הפעלת מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן, בפריסה ארצית - מינהל הרכש

1 ינואר 2019 ... חסויים בפני הצגה למציעים אחרים, מטעמי סוד מקצועי או מסחרי. מציע, שלא יציין ... 1. אפליקטור ). 100. יחידות(. 1. פד אלכהול. 20. חוסם עורקים. 1. פינצטה. 1. סד לקיבוע. 1. צמר גפן. 10. גרם. 1 ... חל איסור מוחלט על הספק לגבות תשלום כלשהו. מ. ה. נשים.

הפעלת מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן, בפריסה ארצית - מינהל הרכש - Related Documents

הפעלת מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן, בפריסה ארצית - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/280462.pdf

1 ינואר 2019 ... חסויים בפני הצגה למציעים אחרים, מטעמי סוד מקצועי או מסחרי. מציע, שלא יציין ... 1. אפליקטור ). 100. יחידות(. 1. פד אלכהול. 20. חוסם עורקים. 1. פינצטה. 1. סד לקיבוע. 1. צמר גפן. 10. גרם. 1 ... חל איסור מוחלט על הספק לגבות תשלום כלשהו. מ. ה. נשים.

עותק נקי של מטבח מבשל - מכרז הפעלת מסעדה ואספקת שירותי ... - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/284412.pdf

17 דצמבר 2018 ... הנתונים יוצגו ע"ג לוח אלקטרוני שיסופק על ידי המזמין. 44.7 ... טוטי פרוטי. יחידה. ארטיק לימוננע. יחידה. ארטיק בננה /שוקו שוקו/שוקו. וניל ... הנלוות, כגון קורא כרטיסים,.

משרד הרווחה - מכרז הפעלת מית"ר - מרכז יום תומך רב תחומי ... - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/282591.pdf

17 דצמבר 2018 ... קילשונים, מעדרים, מזמרות, מקושים, סכיני עבודה, וכו... .2. חרמש מכני. .3. רכב עבודה .4. מרססת גב לשימוש אורגני .5. אלמניה )לבזנטים(, חולץ בזנטים, בזנטים .6.

משרד הרווחה - הפעלת שני הוסטלים לצעירים וצעירות במצבי סיכון ... - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/282584.pdf

31 דצמבר 2018 ... מספר. מכרז. שם. המכרז. ערבות. בנקאית. 160/2018. הפעלת. שני. הוסטל. ים. לצעי ... הוסטלים,. המסגרות יופעלו. באזור מרכז הארץ ובהתאם למפורט להלן. : מסגרת.

בנארית - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/258126.pdf

27 דצמבר 2017 ... הספק מתחייב כי לכלל מתקני שב"ס יינתנו שמות קוד בתצורה שייקבע הספק ואלו יוחלפו ... כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב. העבודה. ... תדיראן. אלקטרה. PLATINUM INV mitsubishi. 26000. בטיוא/ש. A. 350.

שם ההוראה - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/289934.pdf

1 ינואר 2010 ... חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה. בכבוד רב,. אלי פדידה. רכז ספורט יחידתי. שם בעל הסמכות המקצועית. תפקיד בעל הסמכות המקצועית.

Untitled - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/210256.pdf

קוק ועוני. A. -. (32)3 ,(31)3 ,(30)3 ,(29)3. לאישיר. ל . פרק ראשי: התקשרויות ורכישות. מספר הוראה: 7 . 2 . 2. פרק משני: עבודות ... אוליביה בלום. מנהלת אגף בכירה דמוגרפיה ומפקד.

טלפייר - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/218763.pdf

תחזוקה והתקנה של מערכות גילוי אש ועשן ... מ. מסמכי. המכרז. 1.0. התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בעמוד "מכרזים" בעילום. שם. ... לבקשת ______ בע"מ.

חוות דעת מקצועית - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/305136.pdf

6 אוגוסט 2019 ... תחרויות הספורט במסגרת הליגה למקומות עבודה מתקיימת באמצעות עמותת הפועל ... עינב שites. | שם בעל הסמכות המקצועית. רכזת פעילויות ספורט. תפקיד בעל ...

Scanned Document - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/302784.pdf

8 יולי 2019 ... פלורסנציה בהיותו נוח לנשיאה, מהיר, קל להפעלה, אמין, קביל, ועם שירות מצוין. למעשה, זוהי הטכנולוגיה הטובה ביותר בשוק לחיווי מהיר של מצב הצמח בשדה, ברמה.

משטרת ישראל 81/3 מרץ - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/265969.pdf

11 אפריל 2018 ... היקפי המלאי וקיבולות אחסנה. )כולל מיקומי מלאי ומיקומי ליקוט(. משטח. ארגז. 16/. ארקלית. אורך רץ מדף. 1 בתפזורת. כללי. מלאי שוטף. 1,700. 3,200. 3,000. 350.

מפרט כללי - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/273542.pdf

12 אוגוסט 2018 ... 5. )א( לתקנות הבטיחות בעבודה)עבודות בנייה(, התשמ"ח. -. 1988. אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ...

