מבקר העירייה - עיריית רמת גן

27 נובמבר 2016 ... נכון לחודש פברואר 2017. פקידות. ... לוח שנה, סל חופשות ועוד(. ממאגרי המידע של ... ספרי היא זוכה לתמורה כספית המשולמת ע"י "מפעלי בית עמנואל" כנגד הגשת.

מבקר העירייה - עיריית רמת גן - Related Documents

מבקר העירייה - עיריית רמת גן

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/the_city/mevaker/2016/mevaker_report2016.pdf

27 נובמבר 2016 ... נכון לחודש פברואר 2017. פקידות. ... לוח שנה, סל חופשות ועוד(. ממאגרי המידע של ... ספרי היא זוכה לתמורה כספית המשולמת ע"י "מפעלי בית עמנואל" כנגד הגשת.

דוח מבקר העירייה - עיריית לוד

http://www.lod.muni.il/vf/ib_items/3574/DochMevaker2014.pdf

1 יולי 2016 ... ספריה עירונית. -. מועצה ... ים. ציבורי. ים. פתוח. ים. וכו. '. נכסי העירייה מנוהלים ע"י. מחלקת הנכסים בעירייה ... עידוד בעלי בתים לחזק את בתיהם במסגרת תמ"א. 38.

דו"ח מבקר העירייה - עיריית נשר

http://www.nesher.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mevaker_2007.pdf

24 מרס 2008 ... אירוע פריצה למרכז המוסיקה ... לדעת הביקורת קימים כלי ניהול רבים כדי לפקח על עבודת המחלקה ועובדיה מרחוק לכן ... השיטור קהילתי או לפלאפון קב"ט העירייה. <.

מבקר העירייה - עיריית נתניה

https://www.netanya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFilesSecure/8417%281%29.pdf

1 פברואר 2017 ... 6. ישיבת המועצה. מס'. 84. )שמ. ן המנ. יןי. (. 1.2.2017. פרוטוקול. מר שלמה ישי. -. יו"ר המועצה: נא לעמוד לשירת התקווה, בבקשה. )התקווה(. מר שלמה ישי. -. יו"ר המועצה: ... אומרים לי פעם שנייה ברציפות, אז עוד יותר טוב. מר זוהר יפ. ה: ... אני לא אמרתי לך להוריד. ... ושמא□. מ קר ק עין. 0ז. }״ומ] -יזב. £1ו1זז0־ו 8ז. 1נור. דורית. נבר. רום. ע ר ד. ו ש ח.

מ ב ק ר ה ע י ר י י ה 38 דוח מבקר העירייה מספר 20 41 לשנת - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/ProtocolFiles/moaza060116-nis.pdf

1 אוקטובר 2016 ... כתובת המייל של מנהלת המחלקה/רכזת ומתכתבים באמצעי זה. ... )הרצליה, פתח תקווה(, שתאפשר ניהול קטגוריות, הזנה והפקה של תאריכים ... זאפה, מכון אדלר,.

מבקר העירייה דוח שנתי - עיריית רמלה

http://ramla2014.mpage.co.il/SystemFiles/4126.pdf

17 מאי 2016 ... 2016 וכן במסגרת פיילוט שעורך המשרד לשירותי דת במועצה לשיפור ושדרוג מערכות. המידע במועצות ... סעיף 4.3.4 של תקנת תע"ס 3.14 קובע מגבלות למימון רכישת מקרר: "אין ברשות היחידה. המשפחתית ... שימוש בפעל – סופרמרקט שופרסל דיל . שטח גדול ...

מבקר העירייה דוח 1021 לשנת - עיריית ערד

https://www.arad.muni.il/fileadmin/user_upload/city_comptroller_report_2012.pdf

לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ואת דרכי החזקת הכסף והרכוש של העירייה. הביקורת תחול גם על המועצה הדתית ... לדעת הביקורת חובה על הנהלת כל מחלקה בעירייה לנתח ולזהות מגמות בנושא. המקצועי שהן מופקדות עליו. ... דבקת פאואר פלקס, תרס. יס ק. י. רור וכו'(.

דוח מבקר העירייה 2011 - עיריית רעננה

https://www.raanana.muni.il/CityHall/Documents/MunicipalAuditor/Municipalauditor2011.pdf

ב אלון. -. ניהול כספי. וסוגיות באחזקה ומשאבי אנוש. דו. " ח ביקורת. מס. ' 2/2011. מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת ... המכללה העירונית הממוקמת ברחוב קרן היסוד פינת רחוב ויצמן ... ח הומל. ץ להנהיג ביחידת הפיקוח על הבניה בקרה תקופתית יזומה על ביצוע בפועל של. היתרי הבניה.

