יהוי אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי ז ושמירת המידע הביומטרי במאגרי ... - הכנסת

11 פברואר 2015 ... הם. לשם הוצאת תעודת זהות ביומטרית או דרכון ביומטרי( . ▫. בתקופת. דה. יווח. הראשונה. ) ... Service Data Management Improvement Act; 2001 United and ...

יהוי אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי ז ושמירת המידע הביומטרי במאגרי ... - הכנסת - Related Documents

יהוי אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי ז ושמירת המידע הביומטרי במאגרי ... - הכנסת

https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H11-02-2015_15-25-08_mmmmeodkan.pdf

11 פברואר 2015 ... הם. לשם הוצאת תעודת זהות ביומטרית או דרכון ביומטרי( . ▫. בתקופת. דה. יווח. הראשונה. ) ... Service Data Management Improvement Act; 2001 United and ...

למדעי מרכז המידע חינוך ל החברה ו במאגרי המידע רימונים ותמרים - מכון סאלד

http://info2011.szold.org.il/PDF-Articles/%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9C%D7%98%D7%A8/Szold%20Knowledge%20Center%20Newsletter%20092019.pdf

מרכז המידע. למדעי. החברה ו. ל. חינוך. מכון. הנרייטה. סאלד. ספטמבר. 2019. גיליון מס'. 4. FULL TEXT. במאגרי המידע. רימונים. ותמרים. " פתח לנו שער. " פיוט. מסידור. התפילה. ליום.

תיאור וניתוח קצבאות הביטוח הלאומי, כולל כרטיס זיהוי לכל קצבה ... - הכנסת

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/86c407c6-c5b2-e511-80d6-00155d0204d4/2_86c407c6-c5b2-e511-80d6-00155d0204d4_11_10546.pdf

קצבה המוענקת. למשפחות שבראשן הורה עצמאי. ) כלומר משפחות. חד. -. הוריות. ו(. ל. משפחות. ש. יש ב. הן ... הטבות סלקטיביות מסוג זה עשויות. לשמש ... הכנסה מריבית על הון או משכר דירה( ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי. קצב. ת זיקנה ... משך תקופת הזכאות לקצבאות הורות המיועדות רק לאבות בעקבות לידה, במקביל לחופשת הלידה לאם. או. נוסף עליה.

E-Readiness : מוכנות לחופש המידע בעידן המידע מתווה פעולה

https://www.idi.org.il/media/6095/%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2.pdf

עידן המידע. הדיגיטלי מאפשר להעביר סוגי מידע שונים במהירות וכמעט ללא עלויות . מדינת. ישראל שייכת לחזית המדינות המובילות את המהפיכה הדיגיטלית ... אנו קוראים להתאים את חוק.

המידע שקיבלנו מהצנזורה - התנועה לחופש המידע

https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2018/07/censorship-data.pdf

הסדר הציבורי". 3. המבחן הצנזוראלי לפיו פועלת הצנזורה בבואה להגביל פרסומים, נקבע בבג"צ 680. /. 88. מאיר שניצר נגד הצנזור הצבאי הראשי. ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"צ קבע אם כי.

טיפול במסמכי התמיכה כניסה למערכת הפורטל יצירת בקשה ע;quot&ס קול ...

https://www.sviva.gov.il/infoservices/mimshalzamin/support/documents/guidelines.pdf

כניסה למערכת הפורטל. על מנת להיכנס למערכת. פורטל תמיכות. , בצע את הפעולות. הבאות: ... הזן סיסמא ולחץ על הלחצן. לאישור. יפתח מסך. מערכת תמיכות . .1. במסך. מערכת תמיכות.

מידע במאגרי הפרטיות על בהגנה היבטים - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-101-Hagana.pdf

של נושאי המידע כמו זכותו של אדם לעיין במידע המוחזק עליו במאגר. המידע או לדרוש תיקון ... רגיש. שפגיעה בחשאיותם,. באמינותם, בשלמותם ובזמינותם עלולה לגרום נזק רב מאוד. לציבור.

ניהול המידע בעידן המידע

https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Documents/2001/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/teamReportTikshoret2001.pdf

9 נובמבר 2001 ... עידן המידע. ": עד כמה שינתה הטכ. נולוגיה התקשורתית את זרימת המידע בישראל ? האם. הגבירה או החלישה את השפעת ממשל על התקשורת ? האם בעידן רב ערוצי ...