מדינת ישראל - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/261053.pdf

31 ינואר 2018 ... אתרים מקוונים לתלוש חכם, טופס. 106. וטופס. 101. (S ... מינהלת הגמלאות של משרד האוצר הינה חלק ממטה השכר ב ... מנהלת. גמלאות. -. מלם. מערכת תפעולית הקיימת ב. מינהלת הגמלאות. ומופעלת ... פרסום תלוש חכם יהיה רק לאחר סיום הבקרות, יו. מיי.

מכירת כלי נשק 2016 - 5.9 - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/220041.pdf

רובה קרבין. 7. 142,2. רובה קרבין קת מתקפלת. 0. 10. תת מקלע מיני עוזי מכנס סגור. 4. 2 ... ישראל. תע"ש. יריחו. 0,8. 9. 1 אקדח. 2. איטליה EW22856. ברטה. E 870. 0.22. רובה. 3.

נספח א' תנאי המכרז - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/272030.pdf

16 יולי 2018 ... אקו, א.ק.ג,. Cardiac CT, Cardiac MR. וצילומי חזה. .3. אינטגרציה עם מערכות המודינמיקה של חדרי צנתור )פיליפס( .4. קבלת מדידות אוטומטית ממערכת. 3mensio.

שירותי מיון ואבחון - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/226510.pdf

ה"מציע הזוכה" / "ספק"(. במכרז ו. שב. ס". , ויש לראותם כמשלימים אותו . 1.1. בכל. מקום. בו. ננקטה. במכרז. זה ... ייראה כאילו הצעתו והתחייבויותיו במכרז הם לפי ובהתאם לעותק זה . .1.

רשות מקרקעי ישראל - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/275797.pdf

שעות מרגע. ההזמנה הטלפונית. אם מקום מסירת המשלוח הינו סגור במועד המיועד למסירת המשלוח, ... ירושלים אזור ג': ארמון הנציב, תלפיות, בית הכרם, גבעת שאול, הר נוף,. רמת אשכול ...

מכרז משלחות לפולין - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/283075.pdf

11 דצמבר 2018 ... מחלקת הרכישות והמכירות. מכרז פומבי. 81/26. שרותי ארגון. מסעות. לפולין. בנושא השואה עבור ... רשימה. שמית. ומספר תעודת הזהות. של. ה. עובדים ו/או הגופים שיהיו קשורים מטעמו. במתן ... אות הנובעות ממתן השירות, לרבות, רכישת ציוד, הובלה, ביטוח,.

מכרז מסעדות לפרסום - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/313492.pdf

קרית ביאליק. ארוחת צהרים. )חלבית0 פרווה(. 5/3. בתחום בית משפט דרך. עכו. 564 ... בני ברק. בגט חזה עוף 0 שניצל שתיה ,. סלט שניצל ,. צלחת חזה עוף. ותוספות. מרחב דן. הקישון.

חברתי לשוויון המשרד - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/221057.pdf

VIP . -. על כל כרטיס. של סרט ישראלי. -. המשרד יעביר לסטייל עד. 4. ₪. כולל מע"מ. ,. על. כל כרטיס ... גלובוס מקס. סינמטק שדרות. קולנוע אילת. בית גבריאל. אורלנדו סינמה. סינמה סיטי.

חילול שכר - פרק 0 - הערות שמרית - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/215446.pdf

1 יוני 2016 ... אופן ביצוע בקרת שכר במשטרה )לוגיסט0אחר( ... קבע. –. שוטרים פעילים הקבלים שכר לפי דרוג ודרגה ותוספות. שונות. ... שוטרים שנכנסו לקבע ראשוני ולאחר. 6.

OECD לרכש ציבורי - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Information/International%20organizations/Documents/OECD%20Forum%20for%20Public%20Procurement.pdf

מינהל. הרכש הממשלתי ברשת. : www.mr.gov.il. אוצר ברשת. : www.mof.gov.il ... OECD. להגברת היושרה ברכש. ציבורי. צפיות ה. -. OECD. מהקמת פורום מנהלי ה. רכש. יצירת.

מדינת ישראל אגף החשב הכללי - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/299568.pdf

6 יוני 2019 ... משרד האוצר. מכרז ... פונקציונליות כללית שיקים הספק באתרי תלוש מקוון ו. -. 101. מקוון ... משרד האוצר, אגף החשב הכללי. )להלן: ... מנהלת. תחום. שכר ותנאי שירות באגף החשב. הכללי,. ב. אמצעות. כתובת. ה. מייל ... המתקיימת במנהלת הגמלאות ובמשטרת ישראל. .2 ... .2. התלוש המקוון ישמש כ"תלוש. חכם. " שי. אפשר לעובד יכולת תחקור התלוש ע.

חוברת מפרטים טכניים - 16 נספח - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/276674.pdf

23 אוגוסט 2018 ... שמות. אנשי. קשר. ופרטי. התקשרות. של. יצרן. הכבל . המזמין. יהיה. רשאי. לבצע. ביקורת. במפעל ... המודולים יהיו מותאמים למגירות במארזים השונים. 2.2.8.3.

