המדריך - המשרד להגנת הסביבה

נעמה נרצחה על ידי מחבלים במהלך נסיעה משפחתית בסוכות 2015, והיא בת 30 בלבד. ... אזורי קיימות ואזורים שעונים פחות על הגדרה זו. ... חורף או עשביית חורף בזרעי קטניות ודגניים למניעת סחף, לקיבוע חנקן בקרקע, להגברת החידור ... מתי )באיזה שלב תכנוני( יוגש כל תוצר.

המדריך - המשרד להגנת הסביבה - Related Documents

המדריך - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0815.pdf

נעמה נרצחה על ידי מחבלים במהלך נסיעה משפחתית בסוכות 2015, והיא בת 30 בלבד. ... אזורי קיימות ואזורים שעונים פחות על הגדרה זו. ... חורף או עשביית חורף בזרעי קטניות ודגניים למניעת סחף, לקיבוע חנקן בקרקע, להגברת החידור ... מתי )באיזה שלב תכנוני( יוגש כל תוצר.

הסביבה להגנת במשרד המחקר מספר המגישים ... - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib4/r0301-r0400/r0386.pdf

9 ספטמבר 2014 ... אקורדים... ...יוצאים. לרקוד. רוצים. לשמוח. לא. לחשוב. יותר. מידי". שלמה גרוניך, שירים ... קשורה לי. צר. ההישרדות. , ולתגובות. אוטומטיות שמטרת. ן הגנה עצמית. ... עשויה להיות יקרה ... דוגמא: פחית על השיש: אמא של איה קיבלה פח להפרדת פסולת אורגנית.

תכנית המחקרים להגנת הסביבה במשרד - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/EnvInfo/ResearchEncounters/Documents/SC-Research-Report012016.pdf

הממשק בכרי דשא צריך להיות כזה שיביא לאיזון הנכון בין ערכיות המע. רכת לבין המגוון לאור ... טיטניום. (. 2.05. 2.10. 2024-2028. כלכלי. היתוך גרעיני. 2.00. 1.11. אחרי. 2033. כלכלי.

דוח מצב הסביבה בישראל - נתונים מדדים ומגמות - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0860.pdf

המעבר לכריית משאבים במרחב הימי )בישראל ובעולם בכלל( מטיל זרקור חיובי על ההצלחות הטכנולוגיות בכיבוש המשאב הימי )כגון, ... קרבה למקורות פליטה אנטרופוגניים )גוש דן וירושלים( ולמדבריות ערב )דרום הארץ(. ... במט"שים רבים נמדדו חריגות בריכוזי מתכות כבדות בבוצה.

ניטור השפעת חוות הדגים בנמל אשדוד על הסביבה הימית - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%9E%D

25 נובמבר 2013 ... ומייצגת את עונת הסתיו. בחוף אשדוד נערכים ... מאפייני הסדימנט. 46. 5.3 . מאפיינים ... נמוך מהערכים שנמדדו בחוף אשדוד בנטורי הסתיו האחרים. רכוז הפוספאט ...

איכות הסביבה בישראל - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/p0575.pdf

האג הצפוני. מקור הנתוני. : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ;. Environmental Data Compendium ... מתפתחי עצי אשל באזור הנחש ... שלל הדיג בכינרת לפי מיני דגים נבחרים, 2008-1988. 0 ... חשוד כחומר אשר חשיפה אליו גורמת לעלייה בשכיחות הסימפטומי של כאבי ראש.

באר שבע - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/aboutoffice/authorities-minister/documents/beer-sheva-park-authority.pdf

בילוי נופש ופנאי ברמה הגבוהה ביותר, אגם מלאכותי,. ספורטק, אמפיתיאטרון ... "מסעדה על המים" ומרכז מסחרי מפותח. מעבר לתכניות הפיתוח של ... קהילתי נעים ומטופח. ריהוט הגן המצוי ...

