משרד המשפטים - דוח שנתי 2017.pdf

ע"י רשם החברות מסיבות שונות וכן הגשת צווי עיקול לחברה באופן מקוון; ברשות הפטנטים - במהלך. 2016 עברו כל מחלקות ... תמצית היקפי הפעילות של אגף הכספים בשנת 2016: תשלום שכר לכ- 4,130 ... יחידת רשם המשכונות. היחידה מאפשרת עיון במרשם המשכונות, לצורך .

משרד המשפטים - דוח שנתי 2017.pdf - Related Documents

משרד המשפטים - דוח שנתי 2017.pdf

https://www.kafr-yasif.muni.il/Documents/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202017.pdf

ע"י רשם החברות מסיבות שונות וכן הגשת צווי עיקול לחברה באופן מקוון; ברשות הפטנטים - במהלך. 2016 עברו כל מחלקות ... תמצית היקפי הפעילות של אגף הכספים בשנת 2016: תשלום שכר לכ- 4,130 ... יחידת רשם המשכונות. היחידה מאפשרת עיון במרשם המשכונות, לצורך .

רשות הפטנטים דוח שנתי לשנת - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Documents/AnnualReportHeb.pdf

מגמתEPO – European Patent Office( הגשת בקשות לפטנט על ידי ישראלים במשרד הפטנטים האירופי ... מהגרף עולה כי עד שנת 2012 מבקשים ישראלים ייעדו את רשות החיפוש האירופאית והאמריקאית, כאשר היתה ... תדריך למבקש לרשום סימן מסחר – 9,918 כניסות. 3.

נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח שנתי 2018 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/MainDocs/Report2018.pdf

בתלונה אחרת הלין מתלונן על כך שבמהלך דיון הפציר השופט בתובעים "תגישו,. תגישו את ... את המתלונן. לדברי השופט, מדובר בביטוי שאינו אלא מילה נרדפת לחוסר רלוונטיות ואם.

יומן המדגמים 06-2017 - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/midgamim/YomanMidgamim/06-2017.pdf

29 יוני 2017 ... מאפרה לרכב. 59715. Class: 25-01. סוג: Filing date: 15/12/2016. תאריך הבקשה: אלומלייט (ישראל) בע"מ. ALUMLIGHT (ISRAEL) LTD. PROFILE. פרופיל ...

פרקליטות המדינה - סיכום שנה 2017 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Documents/data-report-2017.pdf

בפרקליטות וביניהם - הקמת פרקליטות מחוז צפון )אזרחי( וכתוצאה מכך ייעול הטיפול בתיקים ... פרקליטות מחוז. מרכז )פלילי(. פרקליטות מחוז. ירושלים )פלילי(. שלוחת אשקלון. )פלילי(.

דוח פעילות הסניגוריה הציבורית לשנת 2017 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/dohot/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A

28 מאי 2018 ... עוה"ד דוד הלוי, ארנון איתן ומוטי איוס( כתב. האישום הוגש ... ד"ר איתיאל דרור, החוקר המוביל בעולם בתחום ההטיות הקוגניטיביות בבדיקות פורנזיות, הגיע מבריטניה.

המעבדות המרכזיות ירושלים - דו"ח שנתי 2017 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/LAB_JER2017.pdf

בדרך כלל מאדם לאדם באמצעות וקטורים )יתושים, זבובי חול ועוד(. ( הן תולעים ... אבחון מין הפלסמודיום חשוב לצורך מתן טיפול תרופתי מתאים. השנה . ... סבתא בישלה ד... – מקרה ...

דין וחשבון שנתי 2017 - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/report_2017.pdf

ביום 1.1.2017 הוגשה תגובה מקדמית מטעם משרד החינוך וביום 17.1.2017 הגישה ... שונות כגון מפה, לוח חופשות, חוזר תשלומים ונתונים ... בית מדרש גבוה טללי אורות עמנואל )ע".

