מכללת קיי באר שבע 3/2019 מכרז הקמת חדרי יצירה בניין אומנות

28 נובמבר 2019 ... עם סיום עבודות הבניה ובטרם קבלת אישור קבלה סופית,. הנני מתחייב להחליף את ... אישור ממכון מוסמך, כדוגמת מכון התקנים הישראלי, טכניון וכו',. המעיד כי ארגונו. של. המציע ... העבודה תכלול גם סיפי פליז או חומר אחר מקטלוג "אייל צי. פויים" מסוג, חתך.

מכללת קיי באר שבע 3/2019 מכרז הקמת חדרי יצירה בניין אומנות - Related Documents

מכללת קיי באר שבע 3/2019 מכרז הקמת חדרי יצירה בניין אומנות

https://www.kaye.ac.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-03-2019-%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94.pdf

28 נובמבר 2019 ... עם סיום עבודות הבניה ובטרם קבלת אישור קבלה סופית,. הנני מתחייב להחליף את ... אישור ממכון מוסמך, כדוגמת מכון התקנים הישראלי, טכניון וכו',. המעיד כי ארגונו. של. המציע ... העבודה תכלול גם סיפי פליז או חומר אחר מקטלוג "אייל צי. פויים" מסוג, חתך.

12/2016 מס' פומבי מכרז הקמת מבנה רב תכליתי במע - החברה הכלכלית מודיעין

http://hacal.co.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8-

24 אוגוסט 2016 ... השונים. מרגע קבלת ה. מגרש. ועד למסירה הסופית של המבנה ... כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכד'. טיפול. זה ייעשה ע"י טבילה של ... צנרת שאינה אדומה תסומן במדבקות "גילוי אש" אדומות כל. 2. מ'. גם. קופסאות המעבר ...

3/18 מכרז מיון ואשפוז מוגן הקמת מבנה בני ציון המרכז הרפואי

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/264879.pdf

19 מרס 2018 ... חיבור בין שינני מדרגות ומשטחים מבטון שיבוצע או ע"י קידוח והחדרת קוצים או. בכל דרך ... האיטום בהיקף שעליו יורה המפקח, ולא בהכרח תיקון מקומי בלבד. כל חידוש.

מי עכו בע"מ תאגיד מים וביוב הקמת תחנת שאיבה לביוב תגל מכרז מס' 03/2018

https://mei-akko.co.il/Uploads/HTAGAL.pdf

27 פברואר 2018 ... הקמת תחנת שאיבה לביוב תגל. ב,. עכו. מכרז פומבי מס'. 03/2018. תוכן עניינים. מסמכי המכרז: .1 ... יצויד במכשיר טלפון סלולרי ו/או איתורית ומכשיר קשר ישמש כאיש קשר מול. החברה על מנת ... וכן בדיקות בקרני גמה או אולטרה ... לכל ,םהילעמו תורוניצה דיל .

10/2016 מס' פומבי מכרז הקמת חניון תת קרקעי במע - החברה הכלכלית מודיעין

http://hacal.co.il/wp-content/uploads/2016/06/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%AA%D7%A7-%D7%9E%D7%A2%D7%A8.pdf

23 יוני 2016 ... יש לדאוג לאוורור מאולץ של החדר בזמן ביצוע עבודות האיטום ולהשתמש בכל. האמצעים ... הצופרים יכללו יחידת "דחף", רמקול שופר וכן אוסצילטור. ספציפי לכל צור.

מפרט מכרז 173/2019 - מכרז מסגרת לאספקת שירותי הזנה ... - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/318223.pdf

21 ינואר 2020 ... סלט חי. חסה, סלק אדום, וולדורף,. גזר חי, עגבניות,. מלפפונים, פלפלים, סיני,. צנון מגורד, ירקות ... אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת. חשבוניות ...

1910216 מכרז לציון בראשון הכבאות בקריית נוספים מבנים הקמת הכבאות ...

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/222126.pdf

רצפה. Rockwood. 406/440. ניקל מוברש. 1. קבוצת פרזול. S-03. דלת ארון שרות. מוצר. יצרן מוצע. פריט. גימור. כמות. צירים. א רינגל. צירי פין עליון ותחתון. לפי מפרט. 3. ידית. א רינגל.

" יצירה ישראלית " שנות יצירה עצמאית 70 מדינת ישראל חוגגת גם - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/tohniot_limudim/klali/Project70YearsForIsrael2017-18.pdf

25 יוני 2017 ... עמי דרך. ודב גרנשואה. , · דן רייזנגר · , · פיני לייטרסדורף ... יונתן בר אור · , · ישראל טל · – · טנק המרכבה ... שנים למותה של פיני לייטרסדורף. " הייתה לה פנטזיה אישית ...

