משנה יום לישיבת ועדת סדר - עיריית קריית מלאכי

21 אוגוסט 2019 ... שמעון חזן. חבר. הועדה. מר. מישל טפירו. חבר. הועדה. מר. אברהם בבר אזולאי ... השכן שלו,. חבר הועדה מר נדב ויצמן: הוא יכול בהסכמת שכן? מהנדס העיר אדר' נעם ...

משנה יום לישיבת ועדת סדר - עיריית קריית מלאכי - Related Documents

משנה יום לישיבת ועדת סדר - עיריית קריית מלאכי

https://k-m.org.il/uploads/n/1575355481.1282.pdf

21 אוגוסט 2019 ... שמעון חזן. חבר. הועדה. מר. מישל טפירו. חבר. הועדה. מר. אברהם בבר אזולאי ... השכן שלו,. חבר הועדה מר נדב ויצמן: הוא יכול בהסכמת שכן? מהנדס העיר אדר' נעם ...

יום לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה סדר - עיריית דימונה

https://www.dimona.muni.il/uploads/n/1531892905.5860.pdf

ממ. ד". וכי. הוא. מתחייב. לבצע. גימור. לתוספת. המוצעת. כדוגמת. הקיים. לאחר. השיפוץ. של ... 1/B. בתאריך: I/4I/4BI60. שם. : חלוקת. מגרש. 0/B. שכ הר נוף פלח. F. נושא. : דיון כללי. ד.

שנה החלטות ישיבת ועדת מ קובץ החלטות ישיבת ועדת ... - עיריית קריית מלאכי

https://k-m.org.il/uploads/n/1579589376.5558.pdf

29 דצמבר 2019 ... לארי. 5. 20150074. 00/00/00. 3196. 31. 217. עמותת. ברכה והצלחה. -. חב"ד ... זכריה. שרית. בעל. הזכות בנכס: ◇. זכריה. אסף. ◇. זכריה. שרית. קרית. מלאכי.

Untitled - עיריית קריית מלאכי

https://www.k-m.org.il/uploads/n/1544623976.3385.pdf

עיריית קרית מלאכי. מחלקת ההנדסה ... קירציוק אנריקה , הצבעוני 16 דירה 31 ראשון לציון, 75421. מתכנן שלד הבנין ... בקשה להיתר: 20150147 , תיק בניין: 150100 ... ... הה.

דוח מבקר העירייה 2010 לשנת - עיריית קריית מלאכי

https://k-m.org.il/uploads/n/1543992660.8641.pdf

24 ינואר 2012 ... בלי או למר משה פרח ... הרב פינטו . ☜. בנק לאומי . ☜. בית הכנסת הספרדי בלוס אנג .לס'. ד"חבל .ש.א ... קיים בקרן ענבל כמו כל ילדי ישראל ... הקמת קיר תומך.

זימון לישיבת מועצה מס' 6/2019 - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/Spokesman/62019.pdf

11 מרס 2019 ... [email protected] - www.kono.org.it. טל: 1וו 03. -. 531 :Tel. פקס: 03. -. 53793 :Fax. רחוב יצחק רבין 41 קרית אונו 55510. האוהד הוא מריר לזויוחי גב ...

יום לישיבת ועדת מישנה לתכנון ולבניה סדר - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/LocatingInformation/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94/%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%20%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D

1 מאי 2018 ... ... השפ"פ על פי הקיים לפי סעיף. 6B. א)א() x. ( לחוק התכנון והבניה7. הערות. בדיקה. ◇. יזם. : אנילביץ. 34. חולון. ◇. מת. כנן. : דרור. רימוק. ◇. חוסאם. מסראוה ...

ת ועדת משנה ישיב פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

7 אוגוסט 2016 ... אחים. גטניו בע"מ. ◇. י . זקסנברג בע"מ. ◇. מ .מ.מ. הבוחנים רכב ורישוי בע"מ ... טיירי. יחזקאל. 11. בני ברק. הערות. מחלקת רישוי: ראה הסרת התנגדות של טיירי עמרם ...

ישיבת ועדת משנה פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

19 ספטמבר 2016 ... 201600214. 6123. 108. זכריהו. יהונתן ושרה חיה. טבריה. 31. בני ברק. 44. 15. 31948. 6105. 200. 68. פרדי. איתי. הקישון. 17. בני ברק. 46. 16. 201501016.

