דוחות כספיים ודוחות על ביצוע התקציב לשנת 2016 - משרד האוצר

1 ינואר 2018 ... תמצית הנתונים הכספיים של המוסד לביטוח לאומי ................................ . ... עיון ברכיבי ההכנסות כאחוז מהתמ"ג מלמד כי במהלך התקופה מסוף שנת. 2010 ... החברות, רשם השותפויות, רשם העמותות, רשם המשכונות, רשם ההקדשות, רשם המפלגות, וכן על.

דוחות כספיים ודוחות על ביצוע התקציב לשנת 2016 - משרד האוצר - Related Documents

דוחות כספיים ודוחות על ביצוע התקציב לשנת 2016 - משרד האוצר

https://mof.gov.il/AG/AccountingReports/FinancialReports/MoneyReports2016.pdf

1 ינואר 2018 ... תמצית הנתונים הכספיים של המוסד לביטוח לאומי ................................ . ... עיון ברכיבי ההכנסות כאחוז מהתמ"ג מלמד כי במהלך התקופה מסוף שנת. 2010 ... החברות, רשם השותפויות, רשם העמותות, רשם המשכונות, רשם ההקדשות, רשם המפלגות, וכן על.

דואר ישראל בע;quot&מ חברת דוחות כספיים מאוחדים 2016 ... - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/IsraelPost_FinancialReport_2016.pdf

31 דצמבר 2016 ... 2016. הגישה הממשלה הצעה לתיקון חוק הדואר. על. פיה ייפתח שוק הדואר. כולו לתחרות ויינתנו לשר סמכויות ... פורע את ההתחייבות על ידי. תשלום במזומן, בנכסים ...

דוחות כספיים - משרד האוצר

https://mof.gov.il/AG/AccountingReports/FinancialReports/Financial%20statements%20and%20reports%20on%20budget%20implementation%20for%202013.pdf

31 דצמבר 2013 ... במסגרת המכרז התחייב הזכיין, להקים, להפעיל ולתחזק ארבע מנהרות בהר הכרמל, בתמורה לגביית. אגרה מהמשתמשים ... קופון. של. 2.875% . מדובר. בהנפקה. באירו. הראשונה. מאז. שנת. 2010. והחמישית ... הקרן למורשת הכותל המערבי. 1. טיוטה. 100.

דוחות כספיים 31_12_17 - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/DiraLeahskir_FinancialReport_2017.pdf

27 מרס 2018 ... אני יאיר טל מצהיר/ה כי -. 1. בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בעיימ (להלן -. החברה) לשנת 2017 ...

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע;quot&מ דוחות כספיים ליום 201 8 ... - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/IsraelNaturalGasLines_FinancialReport_2018.pdf

26 מרס 2019 ... :הקולחה תשרל םירבוחמ יעבט זג ינכרצמ הכלוה ןוישיר לעב הבוגש המרזה ףירעת. רבמצד שדוחב ... הכלוהה תכרעמ לש םינכרצל הכלוהה ףירעתב המרזהה ביכרמ.

דוחות תקופתיים לשנת 2017 - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/NTA_FinancialReport_2017.pdf

31 דצמבר 2017 ... הקו הירוק והקו הסגול וכן לפעול לקידום תכנון קווי מטרו,. כבסיס לשלב הבא בפיתוח מערכת הסעת המונים במטרופולין תל אביב. בהתאם להחלטת. הממשלה, הורה ...

דוחות כספיים לשנת 2017 - פעמונים

https://www.paamonim.org/wp-content/uploads/2017/12/%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-2017.pdf

15 אוקטובר 2018 ... מגלים אחריות. אוקטובר 2018. פעמונים ארגון חסד (ע"ר), (להלן: "פעמונים"). פעמונים שואף למציאות בה משפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים, מאוזנים ואחראיים ...

דו"ח פעילות הרשות לשנת 2016 - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib1/GCA_AuthorityReport_2016.pdf

הנדון: דין וחשבון על פעולות רשות החברות הממשלתיות בשנת 2016. עפ"י סעיף 56(א) לחוק ... לשירותי איכות סביבה, 11 חברות המנהלות קרנות השתלמות. וחברת ענבל וחברות ... כנס זה היווה פריצת דרך בצורך של. הסמנכ"לים להוות ... מורי סמינרים ומפקחים. מעורבת. בנקאות ...