מחלקת מכרזים 2 /201 7 פומבי מכרז חוזה היסעים - מכללת קיי

https://www.kaye.ac.il/wp-content/uploads/2018/09/agreement_2-2017.pdf

201/. 2. שנערך ונחתם במכללת קיי ביום ______ לחודש. _______שנת ______. בין : המכללה ... המכירים את מסלול הנסיעה ודרך הה. געה ליעד ... י רשויות "קו התפר"( יהיו הנהגים.

34 / 2019 מכרז פומבי מס' למתן שירותי קשרי קהילה 2019 בר דצמ - יפה נוף

http://www.yefenof.co.il/uploads/1575280950.pdf

15 דצמבר 2019 ... לנהל מו"מ עם המציע בעל ההצעה הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו. ,. לפי. שיקול דעתה, ועל פי תוצאות מו. " מ זה להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל. את המכרז.

סמל השאלון שם השאלון שם מקצוע מוגבר אומנות שימושית אומנות שימושית ...

http://meyda.education.gov.il/files/portal_talmidim/mikud/mikud-technologic/omanut-shimushit.pdf

7.4. שנות העשרים .71. נחום גוטמן, מנוחת צהריים .72. נחום גוטמן, נושאת האלומה .74. נחום גוטמן, שבת בטבריה .77. ראובן רובין, הרוקדים ממירון .78. ראובן רובין, סדר ראשון בירושלים.

18 2019 ינוי – ט"עשת רייא אייר תשע;quot&ט – יוני 2019 כתב ... - מכללת קיי

https://www.kaye.ac.il/wp-content/uploads/2019/06/KOLOT-18-6-2019.pdf

את תקרת הזכוכית ולהיות מורה ככל המורים, לכל אחד. מהמורים יש חלום להיות ... בגדר סיסמה ותוכנית לימודים, אלא הגשמה. ... בעצם". תלמיד למורה לתיאטרון נמוכת קומה אמר: "בגלל ... וחודש לאחר מכן נרצח רבין. ... הספר האחרון שבו לימדה מיכל היה "נתיבות יורם" בבאר. שבע.

גיליון מס'2 | שבט תשע”ט,ינואר 2019 - מכללת קיי

https://www.kaye.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/Reshumon-2-2019.pdf

וידענו שהצלחנו להעביר מסר חשוב לילדים על אודות חשיבותם של הספרים וחשיבותה של. הקריאה" )לינוי טלקר ... ביומימיקרי הוא תחום המתמחה בחיקוי ולמידה מהטבע. הרעיון שבבסיס ...

2019-2020 פ"שת - מכללת בת-ים

http://www.byc.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2019.pdf

19.12.19 | איקריה - האי שתושביו מנצחים )כמעט( את המוות. האי הנידח איקריה, השייך לקבוצת האיים האגיאיים של יוון הינו המקום שבו נמדדה תוחלת. החיים הארוכה ביותר בעולם.

19/2019 מכרז פומבי מס - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/tender_19_2019/he/tenderdocs19_2019.pdf

8 אפריל 2019 ... מכרז. לא הסכים. הכשיר השני. ל. התקשר עם הרשות. , תהא הרשות. רשאי. ת ... העתיקות, טלוויזיה בכבלים וטלוויזיה בלווין, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע,.

2018/2019 - ט"עשת - מכללת בית רבקה

http://www.rivka.org.il/download/files/1.pdf

תואר ראשון )אקוויוולנט(. הלימודים לקראת התואר הראשון כוללים לימודי התמחות )דיסציפלינה( בתושב"ע– ... שבוע לימודים מרוכז בקיץ ... תעודת מורה בכירה ממוסד מוכר להכשרת עו"ה או רישיון הוראה ... שיטת "תעצומות" מקנה כלים פרקטיים להתמודדות עם מציאות דרך שינוי דפוסי.

מכרז 06/2019 עובד אחזקה

https://tamarwater.co.il/wp-content/uploads/2019/12/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%90%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93.pdf

1 ינואר 2020 ... קורות חיים. ניתן להגיש באמצעות כתובת הדואר האלקטרונית. : [email protected] יש לציין בכותרת הפנייה "הצעת מועמד. ות לתפקיד. עובד. אחזקה.

