2018 ני וי עד 2018 ינואר - לו;quot&ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

1 ינואר 2018 ... הציבור. ביחידות הביקורת. מבקר. ,. יורם רבין. ,. תהילה וינוגרד. ,. ענבל עפרון. ,. יוסף פרוכטר. ,. תמיר. גזיאל ... שה עם עו"ד גלעד סממה וצוותו. בנושא: יום עיון בעניין ...

2018 ני וי עד 2018 ינואר - לו;quot&ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - Related Documents

2018 ני וי עד 2018 ינואר - לו;quot&ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Schedule/Schedule2018-part-1.pdf

1 ינואר 2018 ... הציבור. ביחידות הביקורת. מבקר. ,. יורם רבין. ,. תהילה וינוגרד. ,. ענבל עפרון. ,. יוסף פרוכטר. ,. תמיר. גזיאל ... שה עם עו"ד גלעד סממה וצוותו. בנושא: יום עיון בעניין ...

2017 עד יוני 2017 ינואר - לו;quot&ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Schedule/Schedule2017-part-1.pdf

1 ינואר 2017 ... רותם קפון. ,. גדי לינד. ,. צביקה. אוהל. 11:00. דיון פנימי בנושא ועדת ביקורת תקנות ... בנושא דוח טיפול המשטרה. בסייבר. מבקר. ,. יובל. ,. לאה. עוזיאל. ,. עידית. דניאל.

2016 עד יוני 2016 ינואר - לו;quot&ז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Schedule/Schedule2016-part-1.pdf

1 ינואר 2016 ... 12:00. דבר מבקר המדינה לעובדי החטיבה. הכלכלית. מבקר. 14:00. תערוכה של האוצרת אירית לוין. "אקספרסיה. -. אימפרסיה". בית. העיתונאים ע"ש סוקולוב רח' קפלן.

יומן פגישות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור - יולי 2016 עד דצמבר 2016

https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Schedule/Schedule2016-part-2.pdf

1 יולי 2016 ... היכרות עם שמעון אלקבץ. מנהל קול ישראל. מבקר ... מאוחדת בנושא הדוח השנתי. מבקר. ,. מנכ"ל. ,. יורם רבין ... בנושא קופת חולים מאוחדת משה. חברוני. מבקר. ,. יורם.

נציב תלונות הציבור - מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_542/da3f72c1-a5b1-4c41-9bf6-5e0519b06ade/Report2016_Final_LR_double.pdf

במתלוננים חושפי שחיתות מלמד כי לא תמיד נותן צו ההגנה מענה לכל הקשיים. שעמם מתמודדים ... רשות המסים(, קיבלה המתלוננת שם משתמש והתבקשה לבחור סיסמה אישית. לקראת סוף שנת המס קיבלה ... יורם רבין ויובל שני )עורכים(, זכויות. כלכליות, חברתיות ... עיכוב בהנגשה אקוסטית של כיתת לימוד עבור תלמיד עם לקות שמיעה. ילדים עם לקות ... עיריית נתיבות. ] 36 [.

נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח שנתי 2018 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/MainDocs/Report2018.pdf

בתלונה אחרת הלין מתלונן על כך שבמהלך דיון הפציר השופט בתובעים "תגישו,. תגישו את ... את המתלונן. לדברי השופט, מדובר בביטוי שאינו אלא מילה נרדפת לחוסר רלוונטיות ואם.

וממונה מבקר העיריה תלונות ציבור 2018 דוח שנתי לשנת - עיריית רמת השרון

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-

30 אפריל 2019 ... "הופק ע"י תוכנת "פוקוס. אחוז. פתוחות. אחוז. סגורות. סה"כ ... רכב/נגרר/אופניים נטושים. 0.00%. 100.00%. 0. 22. 22. 0 ... לוח מודעות. 0.00%. 100.00%. 0. 544.

2018 ינואר תכנון ובניה עו;quot&דכן מ ק המקרקעין תזכיר לתיקון חו 3 תכנית ...

http://www.fbclawyers.com/wp-content/uploads/2018/01/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2018-.pdf

9 ינואר 2018 ... היטל השבחה בעת מכר דירות )גם דירות יד שניה( בשל ההשבחה הנובעת מתכנית הרבעים. הנושא פורט גם ... תשלום היטל השבחה על ... פישר בכר חן וול אוריון ושות'.

2018 ינואר רשימה לפרסום או ;quot&פסגות : הקופות המפעליות שהשקעותיהן ...

https://www.academaim-krn.co.il/media/1248/%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%

1 ינואר 2018 ... הפיקוח על שירותים פיננסיים. )קופות גמל(. ) ... פסגות לונדון בע"מ. •. פסגות מוסדות פיננסים בע"מ ... בידי אש פרופיט סוכנות לביטוח בע"מ. •. היימן ניהול הסדרים פיננסיים ...