מבקר העירייה 2011 לשנת דוח 'סמ 29 - עיריית באר שבע

http://www.beer-sheva.muni.il/City/FreeInfo/Documents/doch_mevaker_2011.pdf

4 ינואר 2016 ... כיכר מנחם בגין, ת"ד. 15. , באר. שבע -. 84100. , טלפון ... מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום. סמכויותיו של מבקר העירייה. ... בשיטת "גאנט". או ת. כנית אחרת לזמני.

דו"ח מבקר העירייה 2012 - עיריית רעננה

https://www.raanana.muni.il/CityHall/Documents/MunicipalAuditor/report2012.pdf

5 פברואר 2013 ... דני רן. " מכיוון שהוא זול. יותר וזמ. ין יותר מהספק שזכה במכרז העירוני . כאשר יצא מכרז עירוני חדש לנושא רכש ציוד. משרדי שיתאים לצרכים ולדרישות של בתי הספר.

דוח מבקר העירייה 2018 לשנת 2019 מרץ - עיריית ערד

https://www.arad.muni.il/fileadmin/introduction/images/iriya/doh_letoshav/Bikoret/doch_mevaker_heiria_2018.pdf

ראשי הרשויות בדרום עדיין נאבקים כי נמל התעופה האזרחי הגדול השני חוץ מנתב"ג י ... ת א ה. הנהלים שהוגדרו בחוברת נהלי עבודה לפיקוח על התכנון והבניה בוועדות. המקומיות שהוצא על ידי מפעם השפלה, משרד הפנים ... מסבאה, בית יין, בין אם מוגש בו מזון ובין אם לאו, למעט מלון.

ח מבקר העירייה " דו 7312 לשנת - עיריית עכו

http://www.akko.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2222%282%29.pdf

מבקר העירייה מבקש להודות לכל המבוקרים על שיתוף הפעולה. ,. הפתיחות ... הוצאות עיריית עכו עבור השימוש בחשמל ... נמצא כי בית הספר ויצמן הינו בית הספר החסכוני ביותר פר תלמיד ... סיסמא. בעירייה. להיות. מורכבת. מאותיות. ומספרים. בלבד. ,. וזאת. בניגוד. לנוהל. הקובע. כי.

דוח מבקר העירייה לשנת 2016 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99

31 דצמבר 2017 ... ניהול והפעלה של מגרש חניה למשאיות ולרכבים ו/או עסק למכירה, השכרה. והחכרה של ... לעובדים, טרקטורים, קטנועים של הפיקוח העירוני, משאית רמסע וגרורים ללא מנוע. ... לדוגמא: מכון לתיקון תיבות הילוכים, למכון זה גם יבואן משאיות וולוו שולח את תיבות.

דוח מבקר העירייה לשנת 2015 - עיריית רחובות

https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1478416478.7907.pdf

בצורת קופונים . לפרסים מעוד. ד. ים, התלמיד ... סיוע באכיפת עבירות בתחום התנועה, לרבות עבירות חנייה וגרירת כלי רכב. -. טיפול באכיפת ובהזרמה של ... פעילות יזומה קבועה: סיוע ליד מעברי חצייה של מספר מוסדות חינוך (פירוט להלן). -. פעילות יזומה ... דיבורית מרס. קיימת . )8.

מבקר העירייה דוח שנתי 7102 - עיריית רמלה

https://ramla.muni.il/SystemFiles/6751.pdf

16 ינואר 2019 ... קיימת התחשבנות בסעיף זה בן משרד הרווחה למשרד החינוך . 1.1.1 ... אבן יהודה. 100. 5.9.92. 245.71. לכל אורך מטר מצלעו. הארוכה ביותר. או ... רחוב דוגית. 1. –.

מבקר העירייה דוח 2015 לשנת 2016 מרץ - עיריית ערד

http://www.arad.muni.il/fileadmin/introduction/images/iriya/doh_letoshav/Bikoret/2015/doch_mevaker_2015.pdf

דוח מבקר העירייה. לשנת. 2015. 1. לשכת מבקר העירייה. דוח. מבקר העירייה. לשנת. 2015. מרץ. 2016 ... יש לבחון גיוס יועצים אשר יופעלו בחירום בנושאים בהם נדרשת השלמה.

דוח מבקר העירייה לשנת 2015 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99

3 אפריל 2018 ... דו"ח זה מפרט ביקורת בנושאים מקיפים בהתאם לתכנית הביקורת השנתית: .1. במחלקת רכש ולוגיסטיקה .2 ... מחסנים. ניהול מחסן מרכזי ומחסני חירום עירוניים. ⇐. אינוונטר. רי. שום ומעקב אחר אינוונטר במוסדות העירוניים. ... דה או אי התכנסות הוועדה אינה שוללת.