17 2019 ראוני – ט"עשת תבט טבת תשע;quot&ט – ינואר 2019 ... - מכללת קיי

https://www.kaye.ac.il/wp-content/uploads/2018/12/KOLOT_17_1_2019.pdf

גבריאלה קליין וגב' נעה ליבוביץ למעשה ראש התוכנית/ ד"ר ... התוכנית במכללת קיי, את ד"ר אורלי קרן, ראש ביה"ס. להכשרה ואת ... כידוע, למשחק בגיל הרך תפקיד חשוב בהתפתחותו של הילד, ... וזנב לו קטן. יש לו קרניים –. קרניים לנגוח;. יש לו טלפיים. לבעוט ולברוח. אין מזיק כמוהו;.

תל מונד מקומית ה מועצה ה 02/2019 מכרז מס'

https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-1.pdf

25 יוני 2019 ... תל מונד. מכרז מס'. 02/2019. לאספקה. ,. התקנה. ותחזוקה. של. מערכות מידע לניהול ה ... י חוגים . .ה. מודול רווחה. -. בהתאם לדרישות משרד העבודה והרווחה ... מתנ"ס. כללי. 15. המערכת תעקוב אחר אשורים, סטאטוסים,. וחתימות לאורך התהליכים השונים.

111/18 מכרז מס' 2019 פברואר - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/9370/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9

2 פברואר 2019 ... 052-4449610. יגאל אלון. 55. ת"א ... 144. במשך תקופת ביצוע הפרויקט והתוצאה תשולם לקבלן כהקצב חודשי, לאורך תקופת הביצוע, הכל בהתאם ... לחץ הפוך ).

חוברת מכרז 4-2019 בפורמט PDF - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/297408.pdf

18 אפריל 2019 ... החירום הלאומית )רח"ל( או לחלופין, במצב כוננות מוגברת )כגון: אסון. טבע, אסון לאומי, מצב ... בכל מקרה, כל מהלך איסוף המשתתפים יבוצע במקומות. מוסדרים לאיסוף ...

quot&מ 08/2019 מכרז מס' מערכות אחזקה של התקנה - יפה נוף

http://www.yefenof.co.il/uploads/1562043178.pdf

5 יולי 2019 ... מערכת ניהול וידאו. 2.10.7 ... הטכניון ואוניברסיטת חיפה ויהיה עליו לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות והבטחון ... שרת המערכת ניהול הוידאו וההקלטה יהיה מדגם. מוכר.

פתרון בחינה בתורת החשמל קיץ 2019 - מכללת אורט ירושלים

https://joc.ort.org.il/wp-content/uploads/2019/08/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%A5-2019.pdf

שאלון 90611, 93611, 90711, 93711, 92023. מועד קיץ תשע"ט, 7. /. 2019. מחבר: מר זיו בכר, מכללת אורט ירושלים. פתרון למבחן מה"ט תורת החשמל, קיץ תשע"ט, 72019 ...

מכרז הסעדה 2019 - הערות הלשכה המשפטית - סבב 7 - הכנסת

https://m.knesset.gov.il/About/KnessetWork/Tender/7-2019.pdf

כניסת. הספק. למתקני ההסעדה. לשם ביצוע הפעולות הנדרשות לתחילת הפעלת מערך ... מדי יום נבחרי ציבור ויועציהם, עובדי הכנסת, אורחים ומבקרים ... רצועות גמבה ופרוסות מלפפון . .ה.

194-9000-923 מספר מכרז: 2019 - לשכת שמאי מקרקעין

http://www.landvalue.org.il/loadedFiles/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F---%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2019-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf

24 יולי 2019 ... המכרז הינו מכרז מסגרת, להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי. שמאות ... ם טבריה, עכו, חיפה, נצרת ... מנהל. או. פטור. מלנהל. את. פנקסי. החשבונות. והרשומות. שעליו. לנהלם. על. פי. פקודת. מס ... אגף ר"פ המנוהלים ע"י עמידר עבור רשות מקרקעי ישראל.

חישוב סטטי מועד אביב פברואר 2019 - מכללת אורט ירושלים

https://joc.ort.org.il/wp-content/uploads/2019/02/%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8-2019.pdf

מועד הבחינה: אביב תשע"ט - 2019. מספר השאלון: 90322. חישוב סטטי וחוזק חומרים. הנחיות לנבחן. א. משך הבחינה: ארבע שעות. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 4 שאלות.

פתרון מהט בקונסטרוקציות בטון פברואר 2019 מעודכן - מכללת אורט ירושלים

https://joc.ort.org.il/wp-content/uploads/2019/02/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%91%D7%

התקרה עמוסה בו זמנית בעומס השימושי על כל שטחה ואין לחשב מצבי עמיסה מסוכנים. המידות הרשומות בתרשים הן ציריות לקורות ולעמודים.. בפתרון המבחן ניתן להניח, שהמומנטים ...

