פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה 2015062 - עיריית בני ברק

7 אוגוסט 2016 ... קרייז. מן. פרל. בודק. אחראי: ◇. שלווה. אסייג. ס. וג. בקשה. : בקשה. להיתר ... ינון. ◇. טיירי. יאיר ושכנים. עורך. : ◇. גיל. בראונשטיין. בודק. אחראי: ◇. שלווה. אסייג. ס.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה 2015062 - עיריית בני ברק - Related Documents

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה 2015062 - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

7 אוגוסט 2016 ... קרייז. מן. פרל. בודק. אחראי: ◇. שלווה. אסייג. ס. וג. בקשה. : בקשה. להיתר ... ינון. ◇. טיירי. יאיר ושכנים. עורך. : ◇. גיל. בראונשטיין. בודק. אחראי: ◇. שלווה. אסייג. ס.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה-רישוי ופיקוח-2-19 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7

19 יוני 2019 ... דאובר עידו. ביירון. 12. , תל אביב. -. יפו *. תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה( ... פרוטוקול דיון. ועדת משנה לתכנון ובניה. נחמני. 13. בקשה מספר: 18-1772. גוש: 7451.

החלטות ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה פרוטוקול - עיריית דימונה

https://www.dimona.muni.il/uploads/n/1531813017.6983.pdf

24 יוני 2018 ... י"ד ). 2. דו משפחתי ואחת בוד. דת (. בשכונת הר נוף כך שיתאפשר קבלת טופס. אכלוס. לכל יח"ד ... להוסיף סעיף לעניין הממדים ולציין כי בכל יח"ד יבנה ממד כחלק בלתי.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה-רישוי ופיקוח-2-10 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7

5 ספטמבר 2019 ... בויאר‏אברהם‏. 12. תוספות‏בניה/תוספות‏בניה‏שונות‏)כולל‏קומת‏. קרקע(. 1. 2 ... אטימת דלת יציאה ממרפסת פרטית לחדר מדרגות משותף ו ... שיקום פרטי מעקות, מאחזי יד ומדרגות בהתאם לקיים ולפרטים מקורים במבנה בהתאם לתיעוד המבנה. ... לתוספת הבנייה המבוקשת ולא לדירה עצמה אליה הגישה נשארת רק באמצעות מדרגות לולייניות, דבר שאינו.

משנה לתכנון ובניה וועדת תמליל - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/10092017t.pdf

10 ספטמבר 2017 ... אומרת אילנית שהיא מגבה אותך ואתה יכול לדון. יוסי דייטש: אני מכיר את כל הגיבויים ... הבנו את התשבץ הזה, זה אפילו לא תשבץ, זה תשחץ. אני הב. נתי. יואל שבת:.

ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-19-0012 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20-%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D

3 יולי 2019 ... אורבן. גרופ תל. אביב בע"מ. תוספות בניה/תוספת. בניה לפי תמ"א. 38. אברמוביץ. ערן. 134. 28. 19-0595. 0069-101. גבעון. 14. 99. עיריית תל אביב יפו. ציבורי/ ...

יום לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה סדר - עיריית דימונה

https://www.dimona.muni.il/uploads/n/1531892905.5860.pdf

ממ. ד". וכי. הוא. מתחייב. לבצע. גימור. לתוספת. המוצעת. כדוגמת. הקיים. לאחר. השיפוץ. של ... 1/B. בתאריך: I/4I/4BI60. שם. : חלוקת. מגרש. 0/B. שכ הר נוף פלח. F. נושא. : דיון כללי. ד.

ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-19-0009 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9

22 מאי 2019 ... אלשיך‏. 12. ‏. שיטרית‏אזולאי‏לימור. ‏. בניה‏חדשה/בניין‏מגורים‏לא‏. גבוה‏)עד‏. 13 ... עמ'. 18. פרוטוקול. החלטות. ועדת משנה לתכנון ובניה. אלשיך. 12. בקשה מספר:.

ת ועדת משנה ישיב פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

7 אוגוסט 2016 ... אחים. גטניו בע"מ. ◇. י . זקסנברג בע"מ. ◇. מ .מ.מ. הבוחנים רכב ורישוי בע"מ ... טיירי. יחזקאל. 11. בני ברק. הערות. מחלקת רישוי: ראה הסרת התנגדות של טיירי עמרם ...