דו;quot&ח מבקר העירייה 2010 לשנת - עיריית נשר

http://www.nesher.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/merged_mevaker_2010.pdf

עיריית נשר ועל כל המציעים המשתתפים במכרזי העירייה להגיש את הצעותיהם רק. במעטפות אלה לאחר ... בית מסחר של הכט אפרים בכניסה למתחם מגה בנשר. –. על פי התלונה. עסק. זה.

דוח מבקר העירייה לשנת 2003 - עיריית גבעתיים

https://www.givatayim.muni.il/Services/others/DocLib2/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202003.pdf

3. מהדוח השנתי. 2003. ביקורת. בנושא הניהול הכספי. בבי. ס ". " תלמה ילין ... עם לימודים והתמחויות בתחומי האמנויות השונות . .2.2. ביה ... בגינו משולם למורה בגוף ציבורי שכר נפרד.

דוח מבקר העירייה לשנת 2013 - עיריית גבעתיים

https://www.givatayim.muni.il/Services/others/DocLib2/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202013.pdf

דו"ח ביקורת גני ילדים. דו"ח זכאות גני ילדים לשכר לימוד. -. יוני. 3102. מבוסס על דוח משרד החינוך אוח חודש. 31.8.02. חוסר תלמידים לעומת תקן. מס"ד. סמל גן. שם גן. סה"כ תלמידים.

דוח מבקר העירייה 2017 - עיריית קריית שמונה

https://www.k-8.co.il/uploads/n/1541659586.1778.pdf

1 אפריל 2018 ... ניצת הדובדבן - אזור תעשיה דרומי ... לניצת הדובדבן אין אישור כיבוי אש והוא פועל עוד מאז שנת 2012. ללא רישיון בתוקף. ... מצגת הקמת אגף תעשייה עסקים ותיירות( . יש לציין, כי הג ... ע"ג הלוח השבור יש להתקין לוח פלסטי בחתך דומה )גל. 7 ... .7. הביקורת מצאה כי, אין לחברה מבנה ארגוני שאושר על ידי הנהלת החברה ואין לה עץ ארגוני מאושר על ידי ...

דו;quot&ח מבקר העירייה 2009 לשנת - עיריית נשר

http://www.nesher.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/merged_mevaker_2009.pdf

לשנת. 2009. נשר,. אדר/תש". -ע. מרץ. 2010. מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה. ... הביקורת מעירה למתנ"ס שיש לדרוש דיווח נפרד לכל מבנה כדי שניתן יהיה לדעת באופן ברור. איזה ציוד קיים ... במידה והחתן הוא תלמיד ישיבה. .4 ... ביה"ס ע"ש רבין גן היובל. 2,000. 5 ... על פי כללי אבטחת מידע לכל אדם המשתמש בתוכנה צריכה להיות סיסמא אישית לכניסה.

דוח מבקר העירייה לשנת 2017 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99

31 דצמבר 2018 ... וריהוט בין שהוא ניתן להזזה ובין שאינו ניתן, חלקי ציוד הבאים במגע עם המזון, מקרר חשמלי ומקפיאים, כלי עבודה, ... שופרסל דיל. ₪ ... באמנת השירות במסגרת "פיילוט".

דוח מבקר העירייה לשנת 2017 - עיריית רעננה

https://www.raanana.muni.il/CityHall/Documents/MunicipalAuditor/Municipalauditor2017.pdf

20 יולי 2017 ... את כל המידע המתקבל מחברת החשמל באמצעות הפורטל טרקלין חשמל, אלא כי ראוי ... כהלכה. ללא. שימוש. במשוב. ובנקודת. החלטה . הרלבנטיות. של. מושג. המשוב.

דו;quot&ח מבקר העירייה 2015 לשנת - עיריית נשר

http://www.nesher.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bikoret_mevaker_2015.pdf

דו"ח ביקורת על התנהלותם של מנהל אחזקה נ' בתיכון מקיף נשר וחברת. הניקיון פרח השקד. 77. רקע. 78. ממצאים. 78. סיכום והמלצות. 82. תגובות. 84. דו"ח ביקורת בתיכון מקיף נשר. 85.

דוח מבקר העירייה לשנת 2013 - עיריית רחובות

https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1434442856.2406.pdf

מרק. בחורף. מיץ. ממותק. בקיץ. התפריט ניתן לשינוי שבועי בערכים תזונתיים שווים ... פירות וירקות חיים יוגשו כשהם רחוצים ויבשים ומוכנים לאכילה. .2 ... גול/קינואה/קוסקוס/תירס/תפו ... כהן מלזין. קנטרוביץ. 211. 336. 254. ה.לר. שד' חן )ב(. 1151. 3.1. 13. 76. עירייה. הרצל. 51.

