חוסמסה - עיריית חולון

תקופה ארוכה נקרא האתר חוסמסה בשמו בפי הבדווים וכך נשאר השם עד עצם היום. הזה. תמונה מס' ... במבנה נשמרו הריצופים המקורים במצב טוב למרות נזק נקודתי במספר מקומות. המרצפות ... יש לחזור על הדוגמה של פירזול הסורגים למרות שאינם מקורים אך מהווים חלק מהמבנה.

חוסמסה - עיריית חולון - Related Documents

חוסמסה - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/Documents/%D7%AA%D7%99%D7%A7_%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93_%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%94.pdf

תקופה ארוכה נקרא האתר חוסמסה בשמו בפי הבדווים וכך נשאר השם עד עצם היום. הזה. תמונה מס' ... במבנה נשמרו הריצופים המקורים במצב טוב למרות נזק נקודתי במספר מקומות. המרצפות ... יש לחזור על הדוגמה של פירזול הסורגים למרות שאינם מקורים אך מהווים חלק מהמבנה.

יקירי העיר חולון ואזרח כבוד 2017 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/HolonCity/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%202017.pdf

8 יולי 2017 ... 4|. חולון 2017 יקיר העיר. הכתרת. יקירי העיר. חולון 2017. הכתרת. אזרח כבוד. 2017. יעקב איזנשטט. רמי ארד. גלעדי שמואל. נחום חי. מאשה טאוסק. נתן שרפמן.

תכנית מתאר חולון 2030 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/ArchitectureTAba/Documents/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3%20%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%20%D7%97%

בת ים עודנה שרויה בתודעה הקולקטיבית החולונית בעמדה נחותה יותר. אי לכך ... אביב, או לראשל"צ, וכלל לא ציינו דרכי גישה לבת ים. באשר ... רת כלים לעידוד התחדשות עירונית בת קיימא.

יקירי העיר חולון 2012 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/HolonCity/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%202012.pdf

23 יוני 2012 ... תל יצחק, התגייס לצבא ושרת שלוש שנים בחיל הרפואה כחובש. קרבי ומש"ק רפואה מונעת. ... עסק עצמאי והקים בשותפות את המשרד "דותן את שמואלי רואי. חשבון".

ח/370/ 4 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/Documents/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D

עיריית חולון. מינהל ההנדסה. קריית רבין מזרח. -. ח/. 073. /. 4. תכנית. עיצוב אדריכלי. תוכן העניינים: .א. חלק א': .1. מטרת. תכנית. הע. י. צוב .2. עיקרי תכנית ח. -. 370. 4/ .ב. חלק ב': .1.

עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/CommunitySports/SeniorCitizens/Documents/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%91%20%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%9

חולון רואה באזרחיה הוותיקים תושבים מעורבים ופעילים, ומוקירה את תרומתם לעיר. בעבר, בהווה ובעתיד. ... כללי. וותיקים . כללי. שלושה מרכזי ספורט: מרכז הספורט קליין, מרכז קנטור.

חולון עיריית

http://www.auditors.org.il/prdFiles/revReport/2125_352059_revReport_file.pdf

1 ינואר 2018 ... לבקשת המנכ"לית וראשת מינהל החינוך בעירייה. הוצג. ה. לפני הוועדה הצעה מ. מועמד. אחד. בלבד,. ולא. שלושה . כמו כן. לא. הוצגה. לוועדה. הוכחה לבלעדיות. המועמד.

אגרובנק - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/ArchitectureTAba/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%A7_2._%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%92_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%95%

מאמץ מכוון לפזר את אזורי התעסוקה בצורה שוויונית יותר על פני המטרופולין, כדי לנצל. את. הנתיבים הריקים בכיוון מן המרכז ... רשת רחובות ראשיים. -. ז'בוטינסקי וסוקולוב של היום נסללו ...

מרץ 2006 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/ServiceAgreement/Documents/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2017%20-%20%D7%9E%D7%A8%D7%A5%202006.pdf

ב. לישי. בניהול so. מרץ 2006. חדשות איכות ושירות בעיריית חולון. פק/3. ג 82יכיג laje_. עיריית חולון היא מהארגונים הציבוריים. הראשונים בישראל ... במרכז פסג"ה. את המפגש ארגנו ...