מסופי מטען וניטול בע;quot&מ – ממן 2016 יוני ב תמצית דוחות כספיים ביניים מאו

http://maman-group.co.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99_30062016_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_isa.pdf

15 אוגוסט 2016 ... ממן. –. מסופי מטען וניטול בע"מ. תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום. 30. ב ... -14-. ג. ממשל תאגידי .6. נוהל זניחות. לא חל שינוי במדיניות החברה לעומת האמור ...

עיריית ירושלים התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 פירוט סעיפי התקציב

https://www.jerusalem.muni.il/media/6194/planning_nr_e_m13.pdf

רחוב החוצב בית הכרם תב ... הנחת תשתית תת-קרקעית לגורמים אחרים לפיתוח מערכת חשמל, קווי טלפון, ... בשכונת נוף ציון מתוכנן מקווה טהרה לשכונה בצמידות למגרש בתי הכנסת.

עיריית ירושלים התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 פירוט סעיפי התקציב

https://www.jerusalem.muni.il/media/4438/planning_nr_e_m.pdf

בית הנוער העברי. -. עירוב שימושים. 179200170. 500,000. 500,000. 24. מסמך הנחיות בניה. -. דרך חברון. 179200187. 400,000. 400,000. סה. " כ ליחידה. 2,170,000. -80,000.

דוחות כספיים

http://delek.gcs-web.com/static-files/40be0f4a-c110-44d6-9a78-96b5250c55f4

31 מרס 2013 ... דלק מערכות רכב בע"מ (להלן: "דלק רכב"), המוחזקות על ... FORD. 1,730. 443. 673. כלי רכב מתוצרת. BMW. -ו. MINI. 33,818. 9,990. 8,397 ... שמע. שווי. אחר. שוי. ע. היה. הגיע. ל. שווי. ל. ה. שונ . ברצוננו. לציין. ,. כי. אין. לנו. עניין. שי. אי. ברה. ח ... קוד. צעו. בו. ש. ק. דל. רכב. רכה. הוע. על. די. י. P w. C. Is rae l. בעבר. ם. ליו. 31 ... פורד פוקוס. יונדאי.

דוחות כספיים 2015

https://rothschildcp.com/wp-content/uploads/2017/01/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-2015.pdf

ביקרנו את המאזנים המצורפים של עמותת שותפויות רוטשילד קיסריה (עיר) (לשעבר: קו הזינוק (עייר)). עמותה לפי חוק העמותות התשיימ ... ביום 29 בדצמבר 2015 חתמה העמותה על הסכם להעברת פעילות ארגון. שגרירי רוטשילד לעמותה החל מיום 1 בינואר 2016. ביום 21 בפברואר ...

דוחות כספיים שנתיים לדוגמא

https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/Codex/Gate5_Part4_Chapter1-ins-appendix1.pdf

נים א' נקבע על בסיס אומדן תזרים המזומנים העתידי של דמי. הניהול בניכוי עלויות הניהול. ... יש לציין אם חולק דיבידנד שלא במזומן )דיבידנד בעין(. הדיבידנדים הבאים. הוכרזו ושולמו על ידי ...

דוחות כספיים – 2017 - גולף

http://www.golfgroup.co.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A3-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-2017-%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9.pdf

מצויות חנויות של מותגי החברה( ו/או לחניוני "סינמה סיטי גלילות" והנושאים עמם תו חניה. לנכה. סכום התובענה האישית הוערך על. ידי המבקש בסך של. 59. ש"ח. סכום התובענה המצרפי.

31.12. 2018 דוחות כספיים ליום - קרן רום

https://www.krm.co.il/_Uploads/Reports/directorion_shnati_menahelet_2018%281%29.pdf

31 מרס 2019 ... אביב. -. יפו בע"מ. ;. עמותת "עזור. לעזור"; עמותת "חברותא". ;. העמותה לקידום מקצועי. וחברתי של עובדי עיריית תל. אביב. -. יפו. ;. העמותה לתרבות. נופש ופנאי של ...

2011 דוח תקופתי לשנת - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/Iai_FinancialReport_2011.pdf

הינו שיווק הסבות מטוסי בואינג מדגם. 747-400. ללקוחות פוטנציאליים בעולם . Mardan ... שלוש מתחרות עיקריות ומשמעותיות המפתחות מערכות. תצפית באוויר וביבשה. : אל. אופ.

דוח תקופתי 2018 לשנת - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/NTA_FinancialReport_2018.pdf

15 מאי 2019 ... הקו האדום, את ההקמה והפעלה של שני קווי רכבת. נוספים במטרופולין תל אביב. –. הקו הירוק והקו הסגול וכן לפעול לקידום תכנון קווי מטרו,. כבסיס לשלב הבא בפיתוח ...