רחצה ה חופי איכות בקטריאלית של מי הים ב 2017 ח שנתי " דו - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/bathing_sites/Documents/SEA_shore_2017.pdf

קריית ים, נתניה, בת ים וחופי המועצה האזורית חוף אשקלון. טבלה. 12 ... סה"כ עמק חפר. 94. 0 ... חוף אמפי. 42 . חוף הרצל. 43 . חוף סירונית א'. 44 . חוף סירונית ב'. 45 . חוף ארגמן. 46.

בקשה לקבלת רשיון לקיום משרד לשירותי שמירה - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/hokrimpratim1/misradshmira13.pdf

בקשה לקבלת רשיון לקיום משרד לשירותי שמירה. הבקשה תוגש בעותק אחד לכתובת הבאה : משרד המשפטים. ,. המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה. רחוב. כנפי נשרים. 51.

דוח שנתי 2016-2017 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report_2016_2017/he/2016-2017%20reports.pdf

רדיו פוקוס. –. תחנת רדיו שמנוהלת על ידי. אסירים. •. יום אימהות וילדיהן בנווה תרצה, ... להובלת אסירים, משאיות, אוטובוסים, כ"ר לבנים, מלגזות, טרקטורים ונגררים. .ב. בשב" ... איווקו דאף ... לוח. קבלים ראשי ב. ימ"ר מג"ו. -. ניצן . ✓. שדרוג תאו. רת חוץ היקפית. –. בימ"ר אוה"ק. ✓.

דין וחשבון שנתי לשנת 2017 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/freedom_of_information_report2017/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%202017.pdf

נתניה. שלום. פתח תקווה. שלום רמלה. מחוזי. ירושלים. שלום. ירושלים. שלום. בית שמש. שלום ... משפט השלום או המחוזי בכל רחבי הארץ הם המכוננים את בית המשפט לנוער. בראש.

דו"ח שנתי - 2017 - מי רעננה

https://www.mei-raanana.co.il/sites/default/files/wysiwyg_uploads/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%20%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%94%20%202017%20%D7%9E%D7

3 יולי 2018 ... מיום הקמתו, תאגיד "מי רעננה" שם לו למטרה לספק מים באיכות ראויה לכלל. צרכניו ... איכות המים המסופקים בתחום העיר רעננה על ידי אנשי מקצוע ... ביה"ס יחדיו. 8.

שנתי וחשבון דין 2017 לשנת - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/freedom_information_law_report_2017/he/freedom_of_information_law_report_2017.pdf

)באתרים כיכר השבת וחדרי חרדים(. בפורים. – ... יציאה למכרז עבור התקשרות עם יועץ לפיתוח ובניית קונספט למרכז מבקרים ארצי ... תפקידה ב. חודש. ספטמבר. 2017. (. ניר וינברום,. מ"מ מנהל תחום הסברה. חן שלי. -. בירן, ... והנפגעים בקרב האוכלוסיות בהן נמצא מספר הנפגעים הרב ... עמיר ילוז,. מנהל בטיחות אזורי. -. גולן וגל. יל עליון. דרור בן חור. , מ"מ מנהל בטיחות אזורי.

דין וחשבון שנתי 2018 – 2017

https://kanweb.blob.core.windows.net/download/files/%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202017%20-%202018_4.pdf

אפליקציית כאן OD. האפליקציה שמרכזת את כל תוכן האודיו שלנו ומנגישה אותו. בגרסה ראשונית שעלתה במרץ 2017 )טרם עליית התאגיד לאוויר( היא כללה ערוצי רדיו. דיגיטליים ורצועות ...

פרק - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Collaborations/Documents/1st%20place%202012%20-%20un_damage%20to%20animals%20during%20patent%20protection_AMIT%20FASTMAN.pdf

23 מאי 2012 ... שפרסם מאיר קוגמן. 77. בנושא הענקת פטנטים על בעלי חיים טרנסגניים. ע. לתה. השאלה. ה. אם ראוי להתנות את הכשירות לפטנט, הזכות לקניין הרוחני, בכך שהאמצאה ...

