פתרון מבחן - קידום

מישהו שטוען שביכולתו לעשות דבר מה או לדעת דבר מה שהוא מעבר ליכולתו . משמעות המילה ... ניעזר בתרשים . נעמי נוסעת מאתר. 2. לאתר ... במשהו שקשור לאוקיינוס. ( ocean. ) ולירח.

פתרון מבחן - קידום - Related Documents

פתרון מבחן - קידום

http://www.kidum.com/campains/google/kidum/Collaboration/PDF/October13A.pdf

מישהו שטוען שביכולתו לעשות דבר מה או לדעת דבר מה שהוא מעבר ליכולתו . משמעות המילה ... ניעזר בתרשים . נעמי נוסעת מאתר. 2. לאתר ... במשהו שקשור לאוקיינוס. ( ocean. ) ולירח.

פתרון בגרות בספרות - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A7%D7%99%D7%A5%202017/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%

בגרות ב: ספרות. •. מספר יחידות הבגרות: 2. •. מחברת. פתרון הבחינה: דקל שי. שחורי. וערן לוי. •. מועד הבחינה: 5 ... ועם בעל הבית בחלקים השני והשלישי. יש לכלול התייחסויות לחזרה ...

פתרון בגרות באזרחות - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202013.pdf

אזרחות. קיץ. 3102. –. שאלון. 071. ,. 120310. הצעת הפתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום. הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים.

פתרון בגרות בתנ"ך - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%9A.pdf

ן של האימפריה הבבלית. יסתיים. השנייה. -. "בעוד שנתיים ימים אני משיב אל המקום הזה את כל כלי בית ה'..")פס'. 3. (. חנניה. מבטיח שבעוד כשנתיים כל הגולים ,שהוגלו בגלות יהויכין יחזרו ...

גאוגרפיה בחי ת הבגרות ב - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%90%

שאלון. , 575. 057204. הצעת הפתרון כתבה על. ידי-. וגה בן יעקב. ,. ה מור. לגאוגרפיה. בבתי הספר ... יבשת צפון אמריקה בעלת טביעת רגל אקולוגית גבוהה במיוחד. יבשת אפריקה ...

ב בהסטוריה בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%91%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%2015.pdf

על פי עיקרון זה נחשבו היהודים במסגרת תורת הגזע. כאנטי גזע. תכונותיהם השטניות. של היהודים. הן מולדות ולא ניתנות לשינוי. -. מבחינה פיזית. -. מדעית , המראה החיצוני שלהם הינו דוחה: ...

היסטוריה א' בחינת הבגרות ב - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%20%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%

שאלה מספר. 1. – .א. שני הגורמים ל. צמיחת התנועה הלאומיות היהודית שבאו לידי ביטוי בקטע הנם. : גורמים משותפים המופיעים בקטע: רעיונות ההשכלה ותהליך החילון. –. תנועת ההשכלה ...

א בלשון בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%90.pdf

הגירה. 4. -. נישואי תערובת .ב. כל תשובה תתקבל. ,. ובלבד שתהיה מנומקת . .ג. בשל חשש מהיעלמות המורשת התרבותית שלהן. /. איבוד ידע שאין לו תחליף. ,. היסטוריה. ,. הבנת המחשבה.

ב היסטוריה בחינת הבגרות ב - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%20%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%

הסיסמא "סכין בגב האומה" כהאשמה גורמת נגד הממשלה ובמיוחד נגד היהודים שהיו ... והחלפתה במדיניות הרב תרבותיות. ... מסד הוותיק ומטרותיו, לכן רעיון כור ההיתוך איבד מחינו. 4.

2 ל"חי - הצעת פתרון בחי ת הבגרות בספרות - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202014%20%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D.pdf

סיפור קצר. שימו לב, בפרק זה יש לע ות על שתי שאלות. שאלות. 2-ו 1. לא מגבילות אתכם בבחירת הסיפורים. שאלה. 1 ... דגים פה תשובה מלאה לפי 'יגון' מאת צ'כוב. "יגון"/ א טון צ'כוב.

בגיאוגרפיה בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%20%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%

גלעין מול שוליים. )גאוגרפיה חברתית( . בצפון איטליה יש ... גדל בעקבות פעולות האדם . הנזק שעלול להיגרם מעליה בשיעור גזי החממה נזק לאטמוספירה של כדור הארץ התחממות. גלובל.

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באנגלית - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA%20C.pdf

What do we learn about Carter's watch in lines 1-4? 4. What Carter's watch ... How do we know that using Kickstarter was a good idea for Carter? (lines 5-9). 4.

בספרות בחינת הבגרות – פתרון הצעת - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%202013.pdf

ביאליק. "לבדי" הוא משירי "בית המדרש", אחד מן הנושאים החשובים בשירת ביאליק. ביאליק בן המאה ה. -. 61. , שחי. בתקופת ההשכלה )עידן הנאורות( מתעד בשיר זה את האמביוולנטיות.