יצחק מגן / המקוואות בקדומים ושמירת הטהרה אצל השומרונים - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_34.6.pdf

טהרה. בישראל. '3. בפולחן. הדתי. ובמקדש. ,. אך. גם. בכל. תחומי. החיים. והעשייה . הטבילה ... לוח. כח. : -1. 2 . המיקווה. מרוחק. כ. -. 40. מ. ' מבית. -. הכנסת. של. האתר. ;. ש. ' לוי. ' בית.

018 -18 תשובת חופש המידע - בנושא הפלות בישראל ... - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/018%20-18%20%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20-%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7

25 מרס 2018 ... איש הקשר ביחידת. המידע אודות בקשתך הנוכחית הוא מר דוד לנדאו, שניתן לפנות אליו ישירות באמצעות. דוא"ל [email protected] . העתק: מר דוד לנדאו, יחידת.

אנחנו כאן כדי לעזור - העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות

http://inkf.org.il/wp-content/uploads/2018/08/brochur-inkf.pdf

העמותה נהנית משיתוף פעולה מקצועי עם מספר. גופים מובילים ומרכזיים כמו האיגוד הנפרולוגי ,. עמותת אחיות ואחים נפרולוגים בישראל , המוסד. לביטוח לאומי, עמותת הדיאטניות ...

בולענים ושמירת טבע: מסקנות מניסוי לא מתוכנן בעין גדי - אקולוגיה וסביבה

http://magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=156

העץ השליט בחלקות הנטושות הוא סלוודורה פרסית, מין נדיר. בארץ. נמצא שצפיפות הסלוודורה במטעים הנטושים )2.7( זהה. כמעט לצפיפות התחדשותה במטעים הפעילים )2.8(, דבר המעיד.

תרומות בבית הכנסת? - איגוד בתי הכנסת העולמי

https://www.hagabay.net/images/mikdashmeat/69.pdf

סיפורו של ביה"כ האשכנזי הוותיק ב'יד אליהו' מפעים ומרגש: אפילו נציגי מפא"י הצביעו ... סביב שולחנות וכסאות האולם המהודרים. וזאת בנוסף לשיעורים ... גמ"ח כספי, לפעמים סלי מזון.

זיהוי הגזרה

http://alliance.iscool.co.il/LinkClick.aspx?fileticket=tYMeCszN6GM%3D&tabid=3985&mid=16766&language=he-IL

גזרת הנחים. היא כאשר אחת מאותיות השורש היא אחת מאותיות. אהו"י. , ורק הגזרות הבאות: שורש. א. כ"ל שייך לגזרת. נ. חי. פ. ה"פ. 'א. )ראשי תיבות: נפ"א(. ) גזרה זו מופיעה רק בבניין ...

הישיבה השלושמאותותשעיםותשע של הכנסת השתיםעשרה - אתר הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/12/Plenum/12_ptm_531974.PDF

הכאות נוספו הוראות בו חדש ונפרד כמוכן, פרק. עתה, עד מוסדר כדבעי ... לא מדברים הכנסת חבר. 38. הצבעה מס'. (הליכוד): תיכון דן. הוא יודע מה מאשרים? הצבעה. 11. החוק בעד. אין.

הישיבה השלושמאותושלושיםושלוש של הכנסת התשיעית - אתר הכנסת

https://fs.knesset.gov.il/9/Plenum/9_ptm_253837.pdf

לשאלה נוספת לחברהכנסת יגורי. רשות. אסף יגורי (יעד):. לא המשפטים שמשרד השר בתשובת ההערה לגבי. מהות המסמך, הייתי מבקש מכבוד לברר את הצליח. מהותו... המסמך לכשתיוודע ...

Google Drive אחסון ושמירת קבצים העלאת קבצים לכונן גוגל תצוגת ... - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/coursesdg/he/digitali_%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%92%D7%95%D7%92%D7%9C

Google Docs. פשוטה ליישום וזהה לתוכנת הוורד. יתרונותיה הרבים הם. באפשרות לשתף קבצים, לאפשר למס' אנשים לערוך קבצים במקביל, לגשת אליה מכל. מכשיר/ מחשב וכן השמירה ...

אמצעי מניעה

http://www1.idc.ac.il/faculty/jgoldenberg/pdf/mar154.pdf

אמצעי מניעה. ב. ־15 בנובמבר 2009 אישרה הממשלה ברוב. גדול העברת 8 מיליון שקל לטובת מסע. הסברה ומניעה לצמצום שתייה מופרזת של. משקאות חריפים בקרב כלל האוכלוסייה - ...

