יונט קרדיט שירותים פיננסיים

12 דצמבר 2019 ... בעלים ודירקטור בחברת דה סרוויס. שלמה. איזייק. סגן יו. " ר הדירקטוריון. המנכ. " ל והמייסד של קבוצת הביטוח. והפיננסים. " יונט. ,". כיהן בין השאר כסגן. נשיא. לה. ב".

יונט קרדיט שירותים פיננסיים - Related Documents

יונט קרדיט שירותים פיננסיים

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1270001-1271000/P1270907-00.pdf

12 דצמבר 2019 ... בעלים ודירקטור בחברת דה סרוויס. שלמה. איזייק. סגן יו. " ר הדירקטוריון. המנכ. " ל והמייסד של קבוצת הביטוח. והפיננסים. " יונט. ,". כיהן בין השאר כסגן. נשיא. לה. ב".

נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים

https://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/regulatedfinancialservices/th_2019-8223.pdf

28 נובמבר 2019 ... חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו. -. 2016. כללי. לפי. הוראות ... של עובדים וגורמים אחרים שאינם מורשים. למקורות. המידע ללא ... בדצמבר של השנה הקודמת לשנת. הגשת הבקשה ... מבקש הרישיון, מתוך רשימת. הדינים ... מתווכים. ,. סוכנים. ,. קבלני. משנה. או. שותפים. עסקיים. מכל. סוג. שהוא. ,. ומודל. ההתקשרות.

מ"עב פי.אל.טי שירותים פיננסיים 'א חלק - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1231001-1232000/P1231864-00.pdf

28 מאי 2019 ... גלאון. למענק. של. חודש שכר אחד בגין כל. 01%. צמיחה בהכנסות. העולה על. – ... השקעות בהון החברה, ולמיטב ידיעת החברה לא בוצעה כל עסקה מהותית אחרת על ...

מכשירים פיננסיים: הצגה

https://www.iasb.org.il/uploads/n/1481781263.7396.pdf

)סעיף. 34. )ב((. 63. הוראות סילוק מותנה. 64. חלופות סילוק. 32. מכשירים. פיננסיים. מור. כבים. )ראה גם סעיפים. א ... שירותים, ולא מחויבות חוזית לשלם מזומן או נכס פיננסי אחר. א. 36.

בניית נהלים פיננסיים בארגון

http://wiki.sheatufim.org.il/w/upload/sheatufim/7/7f/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F.pdf

הכלי הוא חלק מ. המדריך לניהול פיננסי מיטבי למנכ"לי ארגו ... אחרי מבצע הפעולה ואחרי תוצאות. יה, ... ספים בארגון מבצעים באופן קבוע, ולהגדיר נהלים לביצוען על פי המבנה. והעקרונות ...

דוח תשלום לעורכי דין בממשקים פיננסיים ברבעון ראשון לשנת - סיוע משפטי 201

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%20-%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%A4

אופיר מיכל. 13,200. 08-51-05-03. 40007448. ארבל שלמה. 2,434. 08-51-05-03 ... בר לב אמיר. 27,525. 08-51-05-03. סיוע משפטי. -. דוח תשלום לעורכי דין בממשקים פיננסיים ... 08-51-05-03. 40008970. כהן מאק משרד עו. ד". 15,764. 08-51-05-03. 40009004.

הפרדת אחזקות צולבות בתאגידים פיננסיים וריאליים ... - התנועה לאיכות השלטון

https://www.mqg.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7

לכשלים הנוצרים כתוצאה מהאחזקות הצולבות יש להפריד נכסים פיננסים מריאליים החל ... לפי אתר דה. מרקר(. 5. 0.011. אקסלנס השקעות. פניקס. אחזקות. 799. 75. )לפי אתר. הבית של.

דוח תשלום לעורכי דין בממשקים פיננסיים ברבעון השני לשנת - הסיוע המשפטי 2

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%20-%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7

אלדד אופק. -. חברת עורכי דין. 73,359. 08-51-05-03. 69. 40444723. אלדן שולמית ... ורטמן יעקב. 60,671. 08-51-05-03. 339. 40551381. זאבי רועי. 6,748. 08-51-05-03. 340.

