תמליל – היתרים – למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה חלק א' שוטף - עיריית ירושלים

15 מאי 2019 ... זה פרויקט שנקרא מגדלי טופז. בקריית שאול, בגבעת שאול. 2015/ ... מי זה הבעלים של טופז? אליעזר ראוכברגר: הוא אמר. ... חיים אפשטיין: הולך לך היום. יהונתן יוסף:.

תמליל – היתרים – למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה חלק א' שוטף - עיריית ירושלים - Related Documents

תמליל – היתרים – למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה חלק א' שוטף - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/15052019ta1.pdf

15 מאי 2019 ... זה פרויקט שנקרא מגדלי טופז. בקריית שאול, בגבעת שאול. 2015/ ... מי זה הבעלים של טופז? אליעזר ראוכברגר: הוא אמר. ... חיים אפשטיין: הולך לך היום. יהונתן יוסף:.

תמליל – ע"בת – למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/-%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9C_06.03.2019.pdf

6 מרס 2019 ... המרפסת הסוכה שלה. ... בוא ניתן לו, להצמיד לו תכנונית לקבל את הסוכה הזאתי. ... בקשר לבניין, מי שרוצה להוסיף, בשר לזה שרוצה להוסיף כרמלה, בקשר לזה שהיא ...

תמליל – תב;quot&ע )רכס לבן( – ה למשנה לתכנון ובנייה עד ווה - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94_25.3.2019-_%D7%AA%D7%9E%D7%9C%

25 מרס 2019 ... כאן את החתך עם מושב אורה, עם הטיילת, מגרשי ספורט של בית ספר. משחק בבית ספר החצרות. ... בלה, עין תמר וכיוצא בזה, זה מעיינות בצד השני של הרכס, שנמצאים נמוך. מקו הבינוי הנמוך. ביותר, של השכונה ... ו לי יש פיצות, לא נשאר פיצה אחת. רנדי אפשטיין:.

תמליל - ע"בת – למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9C_13.11.19.pdf

13 נובמבר 2019 ... אלעד מלכא: זה הולך כמו ברווז, ועושה קולות של ברווז, זה כנראה ברווז חבר'ה, נו באמת. ... שבוקר ואחרי צהריים לעמוד ברמזור, לעבור רמזור כזה, זה משהו בין. ל7. -8 ... יש שמה ספר, יש שמה פלאפל, יש שמה פיצות, יש שמה מסחר, יש שמה, שמה תוסס, חיים, כן.

תמליל – ע"בת – משנה לתכנון ובנייה ה עד ווה - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/7.12.16p.pdf

מתוך ההוראות של התוכנית, "ששימושים מסחריים, כמו בתי קפה, גלריות וכולה". זאת אומרת זה ... שכונת הפועלים זאת שכונה שנבנתה ללא תכנון בהבדל משכונת בית הכרם. שמסביבה ... דניה. אין גישה לדניה, זה על תוואי של הרכבת הקלה. עכשיו אנחנו גם לא מעוניינים להיות בהצללה.

ה למשנה לתכנון ובנייה עד ווה 2017/0223.00 תיק מספר , בית ... - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/20170223-00-907.pdf

5 יוני 2019 ... לופו: אין אף אחד בדירה, )לא ברור( נפטרו, הדירה עומדת ריקה. יוחנן וייצמן: נשלח אליהם דואר רשום. זהבה סיקרון, נתן רפאל, מרדכי קצנלבגון. מיטל שניאור: כנראה שהם ...

למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה 2017/0492.01 תיק מספר ... - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/20170492-01-907.pdf

11 נובמבר 2019 ... אני יכולה להראות לך בתמונה, המרפסת שלו היא בעצם מרפסת שהיא תלויה,. ענת שטיבלמן: )לא ברור( קונסטרוקטיבי. דוברת לא מזוהה: רגע, המרפסת שלו היא לא זו ...

למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה 2017/1047.00 תיק מספר ... - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/20171047-00-907.pdf

6 נובמבר 2019 ... אני רוצה להגיד משפט אחד,. אליעזר ראוכברגר: מי זה אני? יאיר ריס: יאיר, המנהל של המינהל הקהילתי יובלים. אליעזר ראוכברגר: בבקשה אדוני. ”עו. ד רפי אטינגר: יאיר ...

למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה 2017/0902.00 תיק מספר ... - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/20170902-00-907.pdf

5 אוגוסט 2019 ... דליה אלפסי ונלי צדוק. שעת תחילת הוועדה: 9:30 ... דליה אלפסי: רגע, סליחה מה שמך? חוה. נחמיה: ... דובר לא. מזוהה: אני הבן שלה. קוראים לי נתנאל, ואני יכול לדבר?

ה למשנה לתכנון ובנייה עד ווה 2010/0517.01 תיק מספר ... - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/20100517-01-907.pdf

1 מאי 2019 ... ראובן. רחמני: לא, חוץ מוועדת ערר, יש תקדימים בבתי משפט, לגבי מי שבנה, שלא בחוקי, ורוצה ... ם לו ראובן אמסטר אפשר להביא אותו לפה, הוא התחיל לעשות מדידה.

למשנה לתכנון ובנייה ה עד ווה 2013/0481.01 תיק מספר ... - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/20130481-01-907.pdf

13 פברואר 2019 ... ג ו. M. ים. גולד וורק. תמלול והקלטה. יו"ר. אליעזר ראוכברגר: טוב אנחנו, חברים. ... רינה גדעוני: ... וי: לאשר. ניר מצליח: זה הייפוי כוח של כל הדיירים בעצם לתמ"א/. 38.

משנה לתכנון ובניה וועדת תמליל - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/10092017t.pdf

10 ספטמבר 2017 ... אומרת אילנית שהיא מגבה אותך ואתה יכול לדון. יוסי דייטש: אני מכיר את כל הגיבויים ... הבנו את התשבץ הזה, זה אפילו לא תשבץ, זה תשחץ. אני הב. נתי. יואל שבת:.

שוטף - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/03112019sdd.pdf

3 נובמבר 2019 ... 2016/0051.01. חב חיים זקן. בע"מ רן נחמני. 0. , גילה. מורדות גילה,. איחוד. 3. חלקות לחלקה. 88. בגוש. 30964. בקשה לשינויים. -. שינוי פתחי אוורור. בחזית, הגדלת.

1 על סדר היום: שוטף - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/23012019sa.pdf

23 ינואר 2019 ... פאי סיאם. בע"מ ע"י. עו"ד. אברמן,נוימן. יפו. 40. , מרכז. העיר. מלון המשלב בניינים. לשימור עם ... בפתיחת. הבקשה חתום פאי סיאם בע"מ ח.פ. ... פל ביבסמ דוביע ."].

תמליל – מייעצת לתמיכות ה עד וו - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%A6%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_27.5.2019_%D7%9E%D7%A1_3.pdf

27 מאי 2019 ... רני רוזנהיים: אני יכול רגע ברשותכם. לורה ורטון: כן. רני רוזנהיים: שנייה רגע, להסביר מה זה התמיכה הזאת, ממש בשני משפטים קצרים. אלישע פלג: סליחה, אני רק רוצה ...

תמליל – לשימור אתרים ה עד ווה - עיריית ירושלים

http://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%A1%27_20__24.11.2019.pdf

24 נובמבר 2019 ... שהוצאנו מהארכיב ההיסטורי, וזה לא חנויות או משהו שאנחנו, זה עבירת בנייה שבוצעה ב ... רשימת שימור. ... להלן רשימת החלקות, הנמצאים בבניינים ... תו כמו שהוא בתוכנית. ... מצד שני, הדירות האלה הם מאלה שמקבלות את מלוא ה ... נראה לי הוא שביל הזהב.

ועדת משנה לתכנון ובנייה 2-19-0012 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20-%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D

3 יולי 2019 ... אורבן. גרופ תל. אביב בע"מ. תוספות בניה/תוספת. בניה לפי תמ"א. 38. אברמוביץ. ערן. 134. 28. 19-0595. 0069-101. גבעון. 14. 99. עיריית תל אביב יפו. ציבורי/ ...