דו"ח סיכום פעילות לשנת 2018 - נציבות שירות המדינה ( 7.22 Mb ) - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/full_report_csc_2018/he/fullReport2018.pdf

הנציבות מופקדת על ייזום, הובלה, הכוונה, הנחלה ובקרה של מערך ניהול ההון האנושי. בשירות המדינה ... עו"ד אלון גלרט. ;. מר דורון כהן ... פעולות בתחום זכויות הורות ומקום עבודה תומך משפחה ... 26. תקציב הנציבות. ייעוד התקציב. תקציב. 2018. )אל. פי. ש"ח(. שכר )נציבות(. 57,951 ... גל הבכיר. -. הליכי קליטה,. ת. נאי. ה. עסקה, קידום, בקרה ופרישה. של עובדים הנמנים על.

2018 יוני לכבוד לקוחות המשרד ,נ"גא )"קוחה"( 2018 - חוק לצמצום השימוש ב

https://hoa.co.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%A8-%D7%9C%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2018-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7

עו"ד. Advocate. Inbar Mackin,. אסף שטרן. , עו"ד. (MBA). Advocate. Assaf Stern, ... יוני. 2018. לכבוד. לקוחות המשרד. אג"נ,. הנדון: חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח. -. 2018.

quot&צוק איתן - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/special/2018-03-TsukEitan-HE/2018-03-TsukEitan-Heb-FullReport.pdf

מתפ"ש, נוסף על קורס הקא"לים, קורס ללימוד בסיסי של השפה הערבית. שמשכו חמישה ימים. ... נכון כי הקא"ל יהיה ממקורות היחידה הקרבית )הכרת תהליך נוה"ק ]נוהל. קרב[ וניהו"ק ]ניהול ...

נציב תלונות הציבור

https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2014/03/rashut2-pniyot-hatzibur2008.pdf

גרינברג )שידורי קשת(. תודה מיוחדת לאבי וייס, מנכ"ל חברת החדשות, ולכרמל לוצאטי )חברת. החדשות — ערוץ 2(. תודה גם לצוות ערוץ 10, המנכ"ל יוסי ורשבסקי, אריה ירושלמי וסיגלי.

הערות ראש הממשלה לדו"ח מבקר המדינה 68ג ( 14.91 Mb ) - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/pm_68c_2018/he/files_mevaker68c080518.pdf

30 אפריל 2018 ... לצורך הדוגמא, מכון גרטנר משתמש בהגדרה מרחיבה לעומת. ההגדרה לפצוע קשה בה ... מנחה. לבחינת. המועמדים. ;. אמות. מידה. להבניית. שיקול. הדעת. המופעל. בעת. קבלת ... להוריד. את. יוקר. המחיה. ולעודד. חקלאות. איכותית. וצומחת. בישראל . משרד. מבקר ... שלומי. ,. נתניה. ,. חדרה. ,. קרית. מוצקין. ,. אריאל. ,. אילת. ,. נס. ציונה . לשכת. השר. פועלת.

quot&פארק אריאל שרון - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_248/ec50f9fd-ab29-47f7-b56a-623523b1ebea/305-ver-4.pdf

8 אוגוסט 2013 ... ישראל החברה רשאית לפעול לניקוז ולניצול של הגז בשטחי ההר שהועברו. לרשותה, ... חברת פארק אריאל שרון לא הקפידה כי הליך המינוי של המזכיר והדובר של.

ממונה על תלונות הציבור 2016 לשנת דוח 7 מס - עיריית באר שבע

https://www.beer-sheva.muni.il/City/FreeInfo/Documents/%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D

15 יוני 2017 ... עצמאי ובלתי תלוי במילוי תפקידיו ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלבד. ... לרווחת התושבים ולכן קיים מענה. ... אנוש, כי העירייה מעבירה דמי חבר עבור גמלאים בפנסיה ... "שלך". לגמלאים. מנהל אגף משאבי אנוש הסביר במכתבו, כי בעבר כאשר המועדון הנ"ל ...

אדמה לרעידת המדינה מוכנות ומבנים לאומיות תשתיות - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_638/e1ea63d3-548a-40da-825c-9b6f7b045571/earth.pdf

במקרה חירום, במיוחד בעקבות רעידת אדמה שתתרחש ללא כל התרעה. מוקדמת ותשבית את מערך ... הערבה, מפרץ אילת וים סוף, דרומה לאורכה של מזרח אפריק. ה. רעידות. אדמה. פקדו.

