הבחירות בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

תקשורת פוליטית. פרסונליזציה פוליטית במרשתת: מפלגות ופוליטיקאים בבחירות 2015 ... את עודפי המושבים מעבירים לרמה גבוהה יותר של מושבים על–אזוריים ולבסוף לרמה הארצית.

הבחירות בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה - Related Documents

הבחירות בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/8314/%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015.pdf

תקשורת פוליטית. פרסונליזציה פוליטית במרשתת: מפלגות ופוליטיקאים בבחירות 2015 ... את עודפי המושבים מעבירים לרמה גבוהה יותר של מושבים על–אזוריים ולבסוף לרמה הארצית.

רפורמה בדיני תעמולת הבחירות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/3414/reforming_israel-s_campaign_advertising_laws.pdf

עריכת הטקסט: מיכאלה קלי. עיצוב הסדרה: טרטקובר, עיצוב ... פירוש. הדברים לענייננו )לכל דרך תעמולה אחרת(: אין מניעה לכל דרך תעמולת בחירות. אלא אם יימצא לנו כי החוק — חוק ...

התקפות סייבר על מערכת הבחירות - איך מתמודדים? - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/12079/hatkafot_siber.pdf

2 פברואר 2019 ... הבחירות של מדינות אחרות באמצעות טכנולוגיה המבוססת על האינטרנט. תחומי הפעולה העיקריים היו ... Dov H. Levin, When the Great Power Gets a Vote: The Effects of Great 6 ... הסיפור הומצא, הופץ ומוחזר ברשתות התקשורת הרוסיות במטרה.

בישראל הגיור - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/10606/conversion-in-israel.pdf

16 אוגוסט 2017 ... עובדה זו הציבה פתח לפס. יקות ולפרשנויות של. חכמי ישראל מתקופת התלמוד ואילך ... הרב גרגורי קוטלר. -. התנועה. ליהדות. מתקדמת. ) התנועה הרפורמית. (. 47.

מעמד האישה בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/6259/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-23-10-06.pdf

חנה הרצוג. "ד. ר רות הלפרין. -. קדרי. "ד. ר צביה ולדן. פרופ. ' טובה כהן. "ד. ר אריק כרמון. "ד. ר עליזה ל. ביא. "ד. ר אורלי לובין. "ד. ר חנה ספרן. גב. ' מלי פולישוק. -. בלוך. גב. ' מיכל קונן. "ד.

ש נ ת ו ן החברה החרדית בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/7882/haredi_shnaton.pdf

אנו מודים לכל מי שהשתתפו בהכנתו: ד"ר מאיה חושן, ד"ר גלעד. מלאך, ד"ר לי כהנר, דפנה שמר, יאיר ... אולם ניתן לראות שינוי בחלוקה. הפנימית בין גברים חרדים ... באר שבע. 13. 91,458. 74. 1,232. 1.8. 4,321. 6.5. 5,553. 8.3. 16. 139,246. 61. 787. 0.9. -48. 9,502. 11.5.

תיקון שיטת הממשל בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/5304/tikun_book.pdf

Printed in Israel. כל מחקרי המדיניות וכן פרק נבחר מכל ספר ניתנים להורדה חינם מאתר האינטרנט. ... פרק 15 הרכבת ממשלות: תאוריה והשלכותיה המעשיות. שלומית ברנע, אור טוטנאור.

תכנון ופיתוח היישובים הערביים בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/13054/khamaisinew_e.pdf

כרך זה הוא פרי מחקר שנערך בידי המתכנן והגיאוגרף פרופ' ראסם ח'מאיסי מהחוג. לגיאוגרפיה ולימודי ... תוכניות אלה נתפסוRazinלפקודת תכנון ובניין ערים 1936 )חמאיסי, 2015; 1990 ,.

חוסר מעש בקרב צעירים ערבים בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/8195/neet_among_young_arabs_in_israel.pdf

(Carcillo et al., 2015מתוך 5 חסרי מעש, בממוצע, אינם מחפשים עבודה ) ... בשנת 2015 ערכנו סקר בקרב 442 צעירים ערבים )מוסלמים ונוצרים( בני 23-19. ... مؤسّسة لتأهيل رجال الدين ... )المقصود بهذا: فترة األشهر الثالثة فما فوق التي لم تكن خاللها في إطار منظّم ... شهادة بجروت كاملة5 ... (54 في منزل العائلة، في الوحدة السكنيّة نفسها )انتقل إلى السؤال.

הרגולציה של שירותי התקשורת האלקטרונית בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4482/pp_76.pdf

הגיע הזמן להקים בישראל רשות תקשורת מקצועית ועצמאית, שתכנס תחת. כנפיה את ההסדרה של תחום ... הרגולציה של ענף התקשורת נדרשת לתת מענה ולאזן בין שורה של. אינטרסים השונים זה מזה ... שירותי טלפוניה ואינטרנט צרי סרט אלא גם על שירותי אינטרנט בפס רחב. ג. צדק חלוקתי ... הגנה על בעלי חיים, מניעת זיהום וכיוצא באלה — ובהתאם לכך חלק ניכר. מהפעילות ...

