זכויותיך - Dmag

31 מרס 2019 ... בית הדין לעבודה. 165. עדות בבית משפט. 165. תביעות משפטיות. 165. מתי"א. 110. מתמחים בהוראה ... מורה אשר בהסכמתה, בשל צרכי המערכת, לא תפחית שעה. פרונטאלית, ייחשב ... הוראה, לרבות ההסכם הקיבוצי מיום 7.5.2015, כפי שתוקנו או. שיתוקנו מעת לעת ... חסוי, נשאר בלשכת הבריאות, ואילו למשרד החינוך מעבירים סימולי. הגבלה בלבד(.

זכויותיך - Dmag - Related Documents

זכויותיך - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/Urights19/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=cde57f031e9e9ced5842e0e786735042

31 מרס 2019 ... בית הדין לעבודה. 165. עדות בבית משפט. 165. תביעות משפטיות. 165. מתי"א. 110. מתמחים בהוראה ... מורה אשר בהסכמתה, בשל צרכי המערכת, לא תפחית שעה. פרונטאלית, ייחשב ... הוראה, לרבות ההסכם הקיבוצי מיום 7.5.2015, כפי שתוקנו או. שיתוקנו מעת לעת ... חסוי, נשאר בלשכת הבריאות, ואילו למשרד החינוך מעבירים סימולי. הגבלה בלבד(.

זכויותיך | כרך צ"ג | גיליון מס' 83 | שבט תשע"ט- ינואר 2019 - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/Urights19/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=cde57f031e9e9ced5842e0e786735042

31 מרס 2019 ... קריאה לשירות מילואים. 142 ... מחנך כיתה יקדיש שעתיים מתוך השעות הפרטניות ל"ניהול כיתה",. עם תלמידים או ללא ... מי שרשום בלשכת העבודה והוא מוכן ומסוגל לעבוד במקצועו מובטל ... לכל יומן השתלמות, בעת הגשתו למפקח ההשתלמות לאישור, שתי.

דע זכויותיך וחובותיך 2017 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/income-tax-guide-knowyourright/he/Guides_IncomeTax_da_2017.pdf

31 יולי 2018 ... ה. סעיף. א.134 . 6. תקנות. מס. הכנסה. )פטור. (וןבחשו יןדת גשהמ. התשמ"ח-. 1988 ... םייתנש. םיווש. ךשמב. תפוקת .הריכחה. יוכינה. דעב ה. תועקש. ינבב ,ןי. קתימב.

דע/י זכויותיך - איגוד העובדים הסוציאליים

https://socialwork.org.il/prdFiles/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F%202019%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf

נכה צה"ל, שבגין נכותו לא השלים את שירות החובה, יחושב שירותו כשירות צבאי מלא – יש להצטייד. באישור מתאים מארגון נכי ... תארים שנלמדו במוסדות בחו"ל – אישור שקילות מהוועדה להערכת תארים במשרד החינוך. ... קיום השתלמויות, סמינרים וימי עיון מקצועיים. 7. ... נדרש לקבל קוד משתמש וסיסמה ייעודיים לאתר “מידע און ליין קופות גמל“. ... עו"ס ענת שחר, מזכירת חטיבה.

דע את זכויותיך-חטיבת הקהילה - הסתדרות האחיות

http://www.inu.org.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%93%D7%A2-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%9A-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%941.pdf

שכר. ה. מינימום .ג. תוספות שכר פנסיוניות לערך שעה .ד. תוספות שכר פנסיוניות שאינן ... אחות המתקבלת לעבודה בבי"ח, במחלקה פנימית, ולזכותה ותק מצה"ל )גם אם ש ... מוסמכת. 4%. /אקדמאית. 6.33%. (. החל מהמועד הקובע תשולם לאחים ואחיות תוספת שכר חדשה, בשיעורים ... 2009. "(. , בהתאם לטבל. ת השכר לפיה משולם שכרה: 4.1 . לאחות. בעלת תואר. BA.

זכויותיך (הסתדרות המורים) 2019 - נתיב מערכות ניהול

https://www.nativ.systems/loadedFiles/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9A-2018-2019.pdf

31 מרס 2019 ... נצרת. 04-6509102. נתניה. 09-8304200. פתח תקווה. 03-9120200. ראשון לציון. 03-9595200 ... מרכזי פיתוח סגלי הוראה של משרד החינוך )פסג"ה(. מרכזים ארציים ... עובדי הוראה בפועל, שסיימו השתלמויות המזכות בגמול השתלמות 3.5. שהוסמכו להוראה ...