לציבור השירות "מ בע ישראל דואר בחברת - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_653/f60a1896-49a8-4d28-8293-3f585124d9e3/2019-Doar.pdf

רישיון כללי לחברת דואר ישראל בע״מ למתן שירותי דואר שירותים כספיים ושירותים נוספים . 6. בשנים. 2015. עד. 2017. היא חילקה בממוצע כ. -. 72%. מדברי הדואר הרשומים בבית הנמען.

העירייה ונציבת תלונות הציבור מבקרת - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-2015.pdf

מעמדות. המוקד. על המצלמות המפוזרות בעיר . אתר האינטרנט. : מאוחסן בחברה צד ג'. –. דרונט. Daronet. ומנוהל ע"י המוקד. העירוני . תוכנות גיבוי. : ▫. AHSAY Backup software.

מבקרת העירייה ונציבת תלונות הציבור - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2017.pdf

ונציבת תלונות הציבור. ב. עיריית. כפר יונה . הביקורת ברשויות המקומיות מהווה חלק חשוב במערך ... תקציבים בלתי רגיל )תב"רים(, מתנ. " ס כפר יונה. -. דוח מעקב,. מלגות לסטודנטים.

אוגוסט 2017 - ינואר 2018

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202017-%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202018.pdf

1 אוגוסט 2017 ... פרופ. ' דודי שוורץ. ,. אלון ומורן. 16/08/2017. תקשורת. 16/08/2017. תקשורת. 16/08/2017 .פ ... פרופסור בועז רונן. ,. שני אזריה ... חיליק מרשק. ,. איתי גוטל.

quot&ח יום ,ד"סב 2018 יוני 18 2010-193 29/5/2018 - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/Administration/forms/gizbarut/2010-193.pdf

18 יוני 2018 ... .1. בקשה לשהייה בשבתון. אושר לך שבתון, מצ"ב בקשה ע"ג טופס ש. 1. / אותה יש למסור למדור תשלומים, ע. ד. 60. יום לפני היציאה לשבתון. .2. תשלומי מענק שבתון.

ח" תשע אב יג" 2018 יולי 25 5 8. .2018 פרוטוקול ועדת תמיכות ... - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tmichot_mosdot_tzibur/he/full_protocol_2018.pdf

28 מרס 2018 ... עמותה . אלכס קושניר. ד"ר ולדימיר שקלאר. איציק אוחנה. מנכ"ל. סמנכ"ל רשויות ארגונים. סמנכ"ל ... עמותת יד עזרה לישראל. 334,000 ... 51,948. עמותת גבהים.

נציבות תלונות הציבור על שופטים החלה לפעול - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/units/nezivutshoftim/maindocs/report2003-2004.pdf

החלטות בעניין משוא פנים. 22 ... משוא פנים. ואינן מבססות עילת פסלות. אלה הן. תלונות המעלות טענה של. משוא פנים ... לא אחת נדחים דיונים מעת לעת, לפרקי זמן ממושכים, ללא הצדקה.

דין וחשבון הממונה על תלונות הציבור 5 מס' 2016 לשנת - עיריית אור יהודה

https://www.oryehuda.muni.il/uploads/n/1539079160.4551.pdf

18 אפריל 2017 ... נגד חברת שוהר פתרון בע"מ לאחר שבתאריך. 3.5.15. קבלת דו"ח ]כתב אישום[ באשמה של השלכת אשפה ברחוב . עוד טענת, למרות שהגשת ערעור בתאריך. 18.5.15.

דוח מבקר העירייה 2018 לשנת 2019 מרץ - עיריית ערד

https://www.arad.muni.il/fileadmin/introduction/images/iriya/doh_letoshav/Bikoret/doch_mevaker_heiria_2018.pdf

ראשי הרשויות בדרום עדיין נאבקים כי נמל התעופה האזרחי הגדול השני חוץ מנתב"ג י ... ת א ה. הנהלים שהוגדרו בחוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון והבניה בוועדות. המקומיות שהוצא על ידי מפעם השפלה, משרד הפנים ... מסבאה, בית יין, בין אם מוגש בו מזון ובין אם לאו, למעט מלון.

להורדה דוח פניות ותלונות הציבור לשנת 2018 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Contact/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018.pdf

פניות רבות התקבלו מפונים שעקבו אחר סטטוס הפניות באתר העירייה וגילו שהן סגורות ... דוח חניה / תו חניה. 2009. 242. בקשות להישפט. 252. תו חניה. 1071 בירור חוב, בקשות להנחה ...