תחבורה 6 פרק - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/ArchitectureTAba/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%A7_6._%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf

כניסה מכיוון ראשון לציון דרך שד' בן גוריון בחולון. ... מס' קו. מפעיל. מוצא. יעד. מס'. יציאות. (יומי). 11. אגד. מסוף קרית שרת, חולון. מסוף מרינה, בת ים. 46. 20. אגד ... 282. ת כ נ י ת. מ ת א ר מ ק ו מ י ת ח ו ל ו ן. 2030. רחוב. 2009. 2008. 2007. סה"כ. ויצמן. 7. 10 ... לנמל אשדוד.

תבנית לכבוד - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95

אביב. ₪1,619.00. מושב חמד. 15/11/15. 158. מנדו נייר תל. -. אביב. ₪2,613.00 ... אחים יוגנד. ₪796.00. ציוד לקולנוע. 21/09/2015. 43. סעד מערכות וידאו. ₪34,987.00.

ערר 118-17 22 ביולי 2019 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/HolonCity/CityCouncil/DocLib/%D7%A2%D7%A8%D7%A8%20%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/2019/%D7%A2%D7%A8%D7%A8%20118-17%2022%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%

13 פברואר 2019 ... ה1. , וכן בעמ"נ. )ת"א(. 182/05. קואופ תל אביב דן השרון בע"מ ריבוע כחול ישראל בע"מ נ' מנהל הארנונה ... פלאקום שיווק וסחר בע"מ. ואח' נ' מנהל הארנונה בעיר. יית.

ערר 87-18 26 במרץ 2019 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/HolonCity/CityCouncil/DocLib/%D7%A2%D7%A8%D7%A8%20%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/2019/%D7%A2%D7%A8%D7%A8%2087-18%2026%20%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A

3 יוני 2018 ... חיים סגלוביץ אספקה טכנית. בע"מ. ע"י. מר. תומר גיגי. רח ... כחול ישראל נ' עיר. י. ית. כרמיאל. 2. 1. פורסם בנבו הוצאה לאור בע"מ. 2. פורסם בנבו הוצאה לאור בע"מ.

ערר 94-17 03 בפברואר 2019 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/HolonCity/CityCouncil/DocLib/%D7%A2%D7%A8%D7%A8%20%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/2019/%D7%A2%D7%A8%D7%A8%2094-17%2003%20%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A

בפני ועדת הערר לארנונה שליד עיריית חולון. ערר 94. /. 17. העוררת ... העוררת חויבה בתשלום ארנונה בגין שטח שגודלו 127 . 07 מייר בסיווג "קרקע ... 08 עיריית גבעת שמואל ואח' נ' חברת.

: המארג הבנוי 2 פרק - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/ArchitectureTAba/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%A7_2._%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%92_%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%95%

השכונה האחרונה מבין חמש השכונות הראשונות של חולון היא שכונת עם. ה. שכונה הוקמה בקיץ ... ובתפקוד האופייני ל. שכונות ראשית העיר, כמעט ונעלם. איור מס. ' .13. מפת חולון. 2006 ...

מחולות לחולון - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/HolonCity/History/Documents/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%202015.pdf

בנוסף, פועלת במרכז "פאבלאב ישראל" – מעבדת. ייצור דיגיטלית קהילתית ראשונה ... Fab Lab Israel, the first community-based digital manufacturing laboratory in Israel ...

הנחיות מרחביות 13א - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/BuildingLicensing/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%2013%D7%90.pdf

קופינג , או מחומרים קלים כגון עץ ומתכת צבועה בצבע נוגד חלודה ובלבד שהגדר תהיה. עמידה ויציבה, ולא ... השלט יותקן על חזית כל בית פרטי, בית משותף, או מבנה ציבורי אחר. השלט יהיה עשוי ... התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להתקנת דודי מים, דודי שמש וקולטי שמש העומדים בתנאים. הבאים: ... למען הסר ספק: על מנת לבנות מחסן צריך שיהיו במגרש זכויות בניה עודפות.

