חוברת מוסדות חינוך - עיריית חיפה

מיקי אפרתי. מנהלת המחלקה. 835-6343. 835-6268. רויטל שוסטר. מזכירת המחלקה ... מוסקוביץ. מנהלת המחלקה לשירותיים חברתיים באזור. כרמל. 8354063. עו״ס דוד זייצר. ס.

חוברת מוסדות חינוך - עיריית חיפה - Related Documents

חוברת מוסדות חינוך - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/Edu/Documents/risum2015.pdf

מיקי אפרתי. מנהלת המחלקה. 835-6343. 835-6268. רויטל שוסטר. מזכירת המחלקה ... מוסקוביץ. מנהלת המחלקה לשירותיים חברתיים באזור. כרמל. 8354063. עו״ס דוד זייצר. ס.

ביטחון מוסדות חינוך - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/PublicInfo/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%202011/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A

אימות הנתונים על ידי מנהל. ביטחון. מוסדות חינוך. •. חתימת נציג אגף הביטחון וחשבת אגף הביטחון. •. חברות השמירה מוציאות חשבוניות לחב' למשק וכלכלה בצירוף דו"ח השעות שאושר.

ביטחון ובטיחות מוסדות חינוך - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/the_city/mevaker/2010/mevaker_2010_5.pdf

יומית של מערך האבטחה, כולל פיקוח. שוטף על המאבטחים )שהם עובדי חברת אבטחה(, מוטלת על הרשות המקומית. ב. אמצעות קב"ט. )קצין בטחון(. מוסדות חינוך והנהלת המוסד החינוכי.

מוסדות במערכת החינוך ש ט ת ל ה - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/Edu/Documents/risum2015.pdf

עובדי מינהל החת"ר בעיריית חיפה שמחים לעמוד לרשותכם. ולשירותכם. ... מעוז נועם. פסיכולוגית. 835-3162. נצר לובה. פסיכולוגית. 835-6543. נשאשאבי רנין ... מכון ללימודי השואה.

הנחיות גינון מוסדות חינוך - אגף הבינוי אוגוסט 2019

http://qiryat-gat.complot.co.il/generalinfo/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20-%20%D7%90%D7%92%D7%A3

E-mail: [email protected] צמחיה יש לשתול רק בשוליים בקצה. השטח. כמו כן לתכנן גינת ירק. היביסקו. ס. פרח מלא. המליה מתבדרת. אוג חרוק. אזוביון. לנטנה לילכית.

הנחיות לתכנון הסדרי תנועה בקרבת מוסדות חינוך - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/planning_traffic_arrangements_near_educational_institutions/he/TRAFFIC_PLANNING_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%9

יש להפריד בין חניון מוסד החינוך לבין אזורי ההורדה והקליטה על מנת למנוע את מעברם של הולכי ... הגדרת. תחום השפעה עבור בית ספר אזורי "קדם",. ב. בארותיים. איור. 3 . )המשך(. 2.3.4.

פורטל מוסדות חינוך - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

https://meyda.education.gov.il/files/minhelet/Kit_Menahel_Tichon/Published_tihon/files/assets/common/downloads/n.pdf?uni=57b6bd5b7f28b7718a6e9700afe0e52b

עובדי ההוראה, וחלק נוסף על פורטל הורים ופורטל תלמידים. חשוב לנו שתכיר/י את תהליכי ... העבודה בהתאם לרפורמת אופק חדש - מסייעת בשיבוץ עו"ה ובניית. מערכות שעות שבועיות.

סגירת מוסדות חינוך ביהודה, בשומרון וברצועת עזה בתקופת האינתיפאדה - jstor

https://www.jstor.org/stable/politika.21.68

רחוב. ,. גם כשזו. גלשה לתוך בתי הספר . חלק מהילדים התקשו להפריד בין הרחוב לבין בתי ... כוח אדם אקדמי בגדה המערבית ובחבל עזה. ,. תל אביב. : קרן ארמנד. המר לשיתוף פעול.

החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי אגף בטחון מוסדות חינוך

http://www.rlz-bitachon.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/NoalBakasaTripGanYeladim1.pdf

החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי. אגף בטחון מוסדות חינוך. בקשת אישור יציאה לטיול/לאירוע. חוץ. של גן ילדים .1. כללי. א. מרבית גני הילדים יוצאים לטיול/לאירוע מחוץ לגן ...

החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי ביטחון מוסדות חינוך וצ

http://www.rlz-bitachon.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/PublicBulding1118.pdf

החברה העירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי. מחלקת. ביטחון מוסדות חינוך וציבור. אתרים. /. מבנה ציבור מאו. בטחים בבודק בטחוני. / סדרן. -. ראשון לציון. -. רשת ביטחון. 2018 . 05.

מכרז לאבטחת מוסדות חינוך מתקני המועצה ואירועים שונים - מועצה מקומית ...

https://hatzorg.co.il/wp-content/uploads/2019/07/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94-2019n%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F.pdf

31 יולי 2019 ... אוח. ר מ. -. 30. ימים קלנדריים ממועד חתימת חוזה זה. כמו כן, מתחייב ... הספק ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'. 24. ל. חוק הגנת.

מערכת אביב ק לישוב חיפה " אינדקס קלפיות בחירות רשומ מדינת ... - עיריית חיפה

http://www3.haifa.muni.il/elections2018/images/kalpiyot.pdf

30 אוקטובר 2018 ... בר אילן. רציף. 13.0. בי. " ס אהרן הרואה. שד הרא. ה". ,. 10. נתיב העולים. כולו. 13.0. בי ... ווד. אי. -. זוגי. 203.0. בי. " ס דוד ילין. מגידו. ,. 7. ישורון. כולו. 203.0. בי. " ס דוד ילין ... ץרפמה בל. ולוכ. 956.0. יב. " הרות ירעש ס. םירובגה. ,. 17. גרומ. ףיצר. 956.0. יב.

חיפה תשע;quot&ז-ינואר 2017 - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/Services/Strategic-Planning-And-Research/Documents/WorkPlan2017.pdf

הקמת הסקייט פארק בחוף הכרמל ובצמוד לו, פאמפ טראק לאופניים. •. הקמת בית ספר נאות ... 743. בקשות למידע, נתון זה מהווה גידול של. 9%. לעומת. 2015 . 339. מתוך אותן ... וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ. 2). חוזים( ... סופקה מנת ציוד מחשוב בעיר על בסיס מענקי פיס בהיקף של.

הכרמלית חיפה בע;quot&מ - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/PublicInfo/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%202011/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.pdf

17 אוגוסט 2010 ... 6/2009. מנה דירקטוריון החברה חמישה חברים בלבד, על אף שהמינימום הקובע עומד. על ... בנוהלי העירייה, כך שנוהלי הכרמלית מחייבים קבלת שתי הצעות מחיר. בלבד.

חינוך סביבתי קיימות - איגוד ערים חיפה

http://www.envihaifa.org.il/prdFiles/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_12.pdf

חינוך סביבתי משמעותית המתקיימת בבית הספר . תהליך ההסמכה. מתווה דרך ... נשר. רבין. ירוק. הטבלה הבאה מציגה את הפרוי. קטים הקהילתיים אשר התקיימו בכל בית. -. ספר במסגרת.

חינוך סביבתי וקיימות - איגוד ערים חיפה

http://www.envihaifa.org.il/prdFiles/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%202014.pdf

הבונים. אוטובוס הליכה. -. הפחחת זיהום אוויר בסביבת בי"ס. קריית. ביאליק. קדימה. פיתוח מודעות ... פעילות חינוך סביבתי בקהילה ובשיתוף מוסדות חינוך בלתי פורמלי )מתנס"ים, תנועות.

3 פרק י של חיפה ס הפי מערך ה - עיריית חיפה

http://www1.haifa.muni.il/mitar/chapters/chap3.pdf

30 ספטמבר 2005 ... שאנן . צפיפות מגורים. צפיפות המגורים הממוצעת בחיפה היא כ. -. 12,276. נפשות לקמ. ר " ... נווה שאנן ליד בית הכנסת המרכזי . 3. בית יד לבנים . 4 ... מרכז הכרמל. –. אודיטוריום חיפה. ,. סינימטק. ,. בתי קולנוע. ,. מסעדות. ,. בתי קפה ... נמוך ובסטנדרד עממי.

