29 ינואר 2009 - מועצה מקומית להבים

25 יוני 2019 ... גב' אורית אסרף. מר פטריק אסרף. מר מוטי שלם. גב' אורי לובל. -. תושבים. מר אלי מימון. -. חברת מבני תעשייה. גב' חגית לוסטיג. -. חברת מבני תעשייה. מר מנחם רמון.

29 ינואר 2009 - מועצה מקומית להבים - Related Documents

29 ינואר 2009 - מועצה מקומית להבים

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%94-5-%D7%91%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A9

25 יוני 2019 ... גב' אורית אסרף. מר פטריק אסרף. מר מוטי שלם. גב' אורי לובל. -. תושבים. מר אלי מימון. -. חברת מבני תעשייה. גב' חגית לוסטיג. -. חברת מבני תעשייה. מר מנחם רמון.

פתיחת שנת הלימודים תש;quot&ע בבית ספר להבים - מועצה מקומית להבים

http://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-2009.pdf

11 אוקטובר 2009 ... כיכר שדרות רימון. במהלך חודש יולי החלו עבודות הפיתוח להכשרת. סובה בצומת ... לאילן משה ממכבסת "כביסטיב"•. לפאינה בריל מחנות הפרחים "טוליפ"•. לשרית, אבי ...

פו ר י ם ב ל ה ב י ם - מועצה מקומית להבים

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A1%D7%97-2009.pdf

מרץ 2009 דפי מידע להבים. 2. מרץ 2009 דפי מידע ... התנדבותית כגון: עזרה בקייטנה, גינון, צביעה. ושיפוץ קל של ... כיתות ה' בילבי השובבה וכן דמויות מתוך שלגיה,. כיתות ו' פיראטים ...

השלטון המקומי - מועצה מקומית להבים

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D

ארנונה. ,. מים ואגרות. ). הרשויות לא השתמשו בסמכותן להפסיק את. חברותם של החייבים במועצות. ,. אף שהדבר נדרש על פי ... יוב את דרך פעולתם של ראש עיריית גבעת שמואל ושל ראש.

פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן המנין ג' לשנת 2017 - מועצה מקומית להבים

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-2018.pdf

זה מה שרציתי לשאול, כמה באחוזים זה גדל ביחס לשנה שעברה? אורי סלאבן בגוביץ':. תשמע ... הסתובבתי שם, צואת כלבים חופשי, אבל דני כבר סובב מצלמה לשם ואנחנו. הולכים לעשות ...

מכרז 3/2015 – הצעות לרכישת ספרי לימוד לשנה"ל ... - מועצה מקומית להבים

https://lehavim.muni.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93.pdf

שפה מפתח הקסם, חלק ראשון/צוות מט"ה. מפתח הקסם, הלק ... קוראים עם קסם, חוברת עבודה/צוות מט"ה. אותיות הכתב שלי ... מדעים. וטכנולוגיה. חוקרים ארץ, הוצאת כותר - מט"ח.

דו"ח ביקורת לשנת 2009 - חלק 2 - מועצה מקומית כפר קרע

https://www.kafar-qara.muni.il/Departments/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%202009%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%202.pdf

הביקורת ערכה בדיקה בנושא נוהל מתן הנחות וזיכויים בארנונה לשנת. 2009 . חיוב הבעלים ... הביקורת מצפה ממר טיארה שהוא חבר מועצה. יו,. " ר ועדת הביקורת ... תת סעיף. 2. עמ. ' 32. (. מגדיר את תפקידו של בעל התפקיד האחראי. לנושא הבטיחות במוסדות החינוך ברשות המקומית. : " ... בכל ימי ההפעלה של המוסד החינוכי בחופשת הקיץ ובחופשות החגים בגין יישום חוק.