המדריך לרשות מקיימת - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Environment/Documents/%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA.pdf

המגורים משלבים דירות ברמות שונות, כאשר יותר. מ- 0% מיועדים למשפחות ברמה ... קבורה בקומות - בעכו; במחצבת ברקת אושרה. ת.ב.ע לאתר קבורה לכ- ... חיסכון בעלויות שינוע וסילוק פסולת בניין לאתרים מרוחקים - מחיר אטרקטיבי □. לקבלן. ... הכרם' בכרם מהר"ל. מובילה את ...

חוברת מישהו מטפל בך - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%95%20%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%20%D7%91

גבעת הפילבוקס, מדיטק, גני סיפור, פארק פרס, מוזיאון. הילדים הישראלי. ... רם. ,. לעזרה אישית קלה ומענה חברתי . מרכז למשפחות שבראשן הורה עצמאי. ) חד. -. הוריות ... הפעלת שאטל החולונית כפיילוט למתן שירות מרכבת. קוממיות ל ... רח' הר הצופים, קרית שרת, חולון. טלפון:.

סיכום פעילות עיריית חולון 2016

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7

סיום שנת ה-75 לחולון נבחרו שלושת הזוכים בתחרות לעיצוב ... קידום נוער. נערך ערב חגיגי לציון סיום שנת הפעילות של. היחידה לקידום נוער. באירוע צוינה סיום שנת הלימודים בתכנית ... תלמידי רביבים - מקום ראשון בתחרות אזורית ברובוטיקה ... תערוכת תלמידי חוג האיור של תאטרון חולון הוצגה בלה פארק ... הגלריה נפתחה בתערוכת ... בנוסף לכיתות, הותאמו חדר מנהל וחדר.

סיכום פעילות עיריית חולון -2013-

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7

עיצוב שמלות כלה לא שגרתיות שאצרה כתבת האופנה יערה קידר. וטרילוגיית תערוכות ... הן פשוטות וזולות להפקה ומטרתן לתת השראה להראות מה יכול כל. אדם בעל שטח לא מנוצל ...

מינהל תכנון והנדסה - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/HolonCity/CityCouncil/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/2016/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7

5 יוני 2016 ... סטטוס הבריכה. הלימודית. .9. שאילתא ... של חברת המועצה מורן ישראל בנושא מצוקת חניה ... מועצת העיר אשרה ברוב קולות. את. ה. דוחות. ה. כספיים של "רשת קהילה ופנאי". ליום ... השיגו תורמים לשם והם בונים ואין לזה, לדעתי, שום נגיעה לעיריית תל אביב.

סיכום פעילות עיריית חולון 2015

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7

שעות קבלה ומספרי טלפונים. פרק 1 ... פריים קלאב על תרומתה למשק ולחברה בישראל, הודות לפועלה. המשמעותי ... המפגשים נגעו בנושאים מגוונים, כגון: אופנה, שירה, מחול, צילום וכללו.

רישום לספר קבלנים-עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Bids/Documents/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf

פורץ מנעולים )מנעולן(, מפענח צילומי אוויר. מח' חזות העיר: קבלני יצור. והתקנת שילוט. ,. פרסום חוצות. , חברות לאחזקת שילוט, חברות לאחזקת. מתקני רחוב. פיקוח על הבניה.

בקשה לביטול רישום - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D/bitul_rishum.pdf

האגף לחינוך על–יסודי עיריית חולון | מינהל החינוך. רח׳ ויצמן 61, ת״ד 1, חולון, www.holon.muni.il | 03-5027011 | 03-5027386 | 5838310 | עיריית חולון. מינהל החינוך. האגף לחינוך ...

סיכום פעילות שנתית 2010 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7

http://www.facebook.com/holon.muni?ref=ts. 2010. סיכום פעילות. עיריית חולון. עיריית חולון ... הרובוט המרקד של קמפוס קריית. שרת זיכה ... אירחה תערוכות ייחודיות גלריית חנקין.

תל-אביב אזור צ בת ים ראשון לציון - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/HolonCity/Documents/TouristMap.pdf

בת ים. שכונת. עם. קריית נופש. וספורט. עיריית. חולון. ספארק המים. ימית. ספורטק. משטרת ... חט״ב. גולדה מאיר. מכללת. חנקין. קניון חולון. בן צבי. גורדון. מיתרים. יחד. הדמוקרטי. תיכון.

