עיריית ירושלים שהתקיימה תכנון ובניה פרוטוקול וועדת 11.2.11 ביום רביעי

מהמתפללים , זה ד"ר אברה ם. אורן פרופ' שמעון גליק, פרופ' אלפרד רוטר "ד"ר חיים. אלטנר ד"ר מרדכי ... יוסי ... זה מה שעכשיו השכן שלך אמר. )צעקות (. ועוד ממילה אני. לא יוד. ע הוא אומר ...

עיריית ירושלים שהתקיימה תכנון ובניה פרוטוקול וועדת 11.2.11 ביום רביעי - Related Documents

עיריית ירושלים שהתקיימה תכנון ובניה פרוטוקול וועדת 11.2.11 ביום רביעי

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94_17.9.14.pdf

מהמתפללים , זה ד"ר אברה ם. אורן פרופ' שמעון גליק, פרופ' אלפרד רוטר "ד"ר חיים. אלטנר ד"ר מרדכי ... יוסי ... זה מה שעכשיו השכן שלך אמר. )צעקות (. ועוד ממילה אני. לא יוד. ע הוא אומר ...

משנה לתכנון ובניה וועדת תמליל - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/10092017t.pdf

10 ספטמבר 2017 ... אומרת אילנית שהיא מגבה אותך ואתה יכול לדון. יוסי דייטש: אני מכיר את כל הגיבויים ... הבנו את התשבץ הזה, זה אפילו לא תשבץ, זה תשחץ. אני הב. נתי. יואל שבת:.

81 2. .2.81 שהתקיימה ביום שלישי 3 ישיבת ועד מספר פרוטוקול ... - צור הדסה

https://tzur-hadassa.org.il/uploads/n/1531742423.7450.pdf

קובי הדברות. 8922. ₪. לחודש. . מע. מ". איתן עמיחי הדברה. 8922. ₪. לחודש. . מע. מ". על פי בקשתו של יאיר לבחינת נושא ההדברה הירוקה. ,. ייחתם חוזה עם החברה. הזוכה. RPC.

818 פרוטוקול מליאה 28/12/16 מונד מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי ...

https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-818.pdf

מזי מיכאל. -. חברת וועדה. רונית נחום. -. חברת וועדה. וועדה מייעצת לתכנון ובנייה. נאוה זקן. -. יו"ר הוועדה, חברת מועצה. יגאל קרז' ... עו"ד שגיב אבידר. –. יו"ר. אסף עומייסי. סמדר שפיגלר ...

פרוטוקול 92 .4. 201 9 מישיבה שהתקיימה ביום ט "עשת ה ניסן ב ד" כ בתל אביב

https://www.odata.org.il/file_uploader_ui/download/efi_protocols/4b8f3da9-0d4a-4430-b870-eb7984fd80e7.pdf

29 אפריל 2019 ... אשר אקסלרד, אהוד בר עם, ... התפטרותו של עו"ד אפי נוה מחברותו בועדה לבחירת שופטים ... במועצה, כמו יצחק נטוביץ וכמו יחיאל כץ, שהובטח לו פעם אחר פעם.

20140007 פרוטוקול ועדת תכנון ובניה מס - מועצה מקומית אפרת

http://www.efrat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1.9.14.pdf

31 יולי 2016 ... שכונה: גפן. אברהמי קולין. ואילת. גוש: 4. תוספת בניה. 20140099 ... נעמה. ,. אבי. ) נגד. 1. לא משתתף. (. דובי. ) ) 2. ראש המועצה. : מוצע להוציא צו הריסה למבנה מס.

הודעות בעניין תכנון ובניה - טלנכסים בע"מ פרסום הודעות תכנון ובניה

http://www.telenechasim.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ISRAELHAYOM1%2832%29.pdf

ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת ים מופקדת תכנית מתאר מקומית ... עיריית רמת גן - אגף הנדסה ותשתיות, מחלקת רישוי בניה, יח' תמ"א 38. רח' המעגל 26, רמת גן טלפון: ...

הודעות בעניין תכנון ובניה - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%2026%20%D7%91%D7%

26 דצמבר 2019 ... עיריית בת ים - אגף הנדסה, אגף רישוי. הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א 38 ולפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965. ניתנת בזה הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א 38 ...