מחירון שירותים עסקיים - בזק

https://www.bezeq.co.il/media/BIZPDF/biz-rate.pdf

תמסורת מטרו. קצב הקו. דמי התקנה. ללא מע"מ ... הנחה בדמי השימוש,. 51-399. קווי. תמסורת תינתן. 10%. הנחה בדמי השימוש ולקוח עם. 400. קווים ומעלה. תינתן. 15%. הנחה.

נותני שירותים פיננסים - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/service/provides-financial-services/he/Service_Pages_Income_tax_weco-access-v3.pdf

1 ינואר 2020 ... מזהה. פעולה. משני. 1;. שיק. מס. ' 1234;. השיק. משוך. על. בנק. 12. -. בנק. הפועלים. ;. סניף. בנק. 321;. מספר. חשבון. בנק. 987654. שם הקובץ של השיק הסרוק. –.

חוברת שירותים 2017

http://www.abiliko.co.il/loadedFiles/shikum_jerusalem.pdf

האם ניתן לערער על החלטת הועדה? על החלטות ועדת סל שיקום ניתן לערער בפנייה בכתב ל: גב' בתיה ליידנר, רכזת שיקום ארצית. שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות. רח' ירמיהו. 39 ...

הסכם מתן שירותים - קרן קימת לישראל

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/michrazim/2017/bid-2274-17.pdf

14 אוגוסט 2017 ... שיפועים באזור יציאה מסלון. מ"ר. 50. 0.00. 02.1. ... יש לעבוד עם מרק אמריקאי תוצרת "נירלט" או. ש"ע ... סיפון, צנרת, ברזי ניל וכדומה. ... וסיפון מפוצל למדיח. יח'. 1.

שירותים רפואיים מוסמכים לביצוע בדיקות

https://www.osh.org.il/uploadfiles/b112_sherutim_refuim.pdf

רח' קלאוזנר , מיקוד. אילת. פטיו , מיקוד. תל-אביב. רח' ארלוזורוב ... קריית המכללה, רח' קלאוזנר. שרון / שומרון רמת השרון. רח' טרומפלדור ... גבי ענת מנור. פרופ' מנחם נהיר. דייר אבי וינר.

- מפרט שירותים עם תיקוני ועדת מכרזים 4.12.16

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/231946.pdf

4 דצמבר 2016 ... רישיון. A2. אופנוע בנפח מנוע. עד. 125. סמ"ק. והספק מנוע עד. 11kw ... קטן. S. 4. . רחובות. בינוני. S. 8. . . . יבנה. קטן. S. 4. . ראשון. לציון. בינוני. M. 8. . .

שירותים ובדיקות המחייבות אישור מקדים

https://www.leumit.co.il/UploadedFiles/04_2016/260416%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%A9.pdf

ארובות עיניים. -. MRI ... ארובות עיניים. ,. פנים וצואר ... בדיקת המעי באמצעות מצלמה ניידת ... בדיקת. RH. 24686. סקר. ,. RH. נוגדנים לסוג דם ו. -. RH-נוגדנים ל. 86903. סוג דם ו.

הסכם למתן שירותים - תאגיד מי קרית גת

http://www.mei-gat.co.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-01-2016.pdf

הסכם למתן שירותים. שנערך ונחתם. בקריית גת. ביום ______ לחודש ______ בשנת. 2016. בין. : מי ק. גת ). 2008 ... זיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף. מצד המוסד לביטוח לאומי ...

לוח התעריפים הכללי - שירותים סלולריים - Partner

https://www.partner.co.il/globalassets/documents/partnerdoc/general-rates-table.pdf

לפי תכנית התעריפים של המנוי. תא קולי. יחול תעריף שיחה ברשת פרטנר בתוספת תשלום עבור שירות 144. בסך 2.12 ... רישום/ביטול לחבילות באמצעות ערוצי שירות עצמי. ללא תשלום.

שירותים מקוונים - איגוד האינטרנט הישראלי

https://www.isoc.org.il/files/docs/senior/Senior_B/04-B_Internet3.pdf

הטבות למקבלי השירות. : הנחה. /. ביטול עמלות ... התעודה מעניקה לנושאיה הטבות ב ... כרות עם אתר קניות באינטרנט .1. היכ. נסו לא. תר שופרסל בכתובת il.co. shufersal . www . .2.