פתרון בחינה בארגון וניהול הבניה קיץ 2019 - מכללת אורט ירושלים

https://joc.ort.org.il/wp-content/uploads/2019/08/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7

אין להתאים אותו סוג תקרת ליותר ממבנה אחד! סוג התקלה. תקרת. תקרה. תקרת. נימוק. צלעות מקשית | לוח"דים. מבנה מגורים דו-משפחתי. מבנה חניה ציבורי. מבנה מסחרי בעל מפרחים.

4/2019 ' מס פומבי מכרז מערכות של ושינויים התקנה , אחזקה עבודות ... - יפה נוף

http://www.yefenof.co.il/uploads/1557736982.pdf

17 מאי 2019 ... החלפת עמוד ו/או זרוע. פגום, ו/או מעוך, ו/או סדוק ... ורך בניתוקם. מערכת ... Docx. ובעותק. קש .יח. טבלה. 8. -. נתוני מדידת לולאה. לולאת גלאי נתונים ובדיקות. צומת: ...

05.2019 מכרז פניאומטי נספח טכני מיוחד לאתר.pdf - כלכלית לוד

http://www.calcalitlod.co.il/uploads/tenders/05.2019%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%20%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%20

11 פברואר 2020 ... דגם סטאר לד של געש או שוו"ע. EXTROLED. של גוויס . גוף זה ישמש גם ... ללה יחובר שסתום התפשטות פרופורציונאלי ליני. ארי מסוג מחט בעל. יכולת. ויסות מדויקת.

מכרז 40/2019 להפעלת תכניות למומחיות בסיעוד - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Tenders/Documents/m40_2019.pdf

18 נובמבר 2019 ... 4 . אנצפלופתיה. •. הפרעות כבדיות וצהבת ישירה. •. קרישה וטסיות דם. 1 . פיזיולוגיה. 2 . הפרעות בקרישה וטסיות דם. •. הפרעות של לויקוציטים. •. עירויי דם ומוצרי דם.

16/2019 מכרז פומבי מס' ניהול ביצוע פרויקט מטרונית עכו כנס מציעים ... - יפה נוף

http://www.yefenof.co.il/uploads/1565694548.pdf

12 אוגוסט 2019 ... נערך כנס מציעים למכרז שבנדון. במשרדי יפה נוף. בהשתתפות: מציעים: מס'. חברה ... הושם דגש על עבודה בקטע בינעירוני ובקטע עירוני, תוך תיאום מול. עסקים, מפעלים ...

מכרז חניה סלולארית - טיוטה מיום 22.01.2019 - אחוזות החוף

http://www.ahuzot.co.il/pics/pdf/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A3_%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_10022019123405.pdf

20 פברואר 2019 ... גישה ישירה למערכת שיאפשר הספק ולבצע בעצמה בדיקה כאמור בסעיף. 9.1. לעיל. 10 . חיוב ... עירייה לצפייה. On-line ... בצד שמאל של הרחוב, אלא אם כן הכביש הוא חד סיטרי, או בניגוד לכיוון הנסיעה; לענין. פסקה זו, לא יראו ... על גשר או בתוך מינהרה;. ) 12.

16/2019 מכרז פומבי מס' ניהול ביצוע פרויקט מטרונית עכו חוזר כנס ... - יפה נוף

http://www.yefenof.co.il/uploads/1568804399.pdf

15 ספטמבר 2019 ... מס'. חברה. איש קשר. נייד. דוא"ל. 1. פורן שרים הנדסה ושמאות בע"מ. אבי מיזן ... הושם דגש על עבודה בקטע בינעירוני ובקטע עירוני, תוך תיאום מול עסקים, מפעלים, ...

ת/ תכנוני ית / מידען – 'סמ א"כ פומבי מכרז 64/2019 - עיריית אור יהודה

https://www.oryehuda.muni.il/uploads/n/1574003523.4636.pdf

28 נובמבר 2019 ... העברת בקשות מידע לגורמים בתוך הרשות ולגורמי חוץ רלוונטיים, כגון, חח"י, רשות התעופה האזרחית, רשות. הטבע והגנים, רשויות המים והגז, רשות העתיקות ועוד. .ד.

150/2019 מכרז חיצוני מס' בית הספר המשותף חוף הכרמל ניהול ספריית ...

https://www.hof-hacarmel.co.il/prdFiles/tenders/2473_173698_tender_file.pdf

10 ספטמבר 2019 ... ניהול ספריית. בית הספר המשותף חוף הכרמל. שיעור משרה. : 100%. תיאור התפקיד. : -. מתן שירות/ייעוץ למורים ותלמידים. -. מיון וקיטלוג בהתאם להנחיית הממונה.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.