שימושים חדשים במשאבה מלאכותית התומכת בחדר השמאלי )LVAD) בחולים ...

2 אפריל 2010 ... LVAD - Left Ventricular Assistהתומכת בחדר השמאלי של הלב ). (. פתרון זה מקובל היה עוד משנות ה–80 של המאה הקודמתDevice. כגשר להשתלת לב.

שימושים חדשים במשאבה מלאכותית התומכת בחדר השמאלי )LVAD) בחולים ... - Related Documents

שימושים חדשים במשאבה מלאכותית התומכת בחדר השמאלי )LVAD) בחולים ...

https://www.hrhevron.co.il/uploads/n/1521450485.6715.pdf

2 אפריל 2010 ... LVAD - Left Ventricular Assistהתומכת בחדר השמאלי של הלב ). (. פתרון זה מקובל היה עוד משנות ה–80 של המאה הקודמתDevice. כגשר להשתלת לב.

הטיפול התזונתי בחולים עם הטיפול התזונתי בחולים עם מחלת כליה ... - תנובה

https://www.tnuva.co.il/uploads/f_5a707a0c33146_1517320716.pdf

כליה כרונית -. נורית סורוקה. השתלת כליה והשלכותיה התזונתיות. שרית ניימן. אבנים בדרכי השתן - גורמים ומניעה. פרופ' עמיצור פרקש. מחלת הכליה הכרונית מהווה כיום בעיה בריאותית ...

של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו מאגר כלי המחקר כלי מחקר זה נלקח ...

http://www.kshalem.org.il/uploads/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA.pdf.pdf

פונמות. -ו VC. CVC. 10-20. דקות. מטרה: מיזוג פונמי. הליך: -. 24. נסיונות מיזוג ל. -. VC ... פעם נוספת אחת בלבד לפני שהחוקר. מספק את התשובה ועובר לניסוי הבא. 5. מיזוג. פונמות.

שימושים וסיפוקים של סרטוני Tasty

https://www.openu.ac.il/innovation/chais2018/b3_1.pdf

concerning cooking, Nevertheless most Tasty viewers watch it in a passive way such as ... השאלות הבאות; האם אנשים צופים בסרטונים אלו באמת כדי ללמוד בישול.

חיפוש בבינה מלאכותית

http://u.cs.biu.ac.il/~linraz/pdf/HeuristicsAI.pdf

גרף כך ש. : )א. הוא כולל את השורש . )ב. לכל קודקוד. AND. שנכלל בפתרון כל הילדים ... דורשים מקום אקספוננציאלי ... צריך לשים לב שהסיבוכיות היא אקספוננציאלית בערך השגיאה.

דוח בינה מלאכותית לפרסום - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/news/most_news20181112/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf

11 נובמבר 2018 ... ו'נפטרה' ממנה זמן קצר לאחר מכן, כאשר ... החוקרים הן הטכניון ואוניברסיטת בן גוריון. )כ ... של מרכז בלפר, בינה מלאכותית לבדה צפויה להשפיע בסוגיות ביטחוניות.

דף עזר לתרגול 10: שימושים של תכונות טור טיילור - Moodle

https://moodle.braude.ac.il/mod/resource/view.php?id=273057

.1. מצא. את הטור. מקלורין. ואת השארית עבור כ. ל אחת מהפונקציות הבאות: .א. ( ) 1. 1. f x x. = .ב. ) ( ). (2 ln . = x xf. )פתרון מלא( .ג. ( ) 2 2 x. f x e. -. = .2. מצא את המקדם של. 2.

חוברת שימושים ויטרינארים - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/documents/book_ethno_veterinary_practices_in_small_ruminant_breeding_israel_2013pdf.pdf

כלך מצוי. 52. ברוש מצוי. 12. מרווה משולשת. 28. שום. 43. לוטם. 53. געדה מצויה. 13. מרור הגינות. 29. שומשום. 44. עולש. 54. גרגרנית החילבה. 14. מתנן שעיר. 30. שעורה תרבותית.

שימושים חורגים בשטחים החקלאיים הפתוחים - מכון דש״א

http://deshe.org.il/wp-content/uploads/2019/02/han_jiis.pdf

רשימת תמונות ומפות. תמונה מס' 1: מרכז קניות אילנות - סמוך ליער אילנות ולשטח המיועד. להוות אזור נופש מטרופוליני ................ תמונה מס' 2: צומת רופין - מתחם ובו מקבץ שימושים.

