents/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%A7%D7%99%D7%A8%20%

מקלעת מסולסלת של צמחים שצוירת בטכניקת סטנסיל רב. שכבתי ... בשכבת הצבע הראשונה מצאנו ציור קיר פס בורדר. שצויר בטכניקת סטנסיל רב שכבתי. ,. בציור מוטיבים. של פרחים.

כרמל גופר - מוזאון ראשון לציון

http://www.rishonlezion-museum.org.il/wp-content/uploads/2016/09/shayachim-EXHIBITION-CATA.pdf

לאין, בין נאמנותו לעצמו ולשפתו, לבין הצורך בהבנה ובקבלה של. הצופים" )ליזה זברסקי( ... בבושקה־. הדבקות נייר של מילון עברי רוסי על גבי מטריושקות. 2016. ורוניקה קור. סנט פטרבורג, 1981 ... לעיתים, קיימים ניגודים בין שני העולמות, והציור הוא המאחד ביניהם. קייב אוקראינה ...

גני הילדים העירוניים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/Education/Information_2020.pdf

27 ינואר 2020 ... פזמון ליקינטון. אלחריזי 1. ממלכתי. 3-4. לאה ויצמן. עדה בן משה. 270. 124560 ... מזמור לדוד. סמילנסקי 32. חמ"ד*. איריס שהרי. נחמה בן לולו. 319. 577601.

צו ארנונה 2019 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/arnona/ArnonaOrders/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20-%20%D7%A6%D7%95%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%202019-%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%

25 פברואר 2019 ... שיכון המזרח לרבות. כפר אריה. שיכון גורדון ... שיכון סלע ישן (נוה זאב). 4241. 316. (הנכסים ברח' ירושלים ... שטח בריכת שחיה לא מקורה. -. הפחתה בשי. עור. 67%.

שלום כיתה א - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Education/registrationJuniorHigh/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%90%20%D7%AA%D7%A9%D

17 ינואר 2020 ... עשייה רבת שנים כמנהלת בית ספר בעיר, אני רואה בתפקידי החדש זכות, ... הורה יבצע רישום במוסד הבעלות ולאחר מכן יבצע רישום באמצעות אתר הרישום ... בשיתוף מלא בין כל באי ביה”ס ולכן כל קהילת “ניצנים” - צוות ההוראה, התלמידים וההורים פועלים יחד ...

קובץ החלטות 8/19 מ- 13.2.19 - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%208.19.pdf

17 פברואר 2019 ... עירוניים: חדרי כושר, קאנטרי. וכו'. המטרה. -. הכנת תכנית מסודרת ... פינת שדרות היובל, שכונת נחלת יהודה, בבעלות קרן קיימת לישראל. וביעוד תחנת דלק עפ"י תכנית ...

בחירות 2018 - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20123%2018.pdf

26 אוגוסט 2018 ... באולם המליאה/קומה. 5. , בנין העירייה. משתתפים. דב צור. -. ראה"ע. , מוטי עג'מי. -. מ"מ ראה"ע, ... עו"ד אינסה גולדנברג לוי. – ... סיעת ראשון אחת בראשות מוטי עג'מי.

מידעון לבוגרי ט - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Education/HighSchool/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf

9 פברואר 2020 ... תיכון ומכללה טכנולוגית נעמת ראשון לציון-רחוב אלפסי 13 ... תינתן עדיפות לתלמידי המתחם בקבלה למגמה על אזורית הנמצאת במתחמם )בכפוף למידת ההתאמה(. 3. ... הלימודים העיוניים כוללים את תולדות וספרות המוזיקה, תיאוריה, הרמוניה, סולפז' ופתוח.

גליון מחירים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Tenders/Documents/%28139%29%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%901%20%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D29.19%20.pdf

26 פברואר 2019 ... סה''כ לבידוד צנורות להספקת מים חמים. 07.007. ברזים מסוגים שונים, הכנות למדי מים, תא לשסתום. 07.007.0010. שסתום (ברז) פנימי בקוטר 1/2" תוצרת "חמת" או ...

תהליך רישוי בנייה - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/StatisticalData/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%2034-2013/04%20%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%20%D7%A8%D7

14 נובמבר 2014 ... הביקורת מעירה כי מעיון באתרי האינטרנט של רשויות רבות, כגון: תל אביב,. הרצליה, שוהם וקריית ... תכניות חתומות עם מספר בקשה ומספר תיק בניין )כולל תקליטור(. -. נסח טאבו ... ארכיון מקבלת הזמנות תיקים באמצעות הדואר האלקטרוני )הכתובת. מפורסמת ...

פרוטוקול ועדת מכרזים 208-18 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9

מר עקיבא מאיר - חבר ועדת המכרזים. נוכחים: גבי רויטל שרעבי - גזברית ... המכרזים והתברר, כי הוגשה למכרז הצעה אחת של הגב' יפית קוגמן, אשר. הצעתה הכספית עמדה על 140 ...

מרכז עירוני למצוינות - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Education/Documents/JuniorHigh_Gifted/mezoyanot_20187.pdf

1 מאי 2019 ... אנו מתכבדים לפתוח את שנת הפעילות של מרכז רון ורדי המרכז העירוני. למצוינות ומזמינים אתכם לצמוח איתנו. תפקידו של מרכז המצויינות הוא להיות מרכז מעשיר, ...

והחזקת כלי ירייה רישוי - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/StatisticalData/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%2034-2013/19%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%95%D7

הרישוי הוא המוסמך ליתן רישיון נשיאה והחזקה של כלי נשק כמו גם ביטולים, לפי שיקול דעתו... בין היתר ... מודעים להגבלות שבנשיאת הנשק, מאחר שבהודעה על חידוש הרישיון מצוין.

עיריית ראשון – לציון מינהל התכנון ההנדסי

https://rishonlezion.complot.co.il/Tfasim/Documents/%D7%AA%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8%20%D7%92%D7%96%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%201.pdf

אגף רישוי ופקוח על הבניה. רח' הכרמל. 20 ... ______. ראשון. לציון. מבוקשת הבניה הבאה: •. בית מגורים. –. צמוד קרקע. –. בניה חדשה מס' יח"ד : ... /לשומת עסקים. -. קומת קרקע . .2.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.