שחיתות פוליטית בישראל דורון נבות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/3823/00045112.pdf

פרץ(, היה מי שביצע אותם כדי לחזק את המפלגה )רפאל פנחסי(, חלק ניצלו את. ההסדרים ... שהושגה בפגישה בשורש, נפגשו בן גור ומצא ב"סטקיית אסא" בצומת בית דגן. ודנו בסבב ...

שנתון החברה החרדית בישראל 2018 - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/12168/the-yearbook-of-ultra-orthodox-society-in-israel-2018-he.pdf

לוח ג/2: הכנסה חודשית והוצאה חודשית לתצרוכת, משקי בית יהודיים,. 52. לפי הגדרה ... חופשה בארץ ובחו”ל. 77. ה.5. ... לוח ה/2: יוצאים לחופשה בישראל מקרב בני 20 , לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017-2003. 82 ... מודיעין עילית, קרית יערים, עמנואל, מיצד )אספר(, מתתיהו, אלומה.

מדיניות ממשל פתוח בישראל בעידן הדיגיטלי - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/3512/pp_91.pdf

להזמנת ספרים ומחקרי מדיניות בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה: טלפון: 02-5300800 ... Printed in Israel. כל מחקרי המדיניות וכן פרק נבחר מכל ספר ניתנים להורדה חינם מאתר האינטרנט. ... בעברית, אלא במשמעות של "מפתחים אזרחיים"(. המעגל השני הוא פקידי ... ארגונים או אנשי אקדמיה(, כיצד מוקלטים דיונים ציבוריים, כיצד נבחרים נציגי. הציבור שישתתפו בהם וכיצד ...

חוק הלאום - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/11056/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9

חברי‏הוועדה. ‏. חברי‏הכנסת‏. ‏. הנדון: גרסת חוק הלאום העומדת להצבעה בפני חברי הכנסת ... נוסח‏החוק‏העומד‏בפניכם‏אינו‏מצליח‏לגבש‏סביבו‏הסכמה‏כזו,‏ומשכך,‏עליו‏להדליק‏נורה‏.

הדתה - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/13425/mamlachtiut-religionization-and-religious-soldiers-in-the-idf.pdf

64. ראו זלבה, דמוגרפיה של הדתיות. 65. לדברי זלבה, שיעור החילונים בציבור היהודי הבוגר בישראל ... תרגולת של פלוגת הסדר לקראת תפיסת קו בלבנון; תרגולת שנמשכה גם בשבת.

מבקשי צדק - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4041/pursuing_justice_book.pdf

תנועה לאמית מאוחדת, בין–לאמית חיה וכבירת כח, כי אם תנועת מעמד אחד. מאוחד מקרב כל העמים, ... בשביל מושבות יהודיות על אם הדרך העתידה להוליך להודו. ולסין לא נהיה חסרים לא ...

מסע אל האחווה - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4567/fraternity.pdf

הקדמה: מסע אל האחווה: אחווה וסולידריות בישראל. 7. ידידיה צ' שטרן ובנימין פורת. שער ראשון. אחווה: שקיעי עומק. אדם לאדם — אח ורע: על המטפורה החברתית במקרא. 13. בנימין פורת.

חוקי שבת - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/11469/shabbat-mekomit.pdf

רח' פינסקר 4, ת"ד 4702, ירושלים 9104602 ... עסקית בשבת ("חוק המרכולים"), אלא אם כן שוכנע שפתיחתם של עסקים ... הוא כזה שאנשים רוצים שבתי מסחר יהיו פתוחים גם בשבת.

אזרחות שכונתית - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/5055/neighbourhood-citizenship.pdf

ודרש מהם לפעול על פי לוח הזמנים שקבעה העירייה. החברה הירושלמית לא ... לקראת סוף הדיון, שארך כמה. שעות, ניתנה זכות הדיבור ליזם, מורד זמיר, אשר אמר בעברית של עולה:.

אברהם יהושע השל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/8782/heshel.pdf

זמן מועט לפני שנרצח באפריל 1968 ביטא מרטין לותר קינג את הערכתו הרבה. כלפי חברו ... אובמה, למשל, חתם את נאומו בביקורו בישראל במרץ 2013 בציטוט מדבריו של. השל, הוכחה ...

חרדיות מודרנית - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4911/00886012.pdf

במידה רבה. הם משלמים מחיר חברתי יום–יומי על השתייכותם לזרם החרדי בגלל הזרּות ... למחקר זה. ,מעריב NRG 58 ראו, למשל, יצחק טסלר, "מספר האברכים גדל ב–5,000 מדי שנה", ... תלהעוני בישראל: תמונת מצב והשפעות דמוגרפיות גוטליב וניצה )קלינר( קסיר,. אביב: המכון ...

אמנת גביזון-מדן - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4448/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F%D7%9E%D7%93%D7%9F.pdf

משמש רב-מחנך בישיבת הר-עציון ומורה במכללת יעקב הרצוג יעקב מדן ... עקרונות מרכזיים של יעקב מדן באמנה ... ההסדרים המוצעים עשתה בעיקר פרופ' גביזון; הרב מדן התרכז בעיקר.

