הכרעת שמאי מכריעה מיום 27.10.2019 בעניין היטל השבחה, אסתר בן יהודה ...

27 אוקטובר 2019 ... 6960/122/4. דיזינגוף. 225. 50. 1/4. 45. 2,340,000. 52,000. 17.7.16. 6901/23/8. זלוציסטי. 50. 2/3. 48. 3,200,000. 66,667. 21.7.16. 6960/106/4. מוצקין.

הכרעת שמאי מכריעה מיום 27.10.2019 בעניין היטל השבחה, אסתר בן יהודה ... - Related Documents

הכרעת שמאי מכריעה מיום 27.10.2019 בעניין היטל השבחה, אסתר בן יהודה ...

http://www.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/DecisiveAppraiserDecisions/27.10.19_6960_61_4.pdf

27 אוקטובר 2019 ... 6960/122/4. דיזינגוף. 225. 50. 1/4. 45. 2,340,000. 52,000. 17.7.16. 6901/23/8. זלוציסטי. 50. 2/3. 48. 3,200,000. 66,667. 21.7.16. 6960/106/4. מוצקין.

הכרעת שמאי מכריע מיום 17/12/2019 בעניין היטל השבחה אבי עפרוני ואח' נ ועדה

http://www.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/DecisiveAppraiserDecisions/08.01.20_7078_61_4.pdf

חיזוק כיוון שאלה תורמים לשווי הדי. רות הקיימות. לפחות בגובה העלות ומהווים תמורה נוספת לבעלי הדירות. תשלום עבור קרן חניה מהווה תשלום אשר מקורו חיצוני ואינו קשור לתכנית.

בכרעצ שמאי מכריע מיום 19.12.2019 בעניין היטל השבחה צבי דובינר נ' ועדה מקו

http://www.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/DecisiveAppraiserDecisions/19.12.19_6215_276_3.pdf

19 דצמבר 2019 ... צבי דובינר. המשיבה, ועדה מקומית. תל אביב. באמצעות השמאי. באמצעות השמאי. ת. מר. אורן אלבז ... בין צבי סטימצקי למרדכי דובינר ... היתר לבניין בית בן. 3. קומות ...

הכרעת שמאי מכריע מיום בענין היטל השבחה יפעת מנשה נ' הועדה פתח תקווה ג

http://www.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/DecisiveAppraiserDecisions/04.02.20_7661_185_0.pdf

4 פברואר 2020 ... הבלטת מרפסות תתאפשר לכוון כביש, שצ"פ, שב"צ וכן לכוון החצר ... מרפסות תלויות יהיו בנוסף לשטחי הבניה ... ת שמאי המשיבה מחיר התמורה אינו משקף שווי שוק.

היטל השבחה - תנועת המושבים

http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/kav879.pdf

23 אפריל 2015 ... אקספרס; 21. יורו; 22. מבוכים. 1. הדרים; 2. נסתור; 3. דולב; 5. חצצון; 6. ... רימקס 770 – עפולה/כפר תבור. ישובי הגליל התחתון, עמק יזרעאל,. גלבוע ועמק הירדן.

דרכי התמודדות - 5000 היטל השבחה בגין תא - נחמה בוגין

http://nbogin.co.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%90.5000.pdf

מאמר זה עוסק בסוגיית גביית היטל ההשבחה עבור אישור תכניות מתאר כוללניות,. בדגש על תכנית תא/. 5000. -. תכנית המתאר הכוללנית של העיר תל אביב. -. יפו. תכניות. מתאר כוללניות ...

מדינת ישראל נ' ירדני 67347-12-18 פ"ת בעניין: הכרעת דין

https://www.psakdin.co.il/Files/67347-12-18.pdf

23 דצמבר 2018 ... הזמנה. לסור למשטרה מיום. 11.2.18. –. ת/. 12. ; טופס הודעה על זכויות חשוד טרם חקירה מיום. 18.2.18. –. ת/. 13. ; כתב ערובה מיום. 18.2.18. –. ת/. 14.