החלטות ישיבת ועדה מקומית מיוחדת לתכנון ובניה קול פרוטו - מועצה מקומית ...

http://www.givat-zeev.muni.il/uploads/n/1545750035.9582.pdf

4 יוני 2018 ... לילי. מחנה. גבעון. 3/1. גבעת זאב. 7. 5. 20180056. 00/00/00. 460/1. זוסמן ... 04/06/2018. מבקש. : ◇. פרי. הארץ למסחר ופיתוח בע"מ. מספר. בקשה. רישוי. זמין.

quot&ל מועצה מקומית מבשרת ציון 14/18 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס

http://www.m-zion.org.il/SystemFiles/19239.pdf

28 נובמבר 2018 ... ליאת שגב . יט . יאושרו במליאת המועצה הבאה נציגי ועדי הורים לחברים בו. ועדה. מינוי. ועדת כספים. : .א. יו"ר הוועדה: מר יגאל ברזני . .ב. מ"מ יו"ר הוועדה: מר יוסי אביב.

ינואר 2009 - הסתדרות האחיות

http://www.inu.org.il/wp-content/uploads/2015/10/all.pdf

מרידיאן הכבד פועל בשיאו בין 1:00-3:00 בלילה. מרידיאן הריאות בין 3:00-5:00 השקם בבוקר. מרידיאן המעי הגס בין 5:00-7:00 לפנות בבוקר. מרידיאן הקיבה בין 7:00-9:00 בבוקר.

פרוטוקול ישיבת מועצה 7/2017 - מועצה מקומית קרית יערים

http://kiryatyearim.muni.il/wp-content/uploads/2018/02/7-2017-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C.pdf

פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית קרית יערים טלזסטון. 7/2017 ... הצעות מחיר לביצוע. ... מעון יום – בשכונת מורדות בית החלמה המוקמת בימים אלו, הוקצה שטח להקמת מעון יום של שלוש.

אושר במליאת מועצה - ועדות המועצה - שהם - מועצה מקומית שוהם

https://www.shoham.muni.il/uploads/n/1574778589.8257.pdf

איתן פטיגרו. "שהם שלנו" : רונן פרידמן. שמעון אלבאז. חני קרס. פלג רשף. זיו שמע. אלי פלג. "יחד מאמינים בשוהם". : אשר פהאן. א. בי אלטלף. "שווים" : איתן ליליוס. יוחנן תורג'מן.

2 18 שלא מן המניין – פרוטוקול ישיבת מועצה 20:00 ... - מועצה מקומית יבנאל

https://yavneel.muni.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-2-2018-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F.pdf

21 ינואר 2018 ... כמו. הממונה שמינ. י. ת ממשרד הדתות. רוני. -. את טועה. מיכאל אילוז הגיע בגלל ישי חורי והרב פרנקל. רוני. -. ישי את. ה. ישבת איתי בירושלים. רותי את לא מדייקת ...

פרוטוקול ישיבת מועצה 9/201 - מועצה מקומית קרית יערים

https://kiryatyearim.muni.il/wp-content/uploads/2018/02/9-2017-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C.pdf

פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית קרית יערים טלזסטון. 9/2017 ... אברהם רוזנטל – בשכונת מורדות בית החלמה קיים שטח חום המיועד להקמת מעון יום בן שלוש כיתות. משרד הרווחה הכיר ...

ישיבת מועצה מס' 12 – 05.03.14 - מועצה מקומית רמת ישי

https://ramat-yishay.com/wp-content/uploads/2017/12/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%A1-12-05.03.14.pdf

עפר בן אליעזר, דודו גבריאלי, ליבי אלקריף, יונתן הירשפלד, דב ברקאי, יעקב זהר,. יפעת יפתח-וקנין, גיא זקס, ניסים גליקו. נוכחים: עו"ד אפי קיזל – יועיימש, קרן דרוקמן-אדיב - מבקרת ...

מועצה מקומית אכס

http://www.iksal-muni.net/Userfiles/File/dohot_bekoret/DOH_BEKORET_2013.pdf

www.milgot-j.co.il. (. ולדווח את רשימת התלמידים הזכאים. לפי פרק רביעי. -. גביית כספים סעיף ז' להוראות בענייני כספים למוסדות חינוך, המנהל וועד. ההורים המוסדי יבטיחו שתלמידים ...

1. - מועצה מקומית אבן יהודה

https://www.even-yehuda.muni.il/uploads/n/1469958759.7141.pdf

2 אוגוסט 2015 ... מרכיב העבודה. לוח זמנים. ) חודשים. (. א. התארגנות. גיבוש. צוות. תכנון. ובניית. תכנית. עבודה. 1. ב ... קו גבול. תמ. מ". /. 21/3. תכניות מאושרות. שמומשו. תכניות מאושרות ... 212. מערב. 17. שכונת. גילץ. 18. שכונת נחל פולג. 19. הצ. 267. 20. הצ. 151. 21. הצ.