שזה - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/education/youthmovement/documents/tivisvivi.pdf

המחשה. הציגי תמונה של ילדה, ולידה קווי המתאר של אותה ילדה )נספח מס' 1, עמוד. 13(, ושאלי, כמה ימים ייקח ... היא נגשת לשולחן עליו ערוך מבחר הכובעים, בוחרת כובע אחד ומניחה אותו על. ראשה של אחת היושבות. ... תוכלי להקריא לבנות את הקטע הלא מוכר הבא, אך הדומה לו:.

י - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib4/R0001-R0100/R0090.pdf

טגצ. 1ג0ן. מג01. טן. yPpoiu. 0ג. ה111]. א.1. הןהק. ה"ג. ןט. כ18)(. ן)(. כ110. ן0. כה. צגכט. א1. ח1. עכ. קהןכ. הןהצ. Jg~unyi .:( ).11. Joluos. ).פ. PJEMOH .1 .2. קט ? IIIEH .ן. 11.

חוף נקי - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/seaandshore/israelcoast/cleancoastprogram/documents/cleancoast2005-2007.pdf

מדד "חוף נקי" הפך לכלי תקשורתי שגור לסיקור מצב החופים, בדומה לסיקור מזג האוויר, זיהום האוויר, גובה. הגלים וכו', והוא פורסם באופן קבוע באמצעי התקשורת המקומיים והארציים.

הצו של המשרד להגנת הסביבה

https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2020/20200115-175149.pdf

15 ינואר 2020 ... מנהלת תחום תשתיות במחוז, יקיר חוכימה. -. מפקח המשטרה הירוקה, בוריס. קריפק ... רהיטים, מתקן שעשוע מפלסטיק,. שטיחים. ועוד. בסמוך אליו נראה מערום פסולת.

פרק 3 - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Documents/requirements/SI_5281-8.pdf

13 יולי 2011 ... תמר דראל. -. פוספלד. ,. קרלוס דרינברג. יו(. ר". , ). עפר סבר. ,. מוקי שפר. ועדת. ה ... דרישות לבנייני תעשי. הי. )1( ... מערכת איתו. /ר ... שקולה להורדת הטמפרטורת.

טבאש - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/AboutOffice/authorities-minister/Documents/2014/153%20-%2025.12.2014.pdf

יער ושמורת טבע אלונים ג/. 58220. : מטרת התכנית הרחבת שטח שמורת טבע מוכרזת אלוני אבא לשם שמירת השטחים הפתוחים במרחב זה. של יערות חורש טבעיים של אלון תבור ואלון ...

נתניה - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/NatureBiodiversity/UrbanNature/Documents/Urban-Nature-Survey/Netanya-Urban-Nature-Survey.pdf

דורה. ' במסגרת תוכנית. סטטוטורית. ,. ובימים אלה מצויה בהליכי אישור סופיים תוכנית המעגנת את מעמדה של. " שמורת האיר. וסים. " כאתר טבע עירוני . לא בכדי זוכה נושא זה לעניין רב ...

דוח מס' 1 - פתיחה - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0101-p0200/p0182.pdf

23 יולי 2002 ... עירית עכו ועירית קרית ביאליק כפרויקטים לפיתוח בתחום שיפוטם עוד לפני תחילת. ההליך המסודר של ... אזוריים בשטחים סמי ... בחלקו הגדול לתוך תעלת זרימה.

תמונה - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/NatureBiodiversity/UrbanNature/Documents/Urban-Nature-Survey/Eilat-Urban-Nature-Survey.pdf

תמונה נאמנה ונגישה של המגוון הביולוגי ומיקומו במרחב העירוני. ... מדבר, חדף קטן, עטלף פירות, יזנוב קטן, לילן, פרסף הנגב, פרספון, אשף, אפלול הנגב, עטלפון. לבן. -. שוליים, עטלפון ...

גלי רדיו - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Communication_Facilities/Radio/Documents/GaleyRadio.pdf

קיימים מכשירי מדידה רגישים שבאמצעותם אפשר למדוד את. עוצמות השדות אשר להם ... טלפון נייד {סלולרי) ממיר גלי קול לגלי רדיו,. אותם הוא שולח ... המרחק מהאנטנה - עוצמת השדה הולכת ונחלשת ככל שגדל המרחק. מהאנטנה. ... אגף קנינה יחידת הפרסומים. תקשורת סלולרית ...