מבקר העירייה 2018 דוח שנתי לשנת - עיריית רמת השרון

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-2018.pdf

שם אימץ בית המשפט העליון את עמדת היועמ"ש לממשלה ולמעשה עיגן כהלכה ... יש לציין כי על מנת לאתר קריאות בהערכה במערכת טרקלין חשמל יש לפתוח את החשבונות עצמם.

מבקר העירייה 2017 דוח שנתי לשנת - עיריית רמת השרון

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-2017-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7

מוסך ". צמיגי. א.ח." . •. 21/11/16. –. אחראית הביטוחים. מאשרת קבלת הפני. יה. מיום ... דרורים. 25,267. 29,367. חינוך. משלים. 21,590. 133,727. פרויקט. קיץ. חינוך. 20,778.

דו;quot&ח מבקר העירייה 60 מס' 1062 לשנת - עיריית אור יהודה

https://www.oryehuda.muni.il/uploads/n/1539079219.8931.pdf

1 מאי 2019 ... הליך הכתיבה מלווה בתיאום בין מחלקות, יצירת תשתית תואמת במערכות מידע. תומכות )כגון: ... מר אליק רון(, יש לגבות היטל השבחה בגין תחנות. דלק מתמ"א. 08. -ב ... השומה מתייחסת למימוש מלא ועל בסיס עקרונות שומה שמצאנו לנכון שהינם. משביחים לאור ...

מבקר העירייה 2016 דוח שנתי לשנת - עיריית רמת השרון

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-2016.pdf

מאי ביקורת בנושא הסעות תלמידים למוסדות החינוך רגיל בעיריית ... חוזר מנכ"ל משרד החינוך הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך. רשמיים ... ס, דברת רעננה )רק בפרוי. קטים(.

ניר אבנון, מבקר העירייה 2015 ץרמ - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/doc1.pdf

4 מרס 2015 ... מרכז לספורט ובריאות קרית אונו. -. ביקורת מעקב. דוח מבקר העירייה. 10/2014. בנושא : המרכז לספורט ובריאות. -. קריית אונו ... קלינאי תקשורת וטיפולים מיוחדים. .ח.

דוח מבקר העירייה 2010 לשנת - עיריית קריית מלאכי

https://k-m.org.il/uploads/n/1543992660.8641.pdf

24 ינואר 2012 ... בלי או למר משה פרח ... הרב פינטו . ☜. בנק לאומי . ☜. בית הכנסת הספרדי בלוס אנג .לס'. ד"חבל .ש.א ... קיים בקרן ענבל כמו כל ילדי ישראל ... הקמת קיר תומך.

0202 ביקורת מבקר העירייה לשנת - עיריית גבעת שמואל

http://www.givat-shmuel.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/DOCH-MEVAKER-2010.pdf

3 ינואר 2012 ... דרך היסודות וכלה בהבאת הבניין לגמר ולטופס .4 .7. יש לחייב גידור ... בעקבות אסון אולמי ורסאי בירושלים. ,. מונתה ועדת ... בכל בית כנסת ביישוב לקיום שבת חתן.

תוכן עניינים 2 דבר מבקר העירייה 1. 4 רישוי עסקים 15/15 ... - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/mevaker_2015.pdf

עד למועד הביקורת. בחודש אוקטובר. 2015. , טרם הועבר לטיפול התובעת. •. קיוסק xxxxx. -. העסק פועל למרות ... שנקר אריה 16. סופר פארם ישראל ... היטלי השבחה. 209. יש לציין כי על פי תיקה האישי של הפקידה, אין לה תואר אקדמי וההשכלה הפורמלית היחידה שעשתה בתחום.

2016 עיריית נס ציונה סיכום פעילות לשנת העניינים תוכן • העירייה מבקר • ד

http://protocols.nzc.org.il/internet/2016end.pdf

תרבות. הדיור. •. אגף בינוי ופיתוח. •. אגף. החינוך. •. חינוך. קדם. יסודי. –. תיכון. •. חינוך. יסודי ... מערכת גני הילדים בנס ציונה הינה מערכת חינוך איכותית ומושקעת, הפועלת למיצוי הפוטנציאל ... הניצולים צולמו במטבח הביתי ושיתפו במתכונים מבית אבא . קבלת שבת. -. אחת לחודש נפ.

ים - בת עיריית לשכת מנכ;quot&ל העירייה

http://www.bat-yam.muni.il/prdPics/12%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7

24 יולי 2018 ... ביקורת רואה החשבון של משרד הפנים בעיריית בת ים לשנת ... ת ים לממצאי הביקורת ולליקויים שהוצגו בדוח רו"ח של משרד ... היכל התרבות, קיבלה החברה הלוואה.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.