15 אספקת ציוד ספורט ופנאי - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/239552.pdf

חלקה,. וכן. יהא. רשאי. להעביר. תשובתו לכלל. הפונים. ) מבלי. לנקוב. בפרטי. הפונה. בעניין. (,. והכל ... מגן מפשעה מותאם לנשים מצופה עור סינטטי עם רצועת גומי המקיפה את. המתניים.

משטרת ישראל 6102 נובמבר - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/226233.pdf

)להלן: "הספר הצהוב"(. ה. צעת. המחיר. לסעיף. 6. בטופס. הצעת המחיר. ב. כל. הקבוצות תוגדר במונחי אחוזי ההנחה. מהמחיר המרבי של. התעריפים המפורטים בהוראת תכ"מ מס'. 13.5.2.

חוברת מכרז 4-2019 בפורמט PDF - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/297408.pdf

18 אפריל 2019 ... החירום הלאומית )רח"ל( או לחלופין, במצב כוננות מוגברת )כגון: אסון. טבע, אסון לאומי, מצב ... בכל מקרה, כל מהלך איסוף המשתתפים יבוצע במקומות. מוסדרים לאיסוף ...

מדינת ישראל משרד החינוך - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/300137.pdf

משרד. החינוך. מינהל. תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע. -. 10.06.2019. -. מכרז. פומבי. 90/01.19. – ... משתמשים. ומערכות. מידע. משיקות. 49. 53. 2.4 . תהליכים. (S. (. 52. 57. 2.5 . ממשק. משתמש. ) M. (. 56. 61. 2.6 ... למערך הזדהות הפנימית של המשרד המבוססת על.

פרוטוקול וועדת המכרזים לנימוק הבקשה - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/259109.pdf

שבכוונת המטה לפתח בעצמו הוא קורס פסיכומטרי מקוון, שעתיד לחסוך למשק הישראלי ... campus . gov . il. (להלן: "קמפוסיי או יהפלטפורמה הלאומית") וכן הארכה של ההתקשרות.

חוברת מכרז ראשית חכמה 2 ירושלים - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/246633.pdf

29 אוגוסט 2017 ... ברח' ראשית חכמה 2 ירושלים. מכרז מס' נ-16. 8. /. 17. -. תכולה: נוסח מודעת המכרז. נוהל מכרז עם הליך תחרותי נוסף. טופס הצעה לשכירת הנכס. טופס ערבות.

מכרז פומבי לרכישת שירותי אשפוז גריאטריים - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/226003.pdf

15 דצמבר 2016 ... תמחור השירותים שנערך על ידי האגף לתכנון תקצוב ותמחור במשרד. הבריאות;. 1.5.2 ... הבאה: עוגות ביתיות, גלידה, קרמבו, מילקשייק או חטיפים. וכד'( וזאת מעבר ל.

טופס ספק יחיד - איגוד מכוני הרישוי בישראל - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/278610.pdf

חוות דע. ת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד. /. ספק. חוץ. פרק ראשי: התקשרויות ורכישות ... ה"כ מחיר. כולל מע"מ. •. הדפסת המדבקות. אחסון התוויות במחסני האיגוד.

ביצוע בדיקות שתן למשתמשים בסמים ואספקה של ערכות חד ... - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/265344.pdf

29 מרס 2018 ... סמים ‏בשתן ‏והן ‏מתן ‏שירותי ‏בדיקה ‏באמצעות ‏. בודקים, ‏ואילו ‏עבור ‏הרשויות‏ ... אספקה‏של‏ערכות‏לגילוי‏של‏סמים‏בשתן‏ושאר‏הציוד‏הנדרש‏לביצוען‏. של‏הבדיקות.

סריקה, שרותי לאספקת מפתוח צילום, דיגיטציה ו 1) )גרסה - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/221601.pdf

28 ספטמבר 2016 ... ירושלים, קומה. 1 ... המשרדים מחזיקים ברשותם ארכיוני מסמכים, קלטות, סרטים או מאגרי מידע שונים ... המרת קלטות מיקרו ומיני לקובץ דיגיטלי עפ"י בחירת הלקוח.

אספקת שירותי אבטחה ל משרד העלייה והקליטה עבור - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/258066.pdf

31 ינואר 2018 ... בפני הצגה למציעים אחרים, מטעמי סוד מקצועי או מסחרי. ... ההסכם לגבות תשלום, פיצוי או שיפוי מהספק הזוכה, ולאחר שנתן לספק הזוכה ... פינצטה לגוף זר. 1. פנס.

משרד הבריאות המרכז הגריאטרי ראשון לציון 2 /1 9 מכרז מס ... - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/305585.pdf

28 אוגוסט 2019 ... גריאטרי. ראשון. לציון. חוברת מכרז. חוברת. המכרז. מפורסמת. באתר. האינטרנט. של. מינהל. הרכש ... ל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מודד מוסמך וקבוצת. מדידה עם ... מגוף הצפה מופעל בתנאי כפול של קבלה בו זמנית של אתראה על פתיחת מתזים )מפסק.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.