גיליון 186 - תמוז-מנחם-אב התשס;quot&ט - משרד החינוך

25. מדיני צומות החודשים תמוז ומנחם-אב. 28. לוח המודעות מס' 168 - תשבץ תמוז-מנחם-אב. 29. פעולות ... נחרב בגלל שנאת חינם. ששקולה שנאת חינם כגד שלוש עבירות: עבודה ללמדך:.

גיליון 186 - תמוז-מנחם-אב התשס;quot&ט - משרד החינוך - Related Documents

גיליון 186 - תמוז-מנחם-אב התשס;quot&ט - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/96040/186.pdf

25. מדיני צומות החודשים תמוז ומנחם-אב. 28. לוח המודעות מס' 168 - תשבץ תמוז-מנחם-אב. 29. פעולות ... נחרב בגלל שנאת חינם. ששקולה שנאת חינם כגד שלוש עבירות: עבודה ללמדך:.

גיליון 180 - תמוז-אב התשס;quot&ח - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/75474/180.pdf

(הפטרת פרשת עקב); 63) שקט, נרגע (מגילת אסתר ד); 66) עכשיו; 67) כבש שמן ומפוטם; 68) עני; 70) שמח; 71) לחם-השמיים;. 72) דממה. ראה פתרונות בסוף הגיליון. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

גיליון 174 - סיוון-תמוז התשס;quot&ז - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד ...

http://meyda.education.gov.il/files/Tarbut/PirsumeAgaf/KitveEt/ChodeshBechodsho/174.pdf

לוח המודעות מס' 156 - תשבץ סיוון-תמוז. 23. פעולות. 27. א. שבועות ... דלפון 1950. זה שמתגנדר על העץ בחילוף ... מאת שילה הרשושנים / תשבץ סיוון-תמוז. 1) ) מזלו של חודש סיוון; ...

גיליון 169 - אלול התשס;quot&ו - תשרי התשס;quot&ז - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tarbut/PirsumeAgaf/KitveEt/ChodeshBechodsho/169.pdf

לוח המודעות מס' 151 - תשבץ אלול תשרי. 25. פסיפס קהילות ישראל - יהודי ... הרב מתעכב מעט, כדי שיתבוננו "בסדר" בביתו, האיש משתומם, בביתו. של הגאון מהפיכה כזו? ..........! פנה ...

גיליון 183 - טבת-שבט התשס;quot&ט - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/85862/183.pdf

לוח המודעות מס' 165 - תשבץ טבת-שבט. 25 ... נתינות בולגרית, במשטרת עיר הנמל ורנה, וזו. חיפשה כל ... לאחר פלישת עיראק לכווית וסירובה להיענות לתביעת ארצות הברית ומדינות המערב לסגת ... החלל על שם קנדי בפלורידה למשך שישה-עשר ימים במסגרת משימה STS-107.

גיליון 177 - טבת-שבט התשס;quot&ח - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tarbut/PirsumeAgaf/KitveEt/ChodeshBechodsho/177.pdf

שילה הרשושנים - לוח המודעות מס' 159 - תשבץ טבת-שבט. 28 ... מלכה אהרונסון - מלאכות יד. 47 ... גופותיהם טופלו בשיטה מצרית ידועה. ... מידה קדומה לנוזלים; 28) אשפה, לכלוך;.

גיליון 171 - שבט התשס;quot&ז - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tarbut/PirsumeAgaf/KitveEt/ChodeshBechodsho/171.pdf

מילה נרדפת למניעת פיתוח, בנייה וסלילת כבישים ואינה "מחייבת" הוצאת כסף על פילטרים. ומיתקני מיחזור. העולם צועד ... הילד הפציר בפורים לקנות לו משרוקית. (דפנה). 7. בימי קדם זר ...

גיליון 197 - תמוז-אב התשע;quot&א - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/131545/197.pdf

לוח המודעות מס' 179 - תשבץ תמוז-אב. 25 ... ישראלים והטיסוהו לאנטבה שבאוגנדה. ... השנה; 42) כינוי לטעמים המפסיקים הגדולים ביותר, כ"אתנח" ו"סוף-פסוק44 ;") סופר ומשורר יהודי ...