מדור הרגולציה - בלאו שירותים פרמצבטים

https://www.blau-ps.com/wp-content/uploads/2017/08/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

heparin, enoxaparin, warfarin. (. תרופות אלו פועלותCOUMADIN)נ. על מנגנון הקרישה הכולל את פקטורי. הקרישה השונים. כידוע, פקטורי הקרישה. מעוררים תהליך שבו נוצר פיברין, ...

רשימת שירותים פסיכולוגים חינוכיים בפיקוח שפ"י

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/psihologia/Menhaley_shapahim_2018/mahoz_yerushalim_2018.pdf

ירושלים. 91000 [email protected] [email protected] זהבה רוזנטל. סגנית תמי לי. 02/6298172-3. 02/6295231. פקס .13. ירושלים. -. צפון. רח' שמואל טמיר.

ארכיטקטורה למימוש רשת שירותים - על ה מבוססת ה ארגונית Grid

https://mba.biu.ac.il/files/mba/shared/phd/grid_oriented_esb_part1.pdf

SOA. ,. ויכולת מימוש. -ה. ESB. ה. מבוזר . מחקר זה מציע ארכיטקטורה חדשה למימוש רשת. ה ... Service Oriented Architecture. –. SOA. כרע. יון מסדר וחסכוני לפיתוח האפליקטיבי.

תכנון מפורט לביצוע תעריפים ונהלים , שירותים - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/taarif_tichnun_mefurat_lebitzua/he/tichnun_mefurat_lebitzua.pdf

taarifey_tihnun_hadashim7.doc. תכנון מפורט לביצוע ... דוגמאות ריצוף והגדלת אזורים נבחרים על פי הצורך . ט . תוכנית צמחיה ... כתב כמויות ואומדן כספי לביצוע. המבוסס על כמויות ...

ב. שירותים הניתנים לציבור באמצעות האינטרנט - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/79AD21F7-A121-4ADA-BA93-78A0245E57C6/38053/Doch16P30_34.pdf

https://meyda.education.gov.il/tlush. הצגה מאובטחת של תלושי שכר לעובדי הוראה המועסקים ע"י. המשרד, תוך הזדהות בשם משתמש ובסיסמא. במערכת מתפרסמים תלושי השכר ...

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו

https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7719.pdf

13 אוקטובר 2016 ... 10. 2016-התשע"ז. 18. 2016-תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב(, התשע"ז ... לרכב שירותי תחזוקה, אחריות, שירותי תיקון תקלת בטיחות סדרתית ואספקת ... )3( שריטות בפגוש הרכב שתיקונן מחייב צביעה בלבד. )ב( דיווח ...

למתן שירותים משפטיים המסחרי והליטיגציה המסחרית בתחום 2019 מאי

http://www.transisrael.co.il/download/files/%D7%90%D7%91%D7%92%D7%93_1.pdf

30 מאי 2019 ... 10 . הגשת ההצעה. 10.1 . את מעטפת ההצעה יש להגיש ל. תיבת המכרזים. אשר תיועד לכך, במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון. 65. )בנין טויוטה. -. קומה. 7. ( תל אביב.

הורדה תפקידם של ספקי שירותים חברתיים מבוססי-דת בהרחבת ההפרטה ...

https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecurity/70/article6.pdf

27 פברואר 2006 ... או מטבחים ציבוריים); תוכניות עבודה (כמו חיפוש עבודה, הכשרה לעבודה והקניית. מיומנויות עבודה, הכשרה ... how they do it, and with whom. Nonprofit and ...

הוראת מנכ"ל מס' 3.5 - פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימו

http://economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/Instructions/03_05_03_09_2018.pdf

מנהל מינהל סחר חוץ. או מי מטעמו. החל מהתאריך. 02/10/2018 . 1.2. "טובין". חומרים, ציוד ומערכות ציוד לרבות רכיבים וחלקים שלהם. 1.7. "טכנולוגיה". מידע מסו. י. ים הדרוש לפיתוח או ...

שירותים פסיכולוגיים בבתי ספר יסודיים בשגרה ובחירום - מכון ברוקדייל

https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/01/667-14_Heb_report.pdf

)ג'ונס וסייבר; מרק,. ב. תוך: טופילסקי,. 0003. (. 2.6. סוגיות. הקשורות. ל. פסיכולוגיה. החינוכית. העולות. מסקירת. הספרות. ה. ספרות. המקצועית. בנושא מרבה. לעסוק. ב. תפ. קידו. של.