פרוטוקול וועדת שימור - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A

28 יוני 2018 ... אדי אביטן, אדר' – מחלקת תכנון עיר, אזור מרכז. איל רונן ... גג חלקית, מאחורי שני המבנים המקוריים ניתן יהיה לבנות בניה חדשה מצומצמת תוך שימור רב החצר. דיון:.

תכנית אב למושבות ירושלים עקרונות והנחיות תכנון - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/1355/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F51.pdf

26 ינואר 2015 ... מבנים עם גג רעפים. ראה הערות לטבלת זכויות בנייה . .טז. הנחיות. לעריכת. תכנית .1. בשל הערכים האדריכליים הגבוהים בשכונה ובשל הרגישות לנושא זה.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה 2015062 - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

7 אוגוסט 2016 ... קרייז. מן. פרל. בודק. אחראי: ◇. שלווה. אסייג. ס. וג. בקשה. : בקשה. להיתר ... ינון. ◇. טיירי. יאיר ושכנים. עורך. : ◇. גיל. בראונשטיין. בודק. אחראי: ◇. שלווה. אסייג. ס.

הודעות בעניין תכנון ובניה - הודעות תכנון ובניה, פרסום הודעות לפי סעיף 149 ...

http://www.telenechasim.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/HAARETZ2%28143%29.pdf

שאול המלך 2 תל אביב מיקוד 6407801 קומה 2, למחלקת רישוי ובניה,. ממוענת בדואר ... עיריית תל אביב יפו - הועדה לתכנון ולבניה ... גוש: 7104 חלקה: 211 תיק בניין: 0467-007 תיק רישוי: 15596 ... מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר ברח' שדרות בן גוריון 68 תל אביב, בימים.

תבנית פרוטוקול וועדת התקשרויות פטורי מכרז תקנה 3 (8) - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7

גולן. 1. 82.10. ע. יפה. 6. 3. 80.92. וקסלר. 7. 8. מהנדסים. 77.88. אייל רוטברט. 8. 7. לפיכך מתבקשת הוועדה לאשר: א. 2 התקשרות נוספות עם החברות שלהלן: יהל מהנדסים ייזום ...

289527 1) /2 19 פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ) 12/09/19 שהתקיימה ...

https://www.misgav.org.il/uploads/n/1570440267.3258.pdf

12 ספטמבר 2019 ... קובי שיר מוסקוביץ )מורן(, גיל בר זוהר )מנוף(, רותי גולדנברג )רקפת(, טל חכים. דרומי )פלך(,. ערן הספל )אבטליון(. ,. אראל עוזיאל )יודפת(,. אורה. זיגלמן )עצמון. (,. מיקי ) ...

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין שהתקיימה 8:23 בשעה 27.8 ...

https://k-m.org.il/uploads/n/1548749082.8707.pdf

27 אוגוסט 2017 ... יפה גולן ת"ז. 054774682. , רח' הרב חיים פינטו קרית מלאכי. ✓. בתיה אדרעי ת.ז. 36819480. , רח' ספרא. 7/32. קרית מלאכי. וזאת במקום נציגי הציבור שאושרו ...

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 15.12.2019 שהתקיימה ...

https://k-m.org.il/uploads/n/1579588315.3487.pdf

15 דצמבר 2019 ... את האפשרות לעמוד במשימה ולהוכיח שתלמידי קרית מלאכי לא נופלים ... ושם נראה את תלמידי קרית מלאכי במקום ... שיפוץ מבנה מרכז פסג"ה בקריית מלאכי ע"ס.

פרקים נבחרים : תכנון ובניה - בנין ערים הגדרות

http://www.mikied.co.il/loadedFiles/bbbb.pdf

אולם אם מוצע לבנות חדרי מדרגות זהים או דומים ... משורטט בטוש או בחמרי שרטוט יציבים אחרים . . 10 ... לא יותקנו מדרגות לולייניות אלא אם יתמלא לגביהן אחד התנאים כלהלן. : ) 1(.

קרית אונו רמת גן - טלנכסים בע"מ פרסום הודעות תכנון ובניה

http://www.telenechasim.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/HAARETZ1%28140%29.pdf

הבלטת מרפסת תלויה/זיזית מקו בנין קדמי 40% עד 2.0 מ'. הקלה בחישוב שטחי מחסנים ע"ח שטחי חניה מקורה. תאור בקשה: בניה חדשה בית משותף. גוש: 34518 חלקה: 25-28 שימוש ...

