פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה הנדון: עיקרי הדברים שהועלו בדיון:

21 פברואר 2017 ... ד"ר איריס קלקא. ,. רותי גרונסקי,. אהרון אלמוג אסולין,. מירי סגל. , דגנית טל,. אדם ... נעדר. :ו. גיא קלנר. , בני סרוסי , אתי סמואל,. עיקרי הדברים שהועלו בדיון: דגנית.

פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה הנדון: עיקרי הדברים שהועלו בדיון: - Related Documents

פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה הנדון: עיקרי הדברים שהועלו בדיון:

https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2019/07/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-1

21 פברואר 2017 ... ד"ר איריס קלקא. ,. רותי גרונסקי,. אהרון אלמוג אסולין,. מירי סגל. , דגנית טל,. אדם ... נעדר. :ו. גיא קלנר. , בני סרוסי , אתי סמואל,. עיקרי הדברים שהועלו בדיון: דגנית.

ועדת איכות הסביבה והועדה לעניין טבע עירוני - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%2025.1.18.pdf

25 ינואר 2018 ... www.tel-aviv.gov.il ,03-5216065 :רחוב אבן גבירול 69, תל-ֿאביב-יפו 64162 טלפון: ... זה עצם התפקיד שלכם לשים איזו מן 'פאוזה' בעיר ללא הפסקה. מר איתן בן ...

ועדת איכות הסביבה והועדה לעניין טבע עירוני ובע;quot&ח - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%204.12.17.pdf

4 דצמבר 2017 ... שוש בלו. עוזרת חבר המועצה עו"ד ראובן לדיאנסקי ... מר ראובן לדיאנסקי- היו"ר: ... כרגע אנחנו מתכללים, רובי זלוף שהוא המשנה למנכ"ל, הוא מחזיק את תיק הקיימות.

ישיבת ועדת משנה פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

19 ספטמבר 2016 ... 201600214. 6123. 108. זכריהו. יהונתן ושרה חיה. טבריה. 31. בני ברק. 44. 15. 31948. 6105. 200. 68. פרדי. איתי. הקישון. 17. בני ברק. 46. 16. 201501016.

25.3.19 סיכום ישיבת ועדת איכות סביבה וי דפני, מלכה קליין, רוני פלומן, יודפת

https://www.lev-hasharon.com/uploads/n/1558333230.3555.pdf

29 אפריל 2019 ... משתתפים: אבי לייב, נפתלי זר אביב, ר. ו. וי דפני, מלכה קליין, רוני פלומן, יודפת גת, בני דגמי, טל תעסה, ציון. דוד, אורי בכרך, לביא זמיר. הישיבה החלה בסבב הכרות של ...

החלטות ישיבת ועדת משנה פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

8 ספטמבר 2016 ... מיכאל. שבתאי. ◇. בעלים: מיכאל. שבתאי. כתובת. התכנית: רחוב. שלש השעות ... החלק המעברי )מערבית לגשר הרלינג ולמעט הלולאה הצפונית( יממש את הזכויות של ...

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 12, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Bids/Documents/pro_micraz12.pdf

עו"ד רון כץ. –. יו"ר. *. עו"ד איתי שונשיין. *. עו"ד אורנה דוידאי. *. מר משה משה. *. מר אדי קואז. חסרים. : *. עו"ד. חנוך מילביצקי. *. מר גנאדי בורשבסקי. *. מר אליהו גינת. *. מר אליהו ברוכי.

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 9, 2019 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%202019/promicraz_9_19.pdf

12 אוגוסט 2019 ... דניאל פרץ-מתמחה. רמי הופנברג חינוך. תמיר חדד ... מר כפיר פרץ, מנהל מחלקת הבוחן. עוייד נטע שוורצמן ... אבינועם פרץ, עורך-דין ונוקנן במשפטים. גיל זילנר, עורך-דין.

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 6, 2018 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%202018/pro_micraz6_2018.pdf

24 יוני 2018 ... הסעות תלמידים בחי. נוך המיוחד. ................................ . ... הצעת המפתח וגם שטס, היו מספר מסלולים שהם נתנו מעל המחיר המירבי. שטס, ישראל טרבל סרו. ויס בע"מ ...