גיליון מס' 227 תמוז-אב התשע"ו - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/211483/228.pdf

מס' 63 - תשבץ תמוז-אב לוח המודעות. פעולות. 24. א. ... משחילים על חוט לפני הצביעה ואחרי הייבוש. צובעים את מה ... להתייבש - והרי לכם צעצוע למשחק בחושך. אפשר ללכת עם זה לאַ ...

גיליון 178 - אדר א'-אדר ב'-ניסן התשס;quot&ח - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tarbut/PirsumeAgaf/KitveEt/ChodeshBechodsho/178a.pdf

ב. מהלכות פסח. 32. שילה הרשושנים - לוח המודעות מס' 160 - תשבץ אדר-ניסן ... צמים מן הבוקר עד לאחר קריאת מגילת אסתר בלילה, כי בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים. ביום יג באדר להילחם ... החרמון (דברים ג); 21) מאכל מתוק המבוסס. על שומן מן הצומח ... המנות נהוג היה לשים בובות מאפה בדמויות של מלכות, חתנים, חמורונים, צמידים, מספריים, דמותו. של המן ובניו ...

גיליון 184 - אדר-ניסן התשס;quot&ט - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/90139/184.pdf

בין פורים לפסח - מעשי ניסים / ליקט שמעון בן יוסף. דינים. 26. מדיני פורים. 28. מהלכות פסח. 30. לוח המודעות מס' 166 - תשבץ אדר-ניסן. 31. פעולות. 31. א. ... פתרון תפזורת לפורים. 60.

גיליון 170 - כסלו-טבת התשס;quot&ז - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tarbut/PirsumeAgaf/KitveEt/ChodeshBechodsho/170.pdf

מידה קדומה לנוזלים (שמות כ"ט); 20) צייר ומאייר ספרים. (1951-1894), נודע ... 27) יחידת נפח שמחזיקה חצי אמה על חצי אמה ברום שלושה. חומשי אמה (כ"ח, משנה ... מידת הסבלנות. ב.

גיליון 185 - אייר-סיוון התשס;quot&ט - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/93366/185.pdf

לוח המודעות מס' 167 - תשבץ אייר-סיוון ... כמדי שנה בשנה נחוג את חודש המורשת היהודית במבחר מרהיב של פעילויות מגוונות: ... על פי חוברת הדרכה לחודש אייר, תנועת הילדים "עוז". 3.

גיליון 182 - מרחשוון-כסלו התשס;quot&ט - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/83658/182.pdf

לוח המודעות מס' 164 - תשבץ מרחשוון-כסליו. 27 ... אדום עז; 65) מילת תנאי; 66) בכי, יללה (יחזקאל ז); 67) אות באלפבית האנגלי; 68) שן הפיל; 69) נקי מחטא; 70) קרס; 71) מילת.

גיליון 187 - אלול התשס;quot&ט - תשרי התש;quot&ע - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/99056/187.pdf

חגי תשרי. 37. ב. דע את הקבוצה. 40. ג. 100 שנה לעיר העברית הראשונה - תל-אביב. 42. ד. פרשיות החודש. 47 ... לעולם לא אשכח את הבוקר בו הגענו כולנו לבית הספר מצוידים בתרמילינו בלי לדעת לאן. נישלח ולכמה זמן. ... הרביעי, כלל יסודי בנושא, כמובא בתוספתא ברכות (ו, יג):. (בראשית דוסתאי ... ניתן לערוך מעין "מסע קבורת הבקבוק" עם סרטוט מפה, טקס קבורה וכו'. 4.

גיליון 200 - טבת-שבט תשע;quot&ב - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/140121/200.pdf

לוח המודעות מס' 182 - תשבץ טבת-שבט תשע"ב. 26. פעולות. 26. א. ... אירועים. - ליום האחרון של חנוכה קוראים "זאת חנוכה" על שם סיום פרשת ב בטבת - ח דחנוכה "זאת חנוכה" ... בשמן רגלו", זאת אומרת , מרוב עושרו, לא רחץ רגליו במים אלא סך בשר רגליו בשמן. עברו השנים ...