דוח תקופתי 8102 לשנת - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/IsraelTrain_FinancialReport_2018.pdf

1 יולי 2019 ... תדירות הרכבות ויכולת החברה לעמוד בלוחות הזמנים של קווי ההסעה. מהוות. מרכיב חשוב ... מוניות שירות( המספקים שירותי הובלה בין אותם יעדים או יעדים. חלופיים. נכון ... לאכלס את הגליל והנגב. ... נכון למועד פרסום הדוח נמסרו פרויקטים של קו העמק וקו עכו.

דוח תקופתי (כולל דוחות כספיים) – 2017 - גולף

http://www.golfgroup.co.il/wp-content/uploads/2018/04/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A3-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99-2017-%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%AA

2 אפריל 2018 ... בקריון. בקרית. ביאליק. כן, -כמו . עדיקה. נערכת. לפתיחת חנות נוספת. בקניון. הזהב. בראשון. לציון ... משקפי שמש, צעיפים, כובעים, נעליים וע. ניבות לנשים ולגברים.

דוח תקופתי (כולל דוחות כספיים) – 2018 - גולף

http://www.golfgroup.co.il/wp-content/uploads/2019/04/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A3-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99-2018-%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98

1 אפריל 2019 ... מיזוג במסגרתו קבוצת קסטרו רכשה את קבוצת הודיס המשווקת מוצרי. אופנת הלבשה, ... רמת הכנסה בינונית ומעלה, המבצעים רכישה עבור עצמם. 7.2.3 . רשת.

34 תקן חשבונאות מספר צגה של דוחות כספיים ה - המוסד הישראלי לתקינה ...

http://www.iasb.org.il/upload/OXOAYH0615%D7%AA%D7%A7%D7%9F_%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8_34_-_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

1 ינואר 2014 ... מבוא .א. הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות החליטה לפרסם תקן בנושא. הצגה של דוחות כספיים . בשנת. 1993. פורסמו תקנות ניירות ערך.

דוחות כספיים לתקופה ינואר-יוני 2019 - כלל ביטוח

https://www.clalbit.co.il/media/13900/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F-3-2019.pdf

6 נובמבר 2019 ... שירות צוות החיתום. ,. מוקד התמיכה. •. רמת מקצועיות. •. זמינות העובדים. •. אופן הטיפול בתביעות. •. נוחות העבודה בפורטל החברה. ) כללנט לסוכן.

תקציב המדינה הצעה לשנת הכספים 2015 - משרד האוצר

http://www.mof.gov.il/releases/documents/8513.pdf

חלק זה מציג השוואה רב-שנתית של ההוצאות נטו תוך חלוקה תקציב ההוצאות נטו לשנות ... בעקבות מכירת חברות גדולה במיוחד, כגון חברת ״ישקר״ בשנת 2013 וחברת ״וויז״ בשנת 2014 ...

בנק הפועלים, תמצית דוחות כספיים רבעוניים ליום 30 בספטמבר 2019

https://www.bankhapoalim.co.il/sites/default/files/media/DohotKaspiem/120011923.pdf

1 ינואר 2020 ... 5. א. דוח הדירקטוריון וההנהלה. 11. 1. סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה. 16. 2. הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי. 50. 3. סקירת הסיכונים. 71. 4. מדיניות ואומדנים ...

בנק הפועלים, תמצית דוחות כספיים רבעוניים ליום 30 ביוני 2019

https://www.bankhapoalim.co.il/sites/default/files/media/DohotKaspiem/120011922.pdf

1 ינואר 2020 ... דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק הפועלים בע"מ. 85 ... )4(התאמות. סך-הכל. הכנסות ריבית, נטו: מחיצוניים. 967. 780. 1,234. 531. 917.

ביג מרכזי קניות בע;quot&מ 2017 , דצמבר ב 31 דוחות כספיים ליום

https://www.bigcenters.co.il/uploadImages/systemFiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%20%D7%95%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202017130565334.pdf

31 דצמבר 2017 ... תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם: החברה. -. ביג. מרכזי. קניות. בע"מ ... בג. ין ניהול. חשמל. 7.25%. בגין שכ"ד. בסיסי. 8.5%. הכנסות אחרות ו.

