וס של היהודי הנודד פרויד והטופּ - HUJI OpenScholar

ואף אל מעֵבר לאוקיינוס האטלנטי. ,. אל ארצות. הברית . 16. M. Freud, 'Who Was Freud?' ... ולשאלתו של הלה לאן הוא נוסע. ,. הוא. משיב. ': אם הקונסטיטוציה שלי תחזיק מעמד. –.

וס של היהודי הנודד פרויד והטופּ - HUJI OpenScholar - Related Documents

וס של היהודי הנודד פרויד והטופּ - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1468567643.pdf

ואף אל מעֵבר לאוקיינוס האטלנטי. ,. אל ארצות. הברית . 16. M. Freud, 'Who Was Freud?' ... ולשאלתו של הלה לאן הוא נוסע. ,. הוא. משיב. ': אם הקונסטיטוציה שלי תחזיק מעמד. –.

סקירת סרט - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hayohaya/files/7-6-adomi.pdf

אתרMTM SPECIAL OPS על היחידות המיוחדות של צבא ארצות הברית ראו בספרו של גד שמרון; או ב: ב. ,USASOC , אתר הבית של זרוע היבשה של הצבא האמריקאי;U.S.ARMY מידע ...

סיימון ג'ון קוק - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/tabur/files/03.society.and_.culture.in_.the_.history.of_.british.political.economy.pdf

האנטי־אוטופי של מלתוס (Malthus) כי האוכלוסייה נוטה לגדול מעבר לאמצעים. העומדים לרשותה השתלב עם הרעיון כי רווחי החקלאות יצטמצמו עם המעבר. לעיבוד קרקעות פוריות פחות, ...

Untitled - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/communitypartenrshipen/files/nayrooz.pdf

קרום הבתולין בערבית. לא ). משומשת ולא ידועה בכלל להן . מה שהן כן ידעו שיש. " משהו. " באיבר המין הנקבי שקובע בתולין ואם. 8. דומות זו מתוארת בספרה של אל. -. מרניסי.

אווטאר - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/05-avatar.pdf

חורף. 2011. סקירה וביקורת. 51. אָבּאטָ אר ואִ ימָ אטָ אר. על מיניות. ,. נשיות וגבריות בסרט. " אווטאר. " יערה לוין. -. פריימן ודפנה לוין דה. בושי-. *. כאפוס קולנועי פופולארי. ",. אווטאר.

ואלקירי - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/05-valkyrie.pdf

טום. קרוז. כשטאופנברג. *. ד״ר. יעל. בן. משה. היא. פוסט. דוקטורנטית. ועמיתת. מחקר. של ... כינונה. של. תרבות. הצפייה. בסרט. הפסיכולוג. הגרמני. הוגו. מאוור. הופר. (. Mauerhofer. ).

גובלן - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1468568153.pdf

.3. זו הופכת את רקמות הגובלן למבע פלקטי של מסורת. הרקמה שהן מבקשות לחבור אליה ... לאחר חודשים ארוכים של עבודה נקדנית מגיע הרגע שבו כל מילימטר של ההדפס מכוסה.

מיקרוביולוגיה - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/belmonte/files/microbioloy.pdf

LB. הנמצאת במעמד המבחנות. .5. קרא את הבליעה במבחנות. A,. C,B . רשום את הקריאות בטבלה שבמחשב. .6. אפס שנית עם מצע דיוויס, וקרא הבליעה של החיידקים במבחנות. D,E.

אסנת שרון - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hayohaya/files/11-5-sharon.pdf

שיר חדש זה, 'ירושלים של ברזל', מושר ללחן 'ירושלים של זהב' ומילותיו מתכתבות. עמו במפורש ... 'גבעת התחמושת' מאת יורם טהרלב, שנכתב אף הוא לאחר מלחמת ששת הימים, נשען על.

שלושה אדולף - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hayohaya/files/4-2-greenberg.pdf

לגברת אוגי, שהייתה מורתו בבית הספר בקוֹבֶּה (ועדיין מלמדת באותו בית ספר, בין. השאר את אדולף קמיל). אוגי, שאינה מבינה גרמנית, אינה חושדת במסמכים ובתוכנם. בתקופה בה ...

משבר הגבריות - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/ataria_man.pdf

הסרט. " מועדון קרב. " הוא ניסיון להראות כיצד דווקא שיגעון הוא הדרך. היחידה להתמודדות עם. " האדם החד ממדי. " נוסח מרקוזה ... החלקיקים האלמנטריים. , עמ'. 208 . 23. סולז. ' ניצין.

רכבות לילה - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/03-greenberg.pdf

6 R. Galt, “Back Projection: Visualizing Past and Present Europe in Zentropa,”. Cinema ... 6, November 1995, pp. 40-46. ... הדימויים הקולנועיים המגוחכים והמיתולוגיים.