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים, מס' 3, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%

15 פברואר 2017 ... פרוטוקול ישיבת. ועדת מכרזים מס'. 3. , מיום. 2017 .2. 15. 2. משתתפים: עו"ד רון כץ,. מר אדי. קואז,. עו"ד איתי שונשיין . חסרים. : מר איציק ישראל,. עו"ד רמי גרינברג,.

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים בניסן תשע;quot&ט ב' 7.4 ... - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/ProtocolFiles/moaza170419-nis2.pdf

15 אפריל 2019 ... מור מזרחי. מ. נהלת. מח' שיתופיות ותכנון אסטרטגי. שי זייד. מנהל. אגף. חירום ו. בטחון. שמשון ממיליה ... לנושא. החינוך . אם זאת התקציב מורכב ויש. לנו ... ר סילבר. -. מעבר של גני יול. " א אליכם (החברה לתרבות ופנאי) האם אתם צופים. איזון תקציבי ואילו הוצאות ...

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 11, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%

אריאל טיירי: אריאל טיירי, אגף הרכב. עו. " ד רון כץ: אז אחרי שכולנו חברים של כולם, ... משה משה: הם לא יישות אחת? עו. ד". מיכל מזרחי: לא אישיות אחת, זה שני אחים, שני שותפים. עו. ד".

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 7 , 2014 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%

30 יולי 2014 ... בארץ שיכולה להסיע תלמידים בפתח תקווה בתחבורה ציבורית. עו"ד ר. גרינברג: יש לי שאלה, לדוגמא ... חני, זה לא המכרז של צביקה, אם צביקה דיבר. איתך. הנושא של ...

המקומית הועדה של משנה ועדת ישיבת פרוטוקול - החברה להגנת הטבע

https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=1187&ArticleID=20006&ID=7293

עיריית חיפה. משרד מהנדס העיר. הועדה המקומית לתכנון ולבניה העיר חיפה ... מינהל. ההנדסה. -. רח'. ביאליק. ,3. חיפה. –. חדר. ישיבות. בקומה x7. חברי ועדה שהש. תתפו: גב' חדוה ... BAKPIRUT00002. מספר. בקשה. : 08/8233/13. תיק. בנין. : 08/8233. פרוטוקול. ועדת. משנה.

פרוטוקול ישיבת ועדת הקולנוע 2017 יוני 15 , חמישי מיום | '9 מס ישיבה ... - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/cinema_funds_committee/he/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%2015-6-2017.pdf

15 יוני 2017 ... גיורא עיני. –. מנכ"ל קרן רבינוביץ. יואב אברמוביץ. –. סמנכ"ל. אתי כהן. -. מנהלת המחלקה והמועצה קולנוע, מינהל התרבות. גדעון גנני. –. מנכ"ל קרן מקור. ניבה.

החלטות ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה פרוטוקול - עיריית דימונה

https://www.dimona.muni.il/uploads/n/1531813017.6983.pdf

24 יוני 2018 ... י"ד ). 2. דו משפחתי ואחת בוד. דת (. בשכונת הר נוף כך שיתאפשר קבלת טופס. אכלוס. לכל יח"ד ... להוסיף סעיף לעניין הממדים ולציין כי בכל יח"ד יבנה ממד כחלק בלתי.

החלטות ישיבת ועדת משנה פרוטוקול נושאים תכנוניים רשימת - עיריית אור יהודה

https://www.oryehuda.muni.il/uploads/n/1543825533.4891.pdf

18 יולי 2017 ... כהה לחזיתות המבנים. -. במקומות בהם מוגדר בחל. ופות. העיצוב חיפוי כהה, יותר אחד או יותר. מהחיפוים. הבאים: יורופאנל. , פרודמה, פרקלקס, פח, זכוכית או ש"ע7 ...

Page 1 הועדה המקומית לתכנון ולבניה "שהם" פרוטוקול ישיבת ועדת משנה ...

https://www.shoham.muni.il/uploads/n/1509265255.8954.pdf

סופיה ציציק. יוסי אוחיון. סגל: גלאון יובל עוייד. הכהן סמדר. מוזמנים: ... 2009. מבקש : י מוצפי חני. י פלנט ערן. עורך : י לוי זמירית. הזוהר 8ג',שהם מיקוד : 60850. סוג בקשה: בקשה להיתר.