) "ר ע) עמותת נאות יובלים דוחות כספיים 2017 בדצמבר 31 ליום

https://www.amutotmegurim.co.il/uploads/n/1545822862.4052.pdf

31 דצמבר 2017 ... ביקרנו את המאזנים המצורפים של עמותת נאות יובלים. ע). ר". ( ). להלן. "-. העמותה. "(. לימים. 31. בדצמבר. 2017. -ו. 2016. ,. את הדוחות על הפעילות והשינויים ...

טכניון ה דוחות כספיים לשנה שנסתיימה 2017 בספטמבר 3 - המועצה להשכלה ...

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96.pdf

3 ספטמבר 2017 ... טכניון. -. מכון טכנולוגי לישראל. דוחות כספיים לשנה שנסתיימה. ביום. 30. בספטמבר ... קרן ליידי דיוויס. 368. 154. 368 ... מרכיב הקרקע וזכויות בנייה קיימות ועתידיות.

ההתאחדות לכדורגל בישראל )ע;quot&ר( 2018 בדצמבר 31 דוחות כספיים ליום

https://www.football.org.il/files/SiteCollectionDocuments/FTP/eitan/IFA/asifa/2019/money2019.pdf

14 יולי 2019 ... כדורגל . ביום. 9. בפברואר. 2015. קיבלה. ההתאחדות. מקדמה. מאופ. א". בסך. של ... חבילת. חסות. תמורת. נסיעות. לחו. ל". של. עובדי. /. אורחי. ההתאחדות . בשנת.

מ מי רקת טבריה בע דוחות כספיים 2011 בדצמבר 31 ליום : תוכן ... - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/Municipal-sector/financial-statements-Water-corporation/Corporations/DocLib4/rakat-2011.pdf

31 דצמבר 2011 ... מי רקת טבריה בע. מ". " הינו תאגיד אזורי אשר הוקם ביום. 01. באפריל. , 2008. מכוח ובהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב התשס. א ". , 2001 –. לצורך מתן. שירותי.

ק.ס.מ קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים 2016 דוח שנתי ... - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/KerenKesem_FinancialReport_2016.pdf

31 דצמבר 2016 ... 4. 7,15. 13.30. מסחר ושרותים. 3,792. 415. -. -. 4,207. 7.82. נדלן ובינוי. 5,097. 715. -. 5,812. 10.80. תעשייה. 8,396. 5,189. -. -. 13,585. 25.25. השקעה.

מ" בע , החברה הלאומית לשיכון בישראל עמידר 2018 לשנת ... - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/Amidar_FinancialReport_2018.pdf

26 מרס 2019 ... עמידר. ,. החברה הלאומית לשיכון. בישראל בע. מ". החברה לדיור ציבורי. ודיור מוגן לקשיש ... אישרה רשות החברות הממשלתיות את העלאת רמת סיווג החברה מ"רמה. 9. לא עסקי" ל ... יוסף. אבוטבול. לנושאי. המשרה. המפורטים. לעיל. לא. מוענק. תגמול. בגין. תפקידם ... טלפון: 03-6237777. , פקס: 5613824. -. 03. , דואר אל. קטרוני: [email protected] . .3.

מ" בע , החברה הלאומית לשיכון בישראל עמידר 2017 לשנת ... - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/Amidar_FinancialReport_2017.pdf

18 אפריל 2018 ... לפחות חמש שנים רצופות, ואין בבעלותו או בבעלות בן זוגו או ילדו דירה או מקרקעין. אחרים ששווים עולה על ... כחלק משיפור רמת השירות וזמינותו , תשלים החברה את מהלך "עמידר. Mobile. " הכולל ... כהן בתפקידו החל מחודש אפריל. 2011 . ניסיונו. והכשר.

ארגון יוצאי מרכז אירופה עמותה רשומה דוחות כספיים 31 בדצמבר 2015

http://irgun-jeckes.org/wp-content/uploads/2016/06/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7

27 יוני 2016 ... חברנו גדעון ממרוט נכנס בתנופה רבה לתפקיד היו"ר . תודתנו שלוחה לנילי. שני, חברת דירקטוריון חמ"ה על. המסירות והעמידה האיתנה. לצד קהילת דיירי. חמ"ה.

שקמונה חברה ממשלתית עירונית "מ לשיקום הדיור בחיפה בע דוחות כספיים ,20

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/Shikmona_FinancialReport_2008.pdf

קרקעות וזכויות במקרקעין חוף שמן. : "עפ. י החלטת מועצת עיריית חיפה הועברו הקרקעות לבעלותה ש. ל שקמונה בתמורה לפינוי. מעברת. חוף שמן . השטחים רשומים פורמלית ע.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.