קהילת הדר חיפה - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/PublicInfo/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%202013/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%A8%20%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94.pdf

העירייה אינה משתתפת בהפעלת הפרוייקט. .יג. "נהדר בהדר". -. פרוייקט עירוני ובו. 03. אקדמאים, המקיימים חיי קהילה בשכונה. הפרוייקט ממומן במלואו על. -. ידי ה. עירייה, והרכז מועסק על.

חוברת חינוך תעבורתי – פיילוט תאוריה - תכנית היל"ה

http://www.hila-matnasim.org.il/productImages2/262/2019/10/17/image1571287460.pdf

17 אוקטובר 2019 ... ... נהיגה שלוש שנים לפחות. מורה לנהיגה בעל ותק של חמש שנים בנהיגה. יש לצבור ... שמנים, החלפת מסננים וחלקים שחוקים ומתכלים. אי הקפדה על הטיפולים יכולה ...

שבוע ה חינוך ה גופני ב בי"ס הריאלי העברי – בית בירם – חיפה - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/haifa/050617B.pdf

10 יוני 2017 ... בעיקר לאלה שאת בית הספר עוזבים ולדרך חדשה יוצאים. סוף שנה יכול להיות ... נשר. יצחק רבין. טל הראל. ורטן ארבצ'אן. דיווח. נרחב של שבוע החינוך הגופני ותמונות.

תקצירים חוברת - אוניברסיטת חיפה

http://arch.haifa.ac.il/images/Conferences/CongressAbstract45Haifa.pdf

11 אפריל 2019 ... עכו בידי הממלוכים והתמוטטות הממלכה. הצלבנית ... שני תרמילים שהתגלו במקרה, בחפירתו של יוסי אלישע ). A7863 ... פרחים גדולים ובהירים יחסית, ובמיוחד ממצא.

ימי חינוך כפר סבא - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hinuc_0320.pdf

17 מרס 2020 ... בשעה 20:00. השקת אפליקציה לניהול היסעים בחינוך המיוחד. חט"ב אלון. הורים. הקרנת סרט לציבור. "הדוהרת לנצחון" ... חטיבת שרת. סיור מש"צים - תלמידי. שכבה ט' ...

שירותי סל שיקום מחוז חיפה - חוברת מידע, משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Documents/Haifa-shikum.pdf

800. , חיפה. 31999. מזכירות סל שיקום. -. 04-8632945. ,. 04-8632906. פקס לשכת פסיכיאטר. מחוזי. -. 04-8632936. מייל. -. פקס. סל. שיקום. -. 073-7133250. פקס. סל. שיקום.

חינוך - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib1/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A.pdf

להשלמת התמונה החינוכית, בדקה נתונים: • o הישגים בבגרות: שיעורי זכאות ואיכות התעודה. o הישגים במבחני המיצ"ב, במקצועות הליבה o מצב האקלים החינוכי בבתי הספר בעיר.

חוברת לתלמיד מקצוע ;quot&חינוך פיננסי;quot& ב

https://atidedu.org.il/wp-content/uploadfiles/sites/204/2017/04/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D

בואו נעשה חשבון פשוט וניראה כמה הנחה נותן כל מבצע. ... קופונים. שוברי קניה בהנחה המצורפים לעלוני שיווק, עיתונים, הודעות מחברת כרטיסי ... (זארה, נייקי, מקדונאלד, פיצה האט,.

הנהלת מינהל חינוך 37777,,6 ש;quot&ח - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/6417/education_r_e_d12.pdf

מעלה הזיתים. 7,200. רמת דניה גלבר ... בית הכרם. -. ויצו. 8839. 96,525. 01.2016. עיר דוד. 7192. 786,000. 01.2016. שיכוני וולפסון. -. וראייטי ... בית קפה עולים. 4891. 430.94.

195. רישום למוסדות חינוך (גני ילדים וכתה א') - סופי 24/3 ... - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2014-rishum.pdf

ים במחלקת. חינוך ובין היתר נבחן נושא הרישום ושיבוץ לגני הילדים. (ו. בשנת תשע"ד פעלו בעיר. 143. גני ילדים ) ... לשלוח איגרת רישום לכיתה א' לכלל התלמידים בעיר, לרבות תלמידים.