דין – פסק - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/LegalInfo/Legislation/4.180.2015.pdf

בסמכות שופט בית משפט שלום. לפי סעיף. 47 ... 0. בת ים. הבית המשותף ידוע גם כגוש. 3118. חלקה. 117. )להלן :". הבית המשותף. " או. " הבית. "(. ... )"שכונת עמידר" בבת ים. -. ד.ק.ב(.

פסק דין - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/LegalInfo/Legislation/2438-2018.pdf

23 נובמבר 2017 ... 11.1.18. צירפה התובעת קבלות המעידות על חלק מההוצאות המיוחדות שפורטו בכתב. התביעה. )החלפת רשת יונים, החלפת קולטים, שיפוץ הלובי, לגבי תיקון המעלית ...

דף 000 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/ShomatMekrkein/Docs/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA%20%D7%93%D7%9C%D7%A7%20%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%94%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8.pdf

החלטת וועדות השגות באזור צאלים. 9.4 . ביום. 6.6.0994 ... אור איה. צוות לקידום עסקות חקלאי. משבצות. מרחב עסקי. דרום. רשות. מקרקעי. ישרא. ל. @land.gov.il ayaa. מר.

כ - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/dohot/annual%20report%202018.pdf

18 יוני 2019 ... מדינת ישראל נ' גולד. ) החלטה מיום. 20.2.2018 ... הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב, המועצה הלאומית לשלום הילד,. המשפט בשירות הקהילה. –.

מבקר העירייה 2017 דוח שנתי לשנת - עיריית רמת השרון

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-2017-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7

מוסך ". צמיגי. א.ח." . •. 21/11/16. –. אחראית הביטוחים. מאשרת קבלת הפני. יה. מיום ... דרורים. 25,267. 29,367. חינוך. משלים. 21,590. 133,727. פרויקט. קיץ. חינוך. 20,778.

לאומי קארד בע;quot&מ לה ש והחברות המאוחדות 2017 דוח שנתי - Max

https://www.max.co.il/he-il/GeneralPages/Documents/100331724_accessible.pdf

כגון: מועדוני תעופה, פינוקים פלוס, הנחות במעמד החיוב,. PAY BACK. ברכישות. ECOM ... נקבעים זכאות ותנאי האשראי )מסגרת, ריבית, סוג כרטיס(. -. מודל. BS) Behavior ... ת, בין היתר, בדיקת מגבלות פנימיות ברמה יומית, בדיקת מגבלות רגולטוריות,. מעקב. אחר. אינדיקטורים.

פסק דין_2 - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/LegalInfo/Legislation/1.38.2014.pdf

4 אוקטובר 2018 ... אשר שימש כגינה ומגרש חניה ונועד לבנית יחידות דיור נוספות תוך שהם עוקרים עץ פרי,. מגדרים את השטח ... העיר בית שמש. .9. יוער כי במקור ... מ"ר, מחסן בשטח. 5.4.

סיוע - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/medashirut.pdf

קיימות "נ. קודות זכות בקהילה" ברחבי. הארץ. –. ניתן לקבל מידע נוסף בטלפון או. באתר האינטרנט http://avivshoa.co.il. קבלת קהל עם מומחי הזכויות של. העמותה בתיאום מראש בלבד.

Untitled - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2FzRz98U4QZbe1n0quMtclBdarfd3enJq59lR8%3D

13 פברואר 1978 ... יעקב כהן . שאול אלברט עשאל כהן. אברהם ביילין יעקב לב. משה בית-דגן סנדר לייבוביץ . סנדר ברוך. חנן מאירי ... אופטיקה. 49. חומרי שכפול. 4. המעביד יכיר בתעודת רופא של קופ"ח שהעובד חבר בה כהוכחה. 3. אופנועים ... אג"ש 405, עכו. שומר. יפת 179, יפו.

פטנטים - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/about/Documents/ILPO%20Annual%20Report%202016.pdf

פוטקס תבניות בע"מ. 16. מונקי ביזנס דיזיין ישראל בע"מ. 9. טרוול סמארט בע"מ. 15. 10. אקסקלוסיב תאורה ריהוט בע"מ. 14. אוטוטו דיזיין בע"מ. המבקשים הזרים המובילים בהגשת ...