זיהוי חומרים על-ידי אינטראקציה עם ליפוזומים במטריצת סיליקה ג'ל

https://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsArticles/1528.pdf

22 פברואר 2013 ... קבוצת ליפידים עם קבוצות המאפשרות פלמור במקומות שונים. לאורך מולקולות השומן )ליפיד(. מונומרים אמפיפיליים שונים של. די-אצטילן )DA( הראו תכונות אלקטרוניות ...

נחירות ותסמונת דום נשימה בשינה בילדים - זיהוי וטיפול

http://www.2all.co.il/web/files/Sites16/yaronhaviv/Files_436519_%2811551%29.pdf

23 אפריל 2018 ... לעתים רחוקות. יותר הסיבות להתפתחות ההפרעה. הן עודף משקל או תסמונות מולדות כגון. תסמונת דאון או תסמונת פייר רובין. בילדים OSA השלכות. הפרעות שינה:.

לשאלת זיהוי הצמחים הנזכרים במקרא: פרשנות, נפתולים וחידושים

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Dafna_Lanngut_LR.pdf

התנ"ך עשיר בתיאורי טבע, ונזכרים בו יותר. מ־100 שמות צמחים, שוודאי היו נהירים לאנשים. שחיו במרחב הישראלי בתקופת המקרא. מאורעות. היסטוריים שפקדו את עם ישראל במהלך ...

חוברת - חקלאות מוגבר : מחלות, מזיקים, זיהוי, התמודדות ומניעה

https://agriteach.org.il/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%97/%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%99-%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%A5/391-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A

ובחוץ ובמיוחד גידול צמח הבונסאי ונינוס צמחים . כדי להקל אל הלמידה ... זם. ,. יש. טמפרטורה. מיטבית. לפעילו. ת וטווח טמפרטורה המאפשר גידול . .5. נוכחות חומר. אורגאני. ואי. אורגאני.

זיהוי דרכים להתמודדות עם – מצוקת כוח אדם במקצוע רפואי ... - מכון ברוקדייל

https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/01/599-11-General-Surgery-HEB-REP.pdf

מיכה רבאו. 2. המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר. שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות. 1. מאיירס. 'ג-. וינט. -. מכון ברוקדייל. 2. המחלקה לכירורגיה. ,. הפקולטה לרפואה.

מאמר של חיים מויאל על זיהוי שמות העופות הטמאים בתנ"ך

http://www.yardbirdsil.info/company/haim/ofot.pdf

לוודאי לא היו בישראל בשום זמן שהוא. במאמר הזה אנסה ... טמאים - "כל עוף הדורס - טמא", ועוד. נאמר בחולין: "מנו חכמים ... של הנשר כעיט, באומרו: "הנשר הגדול,. נשר עומד בשטח ...

זיהוי קולי אפשרויות בעת האזנה לשיעור: תפריט שידורים חיים ... - קול הלשון

https://www.kolhalashon.com/Info/KhlNumbersNew.pdf

אוצרות ברסלב. 073-2951480. עברית. אור לישרים, הרב ד. הרצוג, הרב ה. זילברמן, הרב ש. סירוטה. 03-6171133. אידיש. אורלנצ'יק, הרב דוד. 073-2951343. עברית. אזרחי, הרב ברוך ...

זיהוי חסמים לקבלת טיפול אמבולטורי בפסיכיאטריה של הילד בישראל מרכזי - מ

https://cdn.doctorsonly.co.il/2019/12/%D7%96%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7

23 דצמבר 2019 ... דר' קובי בנעים, רופא ילדים מחוזי, מחוז ירושלים, שרותי בריאות כללית. פרופ' פז תורן, המרכז לבריאות הנפש רמת חן, תל אביב, שירותי בריאות כללית. פרופ' יואב כהן,.

מס מחקר תכנית ל סופי דוח - זיהוי ביומרקרים בחלב ככלי לאבחון הסטטו

https://www.halavi.org.il/wp-content/uploads/2019/07/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%9B%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%

פוספאט( היכולים לחדור למיטוכונדריה או לשמש מקור להזנת מעגל קרבס. החשיבות של תיעול. גלוקוז למסלול הפנטוזות המזורחנות בתחילת התחלובה קשורה לייצור הקו. -. פקטור.