דע את זכויותיך-תקציר זכויות האחיות - הסתדרות האחיות

http://www.inu.org.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%93%D7%A2-%D7%90%D7%AA-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%9A-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2018-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%

שכר. ה. מינימום .ג. תוספות שכר פנסיוניות לערך שעה .ד. תוספות שכר פנסיוניות שאינן. לח ... אחות המתקבלת לעבודה בבית חולים, במחלקה פנימית, ולזכותה ותק מקצועי ממקום עבודה ... לפי ההשכלה המוכרת של האחות. , כפי שצוין לעיל: אחות מעשית. אחות מוסמכת. אחות ב.א. ... "תוספת. 2009. "(. , בהתאם לטבלת השכר לפיה משולם שכרה: 4.1 . לאחות. בעלת תואר. BA.

Š ‡~ƒ ‚ ƒ—‡‚ ‡Ž‡ Œ ˜…'—Œ - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/270/files/assets/common/downloads/publication.pdf

25 אוגוסט 2017 ... יעל אריאל, מנהלת כפר הנוער הדתי לבנות 'איילת. השחר', מסבירה מדוע ... כורסיה. כל מה שמעניין את המגזר. 054-5244760 ÝàÙÜ ŦáÝÜìèà. 03-5359963.

גוו ינע ע - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/260/files/assets/common/downloads/publication.pdf

9 יוני 2017 ... כמי שלמד בתיכון דתי לא מכיר מספיק,. אך סבור שההשקעה ... הרב ד"ר יוחאי רודיק - מפמ"ר מחשבת. ישראל בחמ"ד. ... מפמ"ר להוראת תלמוד תושבע"פ. כפיה על צדקה ...

Œ—Š ƒ Ž - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/280/files/assets/common/downloads/publication.pdf

10 נובמבר 2017 ... צילום: אודי ציטיאט // יוסף ארנפלד. תלמיד בשיעור א' ... מסעדת בשרים אוסטרלית בהרצליה מצליחה להרים חתיכת בשר די פשוטה ... הציעו למכירהTLV בקניונ גינדי.

ƒ•Š ‚…Ž‚ ˜—‡—‰– ‡Š - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/298/files/assets/common/downloads/publication.pdf

16 מרס 2018 ... דבריו של הרב קו טינר, העומד בראש ישיבת הה דר. 'מדברה כעדנ' ... יצויינ כי הרב קו טינר התבטא בעבר גמ בפורומימ. צבאיימ מ פר ... צילום: צחי אבנר מתוך ויקיפדיה /.

ותק - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/Urights17/files/assets/common/downloads/publication.pdf

25 ינואר 2017 ... גמול הדרכת תלמיד בעבודת סיום בעל-יסודי 56 ... רח' ויצמן 50 ... שלוחת עכו. איזור תעשיה דרומי. 03-5267630. מסד ישיר בטלפון ובאינטרנט 24 שעות ביממה, ... מורה זכאי ל -2 גמולי תפקיד לכל היותר למעט אם יאשר מנהל המחוז לשלם גמול בגין ... קוד/סיסמה.

Š— ‡ ‡ ‡ ‡ ‡Ž… Œ ƒ - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/313/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=4f7b0e78673b818af7fa9aa33199a87e

8 יולי 2018 ... אברה ל ייע במאבק משפחתו של. , האזרח הישראלי ... אחיו של אברה, ושמעו את יפורו. האישי. חברי התנועה הקימו ... פלפל קידס 139 ₪. הגנה מרבית מפני השמש, ...

מתכנסים - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/israelbar/lawyer24/files/assets/common/downloads/publication.pdf

5 יוני 2014 ... úéàåôø úåðìùøå óåâ é÷æðá èôùî éëøåöì úéàåôø äëøòä. 84965 øîåò ,4144 .ã.ú :íéáúëîì. להזמנות ולפרטים נוספים: 03-7466300 www.rivhit.co.il.

שביעי - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/299/files/assets/common/downloads/publication.pdf

23 מרס 2018 ... לא הי נו לרגע (מי ישמע, אנחנו איתנ מגבעת. התחמושת) ... לפני שמונה שנים, בעלי ושני חברים רקמו חזון הזוי לקהילה חסידית ... תורתך שעשועי – תשבץ. הגדרות: 1.