ישיבת ועדת משנה פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

19 ספטמבר 2016 ... 201600214. 6123. 108. זכריהו. יהונתן ושרה חיה. טבריה. 31. בני ברק. 44. 15. 31948. 6105. 200. 68. פרדי. איתי. הקישון. 17. בני ברק. 46. 16. 201501016.

החלטות ישיבת ועדת משנה פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

8 ספטמבר 2016 ... מיכאל. שבתאי. ◇. בעלים: מיכאל. שבתאי. כתובת. התכנית: רחוב. שלש השעות ... החלק המעברי )מערבית לגשר הרלינג ולמעט הלולאה הצפונית( יממש את הזכויות של ...

Page 1 הועדה המקומית לתכנון ולבניה "שהם" פרוטוקול ישיבת ועדת משנה ...

https://www.shoham.muni.il/uploads/n/1509265255.8954.pdf

סופיה ציציק. יוסי אוחיון. סגל: גלאון יובל עוייד. הכהן סמדר. מוזמנים: ... 2009. מבקש : י מוצפי חני. י פלנט ערן. עורך : י לוי זמירית. הזוהר 8ג',שהם מיקוד : 60850. סוג בקשה: בקשה להיתר.

החלטות ישיבת ועדת משנה פרוטוקול נושאים תכנוניים רשימת - עיריית אור יהודה

https://www.oryehuda.muni.il/uploads/n/1543825533.4891.pdf

18 יולי 2017 ... כהה לחזיתות המבנים. -. במקומות בהם מוגדר בחל. ופות. העיצוב חיפוי כהה, יותר אחד או יותר. מהחיפוים. הבאים: יורופאנל. , פרודמה, פרקלקס, פח, זכוכית או ש"ע7 ...

פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות עיריית אשדוד מספר 4 2019 מה – 15.4.2019

https://www.ashdod.muni.il/media/16500241/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-4-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA-4-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%D

15 אפריל 2019 ... עמותת הספורט העירונית אשדוד. ע.ר. ... פניה מהעמותה האדומים לגבי מענק עליה .5. פניה מהעמותה מבית"ר ... עמותה תחום עדה דתית שלא מקבלת שרותי דת .9.

20140007 פרוטוקול ועדת תכנון ובניה מס - מועצה מקומית אפרת

http://www.efrat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1.9.14.pdf

31 יולי 2016 ... שכונה: גפן. אברהמי קולין. ואילת. גוש: 4. תוספת בניה. 20140099 ... נעמה. ,. אבי. ) נגד. 1. לא משתתף. (. דובי. ) ) 2. ראש המועצה. : מוצע להוציא צו הריסה למבנה מס.

הועדה המקומית לתכנון ובניה - אתר הנדסה- עיריית רמת-גן

https://handasa.ramat-gan.muni.il/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%AA%D7%99%D

.9. יש ללחוץ על החץ האדום ע. " מ לבחור במספר תיק מסוים. ) ייתכנו מספר. תיקי בנין לכתובת מסוימת. -. רצוי לבדוק את הבקשות בכ. " א מן התיקים. (> ...

המקומית הועדה של משנה ועדת ישיבת פרוטוקול - החברה להגנת הטבע

https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=1187&ArticleID=20006&ID=7293

עיריית חיפה. משרד מהנדס העיר. הועדה המקומית לתכנון ולבניה העיר חיפה ... מינהל. ההנדסה. -. רח'. ביאליק. ,3. חיפה. –. חדר. ישיבות. בקומה x7. חברי ועדה שהש. תתפו: גב' חדוה ... BAKPIRUT00002. מספר. בקשה. : 08/8233/13. תיק. בנין. : 08/8233. פרוטוקול. ועדת. משנה.

תמליל – ע"בת – משנה לתכנון ובנייה ה עד ווה - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/7.12.16p.pdf

מתוך ההוראות של התוכנית, "ששימושים מסחריים, כמו בתי קפה, גלריות וכולה". זאת אומרת זה ... שכונת הפועלים זאת שכונה שנבנתה ללא תכנון בהבדל משכונת בית הכרם. שמסביבה ... דניה. אין גישה לדניה, זה על תוואי של הרכבת הקלה. עכשיו אנחנו גם לא מעוניינים להיות בהצללה.