שבילי התהילה - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/04-hemi_pathsofglory.pdf

הצליח באמצעות סגנון מרהיב ומהפנט להעביר את הראייה שלו על מלחמת העולם. הראשונה . אליבא דקובריק הייתה זו מלחמה של מעמדות ולא של לאומים. ,. של גנרלים מושח. בני , תים.

יצחק בנימיני - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/tabur/files/05.the_.creation.of_.god_.pdf

האלוהים כעיקרון המסמני של ויהי אור לא יהיה זקוק עוד לאחר, הטבע, העולם,. כדי להיות הוא עצמו. ... אלוהים אמביוולנטי לגבי הרחם: הוא גם מפרה ומפיץ את צאצאיו, אבל גם. מעורר את החרדה ... הבאה ממילון רב-מילים מפנה אותנו לאלוהי הראשית: בחדר שלי יש בלגן שלם,. ואי אפשר ...

ללכת על המים - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/preminger.pdf

22 מאי 2006 ... פרסומיו כוללים ספר ומאמרים שונים על יצירתו של פרנסואה טריפו . המאמר ה. י. נו הרחבה של הרצאתי על סרטו של איתן פוקס. " ללכת על המים. , ". שניתנה בכנס בין.

קציעה עלון - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/tabur/files/05.manifest.for_.political.imagination.pdf

המקום שבו אנו. צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספיקות ואהבות עושים את העולם. לתחוח כמו חפרפרת, כמו חריש, ולחישה תישמע במקום שבו היה הבית/ אשר. נחרב" (יהודה עמיחי).

האדונית והרוכל - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1468567996.pdf

מוטיבים מסיפורי עם יהודיים ובין. -. לאומיים ועלילות ... המתבסס על מוטיב נפוı בפולקלור היהודי המזרח אירופי. –. המפגש בין אישה ... מקום המפגש של האדונית והרוכל. ,. ייצג את המרחב ...

כלכלה תרבותית - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/tabur/files/02.economy.as_.a.new_.field_.of_.study_.pdf

הורקהיימר ואדורנו את רעיון "חרושת התרבות" בתהליך הרסני של ייצור המוני. וצריכה של תרבות פופולרית שהביא את ההמונים למצב של הסכמה סבילה. לפי. אדורנו והורקהיימר, השאיפה ...

הילד הנצחי - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/cavaglion.pdf

הביטחון הקיומי . מי שיש בו נשמה נתבע להיפרד מהקיום העצלני והנינוח ... קולנוע וטלוויזיה. ,. גיליון. , 6. חורף. 2012. –. סקירה וביקורת. 120. חלומות . יתרה מזאת. ,. הוא גרוטסקי.

הסרט 'גליפולי' - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hayohaya/files/9-6-gan-or.pdf

על מצרֵ י הדרדנלים, לכבוש את קונסטנטינופול ולפרוץ את הדרך לים השחור. המטרה. האסטרטגית של המערכה הייתה להוציא את טורקיה מהמלחמה ולפתוח נתיב אספקה ימי. לרוסיה.

aramaic, syriac, and ge'ez - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/polotskynow/files/polotsky_1964_aramaic_syriac_and_geez_in_jss_9_1-10.pdf

8 Feb 2018 ... stances in which the Bible was translated into Gs'az. The potential significance of the Aramaic loan-words in this connexion has, of course, long ...

ואלס עם באשיר - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/05-ashkenazi.pdf

יבוד דרך אנימציה . עיבוד זה. משעתק. לכאורה את טע ... מכירת חיסול של מיתוסים של מקור ושל סימני מציאות . מכירת חיסול של אמת ... ככל הנראה שאלות. קשות מדי. ,. ומי שישאל. אותן.

על כמה אלוזיות של ביאליק לעצמו - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1417507292.pdf

ורסס עמד בעיונו בסיפורים ובאגדות לביאליק, ובמיוחד ב'אגדת שלושה וארבעה – נוסח. אחד', שהיא ... של שאלה זו בשיר מראה שהטקסט המתאר והרחב דווקא כן יכול לשאת את הדממה.

מאמרים - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1464681367.pdf

... עמ' 64–29. אלכסנדר בוחנת את הסיפורים לאור תבנית דמות הגיבור )היהודי(, שיש לה לשיטתה מרכיבים ... בברור על מעמדה הסמיוטי המרכזי, 'הארכיטיפי', של התבנית הסיפורית הזאת.