נגיעות של אור - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/360nov17/files/assets/common/downloads/publication.pdf

15 נובמבר 2017 ... מסעדות, נדבר על בישול אוכל גרוזיני בפתיליות ונלמד · איך מכינים טחינה וחלווה. ... וחוויות הילדות, ובו נכיר מציאות של חנויות סקס, · מועדוני 'פיפ שואו', מסעדות אתניות ...

360 מעלות בצל - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/360aug17/files/assets/common/downloads/publication.pdf

1 אוגוסט 2017 ... קורס עיצוב הבית בהנחיית יפעת זהר, הקורס · מתאים למי שאוהב עיצוב וסטיילינג ... אמדורסקי, רבקה זהר ולירון לב, אלון אולארצ'יק ועוד. הלהיטים של מחר אצלנו היום: ...

דין וחשבון - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/israelbar/lawyer16/lawyer16.pdf

10 יולי 2012 ... בגידת האינטלקטואלים אריה רייך 40 ... אריה רייך. פרופ' אריה רייך, דיקן. הפקולטה למשפטים. באוניברסיטת בר־אילן ... שקובע במקומות האלה", הסביר וויליאם.

אל המאה ה-21 - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/hed8602/HED8602.pdf

27 פברואר 2012 ... תרגיל בפשיזם נועם פיינהולץ. יורם הרפז ספרים: 127. אליעזר שמואלי זיכרונות: 128 ... סטודיו נעם תמרי עריכה גרפית: תמי אילון–אורטל עריכת לשון: דזירה פז מידענית:.

Untitled - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/hrisrael/301-302/mshavei_301-302.pdf

דותן קסטרו¨ אביעד רז∫. Talent Management ... תוחתפתה םמצעל םישקבמו הברה ךכ לכ םידבוע גוז ינב. ,. ןיינע ... ברל Æתונברוק םהש םינימאמ םירשואמ אל גוז. ,. םיבר םירושיכו ...

הביתה - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/hishtalmut17/files/assets/common/downloads/publication.pdf

7 נובמבר 2017 ... סדרי הרשמה מפורטים וטפסי הרשמה לכל מרכז בנפרד ראו באתר ... סדנת סושי ואוכל אסיאתי, תבשילים מהמטבח האיטלקי,. המזרחי. ... סיורים: > משווקי העיר העתיקה לשוק מחנה יהודה > מיפו ... לדוגמה: שכונות רחביה וטלביה, שכונת הבוכרים, ימין משה,.

הורד PDF - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/269/files/assets/common/downloads/publication.pdf

18 אוגוסט 2017 ... כוכב נבחרת הבסדרים, מלך השערים של. הבסדר. מלכת היופי ... בגיל 17 למד לנגן ארבעה אקורדים. על גיטרה וכך הופיע ... החדרימ מדמימ את. ארמונו של שלמה המלכ,.

חוף קצא״א נפתח לקהל - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/eilat/54/files/assets/common/downloads/publication.pdf

26 יולי 2017 ... צילום רחפן: ליאור מזרחי. Page 2. תמוז תשע"ז > יוני-יולי 2017 > גיליון מס' 54 > כל אילת. – הקמת קריית ... נופשים וצוללים פוקדים את החוף מאז שנמסר לעיריית אילת ונפתח לציבור ... נייר, 25 פחים סגולים לאיסוף זכוכית, 22 פחים בצבע בז' לאיסוף טקסטיל.

גננת בצמיחה - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/hedhagan1212/hed1212.pdf

משחק תיאטרון בין שתי דמויות: ילד שאכל ארוחת בוקר וילד שלא אכל, ... נעשית לתחושה נעימה, המלווה את ההצלחה שבעמידה בפני החרדה ובהשתלטות ... רוח" )ע. מבטאת מפגש עם פחד והבחנה מרגיעה בין דמיון למציאות(. ע. שוב לחצה עליי לצפות במחשב שלה בפרק העוסק ברוח.

פרקליט בצמרת - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/israelbar/lawyer26/files/assets/common/downloads/publication.pdf

12 ינואר 2015 ... רשמים אישיים מפועלה ומדרכה השיפוטית של מרים נאור ... צירופה של השופטת מרים נאור לשושלת המפוארת של נשיאי ... להנאתכם: תשחצים, תשבצים, סודוקו, ... תוף רכושי. לדידה של השופטת ברק־ארז, אלימות. היא איום חיצוני על קיומה של מערכת היחסים, ופ.