מגזין אשמורת 360 | ינואר 2018 - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/360jan18/files/assets/common/downloads/publication.pdf

26 ינואר 2018 ... יצירת המופת של חנוך לוין היא מסע בריחה לארץ · רחוקה, לעבר הלא נודע, ... היכל אומנויות הבמה, הרצליה ... חדרי ילדים ללא ליווי ההורה חבר הסתדרות. בעת ההגעה ...

מבקר העירייה 2018 דוח שנתי לשנת - עיריית רמת השרון

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-2018.pdf

שם אימץ בית המשפט העליון את עמדת היועמ"ש לממשלה ולמעשה עיגן כהלכה ... יש לציין כי על מנת לאתר קריאות בהערכה במערכת טרקלין חשמל יש לפתוח את החשבונות עצמם.

גליון 250 – ינואר 2018 - מועצה אזורית בני שמעון

https://bns.org.il/wp-content/uploads/2018/01/bney-shimon-250_final.pdf

21 ינואר 2018 ... תשבץ מקומי. 27. מקומפגש ... מנה סטנדרטית של משקה אלכוהולי מכילה. גרם אלכוהול. 10כ-. הידעת ... ושוט של משקה חריף )40 מ”ל( כ-100 קלוריות. למי מגיע יותר?

אוסטרובסקי נ' חברת השקעות דיסקונט – ינואר 2018

http://www7.tau.ac.il/blogs/law/wp-content/uploads/2011/09/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%A0-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95%

14 ינואר 2018 ... יאיר אר סט אורגלר. ה תבעים. ו1. -8. ע"י עו"ד רם כספי. , עו"ד עמית לייזרוב. ועו"ד ירון קוכמן. ה תבעים. ,2. ,4. ו7. -. 11. ע"י עו"ד צבי אגמון. , עו"ד אורי שורק. ועו"ד ד ה חן.

כוננויות בשירות המדינה - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_326/4a3baf36-9200-4f24-8210-de8a2f04c2b2/part-103-ver-4.pdf

לבצע אחרי שעות העבודה הרגילות. ,. הופעלה כוננות כאשר מנגד המענה המינהלי. הסביר לה עשוי. להיות העסקת עובד במסגרת שעות נוספות או קריאות פתע . מהבדיקה שער משרד מבקר ...

לרצועת בנוגע בקבינט החלטות קבלת תהליכי ובתחילתו " איתן ... - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_568/8c39fc9d-80f5-4b12-a593-8d0396178bd8/zuk-eitan-10.pdf

19 דצמבר 2016 ... משרד מבקר המדינה לשר הביטחון לשעבר, משה )בוגי( יעלון, על כך שלא וידא. שצה"ל מציג ... מועד, ולא בשעות הלילה בסמוך מאוד למועד הפעילות, כפי שצפו אותו במערכת. הביטחון ... לחזית רצועת עזה, ציין רח"ט מחקר לשעבר באמ"ן, תא"ל איתי ברון, כי בעזה יש.

יומן דצמבר 2018, ינואר 2019 - עיריית הוד השרון

https://hod-hasharon.muni.il/uploads/n/1575377435.2061.pdf

מנהיגות הורים לילדים עם. צרכים מיוחדים ... הנהגת הורים סיכום ויעדים. 19/12/ ... שנה לצופים. -. טקס. 01/01/2019. 19:00. 20:00. קופת חולים כללית. -. עדו לקס. 02/01/2019. 11:00.

UP TO DIET - גיליון מספר 5 - ינואר 2018 - עמותת עתיד

https://www.atid-eatright.org.il/Magazines/Magazine5/files/assets/common/downloads/up-to-diet-5.pdf?uni=c35e8666dbb99c559e9cf62508a45a2c

5 ינואר 2018 ... תזונת פליאו - מה אומרים המחקרים? 14. מדד נולד. 16. מחזירים את הקטניות למרכז הצלחת. 18. להתייחס – לא קל להיות לבד. 20. ISSN עדכונים בתזונת ספורט.

דוח מצב המדינה 2018 - Taub Center

http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/stateofthenation2018heb.pdf

1 יוני 2018 ... בקרב גברים חרדים צנחה אל מתחת ל-50 אחוזים – הרחק מהיעד שנקבע לשנת 2020 ... החשיבות שבהעלאת גיל הפרישה לנשים לצמצום הפערים המגדריים בפנסיה. ... שירותי כביסה, תספורת וקוסמטיקה – מתואמת עם הגדלה של הפער השוטף השלילי ... הנתונים משורשרים לרמתם אחרי השבר | מקור: הדס פוקס ואבי וייס, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס, סקר ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.