ועדת משנה לתכנון ובנייה - 2-19-0009 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9

22 מאי 2019 ... אלשיך‏. 12. ‏. שיטרית‏אזולאי‏לימור. ‏. בניה‏חדשה/בניין‏מגורים‏לא‏. גבוה‏)עד‏. 13 ... עמ'. 18. פרוטוקול. החלטות. ועדת משנה לתכנון ובניה. אלשיך. 12. בקשה מספר:.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה-רישוי ופיקוח-2-10 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7

5 ספטמבר 2019 ... בויאר‏אברהם‏. 12. תוספות‏בניה/תוספות‏בניה‏שונות‏)כולל‏קומת‏. קרקע(. 1. 2 ... אטימת דלת יציאה ממרפסת פרטית לחדר מדרגות משותף ו ... שיקום פרטי מעקות, מאחזי יד ומדרגות בהתאם לקיים ולפרטים מקורים במבנה בהתאם לתיעוד המבנה. ... לתוספת הבנייה המבוקשת ולא לדירה עצמה אליה הגישה נשארת רק באמצעות מדרגות לולייניות, דבר שאינו.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה-רישוי ופיקוח-2-19 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7

19 יוני 2019 ... דאובר עידו. ביירון. 12. , תל אביב. -. יפו *. תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה( ... פרוטוקול דיון. ועדת משנה לתכנון ובניה. נחמני. 13. בקשה מספר: 18-1772. גוש: 7451.

מדריך לתכנון רחובות בעיר העתיקה - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/1308/rehovot_oldcity31.pdf

מגורים( ובריהוט הרחוב נבחר עיבוד אבן צפוף ומסורתי, C חיי יומיום; B — תיירות ומורשת; — Aבכל הרחובות לסוגיהם ). באזמלים לסוגיהם, סיתות תלטיש עדין או מושמשם גס ללא זמלה, ...

תמונת מצב ועדות מקומיות לתכנון ובנייה - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/control_local_committees_2/he/Local_committees_local_committees_annual_report_2018.pdf

... מינהל התכנון. משרד האוצר. תמונת מצב. ועדות מקומיות. לתכנון ובנייה. 2018 |דוח שנתי לשר האוצר ... בנוסף הופק מדריך לנבחר בנושא תכנון ובנייה, אשר זמין להורדה. 7באתר מינהל ...

הועדה המקומית לתכנון ובנייה מודיעין מכבים רעות

http://modiin.complot.co.il/meida_handasi/DocLib/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA%20%D7%A9%D7%A6%D7%A4%20%D7%9E%D7%A2%D7%91

רח' תלתן. ,1. טלפון: 9726016. -. 08. פקס: 732513. -9. 08. ,. אתר העירייה: ... הגשת פרטי פיתוח הכוללות: שבילים, מדרגות, גדרות, מעקות, תאורה, ניקוז, עמוד תאורה. ונטיעות.

טופס 4 - הועדה לתכנון ובנייה נהריה אתר מידע הנדסי

http://nahariya.complot.co.il/Tfasim/DocLib/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%92%D7%9E%D7%A8%20%28%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%204%20%29%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%AA.

הנדסה. מסמכים הנדרשים לקבלת. אישור. חיבור מבנה לתשתיות. -. תעודת ג. רמ. ) טופס. (4. ב ... תיק בניין : ______. תיק פיקוח : ______. תאריך הדפסה. : ______ ... מנהל. אגף הנדסה. וועדה המקומית. עיריית נהריה. הנדון: אישור חיפוי קשיח. גוש: ______, חלקה: ______, רח': ... 04-9550245. אינג' אריאל רבנר. שד' הסתדרות. 84. חיפה. 04-8724893. 04-8414926.

31.5.16 סיכום מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא מיום - פורום ה-15

http://www.forum15.org.il/uploaded_files/documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7

31 מאי 2016 ... בעזרתו של אדריכל הנוף ליאור לוינגר, המלווה את העירייה בנושא. .2. אדר' אוריאל בבצ'יק,. מלווה מקצועי של הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני. -. קיימא ו. מנהל בניה.

היתרים 5 לצמיתות, 11 תקופתיים, 21 הרשיונות וההיתרים ... - עיריית בת ים

http://www.bat-yam.muni.il/prdFiles/forms/1891_form_file.pdf

5 ספטמבר 2016 ... 18. רשיון תקופתי. 31/12/2017. 100368001. 21316. 27. תאגורי שמעון. ותאגורי פנינה. מסעדה לרבות. הגשת מ"מ. אהוד קינמון. 12. רשיון תקופתי. 31/12/2019.