אבישי עברי - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/265/files/assets/common/downloads/publication.pdf

14 יולי 2017 ... 'נעם-צביה': מסע בתוך. מנהיגי חינוכ הציונות הדתית. מרשת 'נעמ-צביה' יצאו במ ע בתוכ. הציונות הדתית, מימה של ... למקומות טובימ ובריאימ", בירכ הרב זאב קרוב מקו.

םיאשל ישראל ג׳וינט - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/jdc/EtHasadeh_09/files/assets/common/downloads/publication.pdf

[email protected] ארבעה. חודשים. לפני. פרסום ... Facilitators Training Program in the Continuing Studies Unit at the Bar-Ilan University School of Social Work, and a ...

מגזין הטכניון | קיץ 2018 - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/technion/Ts18/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=9f1faca05a1aad28c2af321e72f97173

מלגות נוספות לסטודנטים שפיתחו מיזמים מבוססי חומרה. יהודה הוא חבר בקורטוריון הטכניון - חבר הנאמנים של הטכניון -. ותורם רבות מזמנו לליווי סטודנטים בראשית דרכם היזמית. בשנת.

מגזין אשמורת 360 | מאי 2018 - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/360may18/files/assets/common/downloads/publication.pdf

1 מאי 2018 ... נלמד לחדש רהיטים, ליצור אווירה, לבחור נכון · צבע לקירות הבית, לצבוע ... רהיטים | מפגש 2: היכרות עם סגנונות עיצוב ועם · מגמות עכשוויות ... לאונרדו רויאל ריזורט.

עבודה בחברה רב-תרבותית - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/jdc/EtHasadeh_03/files/assets/common/downloads/publication.pdf

אתגרים מקצועיים בעבודה רגישת. תרבות עם ילדים והוריהם. ד"ר ארנה שמר. חינוך לרב-תרבותיות במדינת. ישראל - מציאות או חזון? ד"ר בינה גלדי. תרבות וירטואלית בחברה. בין-תרבותית.

הסתדרות המורים בישראל - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/histadrut/yedion15/files/assets/common/downloads/publication.pdf

קמפוס חנקין, חנקין 109. חולון. בית המורה, ארלוזורוב 04-8662021 04-8662678 92. חיפה. 04-6723553 04-6723572. מעלה קק״ל 127. טבריה. 02-6251470 02-6253845.

עבודה עם הורים ומשפחות - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/jdc/EtHasadeh_02/files/assets/common/downloads/publication.pdf

פרלוד. מהשטח. משולחן השותפים. מזוית אישית. זרקור על תכנית. ספרים. כנסים וימי עיון. מדורים. יחסי ילדים הורים ... בום קורא מאמרים בעיתוני נייר, ואולי מעט באתרי. העיתונים באינטרנט ...

אני שר של כולם ודואג לכולם! - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/metzuyanim/issue45/files/assets/common/downloads/publication.pdf

15 נובמבר 2017 ... צילום: אלכס קולומויסקי ... )עמדות שירות, קופות, מכונות אוטומטיות ... יום אני מוצא את עצמי פונה למבוגר/ת ... תמונה כנה ואותנטית יותר. ... תמונת פספורט. 2.

עיתון לציבור הדתי - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/266/files/assets/common/downloads/publication.pdf

21 יולי 2017 ... הקתדרה א, נשי,בל יניבואהרב שמ. 2015:5. אלמועת שש העיר גב, ראשודנימר יו י בר. 20:300 ... פונץ' בננה. ידור. ארונות מגלה לפעמימ עולמ. חדש של פריטימ נשכחימ.

מגזין הטכניון | אביב 2018 - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/technion/Tsp18/files/assets/common/downloads/publication.pdf

Science עמ' 10 שפותחה בטכניון התפרסמה על שער מגזין. הטכניון ... בטכניון, מלגת אלון והמועצה האירופית למחקר. Courtesy of the Natural ... דיקן הפקולטה פרופ' יורם הלוי העניק.

גם לא יהיה ספסל בכניסה לעזה - Dmag

https://www.dmag.co.il/pub/shvii/273/files/assets/common/downloads/publication.pdf

15 ספטמבר 2017 ... יתירה מזאת, לחקירה צורף עזרא סיידוף, שנראה שהמשטרה ציפתה. שיהפוך לעד מדינה ... שבע, איתי שכטר וחן עזרא מבית"ר ירושלים, רועי ... צילומים: צה"ל - ויקיפדיה,.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.