שנה החלטות ישיבת ועדת מ קובץ החלטות ישיבת ועדת ... - עיריית קריית מלאכי

https://k-m.org.il/uploads/n/1579589376.5558.pdf

29 דצמבר 2019 ... לארי. 5. 20150074. 00/00/00. 3196. 31. 217. עמותת. ברכה והצלחה. -. חב"ד ... זכריה. שרית. בעל. הזכות בנכס: ◇. זכריה. אסף. ◇. זכריה. שרית. קרית. מלאכי.

איכות הסביבה בישראל - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/p0575.pdf

האג הצפוני. מקור הנתוני. : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ;. Environmental Data Compendium ... מתפתחי עצי אשל באזור הנחש ... שלל הדיג בכינרת לפי מיני דגים נבחרים, 2008-1988. 0 ... חשוד כחומר אשר חשיפה אליו גורמת לעלייה בשכיחות הסימפטומי של כאבי ראש.

שמריהו כפר המקומית המועצה של ח;quot&מל ועדת : הנדון 18.3.19 - מתאריך ...

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/78%283%29.pdf

1 אפריל 2019 ... סגנית מכלול מידע לציבור .3.17. עדי גולן. –. דוברת המועצה .3.18. רונית כהן. מ –. נהלת מרכז קליטה .3.19 ... נוביק עדי ן"רס ידי על נערך. ,. קצינת. התנהגות. והסברה.

פעולה בנושא איכות הסביבה

http://www.mtz.org.il/imgs/site/ntext/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%92.pdf

מכירה פומבית. מסבירים לחניכים בקצרה את תהליך. ההיתקלו .ת. לאחר שכל החניכים הבינו מה משמעות תהליך זה משחקים מכירה פומבית . אנחנו מציגות שם של חו. מר כלשהו וכל קבוצה ...

איכות הסביבה – הפעלות - מדרשת אדם

http://www.adaminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/06/Environment_Community_Program.pdf

יולנדה גרינהוט. –. עורכת התכנית. חלקה הראשון של התכנית ... פוסטר, ג'ון בלאמי, "קפיטליזם ומשבר סביבתי", דוידי אפרים )עורך(,. אנטי. -. גלובליזציה: ביקורת. הקפיטליזם העכשווי.

– ועדת החינוך של המועצה המקומית כפר שמריהו הנדון: 22 . .10 21 סיכום דיון מי

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hinuh24112.pdf

מנהל. בית חינוך בשרון. -. מנהל חט"ב. משרד החינוך. -. מחוז ת"א. -. גב' עדנה צימרמן. משרד החינוך. -. מחוז ת"א. -. גב' רונית זכאי. דרור אלוני. ראש המועצה המקומית. כפר שמריהו.

איכות הסביבה ברשות שדות התעופה

https://www.iaa.gov.il/he-IL/natureandenvironment/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%202106.pdf

מזרקת רוטנדה בטרמינל 3 )אזור הדיוטי פרי( ... אלמ˝ק. ליטר. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 700. 636. 630. 718.5. 807. 755 ... מסחר, הסעדה וחנויות דיוטי פרי.

שימוש בחיסון בקסרו נגד ה הנדון: סיכום ישיבת הועדה המיעצת ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/IDAC/Documents/CMV03092014.pdf

9 מרס 2002 ... השימוש בחיסון נגד מחלה מ. מ. נינגוקוק. B. , בקסרו. הועדה‏המיעצת‏למחלות‏זיהומיות‏ולחיסונים. ‏. דנה‏ב. -2. ‏. שימושים‏שונים‏בחיסון‏החדש‏נגד‏מנינגוקוק. ,B. ב‏.

בעניין ההצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית 18.10.2017 הנדון: מכתבך ליו ...

http://meshilut.org/wp-content/uploads/2017/10/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9C-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F-23.10.17.pdf

18 אוקטובר 2017 ... בחלק הראשון של מכתבנו,. נבקש לתהות מהו המקור העובדתי שעל בסיסו גיבשת את חוות הדעת שלך. ... המקור העובדתי .1 ... בנימין נתניהו. יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן.

