עובדים מצטיינים לשנת 2014 ברשות האכיפה והגבייה - Gov.il

תומר מוסקוביץ. מנכ"ל רשות האכיפה ... מיקי עובד בלשכת הוצל"פ ת"א כ 3- וחצי שנים במדור שירות. לחייב. משמש כנותן ... מיקי עובד נבון ביותר, המוערך ע"י חבריו לעבודה ומנהליו , ובעל.

עובדים מצטיינים לשנת 2014 ברשות האכיפה והגבייה - Gov.il - Related Documents

עובדים מצטיינים לשנת 2014 ברשות האכיפה והגבייה - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/news/employees_valuation_2014/he/law_enforcement2014.pdf

תומר מוסקוביץ. מנכ"ל רשות האכיפה ... מיקי עובד בלשכת הוצל"פ ת"א כ 3- וחצי שנים במדור שירות. לחייב. משמש כנותן ... מיקי עובד נבון ביותר, המוערך ע"י חבריו לעבודה ומנהליו , ובעל.

עובדים ומנהלים מצטיינים לשנת 2014 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/news/employees_valuation_2014/he/ministry_of_transport2014.pdf

בקשרי עבודה. קלדרון סיגלית ... מר גלעד )גילי( כהן עובד במשרד התחבורה משנת 2002. החל מיולי 2012 ... שהטלתי עליך? – "האם תוכל בבקשה". לבצע את מה שהטלתי עליך? כהן גלעד ...

עובדים ומנהלים מצטיינים לשנת 2014 - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/news/employees_valuation_2014/he/antitrust_authority2014.pdf

מורן החלה את דרכה המשפטית בהתמחות בלשכת היועץ המשפטי. לממשלה במשרד ... מקום של ראש צוות,. תפקיד שהוא ממלא בהצלחה רבה. מכל מלמדי השכלתי. תודה רבה. אסף דהן ...

רשות האכיפה והגבייה - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/summary_10years_of_activity/he/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%94%20%E2%80%93%20%D7%90%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%9C%20%

6 אפריל 2018 ... שירות העונים לכ-5,000 שיחות טלפון מדי יום, זאת בנוסף למאות שיחות צ׳אט ... חלקים מנייר זה מבוססים על ניירות קודמים, ובפרט: קסיר )קלינר( וצחור-שי, ... רמת ההוצאות הנמוכה יותר של משקי הבית החרדיים מתאפשרת בזכות הפחתה בצריכה ורמת מחירים.

נוהל כינוס נכסים - רשות האכיפה והגבייה

https://archive.eca.gov.il/loadedFiles/%20%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1%20%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D-%20%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99.pdf

להעביר נכס לרשותו, לנהל, למכור, לממש ולעשות ככל שיורה רשם הוצאה לפועל1 ... אישור רשם משכונות אודות תוצאות עיון מקוון עפ"י מספר רישוי1 ... מרשם המשכונות לפי פרטי הרכב1.

תלמידים מצטיינים בבית הספר קס ט "ו למדעי המתמטיקה לשנת תשע

https://exact-sciences.m.tau.ac.il/sites/exactsci.tau.ac.il/files/media_server/mathematics/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA%202016%20%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%20%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9

למד מתמטיקה מספריו של בני גורן והצטרף לתוכנית בר אילן. ,. שם למד שנתיים . הוא סיים בגרות במתמטיקה. 5. יחידות עוד בכיתה ח. ב'. ציון העגול. 411 . על התוכנית שמע בבית הספר בו.

חוברת הודעות בענייני עובדים לשנת 2001

http://hmaof.org.il/wp-content/uploads/2016/06/ovdim-2001.pdf

01 | דמי החלפת מורה/גננת. שלמה שטרן. תוספת מנקו. ... 01 | תוספות נהיגה ותוספות נהיגה עצמית. שלמה שטרן ... התעריף של "ידמי החלפת מורה/גננתי יעמוד על 34 . 50 ₪ ליום עבודה ...

רשימת ההקצאות מומלצות מירביות למתן היתרים להעסקת עובדים זרים 2014 ...

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/2013/documents/hakzaat_ovdim_zarim.pdf

23 דצמבר 2013 ... נפתלי ורדה. 1. מרגליות. 1. 8250. 208613232 ... 1641. 208617100. שגיא ישראל. 1. רמות. 1. 6421. 208637900. פונדק אורי. 1. רמות. 1. 5923. 208656173.

2020 הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/working_permits_qouta_agriculture_2020/he/agriculture_workers_qouta_2020.pdf

26 פברואר 2020 ... אשקלון. 201056278. עסיס משתלות. 10. 2. 40. 3820. כרמייה. 201056285. אחזקות כרמיה אגש. " ח. 1. 0. 41 ... פרסקו חצבה. 2006. בע. " מ. 18. 1110. 2971.