סקר תצפיות ארצי 6102 – אמצעי בטיחות לילדים - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/national_observations_safety_measures/he/national_observations_safety_measures_2016.pdf

נבדקה ההשפעה של משתנים. בלתי תלויים ... מזנון הפנקייק. עירוני. יהודי. -מ. 2 ... איקאה. עירוני. יהודי. -מ. 5. "פ. ת צומת ירקונים. בין עירוני. יהודי. צפון. -צ. 0. זיכרון יעקב. –. שופרסל דיל.

סליקת דור אלון - תדלוק ת אמצעי הזמנ הנדון:

https://www.doralon.co.il/wp-content/uploads/2015/05/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%98-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%95

סה"כ דפים. כולל זה. : ______. הנדון: הזמנ. ת אמצעי. תדלוק. -. סליקת דור אלון. אבקש להזמין. כרטיס תדלוק / התקן. סליקת דור אלון אנרגיה. ) נא לסמן באופן ברור. (. ללקוח : ...

זיהוי השימוש באלכוהול בחומרי הרחה ובסמים בלתי חוקיים באמצעים שאינם ...

https://www.xn--7dbl2a.com/wp-content/uploads/2015/05/%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A8

אם האישונים מכווצים מאוד(ייראש סיכה"), הרי. שנעשה שימוש באופיאטים. ... הגמילה בהפסקת השימוש בסמים מעוררים הם אישונים נורמלים, עייפות. ותשישות, חולשה, דיכאון, תיאבון מוגבר, ...

דמוקרטיה בדילמה מאבק בטרור ל ם אמצעי - The Institute for Zionist ...

https://izs.org.il/wp-content/uploads/2018/09/democracies-battle-terror-izs.pdf

7 ספטמבר 2018 ... דמוקרטיה בדילמה. –. אמצעי. ם. ל. מאבק בטרור. 8. בין המשטר הדמוקרטי ו. פעילות ארגוני הטרור. לדידם ישנ. ם. תכונות ומאפיינים של הדמוקרטיה אשר גורמים לטרור ...

בין ילדים לבעלי חיים אמצעי - הבלתי המפגש ו של חשיבות

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_baalei_haim_november_2017/maamar_akademi.pdf

נוכחות בעלי החיים משפרת את האקלים הבית ספרי ומפחיתה אלימות. )בצרי. ופוקס,. 2001 ... https://www.aspca.org/animal-homelessness/shelter-intake-and- surrender/pet- ...

דו;quot&ח שלב ג' פיתוח אמצעי מדיניות וגישות חלופיות - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Yael_Seker/publication/280934218_Israel_Marine_Plan_-_Phase_C_report_recommended_policy_means/links/55cc843708aebc967dfe29af/Israel-Marine-Plan-Phase-C-report-recommended-policy-means

גבולותיהן של נפות עכו, חיפה, חדרה, שרון, רחובות, תל-אביב, אשקלון ובאר שבע עד. לגבול מימי החופין. ... מזג האוויר וכיווני הרוח, עולה כי כתם שמן שנוצר בעקבות תקלה. במקשר ימי יגיע תוך ... על כ-100,000 טונות, לא צפוי לגדול בגלל תחזית לעלייה במחירי הדגים. בשווקי המקור ...

אמצעי מניעה הפיכים ארוכי טווח - ד"ר עמוס בר

http://www.amosber.co.il/image.ashx?i=111633.pdf&fn=

מפריש לבונורגסטרל יעילות מעשית ותיאורטית של 99.8%. 5יעילות זו טובה יותר מזו של ... 20µ במשך 5 שנים )מירנה®( התקן זה מביאg/day לבונורגסטרל. לירידה ניכרת בכמויות הדמם ...

בחקיקה תלות של אמצעי התקשורת אי עצמאות ו - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/tikshoret2.pdf

הצנזורה הצבאית הפועלת בישראל פועלת לפי החוק המנדטורי משנת. 1945. , תקנות הגנה. )שעת חירום(. חוק העונשין. ) 1977. -(. קוצב חמש שנות מאסר למי שמפרסם פרסום שיש בו כדי ...

זיהוי מידע להעלאת בטיחות ילדים בתוך ובסביבת הרכב בקרב ... - ארגון בטרם

http://www.beterem.org/download/files/00011745.pdf

Chinese automotive safety organisation ... סינית ותגשר על הפערים התרבותיים בין שתי האוכלוסיות. ... סכנות השימוש בנפצים, אופן הכנת תחפושות באופן בטוח. דרכי הפצ. ת המסר.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.