החלטות ישיבת ועדת משנה פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

8 ספטמבר 2016 ... מיכאל. שבתאי. ◇. בעלים: מיכאל. שבתאי. כתובת. התכנית: רחוב. שלש השעות ... החלק המעברי )מערבית לגשר הרלינג ולמעט הלולאה הצפונית( יממש את הזכויות של ...

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה 2015062 - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

7 אוגוסט 2016 ... קרייז. מן. פרל. בודק. אחראי: ◇. שלווה. אסייג. ס. וג. בקשה. : בקשה. להיתר ... ינון. ◇. טיירי. יאיר ושכנים. עורך. : ◇. גיל. בראונשטיין. בודק. אחראי: ◇. שלווה. אסייג. ס.

ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-19-0012 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20-%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D

3 יולי 2019 ... אורבן. גרופ תל. אביב בע"מ. תוספות בניה/תוספת. בניה לפי תמ"א. 38. אברמוביץ. ערן. 134. 28. 19-0595. 0069-101. גבעון. 14. 99. עיריית תל אביב יפו. ציבורי/ ...

ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-19-0009 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9

22 מאי 2019 ... אלשיך‏. 12. ‏. שיטרית‏אזולאי‏לימור. ‏. בניה‏חדשה/בניין‏מגורים‏לא‏. גבוה‏)עד‏. 13 ... עמ'. 18. פרוטוקול. החלטות. ועדת משנה לתכנון ובניה. אלשיך. 12. בקשה מספר:.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה-רישוי ופיקוח-2-10 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7

5 ספטמבר 2019 ... בויאר‏אברהם‏. 12. תוספות‏בניה/תוספות‏בניה‏שונות‏)כולל‏קומת‏. קרקע(. 1. 2 ... אטימת דלת יציאה ממרפסת פרטית לחדר מדרגות משותף ו ... שיקום פרטי מעקות, מאחזי יד ומדרגות בהתאם לקיים ולפרטים מקורים במבנה בהתאם לתיעוד המבנה. ... לתוספת הבנייה המבוקשת ולא לדירה עצמה אליה הגישה נשארת רק באמצעות מדרגות לולייניות, דבר שאינו.

החלטות ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה פרוטוקול - עיריית דימונה

https://www.dimona.muni.il/uploads/n/1531813017.6983.pdf

24 יוני 2018 ... י"ד ). 2. דו משפחתי ואחת בוד. דת (. בשכונת הר נוף כך שיתאפשר קבלת טופס. אכלוס. לכל יח"ד ... להוסיף סעיף לעניין הממדים ולציין כי בכל יח"ד יבנה ממד כחלק בלתי.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה-רישוי ופיקוח-2-19 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7

19 יוני 2019 ... דאובר עידו. ביירון. 12. , תל אביב. -. יפו *. תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה( ... פרוטוקול דיון. ועדת משנה לתכנון ובניה. נחמני. 13. בקשה מספר: 18-1772. גוש: 7451.

החלטות ישיבת ועדת משנה פרוטוקול נושאים תכנוניים רשימת - עיריית אור יהודה

https://www.oryehuda.muni.il/uploads/n/1543825533.4891.pdf

18 יולי 2017 ... כהה לחזיתות המבנים. -. במקומות בהם מוגדר בחל. ופות. העיצוב חיפוי כהה, יותר אחד או יותר. מהחיפוים. הבאים: יורופאנל. , פרודמה, פרקלקס, פח, זכוכית או ש"ע7 ...

31.12.2018 מיום מכרזים ועדת פרוטוקול - עיריית קריית ביאליק

https://www.qbialik.org.il/upload/VM_311218.pdf

31 דצמבר 2018 ... ולדמן. דוד. זוחובצקי. פריידין. 3. ויינברגר. ברנטל. ושות. ' 4. גושן. טנצר. ושות ... סומך. משרד. עו. ד". ושות. ' 8. הררי. טויסטר. ושות. ' 9. רוזן. -. בסיס. חב. ' עו. ד". 10.

פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות עיריית אשדוד מספר 4 2019 מה – 15.4.2019

https://www.ashdod.muni.il/media/16500241/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-4-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA-4-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%D

15 אפריל 2019 ... עמותת הספורט העירונית אשדוד. ע.ר. ... פניה מהעמותה האדומים לגבי מענק עליה .5. פניה מהעמותה מבית"ר ... עמותה תחום עדה דתית שלא מקבלת שרותי דת .9.

11 סדר יום לישיבת ועדת מש ה מס - נתניה

http://vaada.netanyagis.co.il/DocumentViewer?pageId=1170&Name_File=2861253

9 ספטמבר 2019 ... יעל חייא מליק. - מתכ ן המחוז - ציג משרד ... הפרמטרים האפשריים, עובדה זו עולה בברור מצירוף ההקלות המבוקשות, הסטיות. מהתכניות ומההנחיות ... 0505446688. 37. ערן. פודם. אפרת פודם. 0542640640. 0547625043. 38. 10. יוסי בלו. מאיה בלו.

אונו קריית לעיריית הרשמי היועצים מאגר 2019 - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/yoatsim2019.pdf

אדריכלות. תכנון. וסביבה. יועץ. מכרזים. ישראל. שריג. שרותי. הנדסה. גרינברג. מאיר. משרד. טכני ... רון. משולמי. מהנדסים. בע. מ" .א. ח. תכנון. וייעוץ. הנדסי. פורמן. שי. תכנון. מבנים. ויעוץ.

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין - עיריית כפר סבא

http://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/moaza260619_invite-f%281%29.pdf

26 יוני 2019 ... לצורך ארנונה כללית על בנייני מגורים )לרבות בתי אבות(. : לצורך חישוב ארנונה כללית ... בתי מרקחת. ,. מתקני חשמל, מתקני ... שועלי שמשון. -3. 1. הצבר. 4. -3. 1 ... רעננה. נתניה. אשדוד. ראשון לציון. נס ציונה. רמת השרון. גבעתיים. סוג. הנחה. הגדרה בצו מיסים.

המקומית הועדה של משנה ועדת ישיבת פרוטוקול - החברה להגנת הטבע

https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=1187&ArticleID=20006&ID=7293

עיריית חיפה. משרד מהנדס העיר. הועדה המקומית לתכנון ולבניה העיר חיפה ... מינהל. ההנדסה. -. רח'. ביאליק. ,3. חיפה. –. חדר. ישיבות. בקומה x7. חברי ועדה שהש. תתפו: גב' חדוה ... BAKPIRUT00002. מספר. בקשה. : 08/8233/13. תיק. בנין. : 08/8233. פרוטוקול. ועדת. משנה.

פרוטוקול לישיבת מליאה מס' 9 - עיריית גבעת שמואל

http://givat-shmuel.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/18.9.19.pdf

18 ספטמבר 2019 ... סניף גבעת שמואל. מורשי החתימה בחשבון הנן : מנהלת בית הספר גברת ליאת בר ששת ת.ז. 040711921. מזכירת בית הספר גברת לבנה דהרי ת.ז. 023081201 ...

הזמנה לישיבת מועצת העיר 21.3.18 עם חומרים - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/moaza210318-invite.pdf

19 מרס 2018 ... הזמנה לישיבת מועצ ... גיבוש פתרון לבעיית הקייטנות בגנים ובבתי הספר ... במהלכה נאלצנו לערב את משרד הפנים בכדי שיתבצע מינוי באופן הולם, לאחר תקופה ארוכה ...

סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית 2018027 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/Residents/Engineering/LocatingInformation/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7

27 מרס 2018 ... 3I0B0.40. 0. 343. 30. אורבן. גרופ חברים הבקעה. 1./19/B1/B3. בע"מ. הבקעה .1. חולון. 13. 1B. B01x0xII. 99999000. 44 .1.B. 4x. יחזקאל. ארז בע"מ. בילינסון.

כוללנית תוכנית מתאר קריית אונו ל - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/zevet3.pdf

19 אוקטובר 2017 ... קרית אונו. ת כ נ י. ת מ ת א ר. כ ו ל ל נ י ת. תוכנית מתאר. כוללנית. ל. קריית אונו. צוות חשיבה ... של קריית אונו,. ותקבע ... כיום אזורים צרים שבקושי מאפשרים מעבר.