הקצאת היתרים להעסקת עובדים ירדנים באזור אילת לשנת 2020 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/permit_for_jordanians_working_near_eilat_2020/he/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf

8 ינואר 2020 ... אילת בע. " מ. 513171603. 3. 6. מרואן נופי יזמות ובנייה בע. " מ. 511635419. 28. 7. סמעאן נופי ובניו בע. " מ. 511257180. 9. 8 .פ. זהר אילת בע.

דוח לתושב לשנת 2014 - תאגיד מי עכו

https://mei-akko.co.il/wp-content/uploads/2018/06/d-p-h-2014.pdf

דוח. סיכום פעילות. לשנת. 4102. -. מי עכו ... העיר עכו. וכן על פעילות משק המים והביוב בשעת חירום . התאגיד. מספק את שירותיו באמצעות ... תאגיד מי עכו מפעיל מוקד שירות טלפוני.

לשנת 2014 - עיריית רמלה

https://ramla.muni.il/SystemFiles/1303.pdf

האומנים, בית ספר תיכון למדעים ואומניות ע"ש. ביסטריצקי, בית ספר ... אכלוס פארק צפון בשכונת מנחם בגין, שכונת. גינדי ואכלוס ופיתוח ... בתי ספר חדשים. בשכונת קריית האומנים על מנת לתת מענה לאוכלוסייה ... בבית הספר זכו. בתגמול בגין הישגי ביה"ס ... שכבות הגיל, לפעילות שעות פנאי, החלפת ספרים, ... בבית העלמין הישן, מקווה מוצקין לנשים ובמקווה רמת. דן הותקן ...

2014 חלוקת תמיכות לעמותות לשנת

https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1434878746.8949.pdf

רחובות. 580074904. כללי. צדקה ורווחה. 23,185. אירגון פעילים לב לאחים. *** ... בית זלצר. " ***. 580228294. דת. כולל. 6,680. מרכז הדר התורה. ***. 580161297. דת. בי. כ".

גני ילדים ירוקים וירוקים מתמידים לשנת 2014 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/green_kindergarden/he/education_green_kindergartens2014.pdf

רימון. אשלים רמת נגב. 8. ציון חובה. באר שבע. 9. "ב. ס אלאנדלוס. תל שבע. 10. אשכולית ... דג הזהב. רהט. 23. אל אשואג. רהט. 24. הזריחה. רהט. 25. הורדים. רהט. 26. איפתח יא ...

תמצית תקציב לשנת 2014 - עיריית אופקים

https://www.ofaqim.muni.il/uploads/n/1548944546.6210.pdf

אביר יעקוב. תקבולים. 1313201420. אביר יעקב עצמיות. 47. 47. 53. 47. 6. -11.46%. 1313201423 ... 1313201924. יסודי סל תלמיד עולים ... הגבעה סיסמה לכל ילד. 0. 0. 1. 0. 1.

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014/2015 ( 1.12 Mb ) - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/hofes_meyda_report2015/he/HofesMeyda_HofesMeydaReport2015.pdf

1. מדינת. ישראל. משרד. התחבורה. והבטיחות. בדרכים. דין. וחשבון. שנתי. על. פי. חוק. חופש. המידע ... אני מ. אמינה כי כש. פעולות הרשות גלויות לעין ה. ציבור. ,. כפי שקובע. חוק חופש המידע ... נהיגה . ✓. דרישות. חובה. לכלי. רכב. המותאמות. לטכנולוגיה . ✓. רישוי. כלי. רכב. ונהיגה ... רשת. עמל. והאוניברסיטה. הפתוחה . .ב. מערך. מבחני. הנהיגה. •. השתלמויות. מקצועיות.

דו"ח ביקורת לשנת 2014 חלק חמישי - גן יבנה

https://ganyavne.muni.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2014-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99.pdf

ליאת מרקוביץ ו עוד iat M. Adv ovich. שני בן חמו. עו"ד .Shami ben homo Adv. צפריר סלומון ע"ז .Tzafrir Salomon Adv. חמי אבנרי. עו"ד .Adv. Rocy Genut. Yoel Tzuberi.

quot&ח המסכם לשנת 2014, המשקף את - EPRA

https://cdn.epra.org/organisations/second_documents/50/original/Annual_report_2014_CCSB.pdf?1480524504

תוכן מורחב. מספר. פרקים. אורך פרק. נטו )דקות(. אורך. כולל. בשעות. נטו. תאריך. שידור. ראשוני. החממה 3. עונה שלישית לדרמת נוער מלאת אקשן. ומתח סוחף. 75. 22. 27.50. 15/02/14.