א" – על שימושים מנטיים בתורה - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%9

אביעה חידות" ;"סגולות ישראל" ;"ספר מגדנים" ;"ספר נחש הנחשת" ;"תשעה ספרי. סגולות" ;"ספר תולדות הרב שלום שבזי" ;"גורלות הראב"ע השלם" ;"גורלות אורים. ותומים" ;"גורל קודש ...

: ציפור בחדר תרצה אתר

http://api.saltarbut.edu.gov.il/api/GeFile/d487a4d0-4901-4d59-8151-c250008bb279

תרצה אתר. : ציפור בחדר. סרט דוקומנטרי חדש על חייה ומותה המסתוריים של המשוררת והפזמונאית האהובה. תרצה אתר. , ומערכת היחסים שלה עם אביה, גדול המשוררים נתן אלתרמן /.

הזרעה מלאכותית והפריה חוץ-גופית במשפט העברי - כתב העת המשפט

https://hamishpat.colman.ac.il/wp-content/uploads/2018/12/C_DSnikler.pdf

תקופת. הווסת. ,. כך. שבמקרה. שאישה. מבייצת. מוקדם. מן. הרגיל. ,. במהלך. פרק. הזמן. שכו ... תשבץ. ,ג. וסג . אולם. רוב. פוסקי. ההלכה. אינם. מקבלים. אפשרות. זו. כאפשרות. סבירה ... מהחשש. מפני. האפשרות. של. גילוי. עריות . העובדה. שהזרע. שממנו. נוצר. העובר. ברחם. של ... השתלת. הביצית. המופרית. התרחשה. בשלבים. המוקדמים. של. התפתחות. העובר . הבסיס.

לא פולשנית מלאכותית הנשמה NIPPV (Non-Invasive Positive Pressure ...

https://www.hrhevron.co.il/uploads/n/1521462431.5212.pdf

שיטות הנשמה: שיטת ההנשמה נובעת מסוג התמיכה הנשימתית שהמנשם מעניק. בגדול, ישנן שתי שיטות הנשמה עיקריות, הנשמה המוגבלת ע"י נפח ) volume-limited ventilation.

השפעת תאורה מלאכותית על דפוסי השתייה של עטלפי מדבר - אקולוגיה וסביבה

http://magazine.isees.org.il/DownloadPage.aspx?ArticleId=665

רקע מדעי, תמונת מצב ודרכי פעולה אפשריות. ... עטלפים רגישים לתאורת לילה מלאכותית, הגורמת לזיהום אור. באתרי שיחור ... השתייה של העטלפים תועדה באמצעות גלאי עטלפים בשני.

בינה מלאכותית מדעי הנתונים ורובוטיקה חכמה - מוסד שמואל נאמן

https://www.neaman.org.il/Files/Artificial-Intelligence-Data-Science-and-Smart-Robotics_20181204151647.206.pdf

4 דצמבר 2018 ... רובוטים שיוכלו לבצע ניתוחים בסיוע רופא )כגון רובוט דה. -. וינצ'י. הידוע,. אשר מבצע מעל ... על פולריזציה בשוק העבודה כתוצאה מדיגיטיזציה. ההתפתחויות בטכנולוגיות ...

בדיקת ריכוז הראדון בחדר כפונקציה של רמת האוורור - Gov.il

https://www.gov.il/blobFolder/policy/procedures_and_guidelines_radon_gas/he/radiation_ionizing_reg3_radon_1.pdf

בדיקה. ארו. כה. " SBZ116. 768. 5.1. " " ממוצע. 772. 3.3. " " מארז פחם פעיל. 3. אינץ. ' 541 ... לפי הבדיקה הנוכחית. ,. לממ. " ד חודר ראדון מן הקרקע בעצמה דומה למקור האקסהלציה.

הספקן בחדר החדשות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4029/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA.pdf

כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם, במלואם או בחלקם, מאתר האינטרנט. ... בעיקר בגוף שני רבים, שהוא הצורה הלשונית הנסבלת לטעמנו לפנייה ישירה לא מגדרית שהעברית. מאפשרת ...

: התערבות מוקדמת פסיכולוגיה התפתחותית בחדר הטיפולים ומעבר לו

https://www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%9B%D7%A0%D7%A1.pdf

21 פברואר 2019 ... אילוף. כלבים. לקשיי. ויסות. רגשי. והתנהגותי. עדי. ליבנה. הולצמן. -. העור. המשני ... מיכל. פרוי. -. פסיכולוגית. התפתחותית. ,. היחידה. הפסיכיאטרית. לגיל. הרך.