לישמניה 19.5.14 - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/envinfo/researchencounters/documents/lishmania/lishamania-conference-guide.pdf

19 מאי 2014 ... דפוסי תנועה ופיזור של שפנים, מכרסמים וזבובי חול;. 2. ... הדברת זבובי חול המעבירים לישמניה טרופיקה: ריסוס בסביבת בתי הגידול בחומרי ... [email protected]

תאריך: 18 - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0601-p0700/p0670appx.pdf

5 פברואר 2013 ... :9. חומר. עיוני. 144. -9. א . מידע. על. תכניות. חירום. ושיתוף. פעולה. אזורי. במזרח. התיכון. 145 ... חוסם סופג, דיספרסנטים, מיכלי. אגירה. שבי ציון. סן. -. דן. 8398168. 052. עמרם ... שניה, ותלוי ביחס ישיר לנפח הדיספרסנט העובר בפייה ביחידת זמן וביחס הפוך.

אג'נדה 12 והצהרת ריו - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0101-P0200/p0162.pdf

בעקבות החלטה של האספה הכללית של האו"ם, התבקשה בשנת 1983 גרו הארלם. ברונטלנד (Gro ... בוועידה בלט הפער הגדול בין מדינות מתפתחות20 לבין מדינות. הברית, קנדה, יפן ...

לתו-תקן ירוק - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/education/greencampus/documents/greencampusmt.scopus.pdf

קמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים. בתנאי תו ... בירושלים . תמונה מספר. :9. תחרות הדירה הירוקה. •. שתילות ביום מעשים טובים. : יום שיא של עשייה חברתית ... צריכות חשמל חודשיות הר הצופים. 2311. – ... פח למערכות התאורה והמיזוג בכלל חדרי הוראה.

תבור נחל אגן - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0505.pdf

26 מאי 2009 ... קו לכיוון כוכב הירדן ולצומת גולני במקביל לכביש. 65. בביצוע עתידי ... חניון יום. . שער כניסה לאזור. ולשמורת נחל תבור. תכנון. מוקד. ם. לא. נדרש. זמין. חניון יום.

Untitled - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/seaandshore/israelcoast/coastal-cliff/documents/appx3.pdf

במי אפסיים. )מעומק מטר וחצי( ועד ליבשה ) . 3. מטרים(, המיפוי יבוצע. על ידי מודד יבשתי מוסמך, ברזולוציה של עשרה מטרים. לפחות, וכך שניתן יהיה לחבר את המיפוי הימי והיבשתי.

מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/EmissionReducing/Documents/SurpriseInspections/Smokestacks2001.pdf

מר יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר אכיפה. עו"ד רות רוטנברג, היועצת המשפטית. מר אריק בר שדה, מנהל מחוז דרום. גב' בת שבע קופטש, מנהלת מחוז מרכז. מר אמיר אשד, מ"מ מנהל מחוז ת"א.

חשבון ההטמנה - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/aboutoffice/documents/cleaning-fund-protocols/cfp-270916.pdf

גיא סמט, שי מילמן,. גיל ליבנה. נעדרים: דור בלוך, יחיאל זוהר. משתתפים נוספים: שירלי ברנע שריקי,. שאול הויזלר, ג'וש פדרסן,. אסף יזדי, אורי דב. יר. , אחמד. איברהים, תמר בראון . .0.

מהמקומי לעולמי - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0542/P0542-d.pdf

ויותר אסונות טבע, כמו סופות הרסניות ואירועי בצורת קשה. בעולם מנסים להתמודד עם משבר זה בדרכים שונות, בעיקר ... מהלך השיעור. פתיחה. מתבוננים יחד בכּרזה ומשוחחים בקצרה על ...

מכרז הדברה - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/sustaindevelopment/gov-sustainability/documents/green-purchasing-conditions/green-criteria-tenders-n.pdf

31 מרס 2017 ... קרביץ. ,. הזוכה. במכרז. חשכ. ל". לציוד. משרדי. ושירותים. נלווים. ,. בתוספת. מע. מ" ... Fuel Saving Calculator. http://ec.europa.eu/energy/en/content/fuel-savings- ... קבלת ניקוד נוסף במידה שהיועץ הוא תברואן מוסמך או בוגר מדעי בריאות הסביבה.