לשנת הלימודים תשע"ה 2014-2015 - סמינר הקיבוצים

https://www.smkb.ac.il/Data/Uploads/yedion-2014-15.pdf

בגישה אינטגרטיבית זו החותרת לאיזון נכון, בכל עת ועם כל לומד, בין שלושה עיקרים פדגוגיים ... בני שמש. משק ותחזוקה. עדנה נעמן. ספרייה ומשעול. אורנה שחף. ספריית קמפוס אמנויות. ורד טובול ... תפקודי שפה בהקשר בית ספרי: ניסוח שאלות מסוגים שונים. ❖ ... ד”ר ברקני זהבה.

דו;quot&ח פעילות 2014 מסכם לשנת - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BSV_Ratag-2014.pdf

מעיינות צלמון בחודש יולי , ומעיינות נחל געתון , בנחל בצת הופסק הדיגום. הן ... ילק. "ה. אנט רחש. 400. 400. הרטמה. עקרק תפיטש. 40,000. ןכ. 448. גוא. 11/03/2014. ילק. "ה.

תכנית העבודה העירונית לשנת 2014 - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/Services/Strategic-Planning-And-Research/Documents/TochnitAvoda2014.pdf

30 מרס 2014 ... הקרנות סרטים בחינם ברחבי השכונות השונות בחיפה: נווה שאנן, ... מאות עובדים ממקומות עבודה שונים לקחו חלק באירועי ספורט עממי ש ... סינמה. -. פתיחת עונה שנייה של הקר. נות מיטב. האופרות ומופעי הבלט, פסטיבל קולנוע בריטי, פסטיבל קולנוע צרפתי, ...

דין וחשבון על פעולות רשות מקרקעי ישראל לשנת 2014

https://land.gov.il/doclib5/dochshnati_2014.pdf

ראשון לציון מזרח – 1,644 יח"ד. תוכנית מזרח ראשון לציון מיועדת להקמת שכונת מגורים חדשה בכניסה. המזרחית לראשון לציון, בשטח שבין שיכון המזרח למחנה צריפין. מטרת. התוכנית היא ...

2014 דוח מסכם על פעילות קופות החולים לשנת 1 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/dochhashavut2014.pdf

א. ה. דוח. ה. מסכם על פעילות קופות החולים המוצג להלן,. כולל את נתוני שירותי בריאות כללית )להלן ... מרפ. אות. לרפואת. שיניים של הקופ. ות. , מעונות, בתי אבות ומ. ו. סדות. סיעודיים. , בתי ... (0.13%). 9.61%. 9.59%. 2,341,234. הכנסות אחרות. השכרת נכסים. 7,582. 8,282.

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2014 - המרכז הרפואי לגליל

http://www.gmc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/dinvchshbonshnat2014.pdf

המרכז הרפואי לגליל,. בנהריי. ה. הינו. מרכז רפואי. ממש. לתי כללי, היחיד באזור המשרת כ. -. 644,44. תושבים. ממגזרים שונים: יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים ה. מתגוררים בערים, כפרים ...

עדכון שכר לשנת 2014 לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בשירות המדינה

http://www.ahdut.org/Assets/Documents/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%2022.1.14.pdf

22 ינואר 2014 ... הנדון: עדכון שכר לעובדים המועסקים בחוזים מיוחדים בשירות המדינה. כגורמים המוסמכים במדינה ... מס' דירוג. 10. 14. 48. 64. 81. שם הדירוג. איכות הסביבה. כלכלנים נבחרים. פארה רפואיים ... מנהלי חטיבות ביחידת התקשוב במשרד האוצר. מטה קיברנטי לאומי ...

עיקרי החלטות - דיון הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2014 מי

http://www.patients-rights.org/uploadimages/Health-Basket-26-11.pdf

4 נובמבר 2015 ... ד"ר עפו אגבאריה, הרב חיים איידלס,. מר יאיר אסרף,. פרופ' רפי ביאר,. ד"ר. יאיר בירנבאום, ד"ר טליה ... מגר' ליאורה. בן. -. ארצי,. ד"ר עינב הורוביץ,. ד"ר אריאל המרמן,.

ספר תכניות העבודה לשנת 2014 - תכניות העבודה לשנת 2019

http://plans.gov.il/Plan2012/documents/yearplan2014lr.pdf

29הקמת מוקד 24/7 - אמנת בודפשט ... מערכת חיזוי המקבלת נתוני שריפה בזמן אמת מדיווחי השטח ויוצרת תחזית של התקדמות השריפה לפי ... ניתוח שבועי של פערי מחירים קמעונאים.