אבחון וטיפול בכאב עצבי בחולים אונקולוגיים - Mednet

https://cdn.mednet.co.il/2016/07/Ne51_Oncology.pdf

היפואסטזיה, היפראסטזיה לקור ו/. או לחום, דיסאסטזיות. אין מידע מדויק. פרסטזיה והיפראסטזיה,. תיתכן חולשת שרירים דיסטלית. והתכוצויות שרירים. תתכן הפרעה עצבית אוטונומית.

בירור וטיפול בחולים עם ברונכיאקטזיות שאינן סיסטיק פיברוזיס

https://cdn.doctorsonly.co.il/2019/11/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%96%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf

Non Tuberculous Mycobacterium NTM מיקובקטריה שאינה שחפתית - .15. פעילה בחולים עם תסמינים למרות טיפול, במיוחד כאשר קיימת ירידה NTM יש לחשוד במחלת. במשקל.

אם . טיפול במתוטרקסאט עם ו דווח ראומטולוגיות מחלות עם בחולים ... - כללית

https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/methotrexate_jylamvo_heb_arab_medi-market.pdf

דימום חריף מהריאות בחולים עם מחלות ראומטולוגיות דווחו עם טיפול במתוטרקסאט. אם. אתם סובלים ... מחלות ראומטיות ומחלות עור: ... חום, כאב גרון, סימפטומים דמויי שפעת. צבע צהוב ...

אישור לביצוע ניתוחים בריאטריים בחולים עם BMI 30-35 וסוכרת סוג II - mednet

https://cdn.mednet.co.il/2015/12/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A8%D7%96.pdf

2. בלתי מאוזנת למחקר פרוספקטיבי רב מרכזי אחראי ומבוקר. בראשותו של פרופ' איתמר רז. כאמור, בחוזר. "שיפוי עבור הניתוחים למטופלים הנבחרים ייעשה ע"י קופות החולים. המבוטחות".

'קנרית בחדר השינה': המיסיון הפרוטסטנטי של שנלר וראשית חינוך ... - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Gil_Gordon_LR%281%29.pdf

20×15, על שם 300 חוסיו(, שפתח לואי התשיעי בשנת 1256 בפריז, והוא קיים עד ימינו כמרכז ... 20 כתב ברייל שימש לראשונה בארצות־הברית בשנת 1860 במוסד בסנט־לואיס, מיזורי.

לויקמיה לימפוציטית כרונית - טיפול בחולים שלא טופלו בעבר - Mednet

https://cdn.mednet.co.il/2018/11/medicSal19-pages-104-105.pdf

משתנה מאוד CLL התייצגות ומהלך מחלת. בין החולים. האבחנה מתבססת על הימצאות ריבוי. לימפוציטים בדם – מעל 5,000, בבדיקת אפיון. CD,19 CDתאים נמצא ביטוי מרקרים אופייני ...

בישראל משפחתית היפרכולסטרולמיה ב טיפול בחולים לדיון בועדת הבריאות תק

http://www.ias.org.il/Familial-hypercholesterolemia-health2016.pdf

כעת נוסף ל. ארסנל. הטיפולים דור חדש של תרופות לכולסטרול. ,. זריקות ממשפחת. מעכבי. PCSK9. ,. אשר בטיפול משולב עם סטטינים מצליחות להפחית את רמות הכולסטרול עד. 42%.

לתעריפי בדיקות על אים חשיפת רופ השפעת מספר הבדיקות המבוצעות בחדר המיו

http://www.hadassah-med.com/media/2014313/TheEffectOfPhysiciansExposureToPriceInformationOnT.pdf

מספר נמוך יותר של בדיקות . ואכן במחקרים שבוצעו ... Direct bili. 24. 0.02778. 0.01513. 0.01265. 45.5%. <0.000001. D-dimer. 378. 0.01474 ... D-dimer. Direct bilirubin.

ח הדסה '' פיוס תרופתי בחולים המאושפזים בביה - Hadassah Medical Center

http://www.hadassah-med.com/media/2014510/medicreco2.pdf

תופעות. לוואי. אפשריות. *). 1.8. 79. 43. חוסר. התאמה. בין. טיפול. כרוני. והטיפול. באשפוז. לבין. הטיפול. בשחרור. 1.2. 16. 13. טיפול. אשר. הושהה. זמנית. באשפוז. ולא. הוחזר. בשחרור.