בחינת הבגרות בספרות – הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%208282.pdf

התשובות כאן כתובות בנקודות בלבד. תשובות. מלאות יכללו פסקאות פתיחה וסיכו. ,ם. דוגמאות מהיצירות ועוד ... העבר ורוצים ממנו להכיר בתרבותו האותנטית ויש גם ייצוגים סטריאוטיפים של. דמות האשכנזי שרוצים ... והויקטוראינית שבה היא חיה, כמו לכל הנשים שאותן היא מי. י. צגת. הלמר מכנה את נורה. בכינויים מקטינים של חיות ... ודמותו משתנה מהקצה אל הקצה. הוא חוז.

בהיסטוריה א' בחינת הבגרות – פתרון הצעת - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%90%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%2020

התרבות ההלניסטית התאפיינה בהקמת ערים בסגנון פוליס היוונית )עיר מדינה( על מוסדותיה. הקלאסיים. כמו. התיאטרון ... תרבות זו היתה מוקד משיכה לרבים בשל הסיבות הבאות:.

בהסטוריה א' בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%90%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%2015.pdf

התעוררות לאומית יהודית. בהשראת התנועות הלאומיות באירופה. –. בסוף המאה ה. -. 19. החלה להתגבש. תנועה לאומית ... להלן הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות. תנועת ההשכלה.

הצעת פתרון – בחינת הבגרות בלשון (עברית) - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%90%27,%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202013.pdf

.3. הרובד הלשוני הוא לשון חז"ל. .ב. הגדרה מספר .3 .ג. הגדרה מספר .1 .ד. שני פרטים דקדוקיים. : הראשון, צורת הנטייה. של הפועל. השני, מילות יחס מוצרכות )את, ב, עם( של שם. הפועל.

ל"חי 2 ספרות ) ב בחינת הבגרות – פתרון הצעת - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202013.pdf

גולדפרב מצוות מורי הספרות בבתי הספר של קידום. הפתרונות ... והחורף כבר בפתח. השיר בנוי משלושה בתים, כאשר כל בית מתאר את התקופה מזווית אחרת. עם זאת ... הברורה בין האדם לבין בעל החיים. -. הפרדה שעליה ... אלכס, היא מוצאת את ביתה מלא באבלים. מסתבר כי בן ...

אזרחות בחינת הבגרות ב - צעת פתרון ה אירועים : ראשון פרק - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%93%D7%A3%20%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf

עקרון הפרדת הרשויות: מועצת העם תפעל כמועצת המדינה הזמנית. -. רשות מחוקקת. מנהלת העם תפעל כממשלה זמנית. -. רשות מבצעת. .4. הכרזה על בחירות וחילופי שלטון: "ועד להקמת ...

בספרות בחינת הבגרות - הצעת פתרון ל"חי 2 - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A7%D7%99%D7%A5%202016/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%2

בבית ג' עובד המשורר לדבר על הצעירים באופן ישיר, "הטובים בבנינו", צעירים ... שאלות . תשובה לשאלה. 19. -. האדונית והרוכל/ ש"י עגנון. הסיפור "האדונית והרוכל" המציג דמות הכבולה ... הסבל חייב להיות העז ביותר, שאדם מסוגל לחוות בתנאים הנתונים ... שמוציא צו שלא להביא לקבורה את גופת פולינקס ואנטיגונה שמפרה את צו המלך. ובכך מפרה את הסדר בממלכה. מעשה.

ל"חי 2 בחינת הבגרות בספרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%201740%281%29.pdf

האדונית והרוכל. מתאימים מאוד לשאלה הזו. פרנהיים. הדמות המרכזית בס. יפור "פרנהיים" היא כמובן פרנהיים עצמו. פרנהיים הוא. דמות מורכבת ורבת. פנים. שהקוראים נחשפים אליה ...

ל"חי (2 בחינת הבגרות בספרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf

שאלה. :0. הים ביני ובינך/ שמואל הנגיד. המשורר מבטא בשיר את כאבו על מות אחיו, אך גם את השלמתו עם אובדן זה. הסבר. קביעה זו. בתשובתך הדגם שני אמצעים רטוריים המדגישים ...

מותאם 'ב עברית ב בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%

ב. עברית. 'ב. מותאם. הבנה והבעה .1. א. מאמר ראשון: זכות: בעתיד אנשים יחשבו פעמיים לפני ... "אני סבורה ששיימינג הוא תופעה אלימה כמו בריונות רשת, כמו לשון הרע, כמו מכות פיזיות".

מועד קיץ פתרון בחינת הבגרות בספרות 08 – שירה פרק א - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202008.pdf

שכן השמים הזרים והמבוצרים מושווים. כאן לעיר זרה ומבוצרת. ,. אולי בעת מלחמה . החידוש וההזרה כ. אן הם בעצם תיאורם. של השמיים כעיר מבוצרת . . 11. זכרונות חמים. /. דליה רביקוביץ.