החלטה - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/LegalInfo/Legislation/6718.pdf

24 פברואר 2019 ... חברת חכשורי. (. בהסכם שכירות הנוגע לנכס מושא. התביעה. )להלן. –. הסכם. השכירות המקורי .(. מעת לעת. התחלפו. בעלי הזכויות בנכס. כאשר. המבקשת המשיכה.

ספר החוקים - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/Documents/2129.pdf

31 דצמבר 2019 ... חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, התשס"ח-2008. תיקון עקיף: חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 - מס' 29. חוק שירות ביטחון )הגבלות קריאה ...

דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2017 - עיריית מגדל העמק

http://www.migdal-haemeq.muni.il/MunicipalUnits/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%202017.pdf

3 דצמבר 2018 ... סיסמא לכל תלמיד ותכנית מחשבים היברידים ... תכנית תוספתית והעשרתית לילדי גיורא יוספטל מתן סדנאות בשני ... ייעוץ והכוונה הניתן לכל תושבי מגדל העמק.

דין וחשבון שנתי לשנת 2016 יוני 2017 ׀ סיון תשע;quot&ז - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/tourism_freedom_of_information1/ar/report_2016.pdf

תקציב המשרד בשנת 2017________________________________________ עמ' 29. 14. עלונים וחוברות ... שדה תעופה בן-גוריון ... לוח שנה אקומני לשנת 2017. ◇. מניפה עם ...

מופרדים מזכויותיהם - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/Documents/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%9D%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A1%D7

4 ספטמבר 2012 ... שעות ביממה בתאו, בו התנאים הפי. זיים,. כפי ש. יומחש. בדוח זה, הם על פי רוב קשים מנשוא. , וללא הנגשה ... יצוין, כי. הדיווח שנמסר. במכתב נוגע ל. אנגליה ווילס.

זכות ההיוועצות - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/DohotRishmi/dohot/2010_2011.pdf

23 אפריל 2012 ... בחודש יוני. 2011. מלאו. 15. שנים להקמתה של הסניגוריה הציבורית. לרגל מלאת. 15 ... זכויות האדם במדינה. אליה מבוקש להסגיר . כך למשל,. בפרשת. פרצוב.

קובץהתקנות - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=YWZP5bJenUsJq8XlM540e1uCFALhLQt%2B6%2B6Z3GyHAcE%3D

26 יוני 2019 ... )ת1( שימושבמערכתביובלסילוקמיגשמים,ביןעלידיחיבורמרזביםלרשת ... "שיפוץ"-לרבותתיקון,שיפורוחידוששלבנייןאוחלקממנווכוללעבודתצביעה,.

קובץ התקנות - משרד המשפטים

https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/OZqqMinV/LFxfTj7LC7Uko6IZ0t0f8gUjZzsU8tkdlo=

27 אוקטובר 2019 ... למעט חלקים שאינם. נושא זרם חשמלי ולמעט ... הקורקינט המוגדרים בצו התעבורה )פטור קורקינט חשמלי מהוראות הפקודה(, ... ילדים, ובכלל זה מוצרי תחביב למבוגרים.

איך שומרים על השומרים? - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Documents/HowSaveOnTheSaves.pdf

בעבור הדו"ח השנתי , מרכיב ההוצאה על עלות הבוחן גדל ככל. ששווי הנכסים גבוהים ... ולא הסמיכו אדם/ארגון אחר לפעול ע"י ייפוי כוח מתמשך וכעת רכושם או כספם נתונים להליכים. בפני.

מקומות התמחות - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/MoezetRoeiHasbon/Hitmahut/Documents/Practice_places_january_2019.pdf

30 מאי 1996 ... מפעל עסקי. מחלקת החשבונאות. 12/09/1996. שנה. איי . .בי .סי. איזראל ברודבאנד קומפני. ) 2013 ... אמ אקס וואן בע. מ". מפעל עסקי ... בי אמ סי תוכנה. מפעל עסקי.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.