אגרובנק, שימור מרקם הבינוי - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/BuildingLicensing/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%27%2019-%20%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A0

70 ס"מ נוספים של גדר. חיה בהתאם ... מורן החורש. אבליה גדולת פרח. 5. מבנים בעלי חשיבות היסטורית ישולטו ע"פ הנחיות העירייה גם במידה והבניין ייהרס ויבנה מחדש. 6. ... יש לשמור על אופי הגדרות הקיים המשלב גדרות בנויות וגדר חיה - בהתאם להנחיות המרחביות סעיף 2.

בפני ועדת הערר שליד עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/HolonCity/CityCouncil/DocLib/%D7%A2%D7%A8%D7%A8%20%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/2017/%D7%A2%D7%A8%D7%A8%2035%2014%20%208%2013%2022%20%D7%99%D7

30 נובמבר 2011 ... הלכת נקניק נהריה. "(. דן בית המשפט בשאלה ... מוצרים של שוחט עוף ירושלים, עדן בשרים. ,. שופרסל(. האחסנה היא ... מכבסה גליה בע"מ. נ' פקיד השומה ירושלים.

סיכום פעילות שנתית 2012 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7

אחרים בארץ בחידון מעולם המחשבים, המהווה פעילות שיא בתהליך ... התיירות, סטס מיסז'ניקוב, שקיבל שיעור פרטי ממדריכה בתערוכה. 'הזמנה לשקט', של מוזיאון ... בהליכי פרידה •.

בקשת העברה מבית ספר לבית ספר - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8

האגף לחינוך יסודי עיריית חולון | מינהל החינוך. רח׳ ויצמן 61, ת"ד 1, חולון, www.holon.muni.il | 03-5027011 | 03-5027159 | 5838310 | עיריית חולון. מינהל החינוך. האגף לחינוך ...

דוח מבקר העירייה לשנת 2017 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99

31 דצמבר 2018 ... וריהוט בין שהוא ניתן להזזה ובין שאינו ניתן, חלקי ציוד הבאים במגע עם המזון, מקרר חשמלי ומקפיאים, כלי עבודה, ... שופרסל דיל. ₪ ... באמנת השירות במסגרת "פיילוט".

דוח מבקר העירייה לשנת 2015 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99

3 אפריל 2018 ... דו"ח זה מפרט ביקורת בנושאים מקיפים בהתאם לתכנית הביקורת השנתית: .1. במחלקת רכש ולוגיסטיקה .2 ... מחסנים. ניהול מחסן מרכזי ומחסני חירום עירוניים. ⇐. אינוונטר. רי. שום ומעקב אחר אינוונטר במוסדות העירוניים. ... דה או אי התכנסות הוועדה אינה שוללת.

דוח מבקר העירייה לשנת 2016 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99

31 דצמבר 2017 ... ניהול והפעלה של מגרש חניה למשאיות ולרכבים ו/או עסק למכירה, השכרה. והחכרה של ... לעובדים, טרקטורים, קטנועים של הפיקוח העירוני, משאית רמסע וגרורים ללא מנוע. ... לדוגמא: מכון לתיקון תיבות הילוכים, למכון זה גם יבואן משאיות וולוו שולח את תיבות.

סיכום פעילות שנתית 2011 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7

א. פז ברח' נחמיה. תמרי 10. בקטגוריית מבני מגורים. קטנים ובינוניים – זכה בניין מגורים. של חב' מירלי ברח' גבעתי 12. בקטגוריית מבני תעשייה הוענקה. לבניין חברת פאק–ליין ברח' פרופ'.

המדריך לאזרחים ותיקים בחולון | 2015, תשע״ה - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/CommunitySports/SeniorCitizens/Documents/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D

חזון העיר חולון וחזון תכנית האב לאזרחים הוותיקים בחולון מביעים יותר מכל את תפיסת עולמנו -. “חולון רואה באזרחיה ... במרכזים הקהילתיים, קמפוס חנקין ומקומות עירונים. נוספים.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.