51/16 - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/Services/PSC/Arnona/Documents/%D7%A2%D7%A8%D7%A8%20%D7%9E%D7%A1%27%2051-16.pdf

wsיטן-פרץ-ויב:"Arice: ד sus:לוח. {*הון" * ? ? ? ? ? . ר ... ע"י ב"כ עו"ד מורן פרץ – מלכה. מרחוב ביאליק 3 ... 16 אבינועם רויטנברג וחגין כהן נגד מנהל הארנונה. בעיריית חיפה וכן ערר ...

מינהל חינוך תכנית עבודה 2016 לשנת - עיריית רעננה

https://www.raanana.muni.il/CityHall/Documents/WorkPrograms/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A.pdf

1 מאי 2016 ... 2016 .א. יעוד. מינהל. החינוך. : לעצב עיר חינוך מיטבית לילדי רעננה, השואפת ... למידה פרטנית או קבוצתית למסלול בגרות, מסלול. 10 ... בפסיכולוגיה התפתחותית .2.

1 פרק רקע כללי - עיריית חיפה

http://www1.haifa.muni.il/mitar/chapters/chap1.pdf

העיקריות בחיפה הן כנסיות מנזר הכרמליתים וכנסיית יוסף הקדוש ברחוב המגינים . הכנסייה הקתולית ... בסוף שנות השבעים ותחילת השמונים השתתפה שכונת נוה יוסף בפרויקט. שיקום ...

אליאנס - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/PublicInfo/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%202017/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%A1.pdf

-2016. 2017 . נתוני בית הספר בשנים המבוקרות. חטיבה עליונה. חטיבה תחתונה )ביניים(. סה"כ בית הספר ... נקבע כי שם העמותה יהיה: "בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בחיפה",.

גזי חממה - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/CityHall/Documents/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/mazegetHiguy4.pdf

20 ספטמבר 2012 ... נחמיה אבנרי. ד"עו ,. בחיפה. ישיבת ועדת ... נחמיה אבנרי. ד"עו ,. חזון מוסכם ... אנרגיה. שימור. אנרגיה. חגי דביר גידו סגל אדריכלים. נחמיה אבנרי. ד"עו ,. מבנה ירוק ראשו ...

05/09/2017 - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/Services/Moatza/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D/05.09.17.pdf

5 ספטמבר 2017 ... גב' סיגלית כהן. -. מנהלת המחלקה למחשוב כ"א ושכר. גב' שרית חי. -. מנהלת המחלקה למחקר ומידע סטטיסטי. מר נפתלי פריד. -. חשב מערכת החינוך. מר ניר גראואר.

תיירות - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/Services/Strategic-Planning-And-Research/Documents/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf

בתי מלון, בתי הארחה, כפרי נופש, מלונות דירות ומלוניות המומלצים לתיירים על ידי משרד התיירות. ... טיילות, פארקים ומרכזי בילוי ופנאי. בשנת ... ארגון סיורים מקצועיים להצגת וחשיפת חיפה, ... חיפה. Haifa. ירושלים. Jerusalem. תל אביב. -. יפו. Tel Aviv-Yafo. נתניה. Netanya.

ערר מספר - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/Services/PSC/Arnona/Documents/%D7%A2%D7%A8%D7%A8%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20-%2034-16.pdf

נכס ברח' יוסף הגדם 7, חיפה. נכס מס' 1089213 ... העורר, מהנדס ושמאי מקרקעין במקצועו, מנהל את עסקו בנכס הנמצא ברח' יוסף הגדם. 7, חיפה, אשך ... יוסף כהן, עו"ד. יו"ר ועדת הערר.

סקר שימור - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/CityHall/City-Engineer-Office/The-Department-For-City-Planning/Documents/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%

רעפים וקורות עץ ארוכות, והשימוש בהם שינה ... מבנים בעלי מרפסות עגולות חלונות סרט וגמר ... עץ ו. ה. נגרות. )תריסים, דלתות חלונות וכד'( בחזיתות ראשיות . .7. יש לשמר ולשחזר את כל ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.