מונד - מועצה מקומית תל

https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-2018.pdf

חוגים והעשר. 17,600. 20,000. 25,000. 184. 781. 1844403710. הסעת קשישים. 59,904. 60,000. 74,000. 184. 710. 1844403720. ארוחות למועדון קשישים. 23,430. 17,000.

מועצה מקומית באר יעקב

http://www.b-y.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/yeshiva3.pdf

21 פברואר 2019 ... שגם בתקציב השוטף יש רישומים שהם בעלי אופי ניתוחי. כלומר רושמים גם ... ע את זה, אבל אם מחר היא רוצה משהו אחר במקום מירוץ, היא עושה. משהו אחר.

הרב רן בן ישעיה - מועצה מקומית בית אל

http://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2019/03/file1-3930.pdf

27 מרס 2019 ... פרגולות. 054-2330070. נח - שיפוצים ותחזוקה. שטיחים מקיר לקיר. פרקט ו-PVC. עבודות אלומיניום. בניה קלה ... תשבץ לפרשת יתרו. מצאו את ההבדלים. סודוקו. 2.

מועצה מקומית גני תקווה

https://www.ganeytikva.org.il/uploads/n/1565679161.9429.pdf

25 דצמבר 2017 ... כיתה י"ב, הוא כולל בית ספר תיכון, אודיטוריום, נקרא לו. 11. מרכז משאבים ותכף נוכל להבין מה יש בו. ... אולם ספורט,. 12. חטיבה ומגרש כדורגל. 13. חטיבת ראשונים,.

פרשת פסח - מועצה מקומית בית אל

http://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2019/04/doc2.pdf

18 אפריל 2019 ... ראש ארגון כושרות משה כץ הרב. בנושא: 'מוצרי חלב, מה בין מהדרין לכשרות רגילה'?. ---. יום רביעי, י"ט בניסן, בשעה 12:00. - מכון התורה והארץ יהודה עמיחי הרב.

פרשת כי-תשא - מועצה מקומית בית אל

http://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2019/03/file1-3943.pdf

בשעה 16:00 בבית משפחת ספרא, מאת בת שבע כלאב. אמירת תהילים לע"נ בשעה 15:50. שיעורים בבית אליהו ... ערב שמע סיפור "ספרא וסייפא" גברים. "מהודו ועד כוש" - "ערב סי"פורים".

גליון 250 – ינואר 2018 - מועצה אזורית בני שמעון

https://bns.org.il/wp-content/uploads/2018/01/bney-shimon-250_final.pdf

21 ינואר 2018 ... תשבץ מקומי. 27. מקומפגש ... מנה סטנדרטית של משקה אלכוהולי מכילה. גרם אלכוהול. 10כ-. הידעת ... ושוט של משקה חריף )40 מ”ל( כ-100 קלוריות. למי מגיע יותר?

מועצה מקומית אלפי מנשה

https://www.alfe-menashe.muni.il/uploads/n/1481456579.9689.pdf

יעקב אוחיון. : דגנית, אנחנו חוזרים לסעיף הראשון בסדר היום, סקר נכסים הצגת. הפרויקט. משה אופיר ... שאמרתי, נראה לי שזה הכול עורבא פרח, זה סיפור שבכלל אני לא. יודע מה המשטרה ...

p7 - מועצה מקומית קרית טבעון

http://www.ktv.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/P7.pdf

6 יולי 2010 ... להוסיף את בועז גל לועדה,. ראש המועצה: יש פה שתי חלופות: לבחור את ההצעה המקורית או את. ההצעה הזן בתוספת בועז גל, אותו הציע שמואל שמחון. אני באופן אישי ...

שהם חוקי עזר של - מועצה מקומית שוהם

https://www.shoham.muni.il/uploads/n/1508070683.6780.pdf

1 מרס 2017 ... בורי, פארק, חורשה או שדרה וכל מקום אחר ברחוב שצומחים. בו צמחים ... לא יעביר אדם עדר פרות, כבשים או עזים בתחום שטח שיפוט ... תוך נשיאת טובין למכירה;. (3).