בריכת גורדון - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib3/2014/30-2014/30-2014-gordon.pdf

22 יוני 2014 ... מקרה של שינוי בנושאי תפקידים על פי היתר זה )מנכ"ל/איש קשר( יש לדווח בכתב לאגף ים וחופים בתו. ך שבוע ממועד. השינוי )ראה סעיף. ו8. ' להיתר(. .4.

4 בדצמבר 2014 - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/openspaces/forests/carmel-fire-rehabilitation/documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%20%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%A8%D7%91

4 דצמבר 2014 ... ולשקם שלושה אזורי התקהלות מרכזיים שנפגעו באופן קשה במיוחד בשריפה: אזור. מחצבות קדומים כולל אתר האנדרטה להנצחת ההרוגים, חרבת רקית וחירבת שללה.

מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/MimshalZamin/Forms/documents/waste/construction-waste-disposal-procedure.pdf

45.49.55. נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה. 1 ... מפתח חישוב כמויות הפסולת ... במידה וקיימת פסולת להריסה הכוללת אסבסט, יש לפעול עפ"י נוהל פירוק אסבסט בתיאום עם.

מצגת של PowerPoint - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsenv/local_authorities/sustaiability-local-authorities/documents/compact-of-mayors-heb-26122015.pdf

האג. •. וורשה. •. ציריך. •. קייפטאון. •. ניירובי. •. קמפלה. •. לגוס. •. סידני. •. טייפה. •. טוקיו. •. 'ג. קרטה. •. סאול. •. בוגוטה. •. לימה. •. בואנוס איירס. •. ברזיליה. •. סנטיאגו. •. טביליסי. •. עמאן ...

הודעות היו"ר - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/AboutOffice/authorities-minister/Documents/2013/147%20-%202.5.2013.pdf

מר יובל פלד. –. מנהל חטיבת תו"פ, רשות הטבע והגנים. גב'. ענת יציב. -. מנהלת אגף מקרקעין,. רשות הטבע והגנים. מר אילן גויכמן. –. GIS. , אגף מקרקעין, רשות הטבע והגנים. גב' עדנה ...

TA Luft 2002 - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/Industry/Documents/TA_Luft_2002_Hebrew.pdf

1 אוקטובר 2009 ... וקיים חשד מבוס. ס שהם בעלי פוטנציאל. מסרטן. ,. מוטגני. ,. או פוגע בפוריות ... להפקת אלומיניום מעפרות בתהליכים אלקטרוליטיים עם אנודות ... ניקוי תבניות היציקה.

אגף פסולת מוצקה - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Policy/Documents/waste_energy.pdf

17 יולי 2011 ... סקירת התפתחות החקיקה בתחום הפסולת המוצקה .4. סקירת מדיניות הפקת אנרגיה במדינות האיחוד האירופי: .א. הגדרות הדירקטיבה האירופית לאנרגיה מתחדשת .ב.

ח מסכם " דו - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Communication_Facilities/cellular/Documents/mitkan_gisha_doch_2009.pdf

25 יוני 2009 ... גם אם חפצות החברות הסלולריות לספק לציבור שירותי תוכן רחבי סרט ... אכלוס. האזור. עוצמת. הקרינה. uW/cm². אחוז מסף. הבריאותי. מרחק m. אזימוט deg. גובה.

מכתב מקדים - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%A1%D7%A7%D7%A8_%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%95%D7%A

25 מרס 2014 ... רשימת תרשימים. תרשים‏. ‏0. ‏–. מיקום‏הקידוחים‏במפעל. ‏. תרשים‏. ‏9. ‏–. ממצאי‏סקר‏קידוחי‏הקרקע. ‏. תרשים‏. ‏3. ‏–. ממצאי‏סקר‏קידוחי‏הקרקע,‏על‏גבי‏מפת‏ ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.