תעריפון שירותים שונים - ישראכרט מימון בעירבון מוגבל - בתוקף החל מה 07/2014

https://digital.isracard.co.il/link/be6c085851b64a47a811a1a37d187e0d.aspx

הודעות. על. פיגורים. בתשלומים. ב. התראות. ג. הודעות. או. התראות. חוק לפי. שיקים. ללא. כיסוי,. התשמ. - א”. 1981. ד. מכתבי. מעקב. (N. 5. (N. 02/2016. 10-95-01132. מק"ט: ד. רבגון.

60 / 18 מכרז פומבי מס' למתן שירותים לפיתוח וליישום הערכה מקצועית לצורך מי

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/286595.pdf

2 ינואר 2019 ... פורטל ספקים. –. הנחיות הצטרפות ... הספק יעביר חשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי. 7.4. נציג מטעם הנהלת ... ל תחומי. מדינת. ישראל. והשטחים. המוחזקים. ;. 9.4.2. גבול. האחריות. לא. יפחת. מסך ... כפי שהצדדים צופים אותו במועד זה. 14.5. היה.

מכרז מספר 02/19 לקבלת הצעות לאספקת שירותים בנושא ביצוע סקרים - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_02_19/he/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%200219%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%AA%20%D7%

14 מאי 2019 ... חברת עדליא ייעוץ כלכלי בע"מ )להלן: ". עדליא. " או ". המזמין. ,"(. מזמי. נה. בז. את. מציעים להגיש הצעות. למתן. יש. רותי. ם. בתחום של ביצוע סקרים. ,. וזאת במסגרת ...

שירותים בתחום האלימות במשפחה - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

https://www.molsa.gov.il/Populations/Distress/FamilyViolence/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9

במידה ואין ביכולתך לעזוב את המקום, הזמן/הזמיני מיד את המשטרה. או אנשים אחרים, כדי ... 08-8500731. ירוחם. 08-6580697. ירושלים. )ראו עמ' 22-23(. כסייפה. 08-6591335. להבים ... 08-6358063. ניתן לפנות, לשתף ולהיעזר ברופאי המשפחה, אחיות טיפת חלב, אחיות.

צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות: צרכים, שירותים ומדיניות - קבוצת גנדיר

http://www.gandyr.com/wp-content/uploads/2016/12/%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A0%D7%AA-%D7%96%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90.pdf

יותר צעירים בעלי בגרות מלאה נמצאים במסגרת לימודים כעת ושיעורם גדול )כצפוי( אף ... לפתח פתרונות מערכתיים לקדם השכלה גבוהה בקרב מי שאין להם כיום תעודת בגרות מלאה או ... Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak & Hawkins,( וחברתית גבוהה יותר בבית הספר ... למתן קורת גג לבוגרי מסגרות השמה בקהילה, לבתי הבוגרים בפנימיות ולדירות מעבר לצעירות.

133/2015 מכרז פומבי רגיל מס' נלווים שירותים ו שירותי השכרת רכבים ... - מכבי

https://www.maccabi4u.co.il/SIP_STORAGE/files/8/12998.pdf

15 נובמבר 2015 ... שירותי השכרת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי וכן. שירותים ... לתוספת עלות ליסינג חודשית בגין תוספת ביטוח לנהג צעיר ... הצעות למתן שירותי השכרת רכב חדש.

יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט בדיקת צרכים ומיפוי שירותים : בא

http://din-online.info/pdf/mb2.pdf

מרכז ענב. " ל. איש קשר. : חוה שחק. טלפון. : 11-9301410. אוכלוסיית יע. :ד. ילדים. ,. מתבגרים ומבוגרים נפגעים מינית. ארגון. : עמותת יחדיו. שם השירות. : בית חם ויוצר לנערות ולצעירות.

כללי רשיון חברת דואר ישראל בע;quot&מ ל דואר, שירותים כספיים ... - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/post_license/he/General%20License%20for%20Israel%20Post%20Ltd.%20to%20provide%20postal%20services,%20financial%20services%20on%20behalf%20of%20the%20subsidiary%20and%20other%20service

20 דצמבר 2018 ... רשיון כללי לחברת דואר ישראל בע"מ למתן שירותי דואר שירותים כספיים מטעם החברה ... קרית יובל. וולטה עילית. 1. סניף. א,. ה: 08:00-18:00. ב,ג: 08:00-12:30.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.