ספר הנעלם - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1434612528.pdf

במליצות חרוזות מעשה תשבץ של פסוקים מוכר היטב מהקדמות ספריו של רמד"ל, לרוב לשם ... התווכח עם פירוש אחר – ולא מן הנמנע שאכן מצאו אצל רי"ג – והוא שב וניסח את דעתו ...

המארחים - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/dentist.he/files/70.pdf

אנטליה נמצאת באזור הדרום-מערבי של תורכיה לחופי הים התיכון. חופי האזור ... מושכים לאזור ישראלים רבים, וטיסות שכר ישירות לאנטליה הפכו ... יתקיים טיול לבני/ות הזוג של משתתפי.

בג״צ מס׳ 60/52 י. דוד־אלבג נגד שר־הבטחון ורמטכ״ל - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hebrewlaw/files/y._dvd_-lbg_ngd_shr-hbtkhvn_vrmtkl_bgts_ms_60-52.pdf

טיבר• של בקשה זו: בקשת הביאס קורפוס. או מנדמוס ? — נפקא מינד,: לגבי שאלת הדיסקרציד. של בית־ד״משםט — בדיקת פסקי־הדין האנגליים. שניתנו בעניני שתדור «ן הצבא ...

תקנון השתלמויות והיעדרויות - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/takanon_hishtalmuyot.pdf

שרת שמטרתה לאפשר למורה הזכאי לכך עפ"י הוראות תקנון זה. -. להקדיש סמסטר אחד לפחות )או טרימסטר ביחידות בהן נהוג( או תקופת קיץ למחקר. ועבודה מדעית בארץ או. בחו"ל.

האוניברסיטה העברית בירושלים - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/writingc/files/hpsqh_0.pdf

או על ידי רווח של שורה בין פסקה לפסקה . (3. מבנה הפסקה. הפסקה. היא יחידת המבנה הבסיסית של הטקסט העיוני . זהו מבנה רקורסיבי. ,. היינו עקרונות. המבנה של הפסקה חוזרים גם ...

טכנו במקום רובים - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/slil/files/ataria.pdf

הסרט מייצג את עידן משחקי המחשב .28 ... המוזיקה והצבעים של הסרט קשורים למשחקי וידאו. . מחשב. חיים. (. כלומר משחקים ב. ). ... עקדת יצחק היא האפשרות היחידה ליחסים בין אב.

המכשף בלעם על פי מדרש מעם לועז - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1468567561.pdf

מגדיר את מטרתו בהקדמה ... שנמשכים חמישים יום בעוד התלמיד יושב בתוך מעגל של נחשים ... נחשים. ,. משרתיו ועושי דברו . על פני הארı מיוצג הנחש העליון בנחשים האחוזים בו ופועלים.

יום הפקולטה 2016 הגביע הוא שלנו! שנה ו - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/dentist.he/files/104.pdf

אוראל בי, אגנטק, אודסה, אורתוליין, איי בי דנטל,. גטר, ג'יסי יורופ, גלסקו סמיט קליין, דיבידנט,. דנטלון, דקסל-פארמה, זר הייטק )1976(, יישום,. כצט, ליסטרין, קולגייט, שוודנט, שטראוס.

בג״צ מם׳ 163/57 יוסף לובין נגד עירית תל־אביב־יפו - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hebrewlaw/files/yvsp_lvbyn_ngd_yryt_tlbybypv_bgts_ms_163-57.pdf

יוסף לובין נגד עירית תל־אביב־יפו. בבית־המשפט העליון בשבתו כבית־משפט גבוה לצדק. [13.7.58 ,18.3.58 ,10.1.58 ,19.9.57]. לפני.הנשיא ( א ו ל ש ן ) , והשופטים זילברג• זוםמן.

היכלות גנוזים - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1408861902.pdf

המצויים באוספים רבים ברחבי העולם, והיעדרו של קטלוג שיטתי ומלא של קטעים אלו. במחקריי ... אבגד. עיגולים קטנים המשמשים בידי המעתיק להפרדה בין יחידות טקסטואליות.

בוציע ח"ש 500 - HUJI OpenScholar - האוניברסיטה העברית

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/crim/files/crimiton6.pdf

25 ינואר 2013 ... פדופיליה )למשל: האחים קורידו(, רצח ילדים )למשל: הודיה קדם, רוז. פיזאם(, רצח משפחות ונשים )למשל: משפחת סלומון, מייקל פישר(, שוד. )למשל: רוני לייבוביץ, אילן ...

אופרון הלקטוז - ויסות גנים - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/belmonte/files/operon_kinetics.pdf

האנזים באמצעות מדידת הבליעה האופטית של התמיסה בה מתרחשת. התגובה. תרגום קריאות הבליעה האופטית ליחידות של. ריכוז התוצר. י. עשה בעזרת עקום כיול. הראקציה תתבצע. על.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.