0212 ספטמבר 1 חיימוב 'נ ישראל מדינת 12101-20-20 פ ת" : בעניין הכרעת דין

https://www.kolzchut.org.il/w/he/images/3/35/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%94_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%A2%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F.pdf

www.lawdata.co.il. בפני. שופט עודד גרשון. בעניין. : מדינת ישראל. המאשימה. נגד. אירינה חיימוב. הנאשמים. הכרעת דין .1. הנאשמת. אירינה. חיימוב. ,. תושבת. טירת. הכרמל. ילידת.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין הגעה להסכמות בהיטל השבחה בוועדות ערר

http://www.danco.co.il/loadedFiles/%D7%9E%D7%93%D7%9E-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5-%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%94-10.7.17.pdf

פישר בכר חן וול אוריון ושות'. מ. רח' דניאל פריש. ,3 ... ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו ... היטל ההשבחה משולם לקופת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

פרוטוקול מספר 239 של מועצת שמאי המקרקעין מיום 12.11.2017 - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/protocols/he/land_assessor_shameim_protocall_12.11.17_239-17.pdf

מיקוד. 4559560. פקס. 3055. 090. ) 60. (. דוא"ל [email protected] אתר אינטרנט shamaim.justice.gov.il . www. כחלק. מהשירות. שניתן. לך. אנו. מזמינים. אותך. להיכנס.

גבית היטל שמירה על ידי המשיבה, היטל אותו היא גובה מאז 1.3.10 ועד היום

https://elyon1.court.gov.il/heb/tovanot_yezugiyot/1087b.pdf

3 מרס 2011 ... בחוקי עזר המטילים אגרת שמירה, ועל האופן בו חרגו מהנחיות משרד הפנים. ... (ב) למעשה, חוק עזר זה חתום אך ורק על ידי ראש עיריית קרית ביאליק והוא אינו חרנוס.

החלטה בעניין התנגדות לבקשת פטנט 112311 מיום 28 אפריל 2011

https://avtipus.com/docs/rasham/110505-p-112311.pdf

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. 1. בפני כב'. סגן רשם הפטנטים. נח שלו שלומוביץ. התנגדות לבקשת פטנט. מס'. 113211. המבקש. : אמיר כהן. ע"י ב"כ לוטי ושות', עו"ד. המתנגדת.

194-9000-923 מספר מכרז: 2019 - לשכת שמאי מקרקעין

http://www.landvalue.org.il/loadedFiles/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F---%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2019-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf

24 יולי 2019 ... המכרז הינו מכרז מסגרת, להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי. שמאות ... ם טבריה, עכו, חיפה, נצרת ... מנהל. או. פטור. מלנהל. את. פנקסי. החשבונות. והרשומות. שעליו. לנהלם. על. פי. פקודת. מס ... אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראל.

מכרז 27/19 לאחזקת שטחי גינון נוסח מיום 30.12.19 - עיריית אור יהודה

https://www.oryehuda.muni.il/uploads/n/1578323790.1307.pdf

8 ינואר 2020 ... המפתחות ימסרו למנהל מטעם הרשות, יש לדאוג לסגור ארונות ראשי מערכת וברזים. עם. תום. ההשקיה, ... המפקח, כסחת דשא ופסולת פזירה תרוכז בשקיות פלסטיק. 5.8. מועד מיוחד ... ACE. מוטורולה . כולל: תקשורת כפולה למרכז. הבקרה וליחידות הקצה כולל.

25/08/2019 ושר בית הסוהר אשל, יור ש' (בדימ') דרורה בית אור, החלטה בעניין ...

https://spokmanship.court.gov.il/CONTAINER/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%95%D7%A9%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%94%D7%A8%20%D7%90%D7%A9%D7%9C,%20%D7%

13 אוגוסט 2019 ... ועדת שחרורים במקום מושבה בבית הסוהר אש"ל. לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א. -. 2001. וש"ר. 17488-03-19. רטיל)אסיר( נ' מדינת ישראל. 1. מתוך. 2. 1.

20/05/2019 ביהמש לענייני משפחה בתא, ש' ארז שני החלטה בעניין משמורת ...

https://spokmanship.court.gov.il/CONTAINER/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94/%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9%20%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%91%D7%AA%D7%90,%20%D7%A9%27%20%

19 מאי 2019 ... עו"ד יוסי הרשקוביץ; עו"ד סימה דור. הנתבעת/התובעת וב"כ. –. עו"ד טובה רוזן. -. זרחיה )מטעם הסיוע המשפטי(. פסק דין. )בתלה"מ. 17276-05-19. (. <. החלטה. ) ...

/4 2019 – תיק בבית הדין של מרצ : בעניין נמרוד ברנע באמצעות ב;quot&כ עוה ...

https://meretz.org.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%A4%D7%A1%D7%93-%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A2-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%96%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%92-4-2019.pdf

1 מאי 2019 ... ח"כ תמר זנדברג. -. יו"ר המפלגה. באמצעות עו"ד קרן בר יהודה. וע"י היועץ המשפטי למפלגה עו"ד יורם אברהמי. )המשיבה(. פסק דין. מפי חבר. בית. הדין. עו"ד דרור אורן:.