שאלון א ( בהיסטוריה בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%9

אם היהודים יקבלו את הצעת אוגנדה לא תהיה להם זכות לבקש צ'רטר לאחר מכן על. ארץ. -. ישראל. ... העולם לטובתה. לכן פירסמה בריטניה את הצהרה פרו ציונית )בעד התנועה הציונית( על.

יח בחינת הבגרות באנגלית הצעת פתרון "ל 5 - Module C תשע חורף ... - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%95%D7%9C%20C.PDF

According to lines 16-19, what did Dr. Burns learn from the first part of her study? After walking on the treadmill, participants were… more creative. 7. Dr. Burns ...

בחינת הבגרות בהיסטוריה ב - הצעת פתרון שאלון - קיץ 2015 ויוסי ... - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%91%27%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%202015.pdf

במקום. המפוטרים היטלר נתן הוראה להעסיק גרמנים בעלי נטיה ואהדה ומפלגה הנאצית ובכך קיים את. אחת מהבטחותיו לעם הגרמני במסע בחירות. –. עבודה למובטלים . 3. א. . תנאי החיים.

בפיזיקה מכניקה אופטיקה וגלים בחינת הבגרות – פתרון הצעת - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94%20-%20%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%90%

1000 0.002 2( ). J. Ns. = ×. = . .ג. משוואת מתקף. -. תנע: J mu mv. = -. )כאשר u. מהירות הכדור לאחר המכה ו v. מהירותו לפני המכה(. הגדלים במשוואה הם וקטורים: בציר האופקי: 1.

39 מבחן מס' פתרון

http://www.mishbetzet.co.il/file.php?id=2158&mode=download

את נקודת הפגישה של דני ורן, ואז: 18. ק"מ. CD = (א). V T. S ∙ = הדרך שעבר רן. מתואר. ת על. -. ידי המשוואה (. 4. 5. שעה. 48 = דקות):. ①. 19. 4. 5. 5. 3. 0.8. 18. 2.8. 18. m m (m.

במערכות בסיסי נתונים מבחן פתרון ה

http://courses.cs.tau.ac.il/databases/oldtests/DB1415B-solution.pdf

SQL. המחשבת את. מספר הכלים בהם מנגנים בכל להקה . בלהקות רגילות נניח כי מספר הכלים ... שאילתות. נוספות המחזירות ערך מספרי. ,. ביחס לסכמה המתוארת למעלה . בכל סעיף.

פתרון מבחן פסיכומטרי פברואר 2010

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/Psy_02_2010_Solution.pdf

היגיון. 20. שאלת הגיון בריא מסוג משמעות משל. המשל: א יילסופר המשליך רומן שכתב עקב שגיאת כתיב שהתגלתה בויי. בגלל. מחליט לוותר על. משהו באופן כללי. פגם פעוט. שניתן לתקנו.

פתרון מבחן מועד א בציון 101 תשע"ו

http://www.hamishpat.com/upload/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9F-%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%90%20-%20-%20%D7%90%D7%9E%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%9E%D7%9

או מסר מחברת ריקה - דינו כדין נכשל. וכו'. ... המבצע - ללא ספק נראה מודעות לכך שהוא מסייע לדוק בביצוע העבירה הרי הוא איש סודו ... כונה לסייע - זה נגזר מזה אם היא מודעת אבל נראה.

פתרון של מבחן מועד ב' 07.08.2017 File - Moodle

https://moodle.braude.ac.il/mod/resource/view.php?id=334356

7 אוגוסט 2017 ... אזי לפי תכונות של אינטגרל מסוים מתקיים m(6-a)= f f(syk<M(6–4). או msomaj ... ד) יש שלוש נקודות קיצון. שאלה 6 (5. %): נתונים שני אינטגרלים מוכללים (לא.

פתרון מבחן מהט-מערכות פיקוד ובקרה-יולי 2018

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%9

רגש. טמפרטורה אוויר חוץ. , סוללה/מחליף חום אוויר/מים. ברזים חשמליים ועוד . באופן כללי ... סוללת מאייד. מפוח מאייד. גופי חימום להפשרה. טיימר הפשרה. בקר טמפ. רטורה. רגש.

2018 תשע;quot&ח מרץ 711003 פתרון מבחן אלקטרוניקה מחשבים

http://www.arikporat.com/handasatests/c_2018.pdf

פתרון. שאלה. 5. הערה : בשאלה היה חסר את הפקודה. #include <stdio.h>. בראש התכנית. .א. הפונקציה chk. מקבלת אחד אחרי השני. 5. מספרים הנמצאים במערך arr . כל מספר שהיא.

פתרון מבחן מהט במערכות הספק ומתקני חשמל – אביב 2018

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A7-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A

מבחן מה"ט במערכות הספר ומתקני חשמל. מועד. אביב. תשע". ,ח. עמוד. 1. פתרון מוצע לבחינ. ת מה"ט. ב. מערכות הספק ומתקני חשמל. 42609. מועד. אביב. תשע. ח". ,. 0102/2. מחבר.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.