היתרים שהונפקו במהלך יולי - דצמבר 2019 - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%A8%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8%20%D7%A2%

31 דצמבר 2019 ... 17/10/2017. 01/07/2019. שינויים בקוי בנין ברח' אלשיך 4. 501-0468629. כן. 02/11/2016. 14/11/2016. 27/02/2018. 16/12/2019. בגין 13. 501-0500496.

תכנית אב למושבות ירושלים עקרונות והנחיות תכנון - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/1355/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F51.pdf

26 ינואר 2015 ... מבנים עם גג רעפים. ראה הערות לטבלת זכויות בנייה . .טז. הנחיות. לעריכת. תכנית .1. בשל הערכים האדריכליים הגבוהים בשכונה ובשל הרגישות לנושא זה.

מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים בנייני האומה בע - עיריית ירושלים

https://www.jerusalem.muni.il/media/5251/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94.pdf

28 פברואר 2018 ... מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי. ירושלים. בניני האומה בע"מ. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2017. התוכן. עמוד. דוח רואה החשבון המבקר. הדוחות הכספיים:.

לכבוד , דלית זילבר 'גב ירושלים , לתכנון ולבניה חוזית ר ... - מנהל קהילתי 'יובלים'

https://www.yovalim.org.il/uploads/editor/files/1429709738.pdf

המנהל הקהילתי לחלקה השני של תכנית. 07631. שלום רב. ,. מנה. ל קהילתי יובלים מבקש להתנגד. לחלקה השני. ) בניית הבניין ה. מזרחי. ,. המסד המסחרי. והשלמת השצ. פ". (. של תכנית.

מחוז ירושלים – חברי ועדה מחוזית לתכנון ובניה ל"אוד פקס טלפון כתובת - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/composition_committee/he/District_planning_institutions_Havrei_vaada_jerusalem.pdf

02-6297821 [email protected] עופר ברקוביץ. מ"מ. יוסף דייטש. מ"מ יוחנן וייצמן. עירית ירושלים. כיכר ספרא. 1. 6295569. -02. 02-6297975 [email protected]

רכבת קלה ירושלים - עיריית ירושלים

https://uploaded8.jerusalem.muni.il/Vaadot/JerVaadotMNG/Site/28.6.17s1.pdf

6 פברואר 2017 ... פארק. גוננים. מערבה . שמירה. על. הפארק. ללא. מעבר. רכבת. תגדיל. את. איכויותיו . כמו כן, ... ה תמונה אחרת של הוספת שימושים נוספים מעבר להתוויית. הרק"ל.

היחידה לתכנון אסטרטגי - עיריית אשדוד

https://ashdod.muni.il/media/16501048/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-2018-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%91-%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99.pdf

31 אוגוסט 2019 ... ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון, מכתב לעובד. בן עמי ... מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל ... פיזיקה, כימיה, ביולוגיה או מדעי המחשב וכן.

הועדה המקומית לתכנון ובניה - אתר הנדסה- עיריית רמת-גן

https://handasa.ramat-gan.muni.il/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%AA%D7%99%D

.9. יש ללחוץ על החץ האדום ע. " מ לבחור במספר תיק מסוים. ) ייתכנו מספר. תיקי בנין לכתובת מסוימת. -. רצוי לבדוק את הבקשות בכ. " א מן התיקים. (> ...

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה 2015062 - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

7 אוגוסט 2016 ... קרייז. מן. פרל. בודק. אחראי: ◇. שלווה. אסייג. ס. וג. בקשה. : בקשה. להיתר ... ינון. ◇. טיירי. יאיר ושכנים. עורך. : ◇. גיל. בראונשטיין. בודק. אחראי: ◇. שלווה. אסייג. ס.

הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91

21 יוני 2016 ... מרזב. גלוי. על גבי. החזית הפונה לרחוב, למעט בקומת הגג .*. 3.42. מרזבים ו ... .4. מרזבים ומזחלות. -. תיקון,. השלמה, צביעה בתוואי שיאושר . -. חזית מסחרית .1.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.