ישי בת דירקטוריון מס' 2 לשנת 2019 מיום 19.3.19 - חמש

https://www.hamesh.co.il/uploads/upld5ddd10ddb2050088080259.pdf

יש לנו פנאי בשבילך. 25.3.19. סיכום ישיבת דירקטוריון מס' 2 לשנת 2019. מיום שני 19 . 3 . 19. נוכחים: מר איתן פטיגרו- יוייר. מר אבי אלטלף. מר שימי אלבז. מר איתן ליליוס. גבי דליה בסן.

עונת המנויים 2019-20 - מטה יהודה

https://www.m-yehuda.org.il/uploads/n/1565256369.2873.pdf

4 ספטמבר 2019 ... עונת המנויים היכל התרבות מטה יהודה | 2019-20 ... בחור תל אביבי רגיל מאוד, מציל בבריכת שחייה, מתאהב בנערה רגילה. ... תל – אביב, קיץ. ... שימו לב • מנוי מבוגרים רגיל מקנה מקום ישיבה קבוע! ... במקומות המסומנים במגרש החניה שמתחת מקומות חניה.

2019/2020 פ״שת - עיריית אור יהודה

https://www.oryehuda.muni.il/uploads/n/1567502519.3169.pdf

2 ספטמבר 2019 ... אקטואליה - 1000 שנה ועדין אתנו- כיצד שרד בית ... סיור בנחלאות, סיפורי בתים ואנשים, סיפורי סליחות ... המפגשים יתקיימו בספריה העירונית ״כותר פיס״. מפגש מס' 1.

quot& 13 .0 2 .2019 מיום - עיריית גבעתיים

https://www.givatayim.muni.il/Services/others/Documents/moatza04pro20190213.pdf

14 פברואר 2019 ... חתימתו‏של‏ראש‏העירייה‏וחתימתו‏תיחשב‏לכל‏דבר‏. ועניין‏כחתימתו‏של‏ראש‏העירייה. ‏. ‏ .9. אישור‏המועצה‏למינוי‏מר‏רונן‏קריסטל,‏יו"ר‏ועד‏ההורים‏המרכזי,‏כחבר‏.

פרוטוקול 885 להפצה מיום 24/7/2019 - עיריית נשר

http://www.nesher.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/885.pdf

24/7/19. בשעה. 19:00. בחדר ישיבות, בבניין העירייה, דרך השלום. 20. , נשר. 5. משתתפים. : 6. מר רועי לוי, ראש ... רון ברנט אמר לך, רגע, רגע, תחכה רגע והיה לך שם סכסוך אישי עם. 23.

מערכת שעות 2019/20 הרי יהודה - danceup

http://danceup.co.il/wp-content/uploads/2019/07/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA-2019_20-%D7%94%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-2.pdf

*אקרודאנס להקה צעירה, מסלול סגור לסניף קריית החינוך. *היפ הופ להקה צעירה מתאים לכיתות ד'-ו', להקה בוגרת. מתאים לחטיבה-תיכון. ההשתתפות בשיעורי ההיפ הופ. להקות בימי ...

פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית מיום 12.8.2019

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/protocols/general-assembly/2019/general-assembly-12aug2019.pdf

12 אוגוסט 2019 ... הדר בגאיו; עוייד נעה בוכהולץ; רוייח אבי ביבי; שי גוטמן; דוד גיטלין; נועה מן דותן; עו"ד אביתר יצחק. הלוי; יהודית חלפון; אילה כהן ; ליאורה כהן-נצר; אמיר לובין; יפעת ...

21.05.2019 החלטת ועדת המשמעת מיום ערעור על

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Reem-Jawabri_David_Yellin_Appeal_12062019.pdf

21 מאי 2019 ... רמדאן כרים". נוכחותה של המערערת מוסגרה בהחלטת הוועדה כהשתתפות עקיפה. במעשים. == העתק מהחלטת ועדת המשמעת בעניינה של המערערת מיום. 21.05.

21.05.2019 ועדת המשמעת מיום ערעור על החלטת

https://www.adalah.org/uploads/uploads/Maram_Abu_Sneineh_David_Yellin_Appeal12062019.pdf

21 מאי 2019 ... "רמדאן כרים" הורשע. ה המערערת בהתנהגות שאינה הולמת "את כללי. המכללה... ופגעה קשות ברגשות הסטודנטים, העובדים, ומרצים בה". == העתק מהחלטת ועדת ...