סיכום ישיבת ההשקה של וועדת ההיגוי – לקידום תכנון וניהול ... - חיים וסביבה

https://www.sviva.net/wp-content/uploads/2019/06/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA-%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%99.pdf

20 יוני 2019 ... דפוסי ניהול קיימים של רצועת החוף והים )ד"ר אורלי רונן,. פורום רשויות החוף(:. מצ"ב המצגת שליוותה את ... יהודית מוסרי. , המשרד להגנת הסביבה,. עדכנה על הסטטוס ...

2018 ינואר תכנון ובניה עו;quot&דכן מ ק המקרקעין תזכיר לתיקון חו 3 תכנית ...

http://www.fbclawyers.com/wp-content/uploads/2018/01/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2018-.pdf

9 ינואר 2018 ... היטל השבחה בעת מכר דירות )גם דירות יד שניה( בשל ההשבחה הנובעת מתכנית הרבעים. הנושא פורט גם ... תשלום היטל השבחה על ... פישר בכר חן וול אוריון ושות'.

פרוטוקול וועדת המכרזים לנימוק הבקשה

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/281076.pdf

אמי פלמור. מנכ"לית המשרד - יוייר. עו"ד לאה רקובר. יועמ'יש המשרד. סיגלית פוני ... ה ההההההההההההההה4444. תכולות ומחיר.. תכולה.......... א. טוניק ענבהחחחחחחח ו ידידייהנביאים.

פרוטוקול וועדת המכרזים לנימוק הבקשה - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/259109.pdf

שבכוונת המטה לפתח בעצמו הוא קורס פסיכומטרי מקוון, שעתיד לחסוך למשק הישראלי ... campus . gov . il. (להלן: "קמפוסיי או יהפלטפורמה הלאומית") וכן הארכה של ההתקשרות.

41/7/72 – פרוטוקול וועדת משנה תאגוד בתי;quot&ח אמנון בן ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/German/Second_Subcommittee/Documents/p27012014.pdf

עו"ד לאה ופנר: דיברת על חברת בת שהיא למטרת רווח. אני לא חושבת שתסכימי שבי. " ח ציבורי יהיה למטרת. רווח, ולכן בעינ. י. י חלק מ. ה. דברים שאמרת לא נכונים. רויטל טופר: גם כשזה ...

61/1/61 – פרוטוקול וועדת גרמן סיכום ההמלצות והמחלוקות ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/German/Documents/p16042014.pdf

שמע אדוני, קשה לי היום לעשות את האופרציה, אני רוצה לעשות שיתוף פעולה עם הפניקס או למטה מהפניקס ... הסיבה שבגללה שמים סולקנים בארובת חברת חשמל. ... טיפולי שיניים מגיל.

31 / /9 31 – פרוטוקול וועדת גרמן לב, סגנית מנהל בי;quot&ח ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/German/Documents/p12092013.pdf

כומים מאמירי שחקים, ואם הם מקבלים. סכומים מקרנות, שר. פ" ... שאלות ל. פרופ'. אולמן ו. פרופ'. סדן: דר' עזיז דראושה. : פרופ' אולמן. , אתה באת מרמב ... אני מודה שיש לי דיסוננס קוג.

781 פרוטוקול מליאה מס' , 29/4/15 מונד שמן המניין, אשר התקיימה ביום שני ...

https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2018/05/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94-781-29.4.pdf

לאחרונה פורסם כי ד"ר ג'קי זבולון נבחר למנהל מחלקת "שפ"ע" במכרז פומבי,. ואושר על ידי ועדה, שכללה ראש רשות ממועצה אחרת, נציגת ציבור ואותך, ראש המועצה רוני. גולן.האם יידעת ...

11/10/11 – פרוטוקול וועדת גרמן ** מציג ראשון בפני הוועדה ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/German/Documents/p17102013.pdf

11 אוקטובר 2011 ... פוגע ברמת השירותים הניתנת באח ... עשיתי סטופ ואמרתי ... גן. שבתחום. הרפואה ובעניינים. אחרים יהיה הבדל בין כאלה שיש להם לכאלה שאין ... שהם מאיימים על מיט.