המוסד לביטוח לאומי מינהל הביטוח והגבייה אגף ביקורת ניכויים

http://www.oketz.co.il/free_files/1905yigal.pdf

1 יוני 2014 ... כרמיאל . אזור מרכז. : "ת. ,א. "ר. ,ג. "ב. ,ב. "פ. ת . אזור דרום וירושלים. : ירושלים. ,. רמלה. ,. יפו ... שומה על המוסד לביטוח לאומי לגבות את דמי הביטוח ... דמי הביטוח האמיתיים גם ללא תיקון השומה אצל פקיד ... קביעת כתובת הביקורת כמקום יעיל המרכז את.

טופס הרשמה לקבלת הסמכה ל"גן ילדים ירוק"לשנת 2014 - המשרד להגנת ...

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/education/greenkd/documents/greenkindegarden-teachers-guide2015.pdf

טופס. ההסמכה. בנוי משלושה חלקים שיש למלא בהתאם להנחיות: .1. תכנית עבודה שנתית ב ... דוגמאות: טיולים בסביבה הקרובה, פעילות משמעותית. ב ... מה נכנס לקומפוסט ? חומר ירוק.

מנהלית ועדת האכיפה ה - רשות ניירות ערך

http://www.isa.gov.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94/Enforcement/Admin_Enforcement/4561/Documents/HAHLATA.pdf

למכור. את. ניירות. הערך. , ואולם זאת,. בהגבלת. הכמות. המותרת. למכירה. לפי. תקנה. )3. (ב ... יולי. 2511. ,. רכשה אפסווינג. את. השליטה ב. שלד. ה. בורסאי. ,. חברת. עילוי. פיננסי בע"מ.

על צווי חסימה והפרטת האכיפה - SSRN Papers

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3396935_code1797740.pdf?abstractid=3213369&mirid=1

15 אוקטובר 2018 ... https://www.ivir.nl/publicaties/download/Global . מחקר זה בחן ... il 16, 2016. Apr( ... Unidown. יצר את התשתית לביצוע ההפרה. ב. ית המשפט. הורה לפיכך. על פסיקת ... test.co.il. ( עשוי לכלול מספר שמות מתחם משניים. )כגון good.test.co.il. וגם.

מכרז מס' 2/17 להפעלת מערך שירות וגבייה רשות האכיפה ... - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/233042.pdf

כניסה. ההצעות תישלחנה בדואר. רשום או במסירה אישית ועליהן להימצא בתיבת ההצעות במועד הנקוב. ב. טבלת ריכוז המועדים ... הוצאה לפועל בבקשה לגבות חובות עבור עצמו בלבד, בגין תשלומים שלא שולמו. לו במסגרת שירותים ... סיסמא במידת הצורך. 1.5.2.3 . נציגי השירות ...

ערוץ כלפי השנייה הרשות של האכיפה מודל : מסחרית טלוויזיה של רגולציה * עש

http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata%20-2/shron_yadin_-_rgoltzia_tkshort_-_27_6_16.pdf

27 יוני 2016 ... 10. " לשדר. 100. שעות של תכניות. מועדפות בין השעות. 24:00-17:00 . 55. ראו דבריו של מנכ"ל הרשות השנייה, מנשה סמירה, ב. פרוטוקול הוועדה המשותפת של ...

איכות הסביבה ברשות שדות התעופה

https://www.iaa.gov.il/he-IL/natureandenvironment/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%202106.pdf

מזרקת רוטנדה בטרמינל 3 )אזור הדיוטי פרי( ... אלמ˝ק. ליטר. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 700. 636. 630. 718.5. 807. 755 ... מסחר, הסעדה וחנויות דיוטי פרי.

אוגדן מנהל מטה הבטיחות ברשות המקומית - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/head_safety_department_local_authority/he/head_safety_department_local_authority.pdf

22 דצמבר 2010 ... פעילויות לבטיחות בדרכים ומשתתפת בתקצוב הפעילויות על פי התכניות המאושרות. עיקר עבודתו של מנהל הבטיחות יהיה מול מנהל האזור שלו. ב. הרשות המקומית.

תכנית הליבה לבית ספר למנהיגות ברשות

http://meyda.education.gov.il/files/noar/center_for_youth_leadership.pdf

ו"נסיך מצרים" . אפשר. להציג. בפעילות ... מנהיגות בסרטים כרטיס צפייה קבוצתי קבוצה. ג':. חישבו על ... צפייה בסרט. ש. המנחה. בחר. )סרטים וקטעי סרטים בנושא דילמות של מנ. היגות,. באורך של. 11-5 ... אחרי הצגה של כל אחת מן הקבוצות. יערך דיון: ... ופנייה ישירה אל. המאזינים.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.