גיליון 189 - טבת-שבט התש;quot&ע - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/105263/189.pdf

אבי זמר כתב במרוצת השנים מאז שיחררו מצה"ל 4 ספרים בנושא מרוקו ויהודיה: "מרוקו", ... ד"ר אברהם גוטליב (משלי יב, יא; כח, יט) " .1עובד אדמתו ישבע לחם". ט"ו בשבט הוא יום ... פלסטיק". "השקית הקטלנית" ,"משפחה", כסלו תשס"ט ... החשובה שבהן היא אגודת "יריד המזרח",.

| העיתון של החופש לילדים בסיעתא דשמיא | גיליון מס' 01 | יום שני י;quot&ט תמוז

https://xn--9dbazrsfz.com/assets/uploads/files/1561903840914-1.pdf

ערכי רשימה ובה צייני אילו צבעים קיימים. היום בחדר ואיפה. חשוב שתבדילי בין כאלה שאין אפשרות. לשנותם כרגע )למשל צבע של רהיט או צבע. של קיר( לבין צבעים שנוכחים בחדר אבל.

3 ' מס גיליון " ות פתיח " בנושא - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EF7971CB-55D7-4FE7-B7B9-4771FD9BCDCB/187170/3.pdf

9 ינואר 2014 ... של הפתיחות במוסדות חינוך הדתי ובמיוחד בלימודי. תקשורת, קולנוע ואמנויות. הדיון במוש. ג פתיחות קשה במיוחד לאור העובדה. שהציבור הדתי אינו עשוי מקשה אחת, ...

גיליון מס' 230 אדר-ניסן התשע"ז - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/213536/230.pdf

א. מהלכות פורים. 19. ב. מהלכות פסח. 21. מס' 66 - תשבץ אדר-ניסן לוח המודעות. פעולות ... בניסן - המן הפיל פור - תכנית ההשמדה (ג, ז) יב למלכותו. - הופל הפור, אחרי אישורו יג בניסן.

גיליון 188 - מרחשוון-כסליו התש;quot&ע - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/104263/188.pdf

לוח המודעות מס' 170 - תשבץ חשוון-כסליו ... 50( אחת מפעולות החשבון; 52( משוררת עבריה )1931-1890(, גרה בדגניה, התגוררה בתל-אביב בשנותיה ... ומדעת ובזדון - מעלה בפיקדון.

אוסישקין מנחם - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/oshiskin.pdf

מנחם אוסישקין נשא נאום. חוצב להבות ובו ציין כי האדמה אכן. יקרה. ,. אבל בארץ ישראל הזמן יקר עוד יותר. ": אם הבררה היא. לקנות היום ביוקר או מחר בזול. –. אחליט. : היום. ,". הוא אמר.

גיליון 196 - אייר-סיוון התשע;quot&א - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/128380/midihodsh196.pdf

לוח המודעות מס' 78 - תשבץ אייר-סיוון. 28. פעולות. 28. א. חגי אייר. 31. ב. ... על זה אני משתומם, איך גוש עפר, פשוט מתגאה עד שנעשה הר גבוה? נחרד האברך ונבהל מעומק דברי ...

גיליון 217 - חשוון - כסלו התשע"ה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/196569/217.pdf

מס' 53 - תשבץ מרחשוון-כסליו לוח המודעות. פעולות. 32. א. חנוכה ... לאחר מאמץ; 45) משורר ישראלי, נולד. ב-כ"ג בכסלו ... בכלא עכו, נולד ב-כ"ו בכסלו תרע"ג; 46) כלי-ירייה ארטילרי; 47) גומה בעור שקבועה בה שערה; 48) שחקן. וקומיקאי ישראלי ... קיצור המילים: עולה ומנחה. 43.

גיליון 199 - מרחשוון-כסליו התשע;quot&ב - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C06C0B9C-9EBD-4FBB-A339-DEEE32BF8C83/137811/199.pdf

שמו של הקיבוץ כשם יישוב יהודי שהיה כנראה בקרבת מקום בתקופת בית שני, בו מלו היהודים את ... היא שימשה כבירת ארץ-ישראל בתקופה הרומית, ונקראה קיסריה 4. ... (בערבית טַ בָּרִ ייַא) היא עיר במחוז הצפון, בגליל התחתון ובקעת כינרות. ... אחי אברהם אבינו; 31) נרפה; 34) סופר ומחזאי רוסי (1904-1860), בין ספריו: "בת השחף" ו"גן הדובדבנים35 ;") ארבע אותיות.

גיליון מס' 229 חשוון-כסלו התשע"ז - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/212659/229.pdf

יב בחשוון תשנ"ו (1995) - יום הירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ע"ה. ... 31) אבן לא מסותתת; 34) שמחה, צהלה; 35) אחד מנביאי תרי-עשר; 36) ממול; 38) מספרי היסוד של הדת ... ב) לאחר שענית על כל השאלות שלעיל תקבל מילה נרדפת בפרשה למילה-שוקת-בלשון.