61/1/61 – פרוטוקול וועדת גרמן סיכום ההמלצות והמחלוקות. מציג מצגת )מצורף ב

https://www.health.gov.il/Services/Committee/German/Documents/p16042014.pdf

כנתי מצגת ששמה גם את ההמלצות ... כשהמודל התחרותי שאנחנו נציע בהמשך יראה איך הדבר הזה מחלחל אחר כך. ,. ולוחץ את מחירי גורמי ... לבוא ולהגיד מגיע לך, לראות מה כן מגיע לך בסל הציבורי. יעל ... אל תגידי לי שיש חצי ניתוח שאי פעם עשתה אסותא בטופס. 17 ... לעומת זאת בביטוחים המשלימים יש תקופות שנקראות, אומנם אנחנו קוראים להם עכשיו תקופות. המתנה.

רביעי - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%202419%20%D7%9E-%207.8.19.pdf

7 אוגוסט 2019 ... עקב מחלה ממושכה של עובדת. עירייה לקראת ... בחופשת מחלה לקראת פרישה. לקראת הישיבה הופצו לעיון ... גב' חיה שוירמן עקב מחסור באחיות. ב. אינג' יצחק קינד.

/////8 – פרוטוקול וועדת גרמן WORD ). )מצורף קובץ גויטע. מציג נייר עמדה ויקטור

https://www.health.gov.il/Services/Committee/German/Documents/p08082013.pdf

פרופ'. גויטע: אני מייצג עמדה אישית, אני לא נציג בי"ח או של. ה. רופאים. מצאתי לנכון לבקש להופיע אחרי. שהתקשורת מלאה בלי סוף בעיקר בנושא השר"פ. בבתי"ח ציבוריים. אני רופא ...

4.2.2016 שנערכה ביום חמישי, ישיבת וועד מנהל פרוטוקול - UFPI

http://ufpi.co.il/media/3056/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93-72_16.pdf

7 פברואר 2016 ... עו"ד גון גבע,. נועם. הירשקורן. ,. יוסי ו. רסנו,. יעקב פ. ו. רטנוי. נושא. הערות. אישור. פרוטוקול. ישיבה. קודמת. סיכום ישיבה קודמת. ואישור הפרוטוקול שנכתב ונשלח.

מחוז ירושלים – חברי ועדה מחוזית לתכנון ובניה ל"אוד פקס טלפון כתובת - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/composition_committee/he/District_planning_institutions_Havrei_vaada_jerusalem.pdf

02-6297821 [email protected] עופר ברקוביץ. מ"מ. יוסף דייטש. מ"מ יוחנן וייצמן. עירית ירושלים. כיכר ספרא. 1. 6295569. -02. 02-6297975 [email protected]

24/12/1 7 מתאריך ה 1 ישיבת וועדת ספורט מס - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/Services/Moatza/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D/sport241217.pdf

אם כל הכבוד למילה אתוס יש רשות הספורט ויש אתוס יש פה מגמה לא נכונה ולצעיר הרב. עשינו את אליפות אירופה לבד עשינו מלא אירועים לבד בלי אתו"ס. אנחנו ועדת ספורט שכפופה ...

פרוטוקול פורום תכנון 12.8.2018 - עזרה ובצרון

https://www.e-b.co.il/wp-content/uploads/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-12.8.2018-1.pdf

חלופה זו תואמת את תכנית המתאר המאושרת, תא/. 5000. , הן בגבהים והן ברח"ק העומד על ... תכנית מתאר עירונית תא/. 5000. תשריט אזורי יעוד: אזור מגורים בבנייה רבת קומות, אזור ...

הועדה המקומית לתכנון ובניה - אתר הנדסה- עיריית רמת-גן

https://handasa.ramat-gan.muni.il/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%AA%D7%99%D

.9. יש ללחוץ על החץ האדום ע. " מ לבחור במספר תיק מסוים. ) ייתכנו מספר. תיקי בנין לכתובת מסוימת. -. רצוי לבדוק את הבקשות בכ. " א מן התיקים. (> ...

מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים בנייני האומה בע - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/5251/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94.pdf

28 פברואר 2018 ... מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי. ירושלים. בניני האומה בע"מ. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2017. התוכן. עמוד. דוח רואה החשבון המבקר. הדוחות הכספיים:.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.