מצב איכות הסביבה ביהודה ושומרון - ירוק עכשיו!

http://www.greennow.org.il/doc/%D7%93%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%A6%D7%91_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

בו עבודה רבה, ברוב הנושאים ולמרות האילוצים, ניתן להתברך. בתוצאות הסביבתיות ... מגורים עלולים לסבול מרעש, זיהום אויר, וזעזועים, פגיעה בנוף. הנצפה מהם ... בכל מחוז, שתיים ארציות, אחת באילת ואחת ביו”ש. המערך נעזר ... בריכת החמצון באלמוג אינה מתפקדת. יישובי רש"פ.

איכות הסביבה מיום 18 7 12 (3)- מתוקן (2) - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%20-%2018.7.2012.pdf

ראובן לדיאנסקי: למה זה לא יכול להגיע לים? רובי. זלוף: כי המים האלה, העובדה היא שהים נקי. ראובן לדיאנסקי: אתה לא יודע. אתה לא דוגם את המרינה. רובי זלוף: לא, הים, חוף גורדון ...

ועדת תכנון מקומית כפר יונה – מסמך מדיניות לחניה הנדון - הוועדה המקומית ...

http://kfar-yona.complot.co.il/Tfasim/DocLib1/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94-%20%D7%95%D7%A2%D

27 מרס 2018 ... ועדת תכנון מקומית כפר יונה. המסמך שלהלן מסכם את מדיניות ועדת התכנון המקומי בכפר יונה לנושאי החניה. .1. צמודי קרקע. : 1.1 ... ספריה מוזיאון מתנ"ס : תקן החניה.

עיריית רמלה העירייה מזכירות 57/ 201 -8 14 מס' הצעות פטורות פרוטוקול הנדון:

https://ramla.muni.il/SystemFiles/6839.pdf

5 דצמבר 2018 ... לגו יוצרים אירוע, חוגגים הפקות, פאנתום בע"מ, רחלי אלזם הרשקוביץ. תאריך: 05.12.2018. , מיקום: רחבת המגדל הלבן. פירוט ההצעה: •. מתחמי פעילות ייחודים.

בדיקות תעסוקתיות 2015 - החברה לשירותי איכות הסביבה

https://enviro-services.co.il/pics/t2015.pdf

פחמן דו גופרו ... טיפול בפסולת תערובות מוזלות, מספר עובדים: 0, משמרת: 8 שעות , מהם הפרוקות 6 ... טיפול בפסולת תערובות נחלות, מספר עובדים , משמרת, 6 שעות מהם הפקות.

סקר איכות הפרדה – מועצה אזורית עמק חפר - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0749.pdf

דה לצוות מפקחי המיון של חברת שחף תכנון סביבתי, על שנכנסו לזבל, תרתי משמע, ועשו ... עירונית במשאיות, סקר הרכב הפסולת בבסיסי צה"ל, סקר הרכב פסולת האריזות וסקר הרכב.

איכות הסביבה . • במסורת היהודית - מכון ירושלים למחקרי מדיניות

https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/PUB_masoret.pdf

2 ראו מנפרד גרסטנפלד, סביבה ובלבול, מבוא לאקולוגיה עכשווית, הקיבוץ המאוחד, מכון ירושלים ... מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה: וילינו העם על משה.

כששואלים את מומחי איכות הסביבה בטכניון על מחקר - חשים את האוויר

http://air.net.technion.ac.il/files/2016/02/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%94%D7%9C.pdf

אותות סביבתיתיים ופרופ' יעל דובובסקי, מומחית לכי. ־. מיה סביבתית ... פרופ' דובובסקי: "וכשאנחנו מדברים על ביקורת. עמיתים ... פרופ' יורם פינקלשטיין מבית החולים שערי צדק, והמשי.

מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי - המשרד להגנת הסביבה

https://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0817.pdf

בבה. טחת. שמיבולית ככלהות ותירהתח. ון רהיתל ערה. ומה דב.ךוארוח וטללי שראהיותי רהתח ... ןווקמה רקסה תואצותב תוברל ,ףותישה תואצות אולמב קסעו 2014 ינויב 2-ב םייקתהש ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.