שהם – 032 7 קייטנות קיץ - מועצה מקומית שוהם

http://www.shoham.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/kaytanot13july2016.pdf

13 יולי 2016 ... קייטנת משחקי ילדות ... קייטנת לגו. ואתגרים. של דר' לגו. יאיר שושן. 054-7670796. כותר פיס. 07/466. 1124332. 100336. 24/7-11/8/16. 13. קייטנת דובדבן. חזי.

Untitled - מועצה מקומית ירכא

https://www.yirka.muni.il/VIRARTICLES/forms/%D7%A42.pdf

מר מונהאל חמוד שיך פיסל עטאללה מר מאגד מולא - חברים . עו"ד דוקאן עטאללה- מנהל מינהלת עסקים. גזבר . ת.ד.1 ירכא, מיקוד 24967, טל: 04. -. 9568111 (רב קווי), פקס: 04.

Ł× ס×fiר ׎ףך ×©×‚×Ł×¢×Ž - מועצה מקומית קדימה צורן

http://kadima.mpage.co.il/SystemFiles/21309.pdf

15/10/19 11:42. קרן גרין. א. ב. ג. ד. ה. ו. ש. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 ... בריכה גיא הומלס פלייס. (לשכה ). - קרן גרין. יום חמישי 5 ספטמבר.

פרשת תצוה - מועצה מקומית בית אל

http://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2019/03/file1-3940.pdf

מאסטרו. יצחק 054-6713996. מכירה והתקנת מזגנים. איתור ותיקון תקלות ומילוי גז. חשמלאי,. טיפול בקצרים ובלוח חשמל ... עבודות אלומיניום. בניה קלה. סופר סת''ם ומגיה מוסמך.

ופעילויות - מועצה מקומית פרדסיה

http://www.pardesia.muni.il/uploads/n/1534757293.1059.pdf

26 אוגוסט 2018 ... )בתי ספר, תנועות הנוער, עמותות, ועדות וקהילה(. אנו עושים את המרב על מנת להעשיר את ... בית גיל הזהב . ... בווינגייט, והאקדמיה למחול בירושלים. בלט קלאסי ... בית טלי. מנהלת הספרייה גילה קמחי. ספרייה קהילתית פרדסיה. רחוב החרצית 11. טלפון 09- ...

Untitled - מועצה מקומית אורנית

http://www.oranit.org.il/html5/Web/2235/oranit_map_site.pdf

גן ילדים / מעון יום ... 44. בית כנסת...... מקוה.... סניף דואר / תא חלוקה... [5]. מרכז מסחרי .. שר ... בית וגן. בהחם. במיניפיץ. הן נת. השלום. הצבעוני. דוד מסיקה -. 55ת .. הרקפת. כיכר. צבר.

פרשת פקודי - מועצה מקומית בית אל

http://www.bet-el.info/wp-content/uploads/2019/03/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99.pdf

12 מרס 2019 ... שיעור לנשים על מגילת אסתר ... בריצת 600 מטר ובמקום השלישי - מדליית ארד בריצת. 60 מטר. תודתנו נתונה ... סיימתי לימודי נטורופתיה- תזונה טבעית וצמחי מרפא,.

Untitled - מועצה מקומית אבן יהודה

https://www.even-yehuda.muni.il/uploads/n/1565710236.2145.pdf

ולהשתמש בשירותים של הקפיטריה או בבית קפה. ... להתנהלות מיטבית של האיגוד ולטובת השירות באבן יהודה. ... 2012 בית ספר בכר, בשנת 2015 בית ספר בית אב"י, בשנת 2018.

חוג כדורעף - מועצה מקומית אורנית

http://www.oranit.org.il/html5/web/2235/41842ImageFile3.pdf

1 ספטמבר 2016 ... ראש השנה. 2-4/10/16 כ”ט באלול - ב' בתשרי. יום השואה. 24/4/17 כ”ח ניסן. סוכות. 16-24/10/16 י”ד - כ”ב ... תכנון קבוצתי, אישי ופיתוח דמיון. במהלך החוג יילמד גם פיתוח אנימציות ויצירת סרטוני קומיקס ... או לעשות יום הולדת מקורי? סדנא חד פעמית לכל גיל ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.