2 .6 21 .2019 מיום נגישות פרוטוקול ועדת ר דצמב - 11 ישיבה מס'

https://www.herzliya.muni.il/uploads/n/1578998203.3050.pdf

30 דצמבר 2019 ... טל עברון. -. מנהלת מחלקת. פיתוח סביבתי. אפרת מור. -. בודקת תוכניות, אחראית שימור. נטע אורן. -. מתכננת מחלקת פיתוח סביבתי. אוהד מוגרבי. -. מתכנן אסטרטגי.

02.12.2019 מיום 570 ישיבה מס' רשות החשמל '1 בהליך תחרותי מס ... - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/57003hespektikun/he/Files_Hachlatot_57003.pdf

2 דצמבר 2019 ... תדירגן. מוצרים מדוייקים ). 1993. ( בע"מ. 2.000. גזר סעד עיבוד ושיווק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. 2.000. צ.ל.פ תעשיות בע"מ. 2.000. כפרית תעשיות ). 1993.

7 שמן המניין מס' 18 - מועצת העיר ה 03.03.2019 מיום - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/HolonCity/CityCouncil/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/2019/%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%A1%27%207.pdf

3 מרס 2019 ... חבר מועצה ומשנה לראש העיר o. גב' עדן רבקה ... ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר. שמן המניין ... ראשון או תל אביב מגיע להצגה והוא חונה במקום התושב שגר בסמוך.

מכרז חניה סלולארית - טיוטה מיום 22.01.2019 - אחוזות החוף

http://www.ahuzot.co.il/pics/pdf/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A3_%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_10022019123405.pdf

20 פברואר 2019 ... גישה ישירה למערכת שיאפשר הספק ולבצע בעצמה בדיקה כאמור בסעיף. 9.1. לעיל. 10 . חיוב ... עירייה לצפייה. On-line ... בצד שמאל של הרחוב, אלא אם כן הכביש הוא חד סיטרי, או בניגוד לכיוון הנסיעה; לענין. פסקה זו, לא יראו ... על גשר או בתוך מינהרה;. ) 12.

א' טבת התש;quot&ף ( 2019 דצמבר 29 מיום 11 רוטוקול ישיבת מליאה מספר ...

https://www.emekyizrael.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/11-29.12.2019.pdf

29 דצמבר 2019 ... 11. מיום. 29. דצמבר. 2019. ) א' טבת התש"ף. (. נוכחים: אייל בצר. דליה אייל. יעקב איציק. אפי קידרון. איתי אדמון. אברהם כץ. יריב בן עזר. בן. רחל. חורין. גבריאל קנץ.

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מיוחדת מס' 11 מיום 30.4.2019 ... - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%

30 אפריל 2019 ... גב' ענבל דרור היימן. -. גזברית העירייה ... 2017. שושי כחלון כידור: הדיון פה כרגע זה לא דיון, זה בעצם הצגה של ממצאי דו"ח השנתי של. 2017 . הדו"ח הזה לפי החוק ...

ת/ תכנוני ית / מידען – 'סמ א"כ פומבי מכרז 64/2019 - עיריית אור יהודה

https://www.oryehuda.muni.il/uploads/n/1574003523.4636.pdf

28 נובמבר 2019 ... העברת בקשות מידע לגורמים בתוך הרשות ולגורמי חוץ רלוונטיים, כגון, חח"י, רשות התעופה האזרחית, רשות. הטבע והגנים, רשויות המים והגז, רשות העתיקות ועוד. .ד.

פרוטוקול ישיבת מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע מספר 169 מיום 7.4.2019

https://www.sviva.gov.il/AboutOffice/authorities-minister/Documents/2019/protocol_169_0742019.pdf

7 אפריל 2019 ... ישמש להקמת חניון ללינת לילה בהתאם להגדרת חניון קמפינג. משולב לפי ... צפון-דרום לשמירת רצף בין השמורות נחל כזיב – נחל שעל – תל מרווה-נחל יחיעם – נחל בית.

18.11.2019 מיום 568 ישיבה מס' רשות החשמל הספק תעריף והקצאת לקביעת ...

https://pua.gov.il/decisions/documents/56809_181119.pdf

18 נובמבר 2019 ... פלסגד מוצרים פלסטיים אגודה שיתפוית חקלאית בע"מ. 0.999. בסט. קרטון בע"מ. 1.500. אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ. 1.700. התעשייה האווירית לישראל בע"מ.

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/19 מיום - 10.6.2019 - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/protocols/meliha92019.pdf

10 יוני 2019 ... מבחינת הקרנות, ה. -. 179. שאמרתי קודם,. העיקר זה מהיטל ... מניסיון, העבודה, גם מעל עסקים קיימים, גם שיפוץ, גם פיגומים,. מחייבת גם עבודה עדינה וגם עבודה של ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.