הרב שאול ישראלי גליון 268 - סיוון התשס״ה - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/tarbut/pirsumeagaf/kitveet/268pdf.pdf

וכך אמר ה׳ספורנו׳ בפירוש הפסוק: ״והייתם לי סגולה. מכל העמים״ ... ואף אם קרה נס לישראל בעומדו מול אויבים. בשער, לא יום זה ... נראה שהדבר נעשה בכדי להרחיק אותנו מלראות את.

גיליון מס' 216 אלול התשע"ד - תשרי התשע" - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/194268/216.pdf

בכנסת חנכו פינת הנצחה לבתי הכנסת שחרבו בגוש קטיף. ... 30( דרישה לדבר מסוים; 32( השיער המעטר את ראש האריה ועורפו; 35( בן; 36( קטיף ענבים, אסור ... תשבץ לחודש אלול.

גיליון מס' 222 אלול התשע"ה - תשרי התשע" - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/206078/222.pdf

מס' 58 - תשבץ אלול התשע"ה- תשרי התשע"ו לוח המודעות. פעולות. 28. א. חגי תשרי. 35. ב. ... בעקבות ניסיון חילוץ כושל נרצחו 22 מבני הערובה ונהרג חייל. צה"ל. פעולת טרור זו, שנערכה ...

920227.9 / ט “ תמוז תשע ' ו / 624 גיליון - כפר עזה

http://www.kfar-aza.org.il/gallery/pictures/2015/2/13307/pageLink30074.pdf

נדבך כפר עזה. 1. 'ו. תמוז, תשע. “ ט /. 97.7.9. הגיל הרך. דפנה רוסו ... חייך, דוקא עכשיו? אני בת קיבוץ דפנה. יום אחד קיבלתי טלפון, ... במרוקו, אכלנו במסעדת דגים מעולה, על. שפת הים ...

חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005 - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/Documents/organicplantanimallawandregulations_reg2final18620.pdf

Wording of an operator's certificate (in Hebrew and in. English). נוסח היתר לעוסק )בעברית ואנגלית(. 10. A proposed service price list ... Horseradish seeds. זרעי. חזרת.

רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 - תקנות - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Rishuy20.pdf

"רישיון זמני" - רישיון לעסוק בעסק כטעון רישוי שרשות הרישוי קבעה לו תקופת תוקף ... שינוי במפרט האחיד כדי לקבל את ההשגה, יהיה הגורם המוסמך הארצי רשאי להאריך את ... כתובת. פרטית. טלפון. סמן V. שם משפחה. שם פרטי. מנהל. בעלים. )להלן הצו(תיאור העסק על פי צו רישוי ...

167 מספר גיליון - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/dash167.pdf

20 נובמבר 2017 ... וזה הרגע, הנה באה השעה ... זה מספר שנים שבתי הספר מטמיעים טכנולוגיה ומודלים פדגוגיים חדשים כדי להבטיח. למידה משמעותית. דוח הורייזן המנבא התפתחויות ...

היערכות לפתיחת שנת הלימודים 19 גיליון מספר 'באופן יסודי' - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/beofen_yesodi/alon18.pdf

לימי הערכות, לפתיחת שנת הלימודים ולריענון ידע ונהלים. בעלון זה תוכלו למצוא ... רונים חברתיים להארכת יום הלימודים ... ט(, מציע משרד החינוך מלגות למורים מכלל תחומי הדעת, שייר.

ה ע" תש - תחרות כתיבת סיפורים "- מרוץ הצבי " " עופרים " ל מיסד - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/vv73.pdf

אנו שמחים. להכריז על פתיחת תחרות כתיבת סיפורים. " מרוץ הצבי. ,". תשע. ה" . תחרות זו היא מסורת בחמ. ד". ו. מידי שנה משתתפים בה מאות ילדים מרחבי הארץ . רמת הסיפורים עולה ...

אור מנחם - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/MAGEN2018.pdf

המצטיינים. זהו ציון דרך ראוי וחשוב, שמעניק לנו הזדמנות להרים את דגל ההתנדבות הציבורית בראש. התורן של החברה שלנו. להתגאות בכך ולהוכיח כי עם ישראל נטוע ביתדות עמוקים של ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.