משנה יום לישיבת ועדת סדר - עיריית קריית מלאכי

https://k-m.org.il/uploads/n/1575355481.1282.pdf

21 אוגוסט 2019 ... שמעון חזן. חבר. הועדה. מר. מישל טפירו. חבר. הועדה. מר. אברהם בבר אזולאי ... השכן שלו,. חבר הועדה מר נדב ויצמן: הוא יכול בהסכמת שכן? מהנדס העיר אדר' נעם ...

עיריית ירושלים שהתקיימה תכנון ובניה פרוטוקול וועדת 11.2.11 ביום רביעי

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94_17.9.14.pdf

מהמתפללים , זה ד"ר אברה ם. אורן פרופ' שמעון גליק, פרופ' אלפרד רוטר "ד"ר חיים. אלטנר ד"ר מרדכי ... יוסי ... זה מה שעכשיו השכן שלך אמר. )צעקות (. ועוד ממילה אני. לא יוד. ע הוא אומר ...

יום לישיבת ועדת מישנה לתכנון ולבניה סדר - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/LocatingInformation/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94/%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%20%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D

1 מאי 2018 ... ... השפ"פ על פי הקיים לפי סעיף. 6B. א)א() x. ( לחוק התכנון והבניה7. הערות. בדיקה. ◇. יזם. : אנילביץ. 34. חולון. ◇. מת. כנן. : דרור. רימוק. ◇. חוסאם. מסראוה ...

פרוטוקול ועדת מכרזים - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/Protocol_Va_Micrazim_190219.pdf

19 פברואר 2019 ... אישור ניהול ספרים. 11 .שינוי. שם החברה. 4. ע. ר. ... רשימת סניפים יינות ביתן. 15 .רשימת סניפים מגה בעיר. 2. ע"מ ... ותאגיד תמיר. משלמת להם, הם סוג של. מונופול.

ועדת שימור פרוטוקול - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A

7 יולי 2014 ... שטרן. ,1. פרנקל. , 29, 30 ,33 ,. פרנקל. 34. /הקישון. ,49. פרנקל. 40. /הרצל. 82 ,38 ,55 ... שטרן. 6. רענן: / יפו 7. 18-20. / מזרחי. 2-4. 25 רענן. / מטלון. ,7. 28 רענן.

פרוטוקול ועדת מכרזים 76 מיום 4/9/18 - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%20%D7%96%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8%

הרב עזרא אברהם גרין, חבר מועצת העירייה. -. חבר הועדה. נכחו: הרב חנוך זיידמן, מנהל ... החלטה. המכרז נפתח בישיבתה מס'. 74. של הועדה ונמצאו ארבע הצעות: ספייר פלייס, אי, פי, אי.

פרוטוקול ועדת מנהלת גמלאים - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/Pro_Va_Gimlaim_101919.pdf

10 ספטמבר 2019 ... עמירם מילר, דורית ברק, חבצלת וקנין, חזי כהן, רונית מור, אפרים. אריאלי, זיוה לוין, עדנה שטרן. שמות חברי. הוועדה. שלא. נכחו. : לירית שפיר שמש, יולי גת, יעקב חן, ...

פרוטוקול ועדת שימור - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A

11 יוני 2017 ... יואב דוד, אדר' – אדריכל העיר ... שמואל גילר, אדר' – בית החלוץ, יפת 34. עדי רוז ... מבנה בית החלוץ ברחוב יפת 34 הינו מבנה ביעוד "מגרש מיוחד" בתב"ע 606א'.

פרוטוקול ועדת מכרזים - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%2017.pdf

12 אוגוסט 2019 ... מכרז מסגרת פומבי מספר 43/2019 לתפעול ציוד הגברה ותאורה במרכז ענב לתרבות ... פנייה מספר 3 של מינהל החינוך לגבי הכרזה על ספק יחיד, עמותת חינוך.