בנימין זאב הרצל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/8634/herzel.pdf

בנימין זאב הרצל הוא חוזה מדינת היהודים, אבי הציונות המדינית ומייסדה של. ההסתדרות הציונית העולמית. הוא נולד ב–1860 בבודפשט שבהונגריה. ב–1878. עבר עם משפחתו לווינה, ושם ...

מיהו חילוני? - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4797/00182812.pdf

זהותם היהודית הדגישו את הלאום, את החברה ואת התרבות, אך לא ייחסו. חשיבות לרכיב ... של ישראל שלא נימול )ערל( ובניגוד לשחיטתם של ישראל שעובד עבודה זרה. לפי מבחן כשרות ...

צעירים חרדים - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4783/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

ארוכות בכוללים תמורת מלגת מחיה המורכבת מקצבה של משרד הדתות ומתרומות פרטיות שכל ... אברך. חרדי. בתחילת. שנות. -ה. 20. לחייו. עומד. ים. כיום. כמה. מסלולים. אפשריים. נוסף.

המכין הצוות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4571/education.pdf

הצוות. המכין. ראש. הצוות. פרופ' דן ענבר. ,. ראש תחום חינוך, מכון ון ליר בירושלים. ח. בר. י. הצוותים. ד"ר אמנון כרמון. ,. עמית מחקר, תחום חינוך, מכון ון ליר בירושלים. –. מחבר נייר. העמדה.

בוררות מוניטין - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/8297/meeting2_2662016.pdf

26 יוני 2016 ... פוליארכיה במובן הקלאסי, של. קבוצות שנאבקות על האינטרסים ויש להם אחד, היום אחד, זה לא, זה,. זה לא עובד. אז אני מסכים, אני חושב שזה אתגר מאוד מאוד מאוד ...

הדוח המלא - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4632/kriat_kavod.pdf

Printed in Israel. כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם, במלואם או בחלקם, מאתר האינטרנט. ... בחלומותיה בלילות נוגס אדם בציפור יפת־נוצות, דמה מטפטף על צווארונו הלבן. גבוה מעליה ... גניה תספר על המבט המבוהל בעיני בתה כשבימים קרים במיוחד תופס אותה. חתנה רוחצת ... "אני וחבר שלי התערבנו על 500 ש"ח, החבר שלי אמר שתשכבי איתו/איתי ואני. אמרתי שלא".

בין אידאל למציאות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/6749/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf

המשמעות העיקריות שעברו כחוט השני בטקסטים של כותבי הנאומים. חלקו הראשון של המאמר — "החלום ושברו" — פורש לפני הקורא את הקטגוריות. העיקריות שבאמצעותן כותבי הנאומים ...

יציבות ממשלות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/6267/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf

משך כהונת ראשי הרשות המבצעת ... מדידת יציבות ממשלות על פי משך כהונת ראש הרשות המבצעת או משך כהונת ממשלות מצביעה על ... אשי רשות מבצעת או במדד משך כהונת ממשלות.

עיתונות†דוטÆקום - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4725/itonut_for_web.pdf

ראש המסלול לתקשורת דיגיטלית. ומרצה בבית הספר ... מהדורה מקוונת של עיתון מודפס. ) 2(; ... משפחה. ,. כתב עת לציבור החרדי http://mishpacha.com/heb/index. נשים ברשת. –.

מילים מטרידות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4793/milim-matridot.pdf

... ביותר שיש לאישה. עוד מבקרת קזין את חוסר היכולת של החוק למנוע תוצאות קשות למוטרדת, ... מחקרים מרחבי העולם מראים כי ממצאים דומים — גברים מוטרדים מינית, אך. באחוז נמוך ... אתה באותו אחר צהריים ושרק כך הם יוכלו לקיים יחסי עבודה'. ,Ann Crittenden. 'Women ...

חוק יסודות המשפט - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/7836/seder11.pdf

11 נובמבר 2016 ... נדפס בישראל, 2016. אין לשכפל ... תקנות חוק יסודות המשפט, התשע"ו-2016: ... הדבר בא לידי ביטוי בדיני הראיות 21הפלילי להגן על החברה מפני פורעי חוק.

הורדה חינם - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4793/milim-matridot.pdf

כל מחקרי המדיניות וכן פרק נבחר מכל ספר ניתנים להורדה חינם מאתר האינטרנט. ... קרה משהו בפוארטו ריקו, ... Henry specifically remarked ‛All that bitch needs is a good.

הפיקוח על שוק ההון - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4766/book_7079.pdf

פיקוח:הפיקוח על הבנקים,הממונה על שוק ההון והחיסכון,המפקח על. הביטוח,הרשות לניירות ערך ... Trends and Implications, BIS Working Paper No. 43. Briault, C., 1999.

חרדים מ”שלטון העם” - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4906/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%9D.pdf

אתר האינטרנט: www.idi.org.il. המכון הישראלי לדמוקרטיה, ת“ד ... www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=2892890&forum_ "מדינת הלכה" www.bhol.co.il/forum/topic.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.