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש ספטמבר - עיריית כפר סבא

http://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/moaza040919-invite-f%281%29.pdf

הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שמן המניין, שתתקיים ביום רביעי,. 4.9.2019. ד,. ' ב. אלול. תשע"ט, ... מקבילים מרשויות אחרות כגון עיריית תל אביב, עם מרכז אדווה המתמחה בתקצוב.

מכרז משנה מס' 7 - עיריית בת ים

http://www.bat-yam.muni.il/prdFiles/auctions/3520_148427_auc_files_7.pdf

הטפסנות תבוצע מלוחות עץ מוקצעים משלושה צדדים עם הפנים הלא מהוקצעים כלפי הבטון. רוחב. הלוחות. 10 ... תריסי רפפות עץ ... פירוק אלמנטים ישנים מאלומיניום, עץ או חומר אחר. .6.

Page 1 הועדה המקומית לתכנון ולבניה "שהם" פרוטוקול ישיבת ועדת משנה ...

https://www.shoham.muni.il/uploads/n/1509265255.8954.pdf

סופיה ציציק. יוסי אוחיון. סגל: גלאון יובל עוייד. הכהן סמדר. מוזמנים: ... 2009. מבקש : י מוצפי חני. י פלנט ערן. עורך : י לוי זמירית. הזוהר 8ג',שהם מיקוד : 60850. סוג בקשה: בקשה להיתר.

סדר יום לוועדת משנה - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/26062019sa.pdf

26 יוני 2019 ... לאשר את. הבקשה בכפוף. לשינויים ובתנאים. 12. צוות א. -. בניה. חדשה. ומלונאות. 2018/0388.00. אחים חסיד. חברה. קבלנית. שרון חסיד. 107. , מנחת. שכונת מנחת.

המחלקה לפניות הציבור וקשרי קהילה יית מוצקין עיריית קר - עיריית קריית מוצקין

http://www.motzkin.co.il/Resident/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8.pdf

יית מוצקין. המחלקה לפניות הציבור וקשרי קהילה. בעיריית קריית מוצקין. | בניין העירייה,. שדרות דוד. בן גוריון. 80. קריית מ. וצקין ... אשכול הפיס. -. מוקד עירוני. -. מועדון גמלאים ונהנים ...

משנה לתכנון ובניה וועדת תמליל - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/10092017t.pdf

10 ספטמבר 2017 ... אומרת אילנית שהיא מגבה אותך ואתה יכול לדון. יוסי דייטש: אני מכיר את כל הגיבויים ... הבנו את התשבץ הזה, זה אפילו לא תשבץ, זה תשחץ. אני הב. נתי. יואל שבת:.

סדר יום לועדת משנה מס' 2016005 שתתקיים בתאריך 22-6-16 ... - עיריית אילת

http://www.eilat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/6005b.pdf

30 מאי 2016 ... מר, לגור עם דורה היוצאות לא הוכר הבגטי תותית משה בן מונד תל-חליםניחב מלין .המהגים . שיינו בה בני דרום ... ו 24 יזם נותרין סרטים פרי. { גבר ופ- הזמין מאוזן נרי ...

תמליל – ע"בת – משנה לתכנון ובנייה ה עד ווה - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/7.12.16p.pdf

מתוך ההוראות של התוכנית, "ששימושים מסחריים, כמו בתי קפה, גלריות וכולה". זאת אומרת זה ... שכונת הפועלים זאת שכונה שנבנתה ללא תכנון בהבדל משכונת בית הכרם. שמסביבה ... דניה. אין גישה לדניה, זה על תוואי של הרכבת הקלה. עכשיו אנחנו גם לא מעוניינים להיות בהצללה.

1 סדר יום לועדת משנה 2019/1 מספר ועדה 9:30 שעת דיון: 09 ... - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/09012019saaa1.pdf

9 ינואר 2019 ... הקו המסומן כחול הנו קו בנין תת. -. קרקעי . -. הקו המסומן אדום ... הינב רתיה אצוה. םיחטשב דומעל שי : םינסחמ רובע טוריש יחטש ןיינעל. ומה. םירת .יוניבה חפסנב רשא.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.