הערך של ביופסיית שריר בחולים ללא חולשה, עליית קריאטין קינאזה או מיופתיה ...

https://cdn.doctorsonly.co.il/2019/06/10_amir-dori.pdf

לרוב כאשר קיימת חולשת שרירים, עלייה ברמת האנזים קריאטין קינאזה או. אלקטרומיוגרפיה המעידה על ... מאפשרת זיהוי של סוגי סיבי השריר, בעיקר סוג 1 האיטי. בהתכווצותו אך אינו ...

הפחתת עישון בחולים סכיזופרניים: הקשר בין התוצאות של טיפול משולב (תרופת

https://cdn.doctorsonly.co.il/2018/07/%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99-%D7%A0%D7%A4%D7%A9-%D7%A1%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-1.pdf

בהוסטלים בקהילה. : שאלות. ,. לבטים. ,. תהיות . אייל. עורב. R. N. M. A.. מנחה. קבוצות גמילה. מעישון ... ביטל הערת האזהרה על תופעות לוואי. של דיכאון ואובדנות מ. – varenicline.

נייר עמדה לטיפול תרופתי בכאב בחולים עם מחלה כלייתית כרונית

http://www.isnh.org.il/images/kidney-pain1115.pdf

)Chronic Kidney Disease,CKD) טבלה מספר 1: דרגות חומרה של מחלה כלייתית כרונית. טבלה מספר 2: גורמים ... מחלה כלייתית פוליציסטית. מחלת עצם ... סיכון מוגבר לאבני כליה.

מלאכים בחדר הילדים: העברה בין-דורית של השפעות הוריות מיטיבות - מכון חרוב

https://haruv.org.il/wp-content/uploads/2018/11/%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-1.pdf

4. מלאכים בחדר הילדים: העברה בין-דורית של השפעות הוריות מיטיבות. במאמר זה, אנו בוחנים את הניגודים החדים בין רוחות רפאים ומלאכים בחדר הילדים כשהם נעים יחדיו ומעצבים.

בטהובן קיבל מכות מאביו, ביל גייטס בדק תוכנות בחינם וישן בחדר המחשב והח

http://tafnit.rashi.org.il.smsite.net/uploads/%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A1%20%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A1.pdf

בטהובן קיבל מכות מאביו, ביל גייטס בדק תוכנות. בחינם וישן בחדר המחשב ... “העניין של בית תומך הוא קריטי. שום ילד ... כעבור שנים סיפרה אמו של ביל גייטס: “תמיד התפ. ־. לאנו שקשה ...

י גדיד פרי צהוב והבחלתו בצורה מלאכותית " הול טרי ע ' הכנת מג - מו"פ צפון

http://www2.mop-zafon.org.il/lab/date/0009.pdf

רקע. אחת הבעיות בהכנת מג. ' הול טרי היא תכיפות סבבי הגדיד הנדרשים לקבלת הפרי במצב. מתאים. לייצור המוצר . בשל רגישותו הגדולה של הפרי לפגיעה מכנית כשהוא במצב המתאים.

0 -3 2016 מספר פרוטוקול מישיבת מליאה בחדר הישיבות 28 . 30 .2016 שני ...

https://www.hof-hacarmel.co.il/prdFiles/lowPrinc/886_lowPrinc_file.pdf

16 אפריל 2016 ... כרם מהר"ל. כפר גלים. כפר סיטרין. מגדים. מעגן מיכאל. מעין צבי. נוה ים. נחשולים. ניר עציון. עופר ... גרוסמן יגאל. – ... הצטרפות המועצה כיזם בתכנית מתאר מעין צבי. .4.

0 -5 2017 מספר פרוטוקול מישיבת מליאה בחדר הישיבות 19.06.2017 שני ...

https://www.hof-hacarmel.co.il/prdFiles/lowPrinc/1419_lowPrinc_file.pdf

19 יוני 2017 ... חסר לי בחוק ההסברה והחינוך. ... לטענתנו, הוא מתהדר בנוצות לא שלו ... תלית, או אם דווקא אורן צודק וצריך לתת לו ציון לשבח על הפעילות שלו בעתלית. לא חברים ...

שימושים ממשיים למספרים לא ממשיים

https://www.academy.ac.il/SystemFiles/22507.pdf

פרופ' אלכסנדר לובוצקי מאת. ה. צלחתה של המתמטיקה העיונית לתת מענה. לשאלות שונות בעולם המעשה היא כיום מן. המפורסמות שאינן צריכות ראיה. לעתים רעיונות. מופשטים שפיתחו ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.