פרוטוקול ועדת הבחירות 24/10/13 - עיריית חיפה

http://www1.haifa.muni.il/NetProjects/elections2013/images/yeshiva_24102013.pdf

וסר אמון משווע לגבי תוצאות הבחירות על ידי אני חושב כלל חברי הוועדה. אדר. ' שמואל גלבהרט ... הבחירות, דבר שמבחינתי לא אפשר לי לחתום על תוצאות סופיות כי אז. מר אבי קפלן.

פרוטוקול לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 19-0008 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%

15 מאי 2019 ... באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול ... בכתובות אבן גבירול. 170-192. : לא תתאפשר הוצאת היתרי בניה בפרק זמן זה עד לאישור תכנית בתחומן. ... דיו. הרקדנים במבנה המשני מצידו המערבי של המבנה, דרך הככר העליונה. ... מצריך מחסן לצרכי גינון.

פרוטוקול לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 19-0010 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%

12 יוני 2019 ... C,D. הן רמות סבירות של. פקקים. ראובן לדיאנסקי: בצור. ת ה"אגס" הזה התנועה הזו צריכה לעבור באופן חופשי. אירית לבהר גבאי: יש ... לוח הזמנים והתקדמות הבנייה: א. ... להוראות תכנית המתאר , שיעור ההקצאה הינו. 30% ... אדר' אורי שלום, סטביליטי סטודיו אדריכלים. יזם ... מ"ר בגין יתרת שטחי בניה ע"פ תוכניות תקפות. דיזנגוף. 50. : תכניות תקפות.

פרוטוקול לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 19-0009 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%

29 מאי 2019 ... אלי לוי. מנהל אגף נכסי העירייה. אילנית לוזון שגב. שמאית הועדה המקומית. אילן רוזנבלום, עו" ... איל רונן. מ. מח' תכנון מזרח. אלה דוידוף. מזכירת ועדת המשנה לתכנון ו. בניה תל. -. אביב. -. יפו. חסרים: ... ועדה מקומית, תכנית מספרה. 507-0657320 . .2.

פרוטוקול לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 19-0007 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%9C%D7

17 אפריל 2019 ... רוטשילד. 10. תכנית עיצוב דיון בעיצוב ארכיטקטוני .8. 87. דפנה ארלוזורוב ... סטביליטי סטודיו. יזם ... נערכה בדיקה תכנונית מוקדמת לבחירת המגרשים: נערכו סי ... להגברת שיעור החזרת האור ולמניעת סנוור. שמירה על ... לוח הזמנים שמגדירה התב"ע לביצוע. 10.

פרוטוקול לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 19-0003 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%

20 פברואר 2019 ... אלי לוי. מנהל אגף נכסי העירייה. אילנית לוזון שגב. שמאית הועדה המקומית ... התנגדות של עו"ד רז כהן: בקשה לגלם את תרומת המבנים למצב תכנוני קודם אין הת ... למפגש הוזמנו תושבי שכונות רמת ישראל ושכונת ביצרון באמצעות תליית מודעות ברחבי השכונות,.

ולבניה לתכנון המקומית הועדה ישיבת פרוטוקול - עיריית מעלה אדומים

https://www.maale-adummim.muni.il/uploads/n/1531397107.6878.pdf

2 ינואר 2014 ... הועדה. המיוחדת. לתכנון. ולבנייה .מ. אדו. ◇. מתכנן. : קרלוס. פרוס. אדריכלים. ◇. בעלים. : הממונה. על. הרכוש. הממשלתי. ו. הנטוש. ◇. יזם. : משרד. הבינוי. והשיכון.

פרוטוקול לועדת המשנה לתכנון ולבניה מספר 19-0004 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%

6 מרס 2019 ... שני היא מאפשרת הקמת חניה לאופניים מקרן החניונים כדי לבנ ... לעיצוב. והתחדשות עירונית ע"י קביעת הדרכים להעברת זכויות. בניה ממבנים לשימור בהגבלות ...

פרוטוקול ועדת סמים מס 1-19 מיום 3.7.19 - עיריית אילת

http://www.eilat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/3.7.pdf

3 יולי 2019 ... 086367891. /. 2. | ת.ד. 14, אילת 8810001. | anatm. @ eilat . muni . il ... נושא התרופות, מהמקום שלנו חשוב להגיד שהגיל יורד בעבר זה היה גילאי 50 ומעלה ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.